Psalm 118:12 Otoczyły mnie jak pszczoły, ale zgasły jak ogień z cierni, bo w imię PANA wytępiłem je.

Nasz Pan Jezus, przez swoją śmierć, nie nabył prawa tylko do części nas, ale do całej naszej istoty. W Jego ukrzyżowaniu i śmierci kontemplował całe nasze uświęcenie – ducha, ciała i duszy – aby w tym potrójnym królestwie sam mógł panować bez konkurenta. To sprawa nowonarodzonej natury, którą Bóg dał odrodzonym, aby potwierdzić prawa Pana Jezusa Chrystusa.

Moja duszo, skoro jesteś dzieckiem Bożym, musisz pokonać każdą część siebie, która nie jest poddana Chrystusowi; musisz oddać wszystkie swoje moce i pasje srebrnemu berłu łaskawego panowania Jezusa. Nigdy nie możesz być usatysfakcjonowany, dopóki Ten, który jest królem z racji nabycia, stanie się Królem dzięki łaskawej koronacji i panowaniu w Twoim życiu. Widząc, że grzech nie ma prawa do żadnej części nas, idziemy w dobrej i prawowitej wojnie, kiedy szukamy w imię Boga, aby wypędzić grzech.

Moje ciało, jesteś członkiem Chrystusa. Czy będziesz tolerował swoje poddaństwo wobec księcia ciemności?

Moja duszo, Chrystus cierpiał za twoje grzechy i odkupił cię swoją najcenniejszą krwią. Czy pozwolisz, by twoja pamięć stała się magazynem zła lub twoje pożądania stały się pochodnią nieprawości? Czy podasz swój osąd, aby został wypaczony przez błąd lub przez swoją wolę zostać przykutym do grzechu? Nie, moja duszo, jesteś Chrystusowa, a grzech nie ma prawa do Ciebie.

Odważ się na to, Chrześciajnie! Nie zniechęcaj się tak, jakby twoi duchowi wrogowie nigdy nie mogli zostać zniszczeni. Jesteś w stanie je przezwyciężyć, nie dzięki własnej sile; nawet najsłabszy z nich będzie zbyt wielkim dla Ciebie. Ale możesz i pokonasz ich przez krew Baranka. Nie pytaj:

“Jakże je wypędzę, bo są więksi i potężniejsi ode mnie?”

Ale idź po pomoc i siłę do mocnego, czekaj pokornie na Boga, a potężny Bóg Jakuba na pewno przyjdzie Ci z pomocą. Wtedy poprzez Jego łaskę zaśpiewasz pieśń zwycięstwa.

April 6 – Evening – Poranki i wieczory – Morning and Evening with Charles Spurgeon

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan