Pan jest blisko

Ezech. 37:28 I poznają narody, że ja jestem PANEM, który uświęca Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki

Niedawno natrafiłem na ciekawy reportaż Boba Cornuke’a pt. „The Temple”. Dotyczy on Świątyni Salomona. Poniżej przedstawiam główne jego myśli. Zachęcam do obejrzenia. (Ci, co nie znają angielskiego, mogą w opcji ‘ustawienia’ wybrać automatyczny przekład na polski, który nie jest zbyt dokładny, ale na tyle dobry, że można zrozumieć główne przesłanie reportażu).


Tradycja i jej problemy

Kiedy Krzyżowcy zdobyli Jerozolimę w 1099 roku, uznali, że wzgórze, na którym stał meczet, było miejscem, gdzie kiedyś stała Świątynia Salomona. To przypuszczenie stało się z czasem pewnikiem i tradycją, która przetrwała do naszych czasów. Jednakże coraz większa liczba archeologów i biblistów, na podstawie narracji biblijnej i odkryć archeologicznych dochodzi do przekonania, że Świątynia musiała stać w innym miejscu, w Mieście Dawida, blisko potoku Gichon, gdzie kapłani mogli się obmywać w źródlanej wodzie, zanim przystąpili do służby w Świątyni. Na wzgórzu, uważanym przez tradycję za Wzgórze Świątynne nie ma źródła wody.

Problemem jest również lokalizacja twierdzy Antonia, w której stacjonował legion rzymski. Obecna tradycja umieszcza ją w północno-zachodnim rogu Wzgórza Świątynnego. Według tej tradycji obszar twierdzy wynosił około 1,2 hektara. Jest to obszar zdecydowanie zbyt mały, aby pomieścić legion, czyli 6 000 żołnierzy wraz z 4 000 personelu pomocniczego. Twierdze, które budowali Rzymianie, miały około 15 hektarów powierzchni. Tyle wynosi powierzchnia Wzgórza Świątynnego.

Autor reportażu przedstawia przekonujący materiał dowodowy na to, że twierdza Antonia była na miejscu nazywanym obecnie Wzgórzem Świątynnym. Według niego, w świetle narracji biblijnej i odkryć archeologicznych, Świątynia Salomona nie była na ‘Wzgórzu Świątynnym’, ale poniżej tego Wzgórza, w Mieście Dawidowym, natomiast na Wzgórzu była zlokalizowana twierdza Antonia. Z tego wynika, że Ściana Płaczu nie jest ocalałą ścianą Świątyni, ale zachodnią ścianą twierdzy Antonia.

Według proroka Micheasza, miejsce, gdzie stała Świątynia, stanie się polem, które będzie orane. Wzgórze Świątynne nigdy nie było takim polem, natomiast było nim miejsce, identyfikowane jako ‘Miasto Dawida’, gdzie jeszcze w latach 1930-tych uprawiano orkę. Tam więc musiała być zlokalizowana Świątynia.

Mich. 3:12 Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem.


Trzecia Świątynia

Jeśli wnioski płynące z reportażu są prawdziwe, to meczety stojące na Wzgórzu Świątynnym nie są przeszkodą w budowie Trzeciej Świątyni, o której mówi prorok Ezechiel. Dla mnie bardzo interesujące były również takie obserwacje:

  • Tradycja, kiedy jest ceniona bardziej niż materiał dowodowy, może być przeszkodą dla znalezienia prawdy …
  • Powab tradycji ustnej musi zostać odrzucony …
  • Prawdę znajdziemy w Słowie Bożym …. Nie w tym, co ludzie przypuszczają, ale w tym, co mówi Bóg.

Jerzy Marcol, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan