SPIS RZECZY

.

.

.

Bohaterowie wiary

 1. (170 – 235) Hipolit Rzymski kontra biskupi
 2. (315 – 403) Epifaniusz z Salaminy kontra kult Maryi
 3. (370 – 490) Wigilancjusz z Akwitanii: przebłysk Reformacji
 4. (770 – 827) Klaudiusz z Turynu: ikonoklasta i antypapista
 5. (779 – 840) Agobard z Lyonu: niszczyciel zabobonów
 6. (804 – 869) Gotszalk z Fuldy – 20 lat tortur za podwójną predestynację
 7. (1140- 1205) Piotr Waldo: jutrzenka Reformacji
 8. (1370 – 1415) Jan Hus: a mściwy reżim Rzymsko-katolicki
 9. (1484 – 1531) Huldrych Zwingli: Żołnerz i teolog Chrystusa
 10. (1494 – 1536) William Tyndale: wiatr reformacji
 11. (1483 – 1546) Marcin Luter: ojciec reformacji
 12. (1489 – 1556) Thomas Cranmer: ręka, która zdradziła Chrystusa niech spłonie pierwsza
 13. (1509 – 1564) Jan Kalwin: Papież to Antychryst
 14. (1514 – 1572) John Knox: Pozwólmy jej nauczyć się pływać
 15. (1585 – 1611) Franco de Franco a mit polskiej tolerancji religijnej
 16. (1623 – 1687) Francis Turretin, uczony w Piśmie, Boży mędrzec
 17. (1703 – 1758) Jonathan Edwards: wykorzystanie twojego czasu
 18. (1714 – 1770) George Whitefield: największy ewangelista po Apostołach
 19. (1834 – 1892) Ch. H. Spurgeon, impresje i proroctwa; Czy jesteś pewien, że lubisz Spurgeona?
 20. (1902 – 1985) Gordon H. Clark, Skrypturalizm – najbardziej konsekwentna filozofia chrześcijańska, część 1; część 2
 21. (1906 – 1945) Dietrich Bonhoeffer, Deklaracja z Barmen
 22. (1926 – 2014) Ian Paisley: Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu
 23. (1939 – 2017) R. C. Sproul: apologeta wiary
  .

.

.

.

Charyzmania

Inny ogień

 1. Rola znaków i cudów w planie Bożym
 2. Koniec objawienia to koniec cudów i znaków
 3. Fundamentalna rola Apostołów i proroków
 4. Natura znaków i cudów
 5. Koniec znaków i cudów – świadectwo Słowa i historii Kościoła
 6. Wystarczalność Słowa Bożego
 7. Nowotestamentowe zasady używania znaków i cudów

Pozostałe

 1. 10 Oznak Kultycznego Kościoła
 2. A. A. Allen i „uzdrowienie” nóg bez kości
 3. Amos kontra Krzywy “prorok” pentekostalizmu
 4. A takie znaki będą towarzyszyć
 5. A takie znaki: pozycja Marka 16 w Słowie Bożym
 6. A takie znaki będą towarzyszyć: szaleństwo zielonoświątkowych podróbek
 7. Acta martyrum: montanizm czyli wczesnochrześcijańska gangrena zielonoświątkowa
 8. Anapapiści: część1 – synowie buntu
 9. Anapapiści: część 2 – bagno herezji
 10. Apostolski charakter Kościoła
 11. Apostoł apostołowi nie równy
 12. Badajcie duchy
 13. Bluźniący upadłym aniołom
 14. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 15. Błędy Ducha Świętego
 16. Boży prorok
 17. Boży wyrok: idź precz w ciemności zewnętrzne
 18. Bóg bordowych śrubokrętów
 19. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 20. Cena duchowej głupoty
 21. Charyzmatycy Piotr i Paweł?
 22. Chorujący uzdrowiciele
 23. Choruje kto między wami?
 24. Chrzest Duchem Świętym
 25. Chrzest w Duchu a napełnienie Duchem Świętym
 26. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 27. Co z emocjami?
 28. Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 29. Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 30. Czy Apostoł Paweł miał demona?
 31. Czy dary Ducha przeminęły?
 32. Czy doświadczenie jest miarą prawdy?
 33. Czy Kościół miał rację potępiając Montanizm? część 1
 34. Czy ludzie to bogowie?
 35. Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 36. Czy uzdrowienie zawsze jest wolą Bożą?
 37. Czy wierzący może być zwiedziony?
 38. Dar Ducha Świętego dla was i waszych dzieci
 39. Dar języków
 40. Decyzja odejścia z K5N
 41. Deklaracja Berlińska z 1909 roku w dosłownym brzmieniu
 42. Demony wyganiać będą, część 1
 43. Demony wyganiać będą, część 2
 44. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 45. Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność
 46. Dualizm a herezja Marcjona
 47. Duch objawienia w każdym chrześcijaninie
 48. Ducha nie gaście
 49. Duchowa padaczka, czyli od szarlatana do biskupa
 50. Dwanaście kroków zeloty zielonoświątkowstwa
 51. Ekspozycja 1 Listu do Koryntian, rozdziały 12, 13 i 14
 52. Ekstazy proroków Starego Testamentu
 53. Emocjonalizm, mistycyzm i antyintelektualizm
 54. Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia
 55. Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona
 56. Gdy przemawiał Bóg
 57. Gdybyście przyjęli innego ducha…
 58. Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 59. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 1
 60. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 2
 61. Generacja T
 62. Głosy w głowach charyzmatyków
 63. Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania
 64. Granice zielonoświątkowego szaleństwa
 65. Gumowe cuda na kiju
 66. Grzech zielonoświątkowstwa
 67. Halucynacje staruszki z Valdres
 68. Heidi Baker – udzielająca demonów wilczyca
 69. Henoteizm pseudokościoła
 70. Herezja Perfekcjonizmu
 71. Herezja zielonoświątkowa a gnostycki ezoteryzm
 72. Herezje i kulty a pozabiblijne objawienie
 73. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 74. Ireneusz i Tertulian a montanizm
 75. Islamoświątkowcy
 76. Jego rany uzdrowiły nas
 77. Jeszcze kościół czy już sekta?
 78. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie…
 79. Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa
 80. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki
 81. Jezus przyjął czy dał dary?
 82. Języki nonsensnu a Martyn Lloyd-Jones
 83. Jordan Peterson i sztuka skutecznego prania mózgu
 84. Karykatura ewangelii
 85. Kobiety prorocy
 86. Konsekwencje fałszywych doktryn
 87. Kościół Pana Jezusa
 88. Krew Baranka Bożego
 89. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu
 90. Kto będzie sądził świat?
 91. Kto mnie miłuje będzie miał sny, wizje i proroctwa
 92. Kwestia skutecznej modlitwy
 93. Litera zabija lecz Duch ożywia
 94. Ludzcy nauczyciele
 95. Ludzka moc wypędzania demonów
 96. Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga
 97. Metoda „na Gamaliela”
 98. Milicjades i Euzebiusz a montanizm
 99. Moc chrześcijanina
 100. Moc Ducha Świętego
 101. Modlitewni entuzjaści
 102. Modlitwa o dar mądrości
 103. Modlitwa o dary Ducha Świętego
 104. Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 105. Moja kosa ma dwa ostrza: za, a nawet przeciw
 106. Mormonizm, religia wytrzaśnięta z kapelusza
 107. Możecie wszyscy prorokować
 108. Mówienie językami
 109. Nagi Dawid tańczy
 110. Nakładanie rąk
 111. Namaszczenie Ducha Świętego
 112. Nekroświątkowcy
 113. Nie było trzeciej fali cudotwórców
 114. Nie chodził z nami a wyganiał demony
 115. Nie wrzucajmy wszystkich charyzmatyków do jednego worka!
 116. Niebo, Hilsong i herezja
 117. Nieodwołalne są dary i powołania Boże
 118. Niepełne uzdrowienia
 119. Niewysłowione westchnienia
 120. Nowy kalwinizm – połączenie kalwinizmu ze światowością
 121. Objawienie jest skończone
 122. Oczyszczam cię krwią Jezusa…
 123. Opętani „chrześcijanie”
 124. Ostatni ze wszystkich ludzi, którym ukazał się Jezus
 125. Ostrzeżenie przed zielonoświątkowcami
 126. Otumanieni duchem
 127. Owoce Babilonu
 128. Pełnia Ducha
 129. Pijani w duchu
 130. Początki kościoła a rola Apostołów
 131. Polski Kościół (nie) Biblijny a Elkazaici
 132. Pogański koń trojański
 133. Potężna rozmowa z misjonarzami Mormonów
 134. Powaleni duchem
 135. Poza rozsądek ku mistycyzmowi
 136. Późniejszy deszcz
 137. Precz z waszymi snami i objawieniami
 138. Prekursorzy współczesnego zielonoświątkowego zwiedzenia
 139. Projekt 700 miast
 140. Proroctwa, „doskonałość” i koniec czego?
 141. Prorocy i proroctwa
 142. Prorokowanie czy plagiatowanie?
 143. Przeciw fałszywej duchowości
 144. Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie zniosą
 145. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 146. Puszkowanie Pana Boga
 147. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 148. Reformowani apostaci i heretycy
 149. Reinhard Bonnke: święta krowa pentekostalizmu
 150. Rekolekcje z Enneagramem
 151. Samozwiedzeni pseudouzdrowieniami
 152. Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 153. Skąd się biorą zwiedzenia?
 154. Słowo dla nie-zielonoświątkowców
 155. Słowo od Boga? Ocena współczesnego daru proroctw
 156. Słyszenie głosu z nieba: jak rozpoznać głos Boga?
 157. Smith Wigglesworth i jego szeroka droga wiodąca na zatracenie
 158. Sola Scriptura a tradycja i objawienie
 159. Sola Scriptura a wystarczalność Pisma
 160. Spurgeon, impresje i proroctwa
 161. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 162. Sundar Singh, człowiek, któremu rzekomo objawił się Jezus
 163. Suweren ruchu zielonoświątkowego
 164. Syn zatracenia, czy to ty przyjacielu?
 165. Szamanizacja chrześćijaństwa
 166. Śladami Bartłomieja Kuryla$a
 167. Śmiertelny wirus teologiczny
 168. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa
 169. Świątynia Ludu, studium przypadku
 170. Tajemny plan jezuity Fabiana
 171. Tak samo jak Luter, udzerzam twojego ducha w pysk
 172. Tet-a-tet z duchem, czyli rozmowa kontrolowana
 173. Torben Søndergaard i ewangelia plus
 174. Trwające proroctwo
 175. Trzy fale pentekostalizmu
 176. Umniejszanie znaczenia proroctwa Agabusa
 177. Uzdrawiający zwodziciele
 178. W Krotoszynie łżą jak świnie
 179. Wiara niezbędna do uzdrowienia
 180. Wiara oparta o cuda i znaki
 181. Wiara ze słuchania
 182. Większe cuda niż Jezus
 183. Wizja nieba dźwignią handlu
 184. Wołaj do mnie a dam ci proroctwo
 185. Wrażenia Spurgeona a proroctwa
 186. Współczesne odstępcze “chrześcijaństwo”
 187. Wstrzymanie proroctwa i ustanie daru języków
 188. Wszystkie marzenia spełnię w Chrystusie
 189. Wszystko mogę w Chrystusie
 190. Wyganianie demonów
 191. Wykład XXII – historia herezji: montanizm
 192. Wylewanie dziecka z charyzmatyczną kąpielą, część 1
 193. Wylewanie dziecka z charyzmatyczną kąpielą, część 2
 194. Wylewanie dziecka z charyzmatyczną kąpielą, część 3
 195. Wylewanie dziecka z charyzmatyczną kąpielą, część 4
 196. Wylewanie dziecka z charyzmatyczną kąpielą, część 5
 197. Z diabła natchnieni a zbawienie z uzdrowienia
 198. Z poradnika charyzmatyka
 199. Zachęcający do fałszywego prorokowania, strzeżcie się
 200. Zagadnienie cesacjonizmu
 201. Zanurzeni w ogniu
 202. Zawodne „proroctwa”
 203. Zbawiony czy samozwiedziony?
 204. Zielonoświątkowa „postteologia”
 205. Zielonoświątkowi heretycy kontra Duch Święty
 206. Zielonoświątkowstwo a choroby umysłowe i uzależnienia
 207. Zielonoświątkowy chaos modlitewny
 208. Zielonoświątkowy spirytyzm
 209. Zielonoświątkowy ściek teologiczny
 210. Związane ręce Boga
 211. Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
  .

.

.

 

Chrystologia

 1. Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 2. Archanioł Chrystus?
 3. Bezcielesny Jezus Strażnicy
 4. Bezpośrednie stwierdzenia Boskości Jezusa
 5. Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków
 6. Boskość Mesjasza
 7. Bóg Syn
 8. Bóg Syn: Jego preegzystencja
 9. Bóg Syn: Jego przyjście w ciele
 10. Bóg Syn: Jego wniebowstąpienie i kapłaństwo
 11. Bóg Syn: Jego zastępcza śmierć
 12. Bóg Syn: Jego zmartwychwstanie
 13. Bóg wywyższony ponad wszystko
 14. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości
 15. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 16. Chrystus: Bóg, człowiek, Pośrednik
 17. Chrystus: Bóg, Pan i Zbawiciel
 18. Co świętujemy w Boże narodzenie?
 19. Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?
 20. Czy ludzie to bogowie?
 21. Dlaczego nazywasz mnie dobrym?
 22. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 23. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 24. Ewangelia głoszona demonom?
 25. “Gniewny” Jezus
 26. Harmonia Ewangelii: zmartwychwstanie Jezusa
 27. Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 28. Jedyna Głowa Kościoła
 29. Jedyny Suweren całego stworzenia
 30. Jego wiara w nas
 31. Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 32. Jezus, nasz Zastępca
 33. Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?
 34. Kim był Immanuel?
 35. Kto będzie sądził świat?
 36. Kto jest Panem, Chrystus czy Cesarz?
 37. Łaska i pokój świętym i wiernym braciom
 38. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 39. Niewygodne pytania do wyznawców Strażnicy Russella
 40. O wypełnianiu się proroctw
 41. O istocie Chrystusa
 42. Oblicze Boga
 43. Ojciec wieczności, Bóg mocny
 44. Od kiedy demony znały Jezusa?
 45. Panu Bogu będziesz oddawać pokłon
 46. Pełnia w Chrystusie
 47. Polemika z modalizmem
 48. Poselstwo w miejsce Chrystusa
 49. Postaci z wizji Daniela i Jana
 50. Przedwieczny Syn Boży
 51. „Przerażony” Jezus
 52. Słowo stało się ciałem – stanowisko Ligonier na temat Chrystologii
 53. Stwórca i dokupiciel gwarantem zbawienia
 54. Świadkowie Jezusa
 55. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 56. Trynitaryzm Justyna Męczennika
 57. Uderzając w pysk ducha Strażnicy
 58. Uniżony żywy Bóg
 59. Uważajcie kogo prosicie
 60. Większy od ludzi, większy od aniołów
 61. Wschód słońca z wysoka
 62. Wszechobecność Syna Bożego
 63. Wypaczenia Nowego Świata
  .

.

.

.

Chrześcijańska moralność

 1. Aborcja a polityka imigracyjna
 2. Aborcja, rzeź nienarodzonych
 3. Antykoncepcja i moralność seksualna
 4. Antynomianizm i legalizm a adiafora
 5. Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 6. Boże miłosierdzie
 7. Boże wysokie powołanie dla kobiet
 8. Boży nakaz dla rodziców
 9. Bóg, Honor, Ojczyzna 1939
 10. Chrystus sługą grzechu
 11. Chwiejny umysł
 12. Cierpienie finansowe
 13. Co z emocjami?
 14. COVID-19: Strach kontra nadzieja
 15. Czy ateistyczna moralność ma sens?
 16. Czy chrześcijanin może używać wulgaryzmów?
 17. Czy chrześcijanin powinien studiować filozofię?
 18. Czy chrześćijanin powinien brać udział w wyborach?
 19. Czy dorośli nadal muszą być posłuszni swoim rodzicom?
 20. Czy gromadzenie jest czymś grzesznym?
 21. Czy Luter zachęcał do nierządu?
 22. Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?
 23. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 24. Czy Stary Testament naucza nienawidzić swoich wrogów?
 25. Czym jest podstęp i oszustwo?
 26. Czy źle jest posyłać swoje dzieci do szkoły publicznej?
 27. Dlaczego wybrani spełniają dobre uczynki?
 28. Do czego dążą aktywiści LGBT?
 29. Do połowy pełny, czy do połowy pusty?
 30. Do zwolenników aborcji – Boży gniew nadchodzi!
 31. Doktryna podwójnego oddzielenia
 32. Dziękować Ojcu
 33. Eutanazja, czyli zamordujmy sobie dziecko…
 34. Ewolucja a etyka
 35. Ewolucja: Kłamstwo węża
 36. Ewolucja: Rzecz o dinozaurach i ptakach
 37. Ewolucja: Zarodki Haeckla jako ikona procesu
 38. Feministyczny atak na Boży ład dla kobiet
 39. Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu
 40. Gdy głód zajrzy twemu Bratu w oczy
 41. Granice posłuszeństwa władzy
 42. Grzech samobójstwa
 43. Grzech seksualności a uświęcenie
 44. Gwałt na Pieśni nad Pieśniami
 45. Halloween – Analiza z perspektywy biblijnej
 46. Henryk Turkanik: dożywotnie piętno zdrajcy
 47. Hodowla człowieka
 48. Homoseksualizm a Mateusza 19:12
 49. Homoseksualizm: Czego uczy Biblia?
 50. Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?
 51. Jak głosić Ewangelię i dobre uczynki
 52. Jak zabić wiarę?
 53. Jaka jest wola Boga dla mojego życia?
 54. Jezus czy tradycja, albo Jezus i tradycja?
 55. Józef, przybrany ojciec Jezusa
 56. Kara śmierci dla morderców
 57. Katechizm gejowski: argumenty odwołujące się do sprawiedliwości społecznej
 58. Katechizm gejowski: twierdzenia i Biblijne odpowiedzi
 59. Kazanie Johna Knoxa, cz. 1 – o władzy
 60. Kiedy powinniśmy niszczyć Biblię? (vide akt zniszczenia Biblii przez Agatę Cerońską)
 61. Kochać swoich wrogów
 62. Kochaj swoich wrogów
 63. Kolejna mroczna zamiana: homoseksualizm, część 1
 64. Kolejna mroczna zamiana: homoseksualizm, część 2
 65. Lepiej jest dwom niż jednemu
 66. Maria matka Jezusa
 67. Milczenie owiec
 68. Miłość braterska w działaniu – egzegeza listu do Filemona
 69. Młodzież martwiąca się o swoją przyszłość
 70. Nadstaw drugi policzek
 71. Nagi Dawid tańczy
 72. Nakrywać, czy nie nakrywać?
 73. Nienawiść do nienawidzących Boga
 74. Nienawiść do własnego życia
 75. Nierząd, wszeteczeństwo a cudzołóstwo
 76. Nowa tolerancja musi się rozpaść
 77. Nowy kalwinizm – połączenie kalwinizmu ze światowością
 78. O nakrywaniu głowy
 79. Obywatele nieba
 80. Odnośnie zapłodnienia in vitro i surogatek
 81. Ostatnia niedziela w twoim kościele
 82. Osądzanie: Obowiązek chrześcijanina
 83. Pastor chce wojny z Chinami?
 84. Pełnia radości
 85. Pobożna medytacja: obowiązek wszystkich wierzących
 86. Podporządkowanie i Równość Kobiet
 87. Podstawowa komórka cywilizacji
 88. Pokaż mi swój Facebook a powiem ci kim jesteś
 89. Pomoc ofiarom wojny
 90. Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 91. Prawo Chrystusa
 92. Prawo Mojżeszowe: Jego Funkcja oraz Cel w Nowym Testamencie cz.1
 93. Problem przebaczenia
 94. Prostolinijny chrześcijanin
 95. Przysięga na Boga
 96. Przysięgi i ślubowania zgodne z Bożym Prawem
 97. Psalm 5: Pod obstrzałem
 98. Radość tylko w samym Chrystusie
 99. Remedium na gnijącą religię
 100. Restytucja pokonanego pastora
 101. Rewizja Wieży Babel
 102. Romowie, za których umarł Jezus
 103. Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 104. Sprawa małżeństw i rozwodów
 105. Syndrom Jonathana Edwardsa i Reformowani.info
 106. Szabas a zbawienie z uczynków
 107. Sztuka dyskusji – adversus haereses
 108. Śmierć jak kromka chleba
 109. Święci ludzie to szczęśliwi ludzie
 110. Trzy fatalnie przetłumaczone wersety, część 1
 111. Trzy fatalnie przetłumaczone wersety, część 2
 112. Trzy fatalnie przetłumaczone wersety, część 3
 113. Trzy podejścia do zbawienia a samobójstwo
 114. Typowe pułapki w wychowaniu dzieci
 115. Tyrania słabszego brata
 116. Wesołe wakacje pastora 2020 🙂
 117. Wielka Orkiestra Świątecznej Aborcji
 118. Wychowywanie w kulturze przeciwnej dawaniu klapsów
 119. Wyjazd misyjny! – czyli wesołe wakacje pastora 🙂
 120. Wyjechani i ich samotność
 121. Wykład XXX – afrykańscy Ojcowie Kościoła a liberalizm i fundamentalizm
 122. Wykorzystanie twojego czasu
 123. Wzywanie imienia Bożego nadaremnie
 124. Świąteczne rozczarowania
 125. Zakonolubni fanatycy
 126. Zawsze się radujcie
 127. Zasada duchowej stabilności: Radowanie się w Panu
 128. Zdrowa nauka, zdrowe słowa
 129. Zrzuć z siebie starego człowieka
 130. Żołnierze szlachetni
 131. Życie chrześcijańskie a etyczny mandat
 132. Życie pod władzą.
  .

..

.

.

Egzegezy

Stary Testament
 1. Amos 3:7 kontra Krzywy “prorok” pentekostalizmu
 2. Amos 5:25-27 Gwiazda Remfana
 3. Dan. 7 Nocna wizja Daniela
 4. Dan. 7:3-8 Księga Daniela obroniona, część 6
 5. Dan. 9:2 Sola Scriptura czyli pisemna krystalizacja doktryny apostolskiej
 6. Dan. 9:24-27 Prawda w rękach Antychrysta, czyli eschatologiczna bitwa Watykanu
 7. Dan. 9:23-27 Siedemdziesiąt tygodni Daniela – klasyczna pozycja Reformowana
 8. Dan. 10:5-6 Postaci z wizji Daniela i Jana
 9. Ezech. 10:10 Koła i rumaki Bożego rydwanu
 10. Ezech. 18:23 Lud w Księdze Ezechiela 18
 11. Ezech. 18:32 Kalwinizm a Ezechiel
 12. Ezech. 33:11 Kalwinizm a Ezechiel
 13. Ezech. 39:29 Suweren ruchu zielonoświątkowego
 14. Hiob 1:6 Jak szatan mógł wejść do nieba?
 15. Izaj. 1:18 Rozsądna Ewangelia
 16. Izaj. 6:1-10 Pan zastępów
 17. Izaj. 7:9-16 Kim był Immanuel?
 18. Izaj. 7:14 O wypełnianiu się proroctw
 19. Izaj. 8:19-20 Sola Scriptura a tradycja i objawienie
 20. Izaj. 9:6 Ojciec wieczności, Bóg mocny
 21. Izaj. 12:1-6 Bóg wywyższony ponad wszystko
 22. Izaj. 26:3 Chrystus Biblii a stałość umysłu
 23. Izaj. 26:13a Kazanie Johna Knoxa, cz. 1 – o władzy
 24. Izaj. 26:13b Kazanie Johna Knoxa, cz. 2 – sprawiedliwy sąd Boży
 25. Izaj. 26:14-15 Kazanie Johna Knoxa, cz. 3 – pocieszenie ze zniszczenia bezbożnych
 26. Izaj. 29:9-14 Pijani w duchu
 27. Izaj. 30:33 Immanencja Boga w piekle
 28. Izaj. 41:1-24 Test na Boskość Boga
 29. Izaj. 43:10 Trynitaryzm Starego Testamentu
 30. Izaj. 43:11 Ja jestem Panem i zbawicielem
 31. Izaj. 44:2-4 Suweren ruchu zielonoświątkowego
 32. Izaj. 48:16-17 Trynitaryzm Starego Testamentu
 33. Izaj. 53:5 Jego rany uzdrowiły nas
 34. Izaj. 56:10 Skąd się biorą zwiedzenia?
 35. Izaj. 56:10 Słabi Pasterze i Najemnicy
 36. Izaj. 65:1-2 Wyciągnięte ręce Boga
 37. Izaj. 65:17-20 Śmierć w niebiosach? – część 1: duchowa interpretacja tekstu
 38. Izaj. 65:17-20 Śmierć w niebiosach? – część 2: duchowe wypełnienie proroctwa
 39. Izaj. 65:17-25 Śmierć w niebiosach? – część 3: konkluzje
 40. Izaj. 66:17 Bóg przeciw świniojadom
 41. Jer. 8:3 a dzisiejsza pseudo ewangelia
 42. Jer. 23:25-27 Trwające proroctwo
 43. Jer. 31:31:34 Jedność Starego i Nowego Przymierza
 44. Jer. 32:35 Ludzkie ofiary dla Boga Jahwe
 45. Jer. 33:3 Wołaj do mnie a dam ci proroctwo
 46. Joel 2 Późniejszy deszcz
 47. Kazn. 4:9-12 Lepiej jest dwom niż jednemu
 48. 2 Król. 5:1-16 Anapapiści: część 1 – synowie buntu
 49. Mich. 5:2 Przedwieczny Syn Boży
 50. 1 Mojż. 1:1 Kto stworzył wszechświat?
 51. 1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 52. 1 Mojż. 1:1 Trynitaryzm Starego Testamentu
 53. 1 Mojż. 1:2 W imię Ojca, Syna i Duchy Świętej
 54. 1 Mojż. 1:26 Trynitaryzm Starego Testamentu
 55. 1 Mojż. 3:9 Czy Bóg naprawdę wie wszystko?
 56. 1 Mojż. 3:15 Łaskawy dar nietolerancji
 57. 1 Mojż. 3:21 Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę
 58. 1 Mojż. 22:1-2 Jedyny syn Abrahama a herezja islamu
 59. 1 Mojż. 33:20 Trynitaryzm Starego Testamentu
 60. 2 Mojż. 2:16-17 Błąd Ewy, Adama, czy też Pisma Świętego?
 61. 2 Mojż. 3: 2-3 Błąd Ewy, Adama, czy też Pisma Świętego?
 62. 2 Mojż. 7:10-13 Duchowa padaczka, czyli od szarlatana do biskupa
 63. 2 Mojż. 20:2-5 Panu Bogu będziesz oddawać pokłon
 64. 2 Mojż. 20:4-5 Nie czyń sobie obrazu rytego
 65. 2 Mojż. 20:7 Wzywanie imienia Bożego nadaremnie
 66. 2 Mojż. 20:15 Nie będziesz kradł… chrześcijaninie
 67. 2 Mojż. 21:22-23 Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 68. 2 Mojż. 32:32 I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 69. 2 Mojż. 35:2 Intruz sobotni
 70. 3 Mojż. 5:1 Milczenie owiec
 71. 3 Mojż. 14:17-18 Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 72. 4 Mojż. 14:18-20, 23, 35 Miłosierdzie i sąd nad Izraelem
 73. 4 Mojż. 21:8-9 Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 74. 4 Mojż. 23:19 Czy Bóg zmienia zdanie?
 75. 4 Mojż. 25:1-18 Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 76. 4 Mojż. 31 Ludzkie ofiary dla Boga Jahwe
 77. 4 Mojż. 31:17 Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 78. 5 Mojż. 6:4-9 Boży nakaz dla rodziców
 79. 5 Mojż. 29:29 Objawienie jest skończone
 80. 5 Mojż. 32:8-9 Recenzja książki “Ludzkie oblicza Boga” autorstwa Thoma Starka, część 2
 81. Przysłów 17:18 Największy ze wszystkich problemów rozwiany
 82. Przysłów 18:13 Tet-a-tet z duchem, czyli rozmowa kontrolowana
 83. Przysłów 24:21 Chwiejny umysł
 84. Psalm 2:7 Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 85. Psalm 5:1-12 Pod obstrzałem
 86. Psalm 14:1 Nazywanie głupca głupcem
 87. Psalm 26:5 Odrzucamy powszechną łaskę
 88. Psalm 34:18 Czym jest skrucha?
 89. Psalm 51:5 Grzech pierworodny
 90. Psalm 82 Czy ludzie to bogowie?
 91. Psalm 82 Recenzja książki “Ludzkie oblicza Boga” autorstwa Thoma Starka, część 2
 92. Psalm 49:7-8 Czy Jezus nie odkupił ani jednej duszy?
 93. Psalm 68:18 Jezus przyjął czy dał dary?
 94. Psalm 85:2 Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 95. Psalm 102 Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 96. Psalm 119:97 Wolność w Chrystusie
 97. Psalm 139:8 Immanencja Boga w piekle
 98. Psalm 139:21-22 Nienawiść do nienawidzących Boga
 99. Psalm 146:3-4 Doktryna anihilacji
 100. 1 Sam. 10:1-6 Król Saul pomiędzy prorokami
 101. 1 Sam. 10:5-7 Ekstazy proroków Starego Testamentu
 102. 1 Sam. 15:29 Czy Bóg zmienia zdanie?
 103. 2 Sam. 9:1-13 Ucztowanie przy królewskim stole
 104. Sędz. 11 Ludzkie ofiary dla Boga Jahwe
 105. Sędz. 16:27-30 Grzech samobójstwa
Nowy Testament
 1. Dzieje 1:4 Duch Święty
 2. Dzieje 2:1-8 Zielonoświątkowy chaos modlitewny
 3. Dzieje 2:13 Pijani w duchu
 4. Dzieje 2:16-21 Późniejszy deszcz
 5. Dzieje 2:38-39 Dar Ducha Świętego dla was i waszych dzieci
 6. Dzieje 4:17 Kaganiec na ciało Chrystusa
 7. Dzieje 7:42-43 Gwiazda Remfana
 8. Dzieje 9:1-22 Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 9. Dzieje 9:3-8 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 10. Dzieje 11:28 Umniejszanie znaczenia proroctwa Agabusa
 11. Dzieje 15:19-21 Sobór jerozolimski i prozelici
 12. Dzieje 17:29-30 Grzechy narodów a grzechy jednostek
 13. Dzieje 21:11 Błędy Ducha Świętego
 14. Dzieje 22:6-11 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 15. Dzieje 26:2-18 O „sprzeczności” w narwóceniu Pawła
 16. Dzieje 26:18 Wiara a uświęcenie
 17. Dzieje 28:25-27 Pan zastępów
 18. Efez. 1:3-6 Bezwarunkowe Wybranie
 19. Efez. 1:3-4 Wybranie, źródło błogosławieństw Kościoła
 20. Efez. 1:9-12 Miejsce potępienia w głoszeniu Ewangelii
 21. Efez. 1:16-23; 2:1-13 Kalwinizm w pigułce
 22. Efez. 1:17-19 Duch objawienia w każdym chrześcijaninie
 23. Efez. 2:8-9 Czy wiara jest darem?
 24. Efez. 2:14-15 Chrystus Panem Zakonu
 25. Efez. 2:19-22 Czy miłujesz Kościół?
 26. Efez. 2:19-20 Fundamentalna rola Apostołów i proroków
 27. Efez. 2:20 Apostolski charakter Kościoła
 28. Efez. 3:3-6 Śmiertelny wirus teologiczny
 29. Efez. 3:3 Sola Scriptura czyli pisemna krystalizacja doktryny apostolskiej
 30. Efez. 3:12 Jego wiara w nas
 31. Efez. 3:14-19 Poznanie miłości Chrystusa
 32. Efez. 4:3-6 Dołączanie do prawdziwego Kościoła
 33. Efez. 4:8 Jezus przyjął czy dał dary?
 34. Efez. 4:22-24 Zrzuć z siebie starego człowieka
 35. Efez. 4:26-27 Czy gniew jest grzechem?
 36. Efez. 5:19 Śpiew kanonicznych Psalmów, część 2
 37. Efez. 6:1 Trzy fatalnie przetłumaczone wersety, część 2
 38. Efez. 6:18 Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 39. Filem. 1:1-25 Miłość braterska w działaniu – egzegeza listu do Filemona
 40. Filip. 1:27-29 Obywatele nieba
 41. Filip. 2:3-11 Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 42. Filip. 2:12 Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie
 43. Filip. 2:12-13 Boża suwerenność w uświęceniu
 44. Filip. 2:12-13 Łaska uświęcenia
 45. Filip. 3:11 Doktryna zmartwychwstania kontra intelektualni sceptycy
 46. Filip. 4:4 Zasada duchowej stabilności: Radowanie się w Panu
 47. Filip. 4:8 Pobożna medytacja: obowiązek wszystkich wierzących
 48. Filip. 4:13 Wszystkie marzenia spełnię w Chrystusie
 49. Filip. 4:13 Wszystko mogę w Chrystusie
 50. Gal. 2:17 Chrystus sługą grzechu
 51. Gal. 3 Omamieni fałszywą doktryną
 52. Gal. 3:12 Prawo a Ewangelia, część 2
 53. Gal. 4:13 Choroba nie zwalnia z Bożej służby
 54. Gal. 5:1-4 Wypadliście z łaski
 55. Gal. 6:15-16 Kościół i Izrael
 56. Hebr. 1:2-8 Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków
 57. Hebr. 1:8-9 Uderzając w pysk ducha Strażnicy
 58. Hebr. 1:5 Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 59. Hebr. 2:1 Sola Scriptura czyli pisemna krystalizacja doktryny apostolskiej
 60. Hebr. 2:9 Objaśnienie wersetów, w których użyto słów wszyscy i każdy
 61. Hebr. 2:9 Zakosztować śmierci za wszystkich
 62. Hebr. 3:1-12 Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 63. Hebr. 3:14 Skąd wiemy, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa?
 64. Hebr. 6:1-2 Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 65. Hebr. 6:4-6 Czy można utracić zbawienie?
 66. Hebr. 6:4-6 Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 67. Hebr. 8:7-13 Stare Przymierze i Nowe Przymierze
 68. Hebr. 9:22 Msza
 69. Hebr. 10:25-29 Jeśli dobrowolnie grzeszymy
 70. Hebr. 10:26-28 Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 71. Hebr. 10:29 O podeptaniu zbawienia
 72. Hebr. 10:38-39 Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy
 73. Hebr. 11:1 Czym jest wiara?
 74. Hebr. 11:13 Wiara wierzących Starego Testamentu
 75. Hebr. 12:8 O potrzebie karcenia
 76. Hebr. 12:14 Świętość, do której mamy dążyć
 77. Hebr. 13:7 Trzy fatalnie przetłumaczone wersety, część 1
 78. Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki
 79. Jakub 1:5-6 Modlitwa o dar mądrości
 80. Jakub 1:6-8 Chrystus Biblii a stałość umysłu
 81. Jakub 1:12 O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 4
 82. Jakub 2:24 Pojednanie Pawła i Jakuba
 83. Jakub 2:24 Zbawienie z uczynków?
 84. Jakub 3:6 Czy chrześcijanin może używać wulgaryzmów?
 85. jakub 5:12 Przysięga na Boga
 86. Jakub 5:13-16 Choruje kto między wami?
 87. Jakub 5:14-16 Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 88. Jan 1:1 Siedem Boskich atrybutów Ojca, Syna i Ducha – część 2
 89. Jan 1:10 O znaczeniu słów
 90. Jan 2:23-25 Wiara oparta o cuda i znaki
 91. Jan 3:3 Kwestia narodzenia na nowo
 92. Jan 3:16 Czy Bóg miłuje wszystkich? część 2
 93. Jan 3:16 O znaczeniu słów
 94. Jan 3:16 Szczegółowe studium Jana 3:16
 95. Jan 3:36 Gniew Boży nad wybranymi
 96. Jan 3:36 Posłuszeństwo Chrystusowi
 97. Jan 4:48 Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie…
 98. Jan 6:36-40 Bezwarunkowa Elekcja
 99. Jan 6:37-40; 44 Choćbyś zmiażdżył Hunta w moździerzu tłuczkiem…
 100. Jan 8:7, 11Osądzanie: Obowiązek chrześcijanina
 101. Jan 8:56 Wiara wierzących Starego Testamentu
 102. Jan 9:6-7 Anapapiści: część 2 – bagno herezji
 103. Jan 10:5 Odpowiedź dla umiarkowanych kalwinistów: „Tylko prawdziwa ewangelia zbawia!”
 104. Jan 10:11-13 Słabi Pasterze i Najemnicy
 105. Jan 10:11-29 Efektywne odkupienie
 106. Jan 10:27 Odpowiedź dla umiarkowanych kalwinistów: „Tylko prawdziwa ewangelia zbawia!”
 107. Jan 10:27 Wiara ze słuchania
 108. Jan 10:34-35 Czy ludzie to bogowie?
 109. Jan 11:41-42 Kwestia skutecznej modlitwy
 110. Jan 12:24 Umierające ziarno i obfity plon
 111. Jan 13:34 Osądzanie: Obowiązek chrześcijanina
 112. Jan 14:10-13 Większe cuda niż Jezus
 113. Jan 14:13-14 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 114. Jan 14:21 Kto mnie miłuje będzie miał sny, wizje i proroctwa
 115. Jan 15:1-6 Ja jestem Winoroślą
 116. Jan 15:2-4 Pełnia radości
 117. Jan 15:5 Całkowita deprawacja , część 2
 118. Jan 15:5 Całkowita deprawacja, część 3
 119. Jan 15:26 Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 120. Jan 17:11-12 Wytrwanie świętych, część 1
 121. Jan 17:11-12 Wytrwanie świętych, część 2
 122. 1 Jana 1:5-10 Żałosna doktryna pewności zbawienia Paula Washera, część 2
 123. 1 Jana 2:1-2 Efektywne odkupienie
 124. 1 Jana 2:1-2 Szczegółowe studium
 125. 1 Jana 2:1-2 Zawodny pośrednik
 126. 1 Jana 2:2 Ofiara za grzechy każdego człowieka?
 127. 1 Jana 2:3-6 Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 128. 1 Jana 2:8 Ciemność ustępuje
 129. 1 Jana 4:1-6 Test Janowy na rozeznawanie duchów
 130. 1 Jana 5:7 Comma Johanneum
 131. 1 Jana 5:13 Czy możemy wiedzieć na pewno?
 132. 1 Jana 7:24 Osądzanie: Obowiązek chrześcijanina
 133. Judy 1:3 Co to znaczy być “reformowanym”
 134. Judy 1:4-5 Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 135. Judy 1:20 Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 136. Kolosy: Tło historyczno kulturowe
 137. Kol. 1:1 Apostoł Paweł i Tymoteusz brat
 138. Kol. 1:2 Łaska i pokój świętym i wiernym braciom
 139. Kol. 1:3 Wytrwała modlitwa dziękczynna do Ojca Pana Jezusa
 140. Kol. 1:4 Wiara i miłość a Kościół
 141. Kol. 1:5 Nadzieja ewangelii
 142. Kol. 1:6 Dzieło ewangelii
 143. Kol. 1:7-8 Wierny sługa i nauczyciel
 144. Kol. 1:9 Modlitwa o oświecenie
 145. Kol. 1:10 Duchowy respirator dla zbawionych
 146. Kol. 1:11 Pewność życia chrześcijanina
 147. Kol. 1:12 Boże uzdolnienie do dziedzictwa
 148. Kol. 1:13 Skończone dzieło Boga
 149. Kol. 1:14 Chrystus odkupiciel
 150. Kol. 1:15 Stwórca i dokupiciel gwarantem zbawienia
 151. Kol. 1:16 Bóg z Boga, Światłość ze Światłości
 152. Kol. 1:17 Jedyny Suweren całego stworzenia
 153. Kol. 1: 18 Jedyna Głowa Kościoła
 154. Kol. 1:19 Pełnia w Chrystusie
 155. Kol. 1:20 Cel stworzenia
 156. Kol. 1:9-23 Więźniowie Chrystusa a utracalność wiary
 157. Kol. 1:28-29 Sola Scriptura czyli pisemna krystalizacja doktryny apostolskiej
 158. Kol. 2:9 Wypaczenia Nowego Świata
 159. Kol. 2:13 Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 160. Kol. 2:13-14 Chrystus Panem Zakonu
 161. Kol. 3:16 Śpiew kanonicznych Psalmów, część 2
 162. Kol. 3:20 Trzy fatalnie przetłumaczone wersety, część 2
 163. 1 Kor. 1:6 Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty
 164. 1 Kor. 1:18 Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się
 165. 1 Kor. 1:31 Suwerenność Boga w zbawieniu
 166. 1 Kor. 6:9-10 Boży plan dla gejowskiej agendy
 167. 1 Kor. rozdziały 1-15 Chorujący uzdrowiciele
 168. 1 Kor. 9:14-18 Sługa Boży czy pracownik?
 169. 1 Kor. 9:20-21 Prawo Chrystusa
 170. 1 Kor. 9:24-27 O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 1
 171. 1 Kor. 11:2 Depozyt wiary a ustna Tradycja
 172. 1 Kor. 11:3-16 Podporządkowanie i Równość Kobiet
 173. 1 Kor. 11:17-34 Czym jest Eucharystia
 174. 1 Kor. 12:3 O skutecznym wyznaniu Chrystusa
 175. 1 Kor. 11:24-32 O dopuszczaniu do Wieczerzy Pańskiej, część 2
 176. 1 Kor. 12-13-14 Ekspozycja 1 Listu do Koryntian, rozdziały 12, 13 i 14
 177. 1 Kor. 12:13 Chrzest Duchem Świętym
 178. 1 Kor. 13:8-10 Języki nonsensnu a Martyn Lloyd-Jones
 179. 1 Kor. 13:8-12 Proroctwa, „doskonałość” i koniec czego?
 180. 1 Kor. 14:26 Możecie wszyscy prorokować
 181. 1 Kor. 15:8 Ostatni ze wszystkich ludzi, którym ukazał się Jezus
 182. 1 Kor. 15:22 Objaśnienie wersetów, w których użyto słów wszyscy i każdy
 183. 1 Kor. 15:29 Chrzest za zmarłych
 184. 2 Kor. 1:3 Niezmienny Bóg źródłem pewnej pociechy
 185. 2 Kor. 1:10 Smutek ku życiu, smutek ku śmierci
 186. 2 Kor. 1:13 Sola Scriptura a tradycja i objawienie
 187. 2 Kor. 1:14 Gdybyście przyjęli innego ducha…
 188. 2 Kor. 2:15-17 Jezus Zbawiciel i zło handlowania Nim
 189. 2 Kor. 3:6 Litera zabija lecz Duch ożywia
 190. 2 Kor. 4:3-4 Bóg, czy też bóg tego świata?
 191. 2 Kor. 4:6 Oblicze Boga
 192. 2 Kor. 5:3 Nagość jako przyczyna utraty zbawienia
 193. 2 Kor. 5:14-15 Objaśnienie wersetów, w których użyto słów wszyscy i każdy
 194. 2 Kor. 5:14-15 Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie
 195. 2 Kor. 5:20-21 Poselstwo w miejsce Chrystusa
 196. 2 Kor. 5:21 Doktryna podwójnego posłuszeństwa Chrystusa
 197. 2 Kor. 5:21 Rzeczywistość przypisanej sprawiedliwości Chrystusa
 198. 2 Kor. 6:14 Czy wszyscy ludzie to bracia?
 199. 2 Kor. 6:16 Mieć Boga
 200. 2 Kor. 11:3-4 Fałszywy mesjasz
 201. 2 Kor. 11:3-4 Islamoświątkowcy
 202. 2 Kor. 11:27 Cierpienie finansowe
 203. 2 Kor. 12:7 Czy Apostoł Paweł miał demona?
 204. 2 Kor. 13:5 Żałosna doktryna pewności zbawienia Paula Washera, część 1
 205. Łuk. 1:3-4 Sola Scriptura czyli pisemna krystalizacja doktryny apostolskiej
 206. Łuk. 1:35 Poczęty z Ducha i narodzony z Dziewicy
 207. Łuk. 1:78-79 Wschód słońca z wysoka
 208. Łuk. 2:30-32 Duch Swięty kontra Arminianizm
 209. Łuk. 6:35-36 Kontrowersja powszechnej łaski
 210. Łuk. 9:37-43 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 211. Łuk. 11:27-28 Biblijny przykład kultu maryjnego
 212. Łuk. 13:1 Wszyscy zginiecie, jeśli się nie upamiętacie, część 1
 213. Łuk. 13:2-5 Wszyscy zginiecie, jeśli się nie upamiętacie, część 2
 214. Łuk. 13:16 Wyganianie demonów
 215. Łuk. 13:23 Ilu będzie zbawionych, cz. 1 – od Upadku do Potopu
 216. Łuk. 14:26 Nienawiść do własnego życia
 217. Łuk. 19:41-44 Płacz Chrystusa nad Jerozolimą
 218. Łuk. 23:32-43 Dzisiaj będziesz ze mną w Raju
 219. Marek 3:20-31 Maria w pogoni za „szalonym synem”
 220. Marek 7:1-23 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 221. Marek 7:18-19 Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 222. Marek 8:23-25 Niepełne uzdrowienia
 223. Marek 9:14-29 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 224. Marek 10:18 Dlaczego nazywasz mnie dobrym?
 225. Marek 11:20-24 Związane ręce Boga
 226. Marek 11:25-26 I odpuść nam nasze winy…
 227. Marek 14:33 „Przerażony” Jezus
 228. Marek 15:34 Chrystus oddzielony od Boga? – część 1 obalenie błędu
 229. Marek 15:34 Chrystus oddzielony od Boga? – część 2 interpretaja tekstu
 230. Marek 16:14..20 Czas skruszyć bałwany i wyciąć święte gaje
 231. Marek 16:15-16 Chrzest niemowląt i Suwerenna Łaska – klasyczna pozycja Reformowana
 232. Marek 16:17-18 Atakie znaki będą towarzyszyć
 233. Mat. 1:1-25 Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 234. Mat. 1:23 O wypełnianiu się proroctw
 235. Mat. 2:1-2 Skąd mędrcy wiedzieli o Jezusie?
 236. Mat. 2:23-28 Zrozumienie sabatu
 237. Mat. 3:10-12 Zanurzeni w ogniu
 238. Mat. 4:23-25 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 239. Mat. 5:7 Boże miłosierdzie
 240. Mat. 5:13  gdy sól zwietrzeje…
 241. Mat. 5:22 “Gniewny” Jezus
 242. Mat. 5:22 Nazywanie głupca głupcem
 243. Mat. 5:32 Nierząd, wszeteczeństwo a cudzołóstwo
 244. Mat. 5:39 Żołnierze szlachetni
 245. Mat. 5:39-41 Nadstaw drugi policzek
 246. Mat. 5:43-44 Czy Stary Testament naucza nienawidzić swoich wrogów?
 247. Mat. 5:44-45 Kochaj swoich wrogów
 248. Mat. 5:43-48 Łaska powszechna to mit!
 249. Mat. 6:7 Mówienie językami
 250. Mat. 7:1 Osądzanie: Obowiązek chrześcijanina
 251. Mat. 7:9-11 Modlitwa o dary Ducha Świętego
 252. Mat. 7:15-23 Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 253. Mat. 8:14-17 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 254. Mat. 10:22 Dar wytrwania: kto wytrwa do końca będzie zbawiony
 255. Mat. 11:12 Królestwo niebieskie doznaje gwałtu
 256. Mat. 11:25-30 Jarzmo Chrystusa
 257. Mat. 11:28 Łaskawe wezwanie Chrystusa do spracowanych i obciążonych
 258. Mat. 11:28 Zaproszenie czy nakaz?
 259. Mat. 12:41-42 Większy od ludzi, większy od aniołów
 260. Mat. 15:16-17 Spożywać czy nie spożywać? Oto jest pytanie.
 261. Mat. 16:13-20 Klucze piotrowe, papieski wytrych
 262. Mat. 16:13-19 Kościół zbudowany na Skale
 263. Mat. 16:18-19 Czy Piotr jest skałą, na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?
 264. Mat. 17:14-21 Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 265. Mat. 18:15-20 Cztery kroki dyscypliny kościelnej
 266. Mat. 21:21-23 Czy uzdrowienie należy się chrześcijaninowi jak psu miska?
 267. Mat. 23:1-5 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 268. Mat. 23:8-9 Samowywyższeni mali papieże
 269. Mat. 23:8-10 Ludzcy nauczyciele
 270. Mat. 24:5 Chrystus Arminianizmu
 271. Mat. 24:4-5 Czy wierzący może być zwiedziony?
 272. Mat. 24:21-22 Wielki Ucisk – klasyczna pozycja Reformowana
 273. Mat. 25:31-41 Sąd Boży nad prorokami i cudotwórcami
 274. Mat. 26:24 Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 275. Mat. 26:52 Żołnierze szlachetni
 276. Mat. 26:63-65 Chrystus: Bóg, człowiek, Pośrednik
 277. Mat. 27:46 Chrystus oddzielony od Boga? – część 1 obalenie błędu
 278. Mat. 27:46 Chrystus oddzielony od Boga? – część 2 interpretaja tekstu
 279. Mat. 27:51-54 Opuszczone groby Świętego Miasta, część 1
 280. Mat. 27:51-54 Opuszczone groby Świętego Miasta, część 2
 281. Mat. 28:19 Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
 282. Obj. 1:4-8 Alfa i Omega
 283. Obj. 1:13-16 Postaci z wizji Daniela i Jana
 284. Obj. 2:1-7 Miłość po efesku
 285. Obj. 2:10 Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia
 286. Obj. 3:5 I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 287. Obj. 3:14-22 Letni Kościół Laodycei
 288. Obj. 4:9-11 Siedem Boskich atrybutów Ojca, Syna i Ducha – część 1
 289. Obj. 4:9-11 Siedem Boskich atrybutów Ojca, Syna i Ducha – część 2
 290. Obj. 4:9-11 Siedem Boskich atrybutów Ojca, Syna i Ducha – część 3
 291. Obj. 5:8 Modlitwa do zmarłych świętych?
 292. Obj. 6:1-4 Czterej jeźdźcy Apokalipsy: Biały i Rudy Koń
 293. Obj. 6:5-8 Czterej jeźdźcy Apokalipsy: Czarny i Płowy Koń
 294. Obj. 8:2 Czwarta trąba
 295. Obj. 13:15-18 Znamię bestii, część 1
 296. Obj. 13:15-18 Znamię bestii, część 2
 297. Obj. 19:11-17 Archanioł Chrystus?
 298. Obj. 20:1-10 1000 lat z Księgi Objawienia 20 – klasyczna pozycja Reformowana
 299. 1 Piotra 2:2 Współczesne odstępcze “chrześcijaństwo”
 300. 1 Piotra 2:11-16 Życie pod władzą
 301. 1 Piotra 2:24 Jego rany uzdrowiły nas
 302. 1 Piotra 3:1-9 Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 303. 1 Piotra 3:18-20 Ewangelia głoszona demonom?
 304. 1 Piotra 4:10-11 Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 4
 305. 1 Piotra 4:14 Ukryty atak Arminianizmu na Ducha Świętego
 306. 1 Piotra 4:17 Sąd zaczyna się od domu Bożego
 307. 1 Piotra 5:1-4 O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 3
 308. 1 Piotra 5:8 Jak zabić wiarę?
 309. 2 Piotra 1:9 Charyzmatycy Piotr i Paweł?
 310. 2 Piotra 1:1 Wypaczenia Nowego Świata
 311. 2 Piotra 1:5-21 Sola Scriptura czyli pisemna krystalizacja doktryny apostolskiej
 312. 2 Piotra 1:13-15 Sola Scriptura a tradycja i objawienie
 313. 2 Piotra 2:1 Wypierając się Pana który ich odkupił
 314. 2 Piotra 3:9 Aby wszyscy doszli do pokuty
 315. 2 Piotra 3:9 Czy Bóg miłuje wszystkich? część 3
 316. 2 Piotra 3:9 Objaśnienie wersetów, w których użyto słów wszyscy i każdy
 317. Rzym. 1:1 Czy jesteś powołany do głoszenia?
 318. Rzym. 1:16-17 Wiara w wiarę
 319. Rzym. 1:24-28 Kolejna mroczna zamiana: homoseksualizm, część 1
 320. Rzym. 1:24-28 Kolejna mroczna zamiana: homoseksualizm, część 2
 321. Rzym. 1:29-30 Grzechy narodów a grzechy jednostek
 322. Rzym. 2:13 Osądzanie: Obowiązek chrześcijanina
 323. Rzym. 2:13 Legalizm a prawdziwa forma kultu Boga
 324. Rzym. 2:28-29 Kim jest Żyd?
 325. Rzym. 3:11-12 Nie masz kto by szukał Boga, nie masz ani jednego
 326. Rzym. 3:22 Dopełniacz obiektwyny i subiektwyny
 327. Rzym. 3:31 Wiara utwierdza zakon
 328. Rzym. 4:2 Pojednanie Pawła i Jakuba
 329. Rzym. 5:12-21 Doktryna grzechu pierworodnego
 330. Rzym. 5:14-21 Czy wszyscy pójdą do nieba?
 331. Rzym. 5:18 Objaśnienie wersetów, w których użyto słów wszyscy i każdy
 332. Rzym. 7:14-23 Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 333. Rzym. 7:22-25 Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 334. Rzym. 8:1 Czy wątpisz? Dlaczego?
 335. Rzym. 8:26 Niewysłowione westchnienia
 336. Rzym. 8:32-34 Zawodny pośrednik
 337. Rzym. 9:1-14 Wolność Garncarza, egzegeza Rzymian 9, cz. 1
 338. Rzym. 9:10-13 Trzy obiekcje wobec doktryny podwójnej predestynacji, część 1
 339. Rzym. 9:10-13 Trzy obiekcje wobec doktryny podwójnej predestynacji, część 2
 340. Rzym. 9:10-13 Trzy obiekcje wobec doktryny podwójnej predestynacji, część 3
 341. Rzym. 9:14-16 Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
 342. Rzym. 9:15-16 Dlaczego Jezus nie wybrał wszystkich do zbawienia?
 343. Rzym. 9:17-24 Wolność Garncarza, egzegeza Rzymian 9, cz. 2
 344. Rzym. 9:22 Strona medialna czasowników i imiesłowów
 345. Rzym. 10:17 Wiara ze słuchania
 346. Rzym. 10:20-21 Wyciągnięte ręce Boga
 347. Rzym. 11:16-25 Utracalność zbawienia czy brak wiary?
 348. Rzym. 11:29 Nieodwołalne są dary i powołania Boże
 349. Rzym. 13:1 Granice posłuszeństwa władzy
 350. 1 Tes. 2:19 O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 5
 351. 1 Tes. 4:13-18 Pochwycenie Kościoła – klasyczna pozycja Reformowana
 352. 1 Tes. 5:9 Do czego przeznaczył nas Bóg?
 353. 1 Tes. 5:16-18 Wszystko jest zależne od działania Bożego
 354. 1 Tes. 5:16 Zawsze się radujcie
 355. 1 Tes. 5:18 Dziękować Ojcu
 356. 1 Tes. 5:18 Trzy fatalnie przetłumaczone wersety, część 3
 357. 1 Tes. 5:19-20 Ducha nie gaście
 358. 1 Tes. 5:21-22 Doktryna podwójnego oddzielenia
 359. 1 Tes. 5:21-22 Jak traktować Patrystykę i inne ludzkie dzieła telogiczne?
 360. 1 Tes. 5:23-24 Bóg uświęca swój lud
 361. 2 Tes. 2:9-11 Duchowa padaczka, czyli od szarlatana do biskupa
 362. 2 Tes. 2:15 Sola Scriptura jako jedyne źródło doktryny
 363. 1 Tym. 1:17 Król wieków
 364. 1 Tym. 1:19 Wiara rozbitków
 365. 1 Tym. 2:1-6 Zawodny pośrednik
 366. 1 Tym. 2:1-7 Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
 367. 1 Tym. 2:4-6 Objaśnienie wersetów, w których użyto słów wszyscy i każdy
 368. 1 Tym. 2:4 Boża wola zbawienia wszystkich ludzi
 369. 1 Tym. 3:1-6 Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 370. 1 Tym. 4:10 Zbawiciel wszystkich, zwłaszcza wierzących
 371. 1 Tym. 4:13-16 O potrzebie duchowego rozwoju
 372. 1 Tym. 5:8 Remedium na gnijącą religię
 373. 1 Tym. 5:19-20 Ochrona i odwoływanie pastorów
 374. 1 Tym. 6:15 Jedyny Władca: Król królów, Pan panów
 375. 2 Tym. 1:9-10 Meandry semi-Pelagianizmu Arminiusza
 376. 2 Tym. 2:1-7 Restytucja pokonanego pastora
 377. 2 Tym. 2:15 Prawo a Ewangelia, część 1
 378. 2 Tym. 3:8 Duchowa padaczka, czyli od szarlatana do biskupa
 379. 2 Tym. 4:7-8 O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 2
 380. Tyt. 1:1-3 Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 381. Tyt. 1:5-9 Pięć okropnych cech Anty-Starszego
 382. Tyt. 2:7-8 Zdrowa nauka, zdrowe słowa
 383. Tyt. 2:11 Łaska zbawienia wszystkim ludziom?
 384. Tyt. 2:13 Wypaczenia Nowego Świata
 385. Tyt. 3:1-7 Nie przez uczynki wcale
 386. Obj. 2:17 Imię, którego nie zna nikt
 387. Obj. 19:10 Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa
  .

..

.

.

Eklezjologia

 1. 10 Oznak Kultycznego Kościoła
 2. Apostolski charakter Kościoła
 3. Apostoł apostołowi nie równy
 4. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 1
 5. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 2
 6. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 3
 7. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 4
 8. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 5
 9. Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 6
 10. Biblijne wymagania na starszego
 11. Boże wysokie powołanie dla kobiet
 12. Bóg, nasz troskliwy opiekun i strażnik
 13. Choroba nie zwalnia z Bożej służby
 14. Chrzest: czy baptizo oznacza zanurzenie?
 15. Chrzest niemowląt i Suwerenna Łaska – klasyczna pozycja Reformowana
 16. Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
 17. Cztery kroki dyscypliny kościelnej
 18. Cztery poglądy na Wieczerzę Pańską
 19. Czy Kościół miał rację potępiając Montanizm? część 1
 20. Czy miłujesz Kościół?
 21. Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?
 22. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 23. Czym jest apologetyka?
 24. Czym jest Eucharystia
 25. Deklaracja z Barmen z 1934 roku
 26. Desposyni – krewni Chrystusa
 27. Doktryna Sola Scriptura w pigułce
 28. Dyscyplina kościelna
 29. Dzień Pański
 30. Dziesięcina: czy powinniśmy ją oddawać?
 31. Dzisiejszy kościół a Kościół Reformacji
 32. Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki
 33. Doktryna podwójnego oddzielenia
 34. Dołączanie do prawdziwego Kościoła
 35. Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu
 36. Gdy głód zajrzy twemu Bratu w oczy
 37. Gorliwość o dom Boży: motywacja do chrześcijańskiej dyscypliny
 38. Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?
 39. Jak zabić wiarę?
 40. Jaki jest związek pomiędzy Anabaptystami a Baptystami?
 41. Jedyna Głowa Kościoła
 42. Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa
 43. Kalwin o pastorze i wspólnocie
 44. Katechizm Baptystyczny z 1677 roku
 45. Kiedy nie spożywać komunii?
 46. Kiedy powinniśmy opuścić zbór?
 47. Kobiety pastorzy
 48. Kobiety prorocy
 49. Konieczność zdrowej nauki
 50. Kościół
 51. Kościół Pana Jezusa
 52. Kościół zbudowany na Jezusie
 53. Ludzcy nauczyciele
 54. Łaskawy dar nietolerancji
 55. Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga
 56. Milczenie owiec
 57. Miłość po efesku
 58. Nagi Dawid tańczy
 59. Niebo, Hilsong i herezja
 60. Nienawiść do nienawidzących Boga
 61. O dopuszczaniu do Wieczerzy Pańskiej, część 1
 62. O dopuszczaniu do Wieczerzy Pańskiej, część 2
 63. O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 3
 64. Ochrona i odwoływanie pastorów
 65. Osądzanie: Obowiązek chrześcijanina
 66. Ostatnia niedziela w twoim kościele
 67. Pastorskie powołanie
 68. Pięć okropnych cech Anty-Starszego
 69. Pluralizm starszych
 70. Podporządkowanie i Równość Kobiet
 71. Podstawowa doktryna biblijna
 72. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 1
 73. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 2
 74. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 3
 75. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 4
 76. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 5
 77. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 6
 78. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 7
 79. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 8
 80. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 9
 81. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 10
 82. Prawdziwa i fałszywa religia
 83. Prima Scriptura kontra Reformacja
 84. Problem Wielkanocy
 85. Przystąpienie i członkowstwo w Kościele
 86. Restytucja pokonanego pastora
 87. Satyra na leniwych chrześcijan
 88. Samowywyższeni mali papieże
 89. Skąd się biorą zwiedzenia?
 90. Słabi Pasterze i Najemnicy
 91. Sługa Boży czy pracownik?
 92. Sola Scriptura a uniwersalne zbawienie nienarodzonych dzieci
 93. Sposób wybierania starszych
 94. Sprawa Ewangelii nie jest zgubiona
 95. Śpiew kanonicznych Psalmów, część 1
 96. Śpiew kanonicznych Psalmów, część 2
 97. Twój Kościół jest chrześcijański, czy chrześcijańsko – podobny?
 98. Urząd starszego zboru: wymagania i funkcje
 99. Wieczerza Pańska
 100. Wierny sługa i nauczyciel
 101. Wybranie, źródło błogosławieństw Kościoła
 102. Wybranie, źródło Kościoła
 103. Zanim opuścisz zbór
 104. Zasady nauczania ekspozycyjnego
 105. Zdrowa nauka, zdrowe słowa
 106. Żmije w pieluchach
  .

f


.

.

.

Ekumenizm

 1. Adam Piątkowski i Business Bridge Group
 2. Afera
 3. Bełkotający wszystkich wyznań łączcie się
 4. Czy według rzymskich katolików Protestanci idą do piekła?
 5. Czy wszyscy ludzie to bracia?
 6. Dalajlama, tęcza, dramat…
 7. Decyzja odejścia z K5N
 8. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 9. Doktryna podwójnego oddzielenia
 10. Duchowy nierząd ekumenizmu
 11. Dzisiejszy kościół a Kościół Reformacji
 12. Ekumenia: duchowy nierząd
 13. Ekumeniczni kolaboranci
 14. Ewangelicy i katolicy razem, część 1
 15. Ewangelicy i katolicy razem, część 2
 16. Ewangelicy i katolicy razem, część 3
 17. Ewangelicy i katolicy razem, część 4
 18. Grzech zielonoświątkowstwa
 19. Herezja Lokalnego Kościoła
 20. Kościół „chrześcijan” Papistów i ich wyznanie wiary
 21. Ksiądz Mateusz Wichary, ekumeniczny zdrajca wiary
 22. Liga Biblijna i kurs „Filip”
 23. Łaskawy dar nietolerancji
 24. Miłość świata do ludu Bożego, część 5
 25. Mroczna strona Spurgeona
 26. Nadszedł czas rozliczenia kliki
 27. Niebo, Hilsong i herezja
 28. Nie wstydzę się bowiem ekumenii z Rzymem…
 29. Nienawiść do nienawidzących Boga
 30. Niszczenie chrześcijaństwa przez Alians Ewangeliczny
 31. Noc świętego Bartłomieja: katolicki wzór cnót męskich i niewieścich
 32. Noworoczny, śłiczny, gnój ekumeniczny
 33. Nowy ekumenizm, cz. 1: ekwiwokalna jedność doktrynalna
 34. Nowy ekumenizm, cz. 2: epistemologia papistów kontra Reformacja
 35. Nowy ekumenizm, cz. 3: do Rzymu marsz
 36. Nowy ekumenizm, cz. 4 ślepi przewodnicy ślepych
 37. Odpowiedź dla umiarkowanych kalwinistów: „Tylko prawdziwa ewangelia zbawia!”
 38. Papież jest w piekle
 39. Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?
 40. Pederaści i lesbijki a Festiwal Odnowienie
 41. Perły przed ekumeniczne wieprze
 42. Pięćdziesiąt twarzy polskich Baptystów
 43. Pokłosie Arminianizmu w ujęciu historycznym
 44. Poznaj zdrajców wiary
 45. Purytańskie sposoby na heretyków
 46. Psy leniwe, ekumeniczne
 47. Rzecz o wiedźmie w kościele, czyli czym będą zajmować się „ksiądzałki” w polskim luteranizmie
 48. Skutki liberalnej myśli teologicznej
 49. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 50. Tajemny plan jezuity Fabiana
 51. Watykański uzurpator
 52. Wielki Brat Karzełek
 53. W kupie siła
 54. Zbawienie z szerszej łaski – herezja Billy Grahama

.


.

.

.

Eschatologia

 1. 1000 lat z Księgi Objawienia 20 – klasyczna pozycja Reformowana
 2. Antychryst, część 1
 3. Antychryst, część 2
 4. Archanioł Chrystus?
 5. Czterej jeźdźcy Apokalipsy: Biały i Rudy Koń
 6. Czterej jeźdźcy Apokalipsy: Czarny i Płowy Koń
 7. Czwarta trąba
 8. Czy wierzący może być zwiedziony?
 9. Dyspensacjonalizm, część 1 – historia powstania
 10. Dyspensacjonalizm, część 2 – cechy systemu
 11. Dzień Pański
 12. Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa
 13. Gdzie była zlokalizowana Świątynia Salomona?
 14. Ilu będzie zbawionych, cz. 10 – analiza doktrynalna
 15. Izrael Boży – klasyczna pozycja Reformowana
 16. Nocna wizja Daniela
 17. Nowe Niebo i Nowa Ziemia
 18. Pochwycenie Kościoła – klasyczna pozycja Reformowana
 19. Późniejszy deszcz
 20. Prawda w rękach Antychrysta, czyli eschatologiczna bitwa Watykanu
 21. Siedemdziesiąt tygodni Daniela – klasyczna pozycja Reformowana
 22. Stare Przymierze i Nowe Przymierze
 23. Suweren ruchu zielonoświątkowego
 24. Śmierć w niebiosach? – część 1: duchowa interpretacja tekstu
 25. Śmierć w niebiosach? – część 2: duchowe wypełnienie proroctwa
 26. Śmierć w niebiosach? – część 3: konkluzje
 27. Wielki Ucisk – klasyczna pozycja Reformowana
 28. Wykład XI – Papiasz z Hierapolis
 29. Wyraźnie amilenijne Atanazyjskie Wyznanie Wiary a wczesny Kościół
 30. Znamię bestii, część 1
 31. Znamię bestii, część 2
  .


..

.

.

Greka Koine

Kurs 1

Kurs 2

Sześć reguł Granville Sharpa

Inne

.


 .

.

.
.

Hamartiologia

 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 2. Błąd Ewy, Adama, czy też Pisma Świętego?
 3. Błędna definicja grzechu
 4. Boże uzdolnienie do dziedzictwa
 5. Boży plan dla gejowskiej agendy
 6. Bóg, nasz troskliwy opiekun i strażnik
 7. Czy alkoholizm to grzech?
 8. Czy dostrzegasz grzech w sobie?
 9. Czy gniew jest grzechem?
 10. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 11. Do zwolenników aborcji – Boży gniew nadchodzi!
 12. Doktryna grzechu pierworodnego
 13. Duch Święty w Starym i Nowym Testamencie
 14. Dzieci gniewu i zmienny Bóg?
 15. Gdybyście przyjęli innego ducha…
 16. Gniew Boży nad wybranymi
 17. “Gniewny” Jezus
 18. Grzech pierworodny
 19. Grzech samobójstwa
 20. Grzech seksualności a uświęcenie
 21. Grzech zielonoświątkowstwa
 22. Grzechy narodów a grzechy jednostek
 23. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga
 24. Homoseksualizm: Czego uczy Biblia?
 25. Ignorancja Boga
 26. Immanencja Boga w piekle
 27. Jak działa pokusa?
 28. Jak kochający święty Bóg może nakazać zabijanie dzieci?
 29. Jak szatan mógł wejść do nieba?
 30. Jakie przykazania Adam naruszył podczas Upadku? – część 1
 31. Jakie przykazania Adam naruszył podczas Upadku? – część 2
 32. Jeśli dobrowolnie grzeszymy
 33. Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 34. Katechizm gejowski: argumenty odwołujące się do sprawiedliwości społecznej
 35. Katechizm gejowski: twierdzenia i Biblijne odpowiedzi
 36. Kazanie Johna Knoxa, cz. 2 – sprawiedliwy sąd Boży
 37. Kazanie Johna Knoxa, cz. 3 – pocieszenie ze zniszczenia bezbożnych
 38. Kolejna mroczna zamiana: homoseksualizm, część 1
 39. Kolejna mroczna zamiana: homoseksualizm, część 2
 40. Kosmiczna zdrada
 41. Kwestia uświęcenia, cz. 1 skąd jego potrzeba?
 42. Kwestia uświęcenia, cz. 2 dwa jego rodzaje
 43. Letni Kościół Laodycei
 44. Ludzkie ofiary dla Boga Jahwe
 45. Milczenie owiec
 46. Możesz wygrać wojnę z grzechem
 47. Nazywanie głupca głupcem
 48. Nie ma nic bezpiecznego w ukrytym grzechu
 49. Nie będziesz kradł… chrześcijaninie
 50. Nieodparta Łaska
 51. O grzechu niewiary
 52. O potrzebie karcenia
 53. Płacz Chrystusa nad Jerozolimą
 54. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 55. Rzeczywistość przypisanej sprawiedliwości Chrystusa
 56. Skończona wartość ofiary Chrystusa
 57. Smutek ku życiu, smutek ku śmierci
 58. Święci ludzie to szczęśliwi ludzie
 59. Tim Keller – kompromitacja i upadek “reformowanego” teologa
 60. Ostatnia granica
 61. Umierające ziarno i obfity plon
 62. W jaki sposób zabić grzech?
 63. Wolność w Chrystusie
 64. Wszyscy zginiecie, jeśli się nie upamiętacie, część 2
 65. Zachowanie czystego sumienia
 66. Zbawieni od czego? – część 2 konieczność piekła
 67. Zbawieni od czego? – część 4 wiecznotrwałość tortur piekła
 68. Zrozumienie grzechu, cz. 1.
  .

.

 

.
.

Herezja Remonstrancji

 1. Amyraldianizm a formuła Konsensusu Helweckiego, część 1
 2. Amyraldianizm a formuła Konsensusu Helweckiego, część 2
 3. Amyraldianizm a formuła Konsensusu Helweckiego, część 3
 4. Amyraldianizm a formuła Konsensusu Helweckiego, część 4
 5. Amyraldianizm a formuła Konsensusu Helweckiego, część 5
 6. Arminianizm: podstępny bękart Jezuitów
 7. Arminianizm: adopcja jezuickiego wybryku
 8. Arminianizm: pierwszy zgniły owoc czyli fałszywa teologia
 9. Arminianizm: drugi zgniły owoc czyli duchowa inercja
 10. Arminianizm: trzeci zgniły owoc czyli sceptycyzm / indyferencja
 11. Arminianizm: wnioski końcowe i ostrzeżenia
  .
 12. Arminianizm: analiza Artykułu I Remonstrancji
 13. Arminianizm: analiza Artykułu II Remonstrancji
 14. Arminianizm: antropocentryczny ściek teologiczny, część 1
 15. Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu
 16. Arminianizm: Tania łaska i herezja bez ewangelii
 17. Atak bezbożnego psychopaty na chrześcijaństwo
 18. Boża wola zbawienia wszystkich ludzi
 19. Boże uzdolnienie do dziedzictwa
 20. Chrystus Arminianizmu
 21. Chrystus Biblii a stałość umysłu
 22. Czy Bóg jest świadkiem Jehowy? czyli pastisz arminiańsko – pelagiański w jednym akcie
 23. Czy jesteś pewien, że lubisz Spurgeona?
 24. Czy wszyscy to absolutnie wszyscy, a świat to cały świat?
 25. Dlaczego arminianizm dominuje liczebnie nad teologią reformowaną?
 26. Dlaczego każdy chrześcijanin powinien odrzucić doktrynę „dobrointencyjnej oferty zbawienia”?
 27. Duch Swięty kontra Arminianizm
 28. Dzisiejsza pseudo ewangelia
 29. Jeśli dobrowolnie grzeszymy
 30. John Wesley, fałszywy apostoł wolnej woli, część 1
 31. John Wesley, fałszywy apostoł wolnej woli, część 2
 32. John Wesley, tragedia szczerego poganina
 33. Kanony Synodu w Dort
 34. Konsensus Helwecki z 1675 roku
 35. Kościół Pana Jezusa
 36. Łaska zbawienia wszystkim ludziom?
 37. Meandry semi-Pelagianizmu Arminiusza
 38. Mroczna strona Spurgeona
 39. Nagość jako przyczyna utraty zbawienia
 40. Nie ma trzeciej drogi – kalwinizm Jana Kalwina a kalwinizm wszystkich ewangelików
 41. O grzechu niewiary
 42. Odpowiedź dla umiarkowanych kalwinistów: „Tylko prawdziwa ewangelia zbawia!”
 43. Odrzucamy powszechną łaskę
 44. Ofiara za grzechy każdego człowieka?
 45. Pan Jezus już się zbliża, do serca puka drzwi
 46. Partykularne odkupienie, część 3
 47. Partykularne odkupienie, część 4
 48. Płacz Chrystusa nad Jerozolimą
 49. Pokłosie Arminianizmu w ujęciu historycznym
 50. Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy
 51. Przegląd kalwinizmu Armstronga i herezji Amyrauta
 52. Refutacja argumentów Arminian – doktryna suwerennego wyboru
 53. Semper Reformanda kontra formalizm
 54. Skończona wartość ofiary Chrystusa
 55. Trzynaście kroków Akolity Arminianizmu
 56. Ukryty atak Arminianizmu na Ducha Świętego
 57. Wewnętrzny wróg
 58. Wierni kaznodzieje będą głosić Ewangelię Arminianom, a nie nazywać ich braćmi!
 59. Wskrzeszenie francuskiej herezji Amyraldianizmu
 60. Zawodny pośrednik
  ..


.
.

.
.

Historia chrześcijaństwa

 1. Kanony Synodu w Laodycei z 364 roku
 2. Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?
 3. Postmodernizm a 67 artykułów Ulryka Zwingliego z 1523 roku
 4. 42 Artykuły Wiary Thomasa Cranmera z 1553 roku
 5. Artykuły z Lambeth z 1595 roku
 6. Kanony Synodu w Dort z 1619 roku
 7. Konsensus Helwecki z 1675 roku
 8. Katechizm Baptystyczny z 1677 roku
 9. Deklaracja Berlińska z 1909 roku w dosłownym brzmieniu
 10. Deklaracja z Barmen z 1934 roku
  .
 11. 501 lat Reformacji
 12. Acta martyrum: montanizm czyli wczesnochrześcijańska gangrena zielonoświątkowa
 13. Amyraldianizm a formuła Konsensusu Helweckiego, część 5
 14. Arminianizm: antropocentryczny ściek teologiczny, część 1
 15. Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu
 16. Arminianizm: podstępny bękart Jezuitów
 17. Bitwa Kalwina o Reformację
 18. Czy Atanazy Wielki miał jakiekolwiek prawo do reformy?
 19. Czy Kościół miał rację potępiając Montanizm? część 1
 20. Czy Luter napisał, że „Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem”?
 21. Czy Luter przybił tezy do drzwi kościołów w Wittenberdze?
 22. Czy Luter zachęcał do nierządu?
 23. Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?
 24. Demony wyganiać będą, część 1
 25. Desposyni – krewni Chrystusa
 26. Ewangelistyczna gorliwość Georga Whitefielda
 27. Francis Turretin, uczony w Piśmie, Boży mędrzec
 28. Gdzie była zlokalizowana Świątynia Salomona?
 29. Herezja zielonoświątkowa a gnostycki ezoteryzm
 30. Herezje i kulty a pozabiblijne objawienie
 31. Historia Reformacji
 32. Historia Reformacji XVI wieku, część 1: przygotowania
 33. Historia Reformacji XVI wieku, część 2: nawrócenie i praca Lutra
 34. Historia Reformacji XVI wieku, część 3: papieskie odpusty i Tezy Lutra
 35. Historia Reformacji XVI wieku, część 4: Luter przed legatem
 36. Historia Reformacji XVI wieku, część 5 : wielka debata w Lipsku
 37. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 38. Ireneusz i Tertulian a montanizm
 39. Jaki jest związek pomiędzy Anabaptystami a Baptystami?
 40. Jan Hus a mściwy reżim Rzymsko-katolicki
 41. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 42. John Knox: Pozwólmy jej nauczyć się pływać
 43. Kaganiec na ciało Chrystusa
 44. Kalwinizm w Polsce, cz. 1
 45. Kalwinizm w Polsce, cz. 2
 46. Kalwinizm w Polsce, cz. 3
 47. Kalwinizm w Polsce, cz. 4
 48. Kalwinizm w Polsce, cz. 5
 49. Kilka wspaniałych cytatów z najlepszych dzieł purytańskich, część 1
 50. Kilka wspaniałych cytatów z najlepszych dzieł purytańskich, część 2
 51. Klaudiusz z Turynu: ikonoklasta i antypapista
 52. Klucze piotrowe, papieski wytrych
 53. Komunizm kontra Biblia
 54. Konstytucja 3 maja: definitywna śmierć polskiej reformacji
 55. Kościół „chrześcijan” Papistów i ich wyznanie wiary
 56. Kto jest Panem, Chrystus czy Cesarz?
 57. Luter i kwestia żydowska
 58. Łaskawy dar nietolerancji
 59. Marcin Luter, śmierć i spuścizna
 60. Marcin Luter też był Kalwinistą!
 61. Milicjades i Euzebiusz a montanizm
 62. Miłość świata do ludu Bożego, część 1
 63. Miłość świata do ludu Bożego, część 2
 64. Miłość świata do ludu Bożego, część 3
 65. Miłość świata do ludu Bożego, część 4
 66. Miłość świata do ludu Bożego, część 5
 67. Moc chrześcijanina
 68. Modlitewni entuzjaści
 69. Nicea 325 a.d. kontra Ariusz
 70. Noc świętego Bartłomieja: katolicki wzór cnót męskich i niewieścich
 71. Od kiedy istnieje Rzymski katolicyzm? – cz. 1 urząd papieża
 72. Pastor mądry po szkodzie: część 1 – historyczne wezwanie do walki
 73. Pastor mądry po szkodzie: część 2 – historyczne ataki na kalwinizm
 74. Pokłosie Arminianizmu w ujęciu historycznym
 75. Przyczyny Reformacji oraz zmiany, które ona wniosła
 76. Purytanie
 77. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 78. Reformacja przeciw antytrynitarnym herezjom
 79. Reformacja przeciw papiestwu
 80. Semper Reformanda kontra formalizm
 81. Siedem Boskich atrybutów Ojca, Syna i Ducha – część 3
 82. Skutki liberalnej myśli teologicznej
 83. Sofiści z Sorbony kontra Jan Kalwin
 84. Sprawa Ewangelii nie jest zgubiona
 85. Sześć rzeczy, których nie wiedziałeś o Janie Kalwinie
 86. Światopoglądy a chrześcijaństwo
 87. Thomas Cranmer: ręka, która zdradziła Chrystusa niech spłonie pierwsza
 88. Trynitaryzm Justyna Męczennika
 89. Waldensi, protestanci XII wieku
 90. Wieczerza Pańska
 91. Wstęp do Belgijskiego Wyznania Wiary
  .

.

.

.

Islam

 1. Aborcja a polityka imigracyjna
 2. Allah, najlepszy z oszustów
 3. Córki Allaha
 4. Eschatologie Islamu i Chrześcijaństwa
 5. Fałszywe cuda, fałszywe nawrócenia
 6. Islamoświątkowcy
 7. Jedyny syn Abrahama a herezja islamu
 8. Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 9. Niegodny wiary koran
 10. Nieomylność Kościoła, muzułmańscy „bracia” a Pismo Święte
 11. Pakt Umara: muzułmańska koncepcja dla podludzi
 12. Pogański bożek księżycowy
 13. Pogląd islamu na Biblię i chrześcijańska odpowiedź
 14. Poligamia w Koranie
 15. W imię Ojca, Syna i Matki Boskiej
 16. Wszyscy kochają allaha
  .
 17. Pierwszy z powodów dlaczego Mahomet nie jest prorokiem
 18. Drugi z powodów dlaczego Mahomet nie jest prorokiem
 19. Trzeci z powodów dlaczego Mahomet nie jest prorokiem
 20. Czwarty z powodów dlaczego Mahomet nie jest prorokiem
  .

.

.

.

Poradnik berejczyka

 1. Już nie zamkną nam ust! Odpowiedzialność cywilna
 2. Obmowa
 3. Zniesławienie
  .
 4. Atrybuty Boga w walce przeciw fanatykom, część 1
 5. Atrybuty Boga w walce przeciw fanatykom, część 2
 6. Czy jesteś powołany do głoszenia?
 7. Czym jest apologetyka?
 8. Mantra zwodzicieli: polemika na terytorium wroga
 9. Osądzanie: Obowiązek chrześcijanina
 10. Sąd zaczyna się od domu Bożego
 11. Sztuka dyskusji – adversus haereses

.

.

.

Pneumatologia

 1. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu
 2. Bóg Duch Święty
 3. Bóg Duch Święty: Jego osobowość i istota
 4. Bóg Duch Święty: Jego pełnia
 5. Bóg Duch Święty: Jego zamieszkanie i opieczętowanie
 6. Bóg Duch Święty: Regeneracja
 7. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 8. Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?
 9. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 10. Duch Święty
 11. Duch Święty jako Nauczyciel
 12. Duch Święty jest w pełni Bogiem
 13. Duch Święty w Starym i Nowym Testamencie
 14. Duchowy respirator dla zbawionych
 15. Dzieło Ducha Świętego
 16. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 17. Inspiracja Ducha Świętego
 18. Moc Boża
 19. Moc Ducha Świętego
 20. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 21. Modlitwa o oświecenie
 22. Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot
 23. Namaszczenie Ducha Świętego
 24. Nasz Pocieszyciel, nasz Bóg, nasz Duch Święty
 25. Niewygodne pytania do wyznawców Strażnicy Russella
 26. Ograniczone odkupienie: Bóg Duch, Sprawca naszego zbawienia
 27. Pan zastępów
 28. Pełnia Ducha
 29. Poczęty z Ducha i narodzony z Dziewicy
 30. Polemika z modalizmem
 31. Symbole Ducha Świętego
 32. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 33. Tytuły Ducha Świętego.
 34. Ukryty atak Arminianizmu na Ducha Świętego
 35. W imię Ojca, Syna i Duchy Świętej
 36. Znaczenie Ducha Świętego, część 1
 37. Osobowość Ducha Świętego, część 2

.

.

.

Prima Scriptura

 1. Błąd Johna Pipera w kwestii usprawiedliwienia
 2. Dobrointencyjna oferta zbawienia a potępienie
 3. Dwa pytania do kalwinistów, którzy potwierdzają pogląd Johna MacArthura na temat Judasza Iskarioty
 4. Ewangelia według Johna MacArthura
 5. Fałszywa ewangelia “zbawienia panującego Pana”
 6. Jak traktować Patrystykę i inne ludzkie dzieła telogiczne?
 7. Kapryśny, arbitralny bóg Voddiego Bauchama
 8. Katolicka doktryna największego teologa naszych czasów | reformowani
 9. Kilka dalszych zastrzeżeń wobec darmowej oferty Ewangelii
 10. Kontrowersja powszechnej łaski
 11. Mityczna lina u nogi arcykapłana
 12. Odpowiedź dla umiarkowanych kalwinistów: „Tylko prawdziwa ewangelia zbawia!”
 13. Posłuszeństwo Chrystusowi
 14. Prima Scriptura kontra Reformacja
 15. Prima Scriptura, Sola Scriptura i Sola Ecclesia
 16. Samowywyższeni mali papieże
 17. Sola Scriptura a uniwersalne zbawienie nienarodzonych dzieci
 18. Sprawiedliwość przypisana czy udzielona?
 19. Tim Keller – kompromitacja i upadek “reformowanego” teologa
 20. Uczynki wiary według Johna MacArthura
 21. Wiara w wiarę
 22. Zbawiciel wszystkich, zwłaszcza wierzących
 23. Zbawienie panującego Pana – sedno problemu!
 24. Żałosna doktryna pewności zbawienia Paula Washera, część 1
 25. Żałosna doktryna pewności zbawienia Paula Washera, część 2

.

.

.

Rzymski katolicyzm

 1. Biblijny przykład kultu maryjnego
 2. Bóg pod stopami agentów Watykanu
 3. Bramy piekieł
 4. Breviarium Fidei, czyli w co wierzą katolicy?
 5. Co to jest Boże Ciało?
 6. Cztery poglądy na Wieczerzę Pańską
 7. Czy Piotr jest skałą, na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?
 8. Czy według rzymskich katolików Protestanci idą do piekła?
 9. Czyściec jako symbol porażki Chrystusa
 10. Depozyt wiary a ustna Tradycja
 11. Do kogo się modlić
 12. Dramat katolików: fałszywi kapłani, fałszywa ofiara, cierpkie owoce
 13. Epifaniusz z Salaminy kontra kult Maryi
 14. Eucharystia – podsumowanie katolickiego nauczania
 15. Fałszywy mesjasz
 16. Henoteizm pseudokościoła
 17. Ireneusz z Lyonu kontra doktryna rzeczywistej obecności
 18. Jan Hus a mściwy reżim Rzymsko-katolicki
 19. Jan Kalwin: Papież to Antychryst
 20. Justyn Męczennik kontra herezja transusbstancjacji
 21. Katolicka doktryna największego teologa naszych czasów
 22. Katolicki innoewangelicyzm
 23. Katolickie Sakramenty a ofiara Chrystusa
 24. Klucze piotrowe, papieski wytrych
 25. Kogo obowiązuje celibat?
 26. Konstytucja 3 maja: definitywna śmierć polskiej reformacji
 27. Kościół zbudowany na Jezusie
 28. Kościół zbudowany na Skale
 29. Maria matka Jezusa
 30. Maria w pogoni za „szalonym synem”
 31. Maryja i kult obrazów
 32. Maryja – rzymsko-katolicka bogini
 33. Msza
 34. Nabożeństwo czy msza?
 35. Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia
 36. Nie czyń sobie obrazu rytego
 37. Nie przez uczynki wcale
 38. Nieomylność Kościoła, muzułmańscy „bracia” a Pismo Święte
 39. Niepokalane poczęcie Maryi
 40. Noc świętego Bartłomieja: katolicki wzór cnót męskich i niewieścich
 41. Obj. 5:8 Modlitwa do zmarłych świętych?
 42. Od kiedy istnieje Rzymski katolicyzm? – cz. 1 urząd papieża
 43. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 44. Papież jest w piekle
 45. Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?
 46. Pismo, Tradycja i Rzym
 47. Prawdziwy Kościół
 48. Przekleństwo powtarzalnej ofiary
 49. Reformacja przeciw idolatrii
 50. Reformacja przeciw papiestwu
 51. Rzymsko-katolickie getto dla Żydów
 52. Sola Scriptura
 53. Sola Scriptura a tradycja i objawienie
 54. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 55. Soteriologiczny Kot Schrödingera
 56. Spowiedź, czyli sakrament pokuty
 57. Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa
 58. Śmiertelny wirus teologiczny
 59. Święta Maryja zawsze grzesznica
 60. Świętych obcowanie…
 61. Thomas Cranmer: ręka, która zdradziła Chrystusa niech spłonie pierwsza
 62. Uważajcie kogo prosicie
 63. W co wierzy kościół Rzymskokatolicki odnośnie usprawiedliwienia?
 64. Watykańscy bohaterowie o Bogu i Piśmie
 65. Watykański uzurpator
 66. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 67. Wieczerza Pańska
 68. Wojna bracia, wojna!
 69. Zanim nawrócisz się na rzymski katolicyzm…
 70. Zbawienie po katolicku
 71. Zbawienie z szerszej łaski – herezja Billy Grahama
 72. Zbawienie z uczynków?
  .
 73. Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18-19
 74. Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18-19
 75. Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18-19
 76. Orygenes a interpretacja skały z Mat. 16:18-19
 77. Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18-19.
  .

.

.

.

.

Sabatarianie i legaliści

 1. Birkat HaMinim judaizujący przyjaciele, Birkat HaMinim!
 2. Bóg przeciw świniojadom
 3. Chrystus Panem Zakonu
 4. Chrystus sługą grzechu
 5. Chrześcijaństwo Pawła a chrześcijaństwo Jezusa
 6. Czy szabas jest prawem moralnym?
 7. Dzień Pański
 8. Dziesięcina: czy powinniśmy ją oddawać?
 9. Gorączka sobotniego szaleństwa
 10. Intruz sobotni
 11. Jarzmo Chrystusa
 12. Legalizm a posłuszeństwo – jaka jest różnica?
 13. Legalizm a prawdziwa forma kultu Boga
 14. Polski Kościół (nie) Biblijny a Elkazaici
 15. Prawo a Ewangelia, część 1
 16. Prawo a Ewangelia część 2
 17. Problem Wielkanocy
 18. Stare Przymierze a Osoba Chrystusa
 19. Sobór jerozolimski i prozelici
 20. Szabas a zbawienie z uczynków
 21. Tendencje do judaizowania zboru
 22. Umarli w Chrystusie, martwi dla Prawa
 23. Uwolnieni od Prawa
 24. W jarmułce, bez świnki i bez Boga w sercu
 25. Wiara utwierdza zakon
 26. Wyznawcy Ellen White
 27. Zakonolubni fanatycy
 28. Zrozumienie sabatu
  /
 29. Ellen G. White – krótki szkic jej życia, cz. 1
 30. Ellen G. White – krótki szkic jej życia, cz. 2
 31. Ellen G. White – krótki szkic jej życia, cz. 3
 32. Ellen G. White – krótki szkic jej życia, cz. 4
 33. Ellen G. White – krótki szkic jej życia, cz. 5
 34. Ellen G. White – krótki szkic jej życia, cz. 6
 35. Ellen G. White – krótki szkic jej życia, cz. 7
 36. Ellen G. White – krótki szkic jej życia, cz. 8
  .

.

.

.

Soteriologia

 1. Antynomianizm i legalizm a adiafora
 2. Badajcie swoje serca
 3. Bezwarunkowa Elekcja
 4. Błąd Johna Pipera w kwestii usprawiedliwienia
 5. Boża cierpliwość
 6. Boża suwerenność w uświęceniu
 7. Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę
 8. Boże miłosierdzie
 9. Boży wyrok: idź precz w ciemności zewnętrzne
 10. Bóg Duch Święty: Regeneracja
 11. Bóg, twój największy wróg
 12. Bóg uświęca swój lud
 13. Bóg wciąż używa glinianych naczyń
 14. Chrystus odkupiciel
 15. Chrzest a zbawienie
 16. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 17. Chrzest za zmarłych
 18. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 19. Czy Jezus nie odkupił ani jednej duszy?
 20. Czy możemy wiedzieć na pewno?
 21. Czy można utracić zbawienie?
 22. Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?
 23. Czy uzdrowienie zawsze jest wolą Bożą?
 24. Czy wątpisz? Dlaczego?
 25. Czy wiara jest darem?
 26. Czy wyznajesz Chrystusa, ale tak naprawdę nie wiesz, czy jesteś zbawiony?
 27. Czym jest Boży smutek?
 28. Czym jest Ewangelia?
 29. Czym jest skrucha?
 30. Czym jest wiara?
 31. Czym jest zbawienie?
 32. Czyściec jako symbol porażki Chrystusa
 33. Dar wiary
 34. Dar wytrwania: kto wytrwa do końca będzie zbawiony
 35. Do czego przeznaczył nas Bóg?
 36. Dobrointencyjna oferta zbawienia a potępienie
 37. Doktryna anihilacji
 38. Doktryna podwójnego posłuszeństwa Chrystusa
 39. Doktryna podwójnego przypisania
 40. Doktryna przebłagania
 41. Doktryna zmartwychwstania kontra intelektualni sceptycy
 42. Dzieci gniewu i zmienny Bóg?
 43. Dzieło Ewangelii
 44. Dzisiaj będziesz ze mną w Raju
 45. Dzisiejsi bohaterowie wiary
 46. Dzisiejsza pseudo ewangelia
 47. Ewangelia: obietnica a nie oferta
 48. Ewangelia według Johna MacArthura
 49. Ewangelia suwerennej łaski Bożej
 50. Ewangelicy i katolicy razem, część 3
 51. Fałszywy mesjasz
 52. Gdzie kościół zawiódł, Jezus objawia się osobiście…
 53. Głoszenie obietnicy Ewangelii
 54. Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania
 55. Grzech pierworodny
 56. Grzech seksualności a uświęcenie
 57. Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga
 58. Herezja Federalnej Wizji
 59. I odpuść nam nasze winy…
 60. Ignorancja Boga
 61. Ilu będzie zbawionych, cz. 1 – od Upadku do Potopu
 62. Ilu będzie zbawionych, cz. 2 – od Potopu do Abrahama
 63. Ilu będzie zbawionych, cz. 3 – przymierze z Abrahamem
 64. Ilu będzie zbawionych, cz. 4 – Przymierze z Izraelem
 65. Ilu będzie zbawionych, cz. 5 – Nowe Przymierze: do czasów Reformacji
 66. Ilu będzie zbawionych, cz. 6 – Nowe Przymierze: czas Reformacji
 67. Ilu będzie zbawionych, cz. 9 – Nienarodzone dzieci i osoby pozbawione zdolności rozeznawania
 68. Ilu będzie zbawionych, cz. 10 – analiza doktrynalna
 69. Imię, którego nie zna nikt
 70. Jak głosić Ewangelię i dobre uczynki
 71. Jarzmo Chrystusa
 72. Jego wiara w nas
 73. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 74. Jezus, nasz Zastępca
 75. Jezus Zbawiciel i zło handlowania Nim
 76. Kapryśny, arbitralny bóg Voddiego Bauchama
 77. Katolicki innoewangelicyzm
 78. Katolickie Sakramenty a ofiara Chrystusa
 79. Kiedy lud Boży jest usprawiedliwiony w Jego oczach?
 80. Kontrowersja powszechnej łaski
 81. Korneliusz – starotestamentowy święty
 82. Krew Baranka Bożego
 83. Kwestia narodzenia na nowo
 84. Legalizm a prawdziwa forma kultu Boga
 85. Łaska powszechna to mit!
 86. Łaska uświęcenia
 87. Łaskawe wezwanie Chrystusa do spracowanych i obciążonych
 88. Miejsce potępienia w głoszeniu Ewangelii
 89. Miłosierdzie Boże
 90. Miłosierdzie i sąd nad Izraelem
 91. Możesz wygrać wojnę z grzechem
 92. Nadzieja ewangelii
 93. Największy ze wszystkich problemów rozwiany
 94. Nie przez uczynki wcale
 95. Nieodparta Łaska
 96. Nieopisana miłość Boża
 97. Niezmienny Bóg źródłem pewnej pociechy
 98. O grzechu niewiary
 99. O skutecznym wyznaniu Chrystusa
 100. Obrzezanie serca
 101. Odnowienie naszego umysłu
 102. Odpowiedź dla umiarkowanych kalwinistów: „Tylko prawdziwa ewangelia zbawia!”
 103. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 104. Okiem Kalwinisty – wiecej zbawionych czy potępionych?
 105. Opuszczone groby Świętego Miasta, część 1
 106. Opuszczone groby Świętego Miasta, część 2
 107. Ordo Salutis – porządek zbawienia
 108. Ostatnia granica
 109. Pan Jezus już się zbliża, do serca puka drzwi
 110. Pismo, Tradycja i Rzym
 111. Płacz Chrystusa nad Jerozolimą
 112. Pojednanie Pawła i Jakuba
 113. Pokrojony Chrystus
 114. Pokuta, upamiętanie, skrucha i nawrócenie
 115. Poselstwo w miejsce Chrystusa
 116. Posłuszeństwo Chrystusowi
 117. Pośmiertna szansa na zbawienie
 118. Potężna rozmowa z misjonarzami Mormonów
 119. Poznanie miłości Chrystusa
 120. Prawdziwa Ewangelia łaski w chwalebnej Trójcy!
 121. Prawo Chrystusa
 122. Problem przebaczenia
 123. Przeciw fałszywej duchowości
 124. Przed Trybunałem Chrystusa
 125. Przymierze łaski w Starym i Nowym Testamencie
 126. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 127. Rozsądna Ewangelia
 128. Rzeczywistość przypisanej sprawiedliwości Chrystusa
 129. Skończone dzieło Boga
 130. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 131. Soteriologiczny Kot Schrödingera
 132. Sprawiedliwość przypisana czy udzielona?
 133. Suwerenność Boga w zbawieniu
 134. Suwerenny Wybór
 135. Świętość, do której mamy dążyć
 136. Trzynaście kroków Akolity Arminianizmu
 137. Twoje świadectwo nie dotyczy ciebie
 138. Tyrania słabszego brata
 139. Ucztowanie przy królewskim stole
 140. Uczynki wiary według Johna MacArthura
 141. Utracona Ewangelia Reformacji
 142. W imię Pana je zniszczę
 143. W kupie siła
 144. Wiara a uświęcenie
 145. Wiara rozbitków
 146. Wiara w wiarę
 147. Wiara wierzących Starego Testamentu
 148. Wieczna ewangelia
 149. Wymazany z Ksiegi Życia
 150. Wszyscy zginiecie, jeśli się nie upamiętacie, część 1
 151. Wszyscy zginiecie, jeśli się nie upamiętacie, część 2
 152. Zanim nawrócisz się na rzymski katolicyzm…
 153. Zadając właściwe pytania
 154. Zakosztować śmierci za wszystkich
 155. Zaproszenie czy nakaz?
 156. Zbawiciel wszystkich, zwłaszcza wierzących
 157. Zbawieni od czego? – część 1 groza piekła
 158. Zbawieni od czego? – część 2 konieczność piekła
 159. Zbawieni od czego? – część 3 okrucieństwo piekła
 160. Zbawieni od czego? – część 4 wiecznotrwałość tortur piekła
 161. Zbawieni od czego? – część 5 praktyczne wnioski
 162. Zbawienie
 163. Zbawienie a trwała wiara
 164. Zbawienie panującego Pana – sedno problemu!
 165. Zbawienie po katolicku
 166. Zbawienie z uczynków?
 167. Zbawienie: zabezpieczenie i pewność zbawionych
 168. Zbawiony czy samozwiedziony?
 169. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
 170. Znajomość Żywego Boga
 171. Żmije w pieluchach.

.

.

.

Świadkowie Jehowy

 1. Archanioł Chrystus?
 2. Bezcielesny Jezus Strażnicy
 3. Doktryna anihilacji
 4. Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy
 5. Henoteizm pseudokościoła
 6. Niewygodne pytania do wyznawców Strażnicy Russella
 7. Palujący wszystkich wyznań, upamiętajcie się
 8. Spirytystyczny bałwan świadków Strażnicy a suwerenny Bóg Pisma
 9. Świadkowie Jezusa
 10. Uderzając w pysk ducha Strażnicy
 11. Wypaczenia Nowego Świata
  .

.

.

..

Teologia biblijna

 1. Apokryfy
 2. Apokryfy nie są Pismem Świętym, część 1
 3. Apokryfy nie są Pismem Świętym, część 2
 4. Apokryfy nie są Pismem Świętym, część 3
 5. Apokryfy nie są Pismem Świętym, część 4
 6. Apokryfy nie są Pismem Świętym, część 5
 7. Apokryfy nie są Pismem Świętym, część 6
 8. Bart Ehrman i jego Biblia
 9. Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej
 10. Biblia a kontekst historyczno – kulturowy
 11. Błąd Ewy, Adama, czy też Pisma Świętego?
 12. BWW Artykuł 7 – Wystarczalność Pisma Świętego jako jedynego autorytetu w sprawach wiary
 13. Cel stworzenia
 14. Chronologia powstawania ksiąg Pisma Świętego
 15. Chrześcijaństwo Pawła a chrześcijaństwo Jezusa
 16. Ci przeklęci Niemcy: zdziesiątkowanie Słowa Bożego!
 17. Co to jest prawda?
 18. Co to jest teoria dojrzałego wszechświata?
 19. Comma Johanneum
 20. Czy Drugi List Piotra to oszustwo?
 21. Czy Kanon Nowego Testamentu jest wiarygodny?
 22. Depozyt wiary a ustna Tradycja
 23. Dlaczego 1 Jana 5:7-8 jest w Biblii?
 24. Doktryna Pisma
 25. Doktryna Sola Scriptura w pigułce
 26. Gangrena liberalizmu
 27. Głoś Słowo
 28. Gwiazda Remfana
 29. I (biblijna) sprawiedliwość dla wszystkich…
 30. Igranie ze znaczeniem
 31. Inspiracja Ducha Świętego
 32. Izajasz – prorok skazany na porażkę
 33. Jak obserwować Słowo Boże?
 34. Jak przetrwały zwoje biblijne?
 35. Jak traktować Patrystykę i inne ludzkie dzieła telogiczne?
 36. Jak ważne są pierwsze trzy rozdziały Księgi Genesis?
 37. Jedyny kanon Pisma
 38. Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 39. Kilka obserwacji co do interpretacji proroctw
 40. Konfesyjna, przedkrytyczna pozycja względem Pisma
 41. Krytyka tekstu biblijnego
 42. Krytyka tekstu w pismach Francisa Turretina
 43. Księga Daniela obroniona, część 1
 44. Księga Daniela obroniona, część 2
 45. Księga Daniela obroniona, część 3
 46. Księga Daniela obroniona, część 4
 47. Księga Daniela obroniona, część 5
 48. Księga Daniela obroniona, część 6
 49. Księga Daniela obroniona, część 7
 50. Księga Henocha a kanon
 51. Księga Rodzaju 1: fakt czy „alegoria”?
 52. Lista cytatów Starego Testamentu w Nowym Testamencie
 53. Mityczna lina u nogi arcykapłana
 54. Młot na fałszywą ewangelię
 55. Moc chrześcijanina
 56. Mojżeszowe autorstwo Pięcioksiągu, część 1
 57. Mojżeszowe autorstwo Pięcioksiągu, część 2
 58. Na początku Bóg stworzył wielki wybuch
 59. Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)
 60. Nic tylko prawda
 61. Nieomylność Pisma
 62. O potrzebie duchowego rozwoju
 63. O znaczeniu słów
 64. Objawienie i natchnienie a oświecenie
 65. Obrona Księgi Jeremiasza jako autentycznej i prawdziwej
 66. Ojcowie Kościoła a Sola Scriptura
 67. Pismo Święte
 68. Podobieństwa w ewangeliach
 69. Podstawowa doktryna biblijna
 70. Podstawy hermeneutyki, cz.1
 71. Podstawy hermeneutyki, cz.2
 72. Podstawy hermeneutyki, cz.3
 73. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 1
 74. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 2
 75. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 3
 76. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 4
 77. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 5
 78. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 6
 79. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 7
 80. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 8
 81. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 9
 82. Praktyczny proces ekspozycji sekwencyjnej, cz. 10
 83. Prima Scriptura, Sola Scriptura i Sola Ecclesia
 84. Protestanckie stanowisko w sprawie Biblii
 85. Przeczytaj Biblię w ciągu roku
 86. Przejrzystość Pisma Świętego, część 1
 87. Przesądy są zwodnicze
 88. Purytańskie przywiązanie do Sola Scriptura
 89. Recenzja książki “Ludzkie oblicza Boga” autorstwa Thoma Starka, część 1
 90. Recenzja książki “Ludzkie oblicza Boga” autorstwa Thoma Starka, część 2
 91. Recenzja książki „Ludzkie oblicza Boga” autorstwa Thoma Starka, część 3
 92. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 93. Septuaginta wyparta przez tekst masorecki?
 94. Skąd mędrcy wiedzieli o Jezusie?
 95. Skrypturalizm – najbardziej konsekwentna filozofia chrześcijańska, część 1
 96. Skrypturalizm – najbardziej konsekwentna filozofia chrześcijańska, część 2
 97. Sola Scriptura
 98. Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki
 99. Sola Scriptura a wystarczalność Pisma
 100. Sola Scriptura czyli pisemna krystalizacja doktryny apostolskiej
 101. Sola Scriptura jako jedyne źródło doktryny
 102. Stworzenie. Czy chcesz wierzyć, czy nie
 103. Śmiertelny wirus teologiczny
 104. Śpiew kanonicznych Psalmów, część 1
 105. Śpiew kanonicznych Psalmów, część 2
 106. Transmisja i Kanonizacja Pisma
 107. Tota Scriptura – Całe Pismo
 108. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 109. Współczesne odstępcze “chrześcijaństwo”
 110. Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 111. Zasady nauczania ekspozycyjnego
  .

.

.

Teologia historyczna

 1. Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18-19
 2. Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18-19
 3. Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18-19
 4. Orygenes a interpretacja skały z Mat. 16:18-19
 5. Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18-19
  .
 6. Bóg, czy też bóg tego świata?
 7. Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?
 8. Doktryna piekła w pierwszym Kościele
 9. Doktryny łaski u Ojców Kościoła
 10. Gotszalk z Fuldy – 20 lat tortur za podwójną predestynację
 11. Ireneusz z Lyonu kontra doktryna rzeczywistej obecności
 12. Jezioro ogniste: Od Jezusa, przez Ojców Kościoła, do współczesności
 13. Justyn Męczennik kontra herezja transusbstancjacji
 14. Kanony Synodu w Laodycei z 364 roku
 15. Konsensus Helwecki z 1675 roku
 16. Maryja i kult obrazów
 17. Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)
 18. Ojcowie Kościoła a Sola Scriptura
 19. Ojcowie Kościoła o usprawiedliwieniu przez wiarę
 20. Opuszczone groby Świętego Miasta, część 1
 21. Postmodernizm a 67 artykułów Ulryka Zwingliego
 22. Problem Wielkanocy
 23. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 24. Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?
 25. Wczesnochrześcijańska Sola Scriptura
 26. Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski
 27. Wiara pierwszego Kościoła Apostolskiego
 28. William Tyndale: wiatr reformacji
 29. Wschód słońca z wysoka
 30. Wyraźnie amilenijne Atanazyjskie Wyznanie Wiary a wczesny Kościół
  .
 31. Wykład I – czemu studiować historię kościoła?
 32. Wykład II – od pięćdziesiątnicy do Patmos
 33. Wykład III – czwarta podróż misyjna Pawła
 34. Wykład IV – prześladowania kościoła
 35. Wykład V – dalsze dzieje wysłanników
 36. Wykład VI – wczesne herezje
 37. Wykład VII – uczniowie Apostołów
 38. Wykład VIII – Klemens z Rzymu
 39. Wykład IX – Polikarp ze Smyrny
 40. Wykład X – Ignacy z Antiochii
 41. Wykład XI – Papiasz z Hierapolis
 42. Wykład XII – pasterz Hermasa
 43. Wykład XIII – list Barnaby
 44. Wykład XIV – Didache
 45. Wykład XV – historia herezji: judaizatorzy i ebionici
 46. Wykład XVI – historia herezji: doketyzm
 47. Wykład XVII – historia herezji: gnostycyzm
 48. Wykład XVIII – List do Diogneta
 49. Wykład XIX – historia herezji: marcjonizm
 50. Wykład XX – historia herezji: manicheizm
 51. Wykład XXI – historia herezji: monarchianizm
 52. Wykład XXII – historia herezji: montanizm
 53. Wykład XXIII – historia schizmy: Nowacjanie i Donatyści
 54. Wykład XXIV – Apologeci wiary z II wieku, cz. 1 Kwadratus i Arystydes
 55. Wykład XXV – Apologeci wiary z II wieku, cz. 2 Justyn Męczennik
 56. Wykład XXVI – Apologeci wiary z II wieku, cz. 3 Tacjan z Adiabeny
 57. Wykład XXVIII – Apologeci wiary z II wieku, cz. 4 Atenagoras z Aten
 58. Wykład XXIX – Apologeci wiary z II wieku, cz. 5 Klemens Aleksandryjski
 59. Wykład XXX – afrykańscy Ojcowie Kościoła a liberalizm i fundamentalizm
 60. Wykład XXXI – Ireneusz z Lyonu
 61. Wykład XXXII – Hipolit Rzymski
 62. Wykład XXXIII – Orygenes z Aleksandrii analiza przypadku
 63. Wykład XXXIV – Cyprian z Kartaginy
  .

.

.

..

Teologia reformowana

 1. Totalna deprawacja
 2. Usilna i bezwarunkowa elekcja
 3. Limitowane odkupienie
 4. I nieodparta łaska
 5. Przetrwanie świętych
  .
  .
 6. A gdy sól zwietrzeje…
 7. A jednak supralapsarianizm
 8. Aby wszyscy doszli do pokuty
 9. Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
 10. Arminianizm: analiza Artykułu I Remonstrancji
 11. Arminianizm: analiza Artykułu II Remonstrancji
 12. Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu
 13. Arminianizm: Tania łaska i herezja bez ewangelii
 14. Artykuły z Lambeth z 1595 roku
 15. Atak bezbożnego psychopaty na chrześcijaństwo
 16. Baczcie abyście nie utracili wiary
 17. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia
 18. Beze mnie nic uczynić nie możecie
 19. Bezwarunkowa Elekcja
 20. Bezwarunkowe Wybranie
 21. Błąd Johna Pipera w kwestii usprawiedliwienia
 22. Boża całkowita suwerenność
 23. Boża cierpliwość
 24. Boża wola zbawienia wszystkich ludzi
 25. Boża podwójna predestynacja
 26. Boże uzdolnienie do dziedzictwa
 27. Bóg, czy też bóg tego świata?
 28. Bóg Trójjedyny a doktryna powszechnego odkupienia
 29. Całkowita deprawacja
 30. Całkowita deprawacja, część 1
 31. Całkowita deprawacja, część 2
 32. Całkowita deprawacja, część 3
 33. Chrystus Biblii a stałość umysłu
 34. Choćbyś zmiażdżył Hunta w moździerzu tłuczkiem…
 35. Ciemność ustępuje
 36. Co to znaczy być “reformowanym”
 37. Czemu nie możemy wybrać Boga?
 38. Cztery poglądy na Wieczerzę Pańską
 39. Czy Bóg kocha wszystkich?
 40. Czy Bóg kocha wybranych a nienawidzi niewybranych?
 41. Czy Bóg miłuje wszystkich? część 1
 42. Czy Bóg miłuje wszystkich? część 2
 43. Czy Bóg miłuje wszystkich? część 3
 44. Czy Bóg miłuje wszystkich? część 4
 45. Czy Bóg miłuje wszystkich? część 5
 46. Czy Bóg zmienia zdanie?
 47. Czy jestem zbawiony? Nawet jeśli grzeszę?
 48. Czy jesteś pewien, że lubisz Spurgeona?
 49. Czy można utracić zbawienie?
 50. Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?
 51. Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?
 52. Czy wszyscy mamy wolną wolę?
 53. Czy wszyscy pójdą do nieba?
 54. Czy wszyscy to absolutnie wszyscy, a świat to cały świat?
 55. Czym jest hiper-kalwinizm?
 56. Czym jest wiara Reformowana?
 57. Dar Ojca dla Syna
 58. Dar wiary
 59. Dar wytrwania: kto wytrwa do końca będzie zbawiony
 60. Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 1
 61. Dave Hunt: Polowanie na kalwinistycznego chochoła, część 2
 62. Dekretywna a nakazująca wola Boża
 63. Determinizm kontra Fatalizm
 64. Dlaczego arminianizm dominuje liczebnie nad teologią reformowaną?
 65. Dlaczego Jezus nie wybrał wszystkich do zbawienia?
 66. Dlaczego wybrani spełniają dobre uczynki?
 67. Dlaczego zło dominuje nad światem
 68. Do czego przeznaczył nas Bóg?
 69. Doktryna Boskiego wybrania
 70. Doktryna podwójnego posłuszeństwa Chrystusa
 71. Doktryna predestynacji w 10 prostych punktach
 72. Doktryna skutecznego powołania, czyli Arminianie do klatek
 73. Doktryna suwerennego potępienia
 74. Doktryny łaski u Ojców Kościoła
 75. Dualizm a herezja Marcjona
 76. Duch Swięty kontra Arminianizm
 77. Dwa pytania do kalwinistów, którzy potwierdzają pogląd Johna MacArthura na temat Judasza Iskarioty
 78. Dzisiejszy kościół a Kościół Reformacji
 79. Efektywne odkupienie
 80. Ewangelia: obietnica a nie oferta
 81. Ewangelia suwerennej łaski Bożej
 82. Fałszywy mesjasz
 83. Gniew Boży nad wybranymi
 84. Gotszalk z Fuldy – 20 lat tortur za podwójną predestynację
 85. Herezja Federalnej Wizji
 86. Hiper-kalwinizm, zło gorsze od arminianizmu
 87. I nie wymażę cię z Księgi Życia Baranka
 88. Izrael Boży – klasyczna pozycja Reformowana
 89. Ja jestem Winoroślą
 90. Jedenaście argumentów przemawiających za ograniczonym odkupieniem
 91. Jedność Starego i Nowego Przymierza
 92. Jego wiara w nas
 93. Jeśli dobrowolnie grzeszymy
 94. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 95. Jezus Zbawiciel i zło handlowania Nim
 96. Jeżeli Bóg jest wszechmocny, to dlaczego pozwala na cierpienie?
 97. Kalwinizm a Boże dekrety
 98. Kalwinizm a Ezechiel
 99. Kalwinizm w Księdze Rodzaju 1-3?
 100. Kalwinizm w pigułce
 101. Kanony Synodu w Dort
 102. Katechizm Baptystyczny z 1677 roku
 103. Kilka dalszych zastrzeżeń wobec darmowej oferty Ewangelii
 104. Kim jest Żyd?
 105. Kochaj swoich wrogów
 106. Korupcja Bożej miłości
 107. Kościół i Izrael
 108. Kościół Pana Jezusa
 109. Król Saul pomiędzy prorokami
 110. Kwestia skutecznej modlitwy
 111. Kwestia uświęcenia, cz. 1 skąd jego potrzeba?
 112. Kwestia uświęcenia, cz. 2 dwa jego rodzaje
 113. Lud w Księdze Ezechiela 18
 114. Łaska powszechna to mit!
 115. Łaska zbawienia wszystkim ludziom?
 116. Łaskawe wezwanie Chrystusa do spracowanych i obciążonych
 117. Marcin Luter też był Kalwinistą!
 118. Miejsce potępienia w głoszeniu Ewangelii
 119. Miłosierdzie i sąd nad Izraelem
 120. Nagość jako przyczyna utraty zbawienia
 121. Nasi przyjaciele, czteropunktowi arminianie
 122. Nie ma trzeciej drogi – kalwinizm Jana Kalwina a kalwinizm wszystkich ewangelików
 123. Nie masz kto by szukał Boga, nie masz ani jednego
 124. Nieodparta Łaska
 125. Niezmienny Bóg źródłem pewnej pociechy
 126. O grzechu niewiary
 127. O podeptaniu zbawienia
 128. O skutecznym wyznaniu Chrystusa
 129. Ofiara za grzechy każdego człowieka?
 130. Ograniczone odkupienie
 131. Ograniczone pojednanie
 132. Okiem Kalwinisty – wiecej zbawionych czy potępionych?
 133. Ordo Salutis – porządek zbawienia
 134. Pan Jezus już się zbliża, do serca puka drzwi
 135. Partykularne odkupienie, część 1
 136. Partykularne odkupienie, część 2
 137. Partykularne odkupienie, część 3
 138. Partykularne odkupienie, część 4
 139. Pięć motywów opatrzności w Psalmach
 140. Pięć zasad modlitwy Jana Kalwina
 141. Płacz Chrystusa nad Jerozolimą
 142. Posłuszeństwo potwierdza nasze trwanie w Bogu
 143. Potępiony, choć dzięki Bogu doskonały i sprawiedliwy
 144. Prawo a Ewangelia, część 1
 145. Prawo a Ewangelia, część 2
 146. Prawo Chrystusa
 147. Prawo Mojżeszowe: Jego Funkcja oraz Cel w Nowym Testamencie cz.1
 148. Przegląd kalwinizmu Armstronga i herezji Amyrauta
 149. Przymierze z Adamem
 150. Przymierze łaski
 151. Reformacja przeciw tradycji i pozabiblijnemu objawieniu
 152. Refutacja argumentów Arminian – doktryna suwerennego wyboru
 153. Retrospektywny charakter ofiary Chrystusa
 154. Semper Reformanda kontra formalizm
 155. Skąd się biorą „uszy do słuchania”?
 156. Skąd wiemy, że staliśmy się uczestnikami Chrystusa?
 157. Sofiści z Sorbony kontra Jan Kalwin
 158. Soteriologiczny Kot Schrödingera
 159. Spirytystyczny bałwan świadków Strażnicy a suwerenny Bóg Pisma
 160. Sprawiedliwość przypisana czy udzielona?
 161. Spurgeon, impresje i proroctwa
 162. Stare Przymierze i Nowe Przymierze
 163. Suwerenność Boga w zbawieniu
 164. Suwerenny Bóg
 165. Suwerenny Wybór
 166. Synod w Orange – „Kalwinizm” w 529 roku?
 167. Sześć powodów do modlitwy
 168. Sześć rzeczy, których nie wiedziałeś o Janie Kalwinie
 169. Test na Boskość Boga
 170. TULIPexpress
 171. Trzy obiekcje wobec doktryny podwójnej predestynacji, część 1
 172. Trzy obiekcje wobec doktryny podwójnej predestynacji, część 2
 173. Trzy obiekcje wobec doktryny podwójnej predestynacji, część 3
 174. Trzy podejścia do zbawienia a samobójstwo
 175. Utracalność zbawienia czy brak wiary?
 176. Wczesnochrześcijańskie doktryny łaski
 177. Więźniowie Chrystusa a utracalność wiary
 178. Wolna wola
 179. Wolność Garncarza, egzegeza Rzymian 9, cz. 1
 180. Wolność Garncarza, egzegeza Rzymian 9, cz. 2
 181. Wstawiennictwo Jezusa i Ducha do Ojca
 182. Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie
 183. Wszystko jest zależne od działania Bożego
 184. Wybranie a predestynacja
 185. Wybranie, źródło błogosławieństw Kościoła
 186. Wybranie, źródło Kościoła
 187. Wybrany przez Boga
 188. Wyciągnięte ręce Boga
 189. Wymazany z Ksiegi Życia
 190. Wypadliście z łaski
 191. Wypierając się Pana który ich odkupił
 192. Wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on
 193. Wytrwanie świętych, część 1
 194. Wytrwanie świętych, część 2
 195. Wyzwania interpretacji listu do Hebrajczyków
 196. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie
 197. Zakosztować śmierci za wszystkich
 198. Zaproszenie czy nakaz?
 199. Zawodny pośrednik
 200. Zbawiciel wszystkich, zwłaszcza wierzących
 201. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję
  .
 202. Ograniczone odkupienie: Bóg Ojciec, Sprawca naszego zbawienia
 203. Ograniczone odkupienie: Bóg Syn, Sprawca naszego zbawienia
 204. Ograniczone odkupienie: Bóg Duch, Sprawca naszego zbawienia
 205. Ograniczone odkupienie: Dzieło Chrystusa jest środkiem użytym dla udzielenia nam zbawienia
 206. Ograniczone odkupienie: Jaki był cel śmierci Chrystusa?
 207. Ograniczone odkupienie: Prawdziwy cel śmierci Chrystusa
 208. Ograniczone odkupienie: Śmierć Chrystusa czyni zbawienie możliwym, czy pewnym?
 209. Ograniczone odkupienie: O efektywnym zbawieniu
 210. Pierwszy argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 211. Drugi argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 212. Trzeci argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 213. Czwarty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 214. Piąty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 215. Szósty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 216. Siódmy argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 217. Ósmy argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 218. Dziewiąty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 219. Dziesiąty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 220. Jedenasty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 221. Dwunasty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 222. Trzynasty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 223. Czternasty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 224. Piętnasty argument przeciw uniwersalnemu odkupieniu
 225. Odpowiedź na uniwersalne odkupienie
 226. Wstępne objaśnienie wersetów, w których użyto słowa „świat”
 227. Szczegółowe studium Jana 3:16
 228. Szczegółowe studium 1 Jana 2:1-2
 229. Krótkie objaśnienie sześciu fragmentów Pisma
 230. Objaśnienie wersetów, w których użyto słów wszyscy i każdy
 231. Objaśnienie wersetów, które zdają się sugerować, że ci za których Chrystus umarł, mogą jednak zginąć
 232. Zdemaskowanie pewnych błędnych sposobów rozumowania
  .
 233. Wstęp do Belgijskiego Wyznania Wiary.

.

.

.

Teologia systematyczna

 1. A takie znaki: pozycja Marka 16 w Słowie Bożym
 2. Aniołowie
 3. Apostoł apostołowi nie równy
 4. Atrybuty Boga, cz. 1
 5. Atrybuty Boga, cz. 2
 6. Atrybuty Boga w walce przeciw fanatykom, część 1
 7. Atrybuty Boga w walce przeciw fanatykom, część 2
 8. Baczcie abyście nie utracili wiary
 9. Boża cierpliwość
 10. Cechy Boga
 11. Chrzest w Duchu a napełnienie Duchem Świętym
 12. Chrzest wodny Apostołów
 13. Co Bóg robił przed stworzeniem?
 14. Co to znaczy być Chrześcijaninem?
 15. Człowiek
 16. Czy Bóg naprawdę wie wszystko?
 17. Czy dary Ducha przeminęły?
 18. Czym jest niebo?
 19. Czym jest wiara?
 20. Dar języków
 21. Doktryna samoistności Boga
 22. Duch, dusza i ciało
 23. Ewolucja: Kłamstwo węża
 24. Gdy przemawiał Bóg
 25. Grzech zielonoświątkowstwa
 26. Harmonia Ewangelii – początek służby Jezusa
 27. Harmonia Ewangelii – nakarmienie pięciu tysięcy
 28. Harmonia Ewangelii – przemiana na górze
 29. Harmonia Ewangelii – zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów
 30. Harmonia Ewangelii – pochwycenie Jezusa
 31. Harmonia Ewangelii – zmartwychwstanie Jezusa
 32. Harmonia Ewangelii – uniesienie Pana Jezusa
  .
 33. Jaki jest wiek Boga?
 34. Jakie jest imię Boga?
 35. Jedność Starego i Nowego Przymierza
 36. Katechizm Baptystyczny z 1677 roku
 37. Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?
 38. Litera zabija lecz Duch ożywia
 39. Miłosierdzie Boże
 40. Nakładanie rąk
 41. Nie chodził z nami a wyganiał demony
 42. O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 1
 43. O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 2
 44. O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 3
 45. O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 4
 46. O koronach przygotowanych dla prawdziwych wierzących, cz. 5
 47. Objawienie i natchnienie a oświecenie
 48. Objawienie jest skończone
 49. Obrzezanie serca
 50. Opętani „chrześcijanie”
 51. Pismo Święte
 52. Początki kościoła a rola Apostołów
 53. Powaleni duchem
 54. Przed Trybunałem Chrystusa
 55. Słowo od Boga? Ocena współczesnego daru proroctw
 56. Wiara niezbędna do uzdrowienia
 57. Współczesne odstępcze “chrześcijaństwo”
 58. Wstrzymanie proroctwa i ustanie daru języków
 59. Wyganianie demonów
 60. Zagadnienie cesacjonizmu
 61. Zawodne „proroctwa”
 62. Znaczenie łaski
  .
 63. LWW 1:1 Pismo Święte: wystarczalność
 64. LWW 1:2-3 Pismo Święte: kanon i apokryfy
 65. LWW 1:4-5 Autorytet Pisma i świadectwo Kościoła
 66. LWW 1:6 Pełnia Bożego objawienia
 67. LWW 1:7-8 Jasność Pisma i konieczność jego studiowania
 68. LWW 1:9-10 Interpretacja i nadrzędność Pisma
 69. LWW 2:1 Atrybuty Trójjedynego Boga
 70. LWW 2:2 Samowystarczalność Boga
 71. LWW 2:3 Trzy Osoby Boże
 72. LWW 3:1 Boże postanowienie
 73. LWW 3:2-4 Suwerenna decyzja Boga
 74. LWW 3:5-7 Ograniczone i skuteczne powołanie
 75. LWW 4:1-3 Stworzenie
 76. LWW 5:1-3 Boża opatrzność: wiedza, kontrola i działanie
 77. LWW 5:4-5 Boża opatrzność: dopust grzechu i próby
 78. LWW 5:6-7 Boża opatrzność: względem duchowych ślepców a Kościoła
 79. LWW 6:1-5 Upadek człowieka: grzech i kara
 80. LWW 7:1-3 Boże Przymierze
 81. LWW 8:1-3 Chrystus Pośrednik
 82. LWW 8:4-6 Chrystus Pośrednik
 83. LWW 8:7-10 Chrystus Pośrednik
 84. LWW 9:1-5 Wolna wola
 85. LWW 10:1-4 Skuteczne powołanie
 86. LWW 11:1-6 Usprawiedliwienie
 87. LWW 12 Usynowienie
 88. LWW 13 Uświęcenie
 89. LWW 14 Wiara zbawiająca
 90. LWW 15 Upamiętanie wiodące do życia i zbawienia
 91. LWW 16 Dobre uczynki
 92. LWW 17 Wytrwanie świętych
 93. LWW 18 Pewność łaski i zbawienia
 94. LWW 19 Prawo Boże
 95. LWW 20 Ewangelia i zakres łaski
 96. LWW 21 Wolność chrześcijańska i wolność sumienia
 97. LWW 22 Nabożeństwo i Dzień Pański
 98. LWW 23 Przysięgi i ślubowania zgodne z Bożym Prawem
 99. LWW 24 Władze państwowe
 100. LWW 25 Małżeńśtwo
 101. LWW 26:1-7 Kościół
 102. LWW 26:8-14 Kościół
 103. LWW 27 Społeczność świętych
 104. LWW 28 Chrzest i Wieczerza Pańska
 105. LWW 29 Chrzest
 106. LWW 30 Wieczerza Pańska
 107. LWW 31-32 Stan człowieka po śmierci i zmartwychwstanie umarłych i sąd ostateczny
  .
 108. Wstęp do Belgijskiego Wyznania Wiary
 109. BWW Artykuł 1 – Jest tylko jeden Bóg
 110. BWW Artykuł 2 – W jaki sposób Bóg daje się nam poznać
 111. BWW Artykuł 3 – Zapisane Słowo Boże
 112. BWW Artykuły 4-6 – kanon i apokryfy
 113. BWW Artykuł 7 – Wystarczalność Pisma Świętego jako jedynego autorytetu w sprawach wiary
 114. BWW Artykuł 8 – Bóg jest jeden w istocie, jednak rozróżnialny w trzech osobach
 115. BWW Artykuł 9 – Dowód dotyczący trójosobowości jedynego Boga
 116. BWW Artykuł 10 – Jezus Chrystus to prawdziwy i wieczny Bóg
 117. BWW Artykuł 11 – Duch Święty to prawdziwy i wieczny Bóg
 118. BWW Artykuł 12 – Stworzenie wszystkich rzeczy, a w szczególności aniołów
 119. BWW Artykuł 13 – Opatrzność Boga i Jego zarządzanie wszystkimi rzeczami
 120. BWW Artykuł 14 – Stworzenie i upadek człowieka oraz jego niezdolność do czynienia dobra
 121. BWW Artykuł 15 – Grzech pierworodny
 122. BWW Artykuł 16 – Wieczne wybranie
 123. BWW Artykuł 17 – Odnowienie upadłego człowieka
 124. BWW Artykuł 18 – Wcielenie Jezusa Chrystusa
 125. BWW Artykuł 19 – Unia i rozróżnienie dwu natur w osobie Chrystusa
 126. BWW Artykuł 20 – Bóg zamanifestował sprawiedliwość i miłosierdzie w Chrystusie
 127. BWW Artykuł 21 – Zadośćuczynienie Chrystusa, jedynego Arcykapłana
 128. BWW Artykuł 22 – Usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa
 129. BWW Artykuł 23 – Co składa się na usprawiedliwienie przed Bogiem
 130. BWW Artykuł 24 – Uświęcenie człowieka i dobre uczynki
 131. BWW Artykuł 25 – Zniesienie prawa ceremonialnego
 132. BWW Artykuł 26 – Wyłączne wstawiennictwo Chrystusa
 133. BWW Artykuł 27 – Katolicki chrześcijański Kościół
 134. BWW Artykuł 28 – Każdy jest zobowiązany do przyłączenia się do prawdziwego Kościoła
 135. BWW Artykuł 30 – Zarządzanie Kościołem i jego urzędy
 136. BWW Artykuł 31 – Pastorzy, starsi i diakoni
 137. BWW Artykuł 32 – Porządek i dyscyplina w Kościele
 138. BWW Artykuł 33 – Sakramenty
 139. BWW Artykuł 35 – Święta Wieczerza naszego Pana Jezusa Chrystusa
 140. BWW Artykuł 36 – Władza cywilna
 141. BWW Artykuł 37 – Sąd Ostateczny
  .
 142. Katechizm Heidelberski część 1 – Jedyna pociecha
 143. Katechizm Heidelberski część 2 – Upadek
  .

.

.

..

Trynitologia

 1. Alfa i Omega
 2. Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa
 3. Bezpośrednie stwierdzenia Boskości Jezusa
 4. Boskość Mesjasza
 5. Bóg
 6. Bóg Duch Święty
 7. Bóg Ojciec
 8. Bóg Syn
 9. Bóg jako Matka?
 10. Bóg jest Trójjedyny
 11. Bóg nigdy nie powiedział „Jestem Bogiem”
 12. Bóg Trójjedyny a doktryna powszechnego odkupienia
 13. Bóg Trójjedyny a jedność Kościoła
 14. Bóg wywyższony ponad wszystko
 15. Carmen Christi a zielonoświątkowa jedność Bóstwa
 16. Chrystus oddzielony od Boga? – część 1 obalenie błędu
 17. Chrystus oddzielony od Boga? – część 2 interpretaja tekstu
 18. Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?
 19. Debata Boskość Mesjasza
 20. Do kogo się modlić
 21. Doktryna samoistności Boga
 22. Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego
 23. Duch Ojca i Duch Syna
 24. Duch Święty jest w pełni Bogiem
 25. Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza
 26. Ja jestem Panem i zbawicielem
 27. Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty
 28. Jedyny Władca: Król królów, Pan panów
 29. Kogo kusili Izraelici na pustyni?
 30. Koła i rumaki Bożego rydwanu
 31. Król wieków
 32. Kto będzie sądził świat?
 33. Kto jest Bogiem?
 34. Kto jest Panem?
 35. Kto stworzył wszechświat?
 36. Łaska Ojca, Syna i Ducha Świętego
 37. Mieć Boga
 38. Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego
 39. Moc Boża
 40. Na rozkaz Boga, czyli kogo?
 41. Natura Boga
 42. Nie można dwom panom służyć!
 43. Niewygodne pytania do wyznawców Strażnicy Russella
 44. Ojciec wieczności, Bóg mocny
 45. Ojciec wyższy od Jezusa?
 46. Pan jeden jest
 47. Pan zastępów
 48. Polemika z modalizmem
 49. Prawdziwa Ewangelia łaski w chwalebnej Trójcy!
 50. Przedwieczny Syn Boży
 51. Reformacja przeciw antytrynitarnym herezjom
 52. Siedem Boskich atrybutów Ojca, Syna i Ducha – część 1
 53. Siedem Boskich atrybutów Ojca, Syna i Ducha – część 2
 54. Siedem Boskich atrybutów Ojca, Syna i Ducha – część 3
 55. Świadectwo biblijne potwierdzające Boga Trójjedynego
 56. Trynitaryzm Justyna Męczennika
 57. Test Janowy na rozeznawanie duchów
 58. Trynitaryzm Starego Testamentu
 59. Trynitaryzm Williama Tyndale’a
 60. Uniżony żywy Bóg
 61. W imię Ojca, Syna i Matki Boskiej
 62. Wstawiennictwo Jezusa i Ducha do Ojca
  .

.

.

..

Zgubna droga

 1. A. A. Allen i „uzdrowienie” nóg bez kości
 2. Adam Piątkowski: Pederaśi i lesbijki a Festiwal Odnowienie
 3. Amos kontra Ryszard Krzywy „prorok” pentekostalizmu
 4. Andrzej Cyrikas i Herezja Perfekcjonizmu
 5. Artur Jankowski: umarli w Chrystusie, martwi dla Prawa
 6. Bart Ehrman i krytyka tekstu biblijnego
 7. Billy Grahama i zbawienie z szerszej łaski
 8. Bogdan Olechnowicz i Łaskawy dar nietolerancji
 9. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 10. Dalajlama, tęcza, dramat…
 11. Dariusz Laskowski i Arminianizm: antropocentryczny ściek teologiczny, część 1
 12. Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze
 13. Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność
 14. Duch Swięty kontra Arminianizm
 15. Duchowa padaczka, czyli od szarlatana do biskupa
 16. Duchowy nierząd ekumenizmu
 17. Fałszywe proroctwa Davida Wilkersona
 18. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 1
 19. Gdzie psy nie szczekają tam wieje herezją, cz. 2
 20. Generacja T
 21. Gwałt na Pieśni nad Pieśniami
 22. Heidi Baker – udzielająca demonów wilczyca
 23. Henryk Turkanik: dożywotnie piętno zdrajcy
 24. Herezja Lokalnego Kościoła
 25. Janusz Kucharczyk i Soteriologiczny Kot Schrödingera
 26. John Wesley, tragedia szczerego poganina
 27. Jordan Peterson i sztuka skutecznego prania mózgu
 28. Katechizm gejowski: argumenty odwołujące się do sprawiedliwości społecznej
 29. Katechizm gejowski: twierdzenia i Biblijne odpowiedzi
 30. Miłość świata do ludu Bożego, część 5
 31. Misja Odnowy Życia
 32. Moja kosa ma dwa ostrza: za, a nawet przeciw
 33. Pięćdziesiąt twarzy polskich Baptystów
 34. Postmodernizm a 67 artykułów Ulryka Zwingliego
 35. Projekt 700 miast
 36. Prorokowanie czy plagiatowanie?
 37. Reinhard Bonnke: święta krowa pentekostalizmu
 38. Rekolekcje z Enneagramem
 39. Rzecz o wiedźmie w kościele, czyli czym będą zajmować się „ksiądzałki” w polskim luteranizmie
 40. Smith Wigglesworth i jego szeroka droga wiodąca na zatracenie
 41. Smutek ku życiu, smutek ku śmierci
 42. Śladami Bartłomieja Kuryla$a
 43. Tajemny plan jezuity Fabiana
 44. Torben Søndergaard i ewangelia plus
 45. W Krotoszynie łżą jak świnie
 46. W imię Ojca, Syna i Duchy Świętej
 47. Wielka Orkiestra Świątecznej Aborcji
 48. Z diabła natchnieni a zbawienie z uzdrowienia
 49. Zielonoświątkowstwo a choroby umysłowe i uzależnienia
Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan