1 Tes. 5:16-18 16 Zawsze się radujcie. 17 Nieustannie się módlcie. 18 Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.

Otwórzmy na pierwszym Liście do Tesaloniczan, rozdział 5. I w wersecie 16, patrzyliśmy na tekst “Zawsze się radujcie.”, werset 17: “Nieustannie sięmódlcie”, werset 18: “Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.”

Jak już mówiliśmy wcześniej, cały ten fragment jest umieszczony między dwoma kwestiami. Pierwsza to: W jaki sposób mamy podchodzić do życia, aby było to z jak największą korzyścią dla ludu Bożego, i jak samodzielnie wzrastamy w uświęceniu. W samym środku tego, mamy rzeczy takie jak ‘radowanie się’, i to radowanie się jest możliwe tylko wtedy gdy znasz Boga. I nie chodzi mi po prostu tylko o jakieś doświadczenie, ale o wzrastanie w poznawaniu Boga. I jeżeli prawdziwie wzrastasz w poznawaniu Boga, rozumiejąc kim On jest, co Chrystus zrobił dla ciebie, i kim jesteś w Chrystusie, wtedy dużo łatwiej jest radować się w każdej okoliczności.

Ale znajomość charakteru Boga prowadzi nie tylko do radowania się. Znajomość charakteru Boga prowadzi również do modlitwy. Ponieważ im więcej wiesz o Bogu, tym bardziej rozumiesz samego siebie. A im bardziej rozumiesz siebie samego, tym bardziej rozumiesz że jesteś słaby, a On jest mocny. A rozwój Królestwa, czy to będzie w mikrokosmosie twojego własnego życia, czy rozwój Królestwa w makrokosmosie świata, jest absolutną niemożliwością – gdybyś miał wziąć wszystkich Chrześcijan którzy są na świecie, zebrać wszystko co w nich najlepsze, połączyć to razem, to nie moglibyśmy spowodować rozwoju Królestwa nawet o cal. Nawet z naszymi darami, naszą mądrością, naszą elokwencją czy ludzką wiedzą: nawet o cal. Wszystko zależy od działania Bożego. A Bóg obiecał działać, albo nie działać, w zależności od modlitwy.

Teraz co mam przez to na myśli?

Bóg jest całkowicie suwerenny i On wykona swoją wolę. I możemy trzymać się tego; i musimy trzymać się tej głównej prawdy. Ale z drugiej strony jest jeszcze inna centralna prawda, która trzyma nas w równowadze. Nawet chociaż On zarządził wszystkie rzeczy przed założeniem świata, “nie macie bo nie prosicie.” (Jakub 4:2). Istnieje w tym element tajemnicy którego nie możemy wyjaśnić, ale nie możemy tego ignorować lub lekceważyć: Bóg działa w odpowiedzi na modlitwy Swojego ludu.


Zobacz w temacie

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnB5uf5wsqU&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan