Szokujące statystyki

Ostatnio zwróciłem uwagę na szokujące statystyki dotyczące aborcji w w krajach zachodnich i fakt, że tych, którym nie pozwolono się narodzić, chce się zastąpić ludnością napływową. Nie wszystkie dane, które przedstawiłem poniżej, skomentowałem i nie z wszystkiego wyprowadziłem wnioski. Zachęcam do własnych refleksji.

Na stronie Summary of Registered Abortions Worldwide, through October 2008 można znaleźć statystyki dotyczące aborcji w prawie wszystkich krajach świata do roku 2007. Bardziej aktualne dane, bo do roku 2012, można zobaczyć w opracowaniu: Zarejestrowane aborcje na świecie w okresie od 1922-2012 – co najmniej miliard zabitych dzieci.

Polecam też stronę Number of Abortions – Abortion Counters, według której od roku 1980 na świecie popełniono 1,4 miliarda aborcji, tj. ok. 37 mln rocznie, czyli mniej więcej tyle. ile liczy Polska.


A jak to wygląda w poszczególnych krajach?

Chiny
Zacznijmy od Chin, w których w okresie 36 lat, w latach 1971-2007, popełniono 321,5 milionów aborcji, co daje średnio około 9 mln rocznie.
.
Kraje byłego ZSRR
Na drugim miejscu tej ponurej statystyki jest były ZSRR, gdzie okresie 70 lat, w latach 1922-1991, popełniono ok. 291 milionów aborcji, średnio ok. 4,15 mln rocznie. Moralność ludzi w krajach powstałych po rozpadu ZSRR się nie zmieniła.
.
W Rosji w okresie 16 lat, latach 1992-2008, popełniono 40 milionów aborcji, średnio ok. 2,5 mln rocznie.
.
Z kolei na Ukrainie w okresie 16 lat, w latach 1992-2008, popełniono prawie 8,43 milionów aborcji, czyli około 526 tys. rocznie.
.
Ekstrapolując ten trend, do dzisiaj w Rosji popełniono ponad 60 mln aborcji a na Ukrainie około 13 milionów aborcji.
.
Polska
W Polsce w latach 1955 – 2007, a właściwie do roku 1993, kiedy zaostrzono prawo do dokonywania aborcji, czyli faktycznie w okresie 38 lat, popełniono 6,4 milionów aborcji, tj. ok. 168 tys. rocznie.
.
USA
W Stanach Zjednoczonych, od momentu zalegalizowania aborcji w 1973 roku, czyli w okresie 44 lat, popełniono ok. 60 milionów aborcji, tj. średnio ok. 1,36 mln rocznie.
.
Inne
Do krajów o wysokiej liczbie aborcji należą również takie kraje jak:
.
 • Japonia (48 mln w latach 1949-2005),
 • Rumunia (22,3 mln w latach 1958-2008),
 • Indie (20,5 mln w latach (1972-2004),
 • Korea Południowa (16,5 mln w latach 1961-1999),
 • Węgry (6,1 mln w latach 1949-2008),
 • Bułgaria (5,7 mln w latach 1953-2008).
  .
Europa Zachodnia

A teraz spójrzmy na kraje Europy Zachodniej.
.

 • Francja: 6,9 mln aborcji w latach 1936-2007.
 • Anglia: 7,5 mln aborcji w latach 1958-2008.
 • Włochy: 5,2 mln aborcji w latach 1978-2008.
 • Holandia: 1,5 mln w latach 1970-2007.
 • NRD: 1,75 mln aborcji w latach 1948-1989.
 • Niemcy (bez NRD): 3,75 mln aborcji w latach 1944-2009.
 • Niemcy (RFN +NRD): 5,5 mln aborcji do roku 2009, ze średnią 110 tys. aborcji w ostatnich latach.
  .

Brak rąk do pracy

Pomyślmy przez chwilę, w każdym większym kraju Europy Zachodniej czy Wschodniej zamordowano w okresie ostatnich 30-50 lat od kilku do kilkudziesięciu milionów nienarodzonych dzieci.
Dzisiaj brakuje w krajach Europy Zachodniej rąk do pracy. Nie ma tych, którzy mieliby pracować na tych, którzy weszli lub wchodzą w wiek emerytalny. Dlaczego ich nie ma? Bo pokolenie obecnych emerytów wymordowało znaczną część swoich dzieci – nie pozwoliło się im nawet narodzić. Dzisiaj potrzebują środków na życie i otwierają swoje kraje dla imigrantów w przekonaniu, że to oni będą pracować na nich. [Niektórzy nazywają ich nachodźcami, co jest lepszym określeniem niż uchodźcy, bo tylko niewielki procent spośród nich uchodzi z własnego kraju, aby ratować życie; większość z nich to nachodźcy, którzy chcą czerpać z bogactw zachodnich społeczeństw].
.

Rózga dla bezbożności

Zdecydowana większość nachodźców to osoby, które nie chcą się integrować ze społeczeństwem zachodnim. Rządy krajów zachodnich naiwnie myślą, że jeśli dadzą tym ludziom wszystko, co jest im potrzebne do życia, zasiłki i mieszkania, to wtedy imigranci włączą się w twórczy sposób w życie społeczeństwa. To życzenie spełni się w stosunku do ułamka procenta imigrantów. Reszta żyje i będzie żyła własnymi sprawami, przyjmując agresywne postawy roszczeniowe, to znaczy, jak najwięcej żądań, ale bez chęci do pracy. Niektórzy z nich w sposób świadomy planują i podejmują destrukcyjne działania wobec społeczeństw, które ich przyjęły. W ostateczności imigranci, którzy mieli pracować na obecnych emerytów, staną się dla tych społeczeństw jeszcze większym balastem i problemem, nie tylko finansowym, ale również moralnym i kryminalnym. Innymi słowy, naprawianie takiego grzechu jak masowa aborcja przy pomocy imigrantów okaże się daremne; więcej, imigranci staną się rózgą dla bezbożności, w której żyły i żyją społeczeństwa Europy.
.
Druga sprawa, społeczeństwa Europy nie chciały słuchać przesłania o prawdziwym Bogu – kościoły ospustoszały, słowa Bóg i Jezus są eliminowane z przestrzeni publicznej, ale niebawem będą zmuszone do tego, aby słuchać o fałszywych bogach, do czego zmuszą ich nachodźcy, kiedy nabiorą siły. Rdzenna ludność Zachodu nadal chce żyć dla przyjemności i nadal trwać w grzechach aborcji, podczas gdy nachodźcy rozmnażają się bardzo szybko bo traktują swoje dzieci jako broń przeciwko ‘niewiernym’.
.
Eskalacja konfliktów na tle religijnym jest łatwa do przewidzenia i nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, że może się stać to, o czym prorokował prorok Ezechiel, kiedy naród Izraela odrzucił nauczanie o prawdziwym Bogu i pogrążył się w niemoralności. Bóg skierował do nich wtedy takie przesłanie:
.
Ezech. 7:1-27 (1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) A ty, synu człowieczy, mów: Tak mówi Wszechmocny Pan do ziemi izraelskiej: Nadszedł kres, kres dla czterech krańców ziemi! (3) Teraz nadszedł dla ciebie kres i zapałam na ciebie gniewem i osądzę cię według twojego postępowania i ukarzę cię za wszystkie twoje obrzydliwości. (4) I oko moje nawet nie drgnie nad tobą, i nie zlituje się, lecz cię ukarzę za twoje postępowanie, a skutki swoich obrzydliwości odczujesz u siebie, i poznacie, że Ja jestem Pan. (5) Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim! (6) Kres nadszedł, tak, nadszedł kres dla ciebie – oto już nadchodzi.
.
(7) Przyszła na ciebie kolej, mieszkańcu ziemi, nadeszła pora, bliski jest dzień klęski, a nie radosnych okrzyków na górach. (8) Oto wkrótce wyleję na ciebie swoją zapalczywość i wywrę na tobie swój gniew; osądzę cię według twojego postępowania i sprowadzę na ciebie skutki wszystkich twoich obrzydliwości. (9) I nawet nie drgnie moje oko i nie zlituję się, lecz oddam ci za twoje postępowanie, a skutki twoich obrzydliwości odczujesz na sobie – i poznacie, że to Ja, Pan, uderzam. (10) Oto ów dzień, oto nadchodzi on; przyszła kolej na ciebie, zakwitło bezprawie, wyrosła swawola, (11) gwałt wyrósł w rózgę bezbożności; lecz nic z nich nie pozostanie, nic z ich bogactwa i nic z ich obfitości, nic z ich okazałości. (12) Nadeszła pora, zbliżył się dzień; kupujący niech się nie cieszy, a sprzedawca niech się nie martwi; gdyż żar gniewu przyjdzie na całą ich okazałość! (13) Sprzedawca nie powróci już do tego, co sprzedał, choćby jeszcze żył; gdyż gniew na całą ich okazałość nie ustanie i nikt nie zachowa swojego życia z powodu swojej winy. (14) Zatrąbili na rogu i wszystko przygotowali, lecz nikt nie rusza do walki, gdyż żar mojego gniewu jest skierowany przeciwko całej okazałości.
.
(15) Z zewnątrz jest miecz, a od wewnątrz zaraza i głód; kto jest na polu, padnie od miecza, a tego, kto jest w mieście, pochłonie głód i zaraza. (16) A choćby niektórzy z nich uszli i ocaleli, i znaleźli się na górach – jak gołębie w rozpadlinach skalnych – wszyscy poginą, każdy z powodu swojej winy. (17) Wszystkie ręce opadną i wszystkie kolana się ugną. (18) Przyobleką się w wory i ogarnie ich drżenie, wstyd będzie na wszystkich twarzach, a na wszystkich ich głowach łysina. (19) Swoje srebro wyrzucą na ulicę, a ich złoto pójdzie na śmiecie; ich srebro i złoto nie będzie mogło ich wybawić w dniu gniewu Pana. Swojego głodu nie będą mogli zaspokoić ani napełnić swojego brzucha, gdyż były im podnietą do grzechu. (20) Z kosztownej swojej ozdoby uczynili pożywkę swej pychy i nią powodowani robili swoje obrzydliwe posągi, swoje ohydy. Dlatego przemienię je dla nich w śmiecie. (21) I wydam je w ręce wrogów na łup i jako zdobycz dla bezbożnych w kraju, i ci je zbezczeszczą. (22) Odwrócę od nich swoje oblicze, a wtedy rabusie zbezczeszczą mój skarb, wtargną do niego i zbezczeszczą go. (23) Przygotuj pęta, gdyż ziemia pełna jest krwawych wyroków, a miasto pełne jest gwałtu. (24) Sprowadzę najgorsze z narodów, aby opanowali ich domy i położę kres ich dumnej potędze, i będą zbezczeszczone ich święte przybytki. (25) Gdy nadejdzie zgryzota, będą szukać pokoju, ale go nie będzie. (26) Nieszczęście za nieszczęściem przychodzi i wieść za wieścią powstaje; szukają jasnowidzenia u proroka, lecz wyczerpało się pouczenie u kapłana a rada u starszych. (27) Król będzie w żałobie, a książę przyoblecze się w przerażenie; ręce pospólstwa zdrętwieją ze strachu. Postąpię z nimi według ich własnego postępowania i osądzę ich zgodnie z ich prawami – i poznają, że ja jestem Pan.
.

Czy jest jeszcze nadzieja?

Nad narodami i społeczeństwami różnych krajów wisi Boży wyrok. Czy jest jeszcze ratunek? Tak, ale nie dla społeczeństw, lecz dla poszczególnych osób, które się upamiętają, odwrócą od grzechów, wyznają swoje grzechy i powierzą swoje życie Bogu, wierząc, że Jezus Chrystus poniósł na krzyżu raz na zawsze, doskonałą, niepowtarzalna ofiarę za ich grzechy.

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email