Nauczamy że istnieje tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg

5 Mojż. 6:4 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden
.
Izaj. 45:5-7 5 Ja jestem PANEMl i nie ma żadnego innego, oprócz mnie nie ma żadnego Boga. Przepasałem cię, chociaż mnie nie znałeś; 6 Aby poznali od wschodu i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz żadnego innego; 7 Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęściea. Ja, PAN, czynię to wszystko.
.
1 Kor. 8:4 wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego.

Bóg to wieczny, wszechwiedzący Duch

Jan 4:24 Bóg jest Duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

Jest doskonały we wszystkich Swoich atrybutach, jeden w istocie, wiecznie istniejący w trzech Osobach – Ojciec, Syn i Duch Święty – każdy w równej mierze zasługujący na uwielbienie i posłuszeństwo.

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
.
2 Kor. 13:14 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
.
1 Jana 5:7-8 7 Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. 8 A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni.

Print Friendly, PDF & Email