Wyzwanie naszego wieku

Ufam, że otworzycie swój Nowy Testament ze mną na tym liście Judy.

W każdym złym wieku, o którym czytamy w Słowie Bożym zawsze było jakieś wyzwanie dla tego złego wieku, wyzwanie dla ciemności tamtej złej epoki, wyzwanie dla odstępczego przywództwa z tamtego złego wieku. I zawsze następowały – dzięki Bogu – triumf i zwycięstwo ludu Bożego w złej epoce.

Wiecie, są takie osoby, które żyją w duchowym defetyzmie i mówią:

„Cóż, sprawy będą się pogarszać, a diabeł będzie miał niemałe używanie w ten dzień, kiedy Chrystus zostanie objawiony i tak dalej i tak dalej, a my nic nie możemy z tym zrobić.”

Wierzę, przyjaciele, że nie tylko my możemy coś z tym zrobić, ale wierzę, że Bóg Wszechmogący zamierza coś w tej kwestii zrobić i uważam, że mamy wręcz odpowiedzialność, by dzielić się Triumfem Chrystusa w złym wieku.

Najciemniejsze dni w historii Kościoła były zawsze najjaśniejszymi dniami dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Kiedy palili świętych Boga, wtedy, dzięki Bogu, ewangelia płonęła potężnym ogniem. I dzięki Bogu, mówiło się w Szkocji, kiedy palili Patryka Hamiltona, pierwszego męczennika Szkockiej Reformacji, że każdy, na kogo jego dym powiał, stał się chrześcijaninem i zostawił Nierządnicę, szkarłatny Kościół Rzymski.

Musimy odkryć, że w najciemniejszym dniu Bóg ma zwycięstwo dla swego ludu.

1 Jana 5:4 A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara

I dziękujcie Bogu za wiarę raz na zawsze przekazaną świętym wiarę wybrańców Bożych.

Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

Teraz wiecie, że kiedy Biblia się otwiera, ustanawia ona wielką zasadę w odniesieniu do konfrontacji z ciemnością. Pierwsze kilka wersetów Biblii wyznacza zasadę, która jest ustalana przez całe Pismo Święte. Zatem otwórzmy Biblię na pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, a gdy dojdziecie do wersetu drugiego po deklaracji:

1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię

czytacie:

1 Mojż. 1:2 A ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią

a potem macie wspomniane o ciemności. Ciemność! A my jesteśmy dziś w naszych czasach w konfrontacji z ciemnością. A ciemność nie pochodzi tak bardzo od świeckiej społeczności jak od religijnej społeczności.
.

Źródło ciemności a Boże światło

Największa ciemność naszych czasów pochodzi od mrocznych mężów, którzy są ślepymi przywódcami ślepych,

 • ciemność z ambon,
 • ciemność w uczelniach,
 • ciemność w uniwersytetach,
 • ciemność w zgromadzeniach,
 • ciemność na kongresach,
 • ciemność w radzie kościołów

Kościelna, religijna, duchowa ciemność! Ciemność okrywa Ziemię i całkowity mrok ludy

Izaj. 60:2 Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok – ludy, ale nad tobą wzejdzie PAN i jego chwała pojawi się nad tobą.

Ale wtedy, gdy dochodzicie do wersetu trzeciego, dzięki Bogu, macie światło. Więc Bóg nie pozostawia ciemności bez sprzeciwu. To, co Bóg uczynił przy stworzeniu, dziś robi nadal.

1 Mojż. 1:3 Bóg powiedział: Niech stanie się światłośćh. I stała się światłość

Pan Jezus Chrystus powiedział:

Jan 5:17 Ojciec mój działa … i ja działam

Bóg Ojciec wciąż działa, alleluja! I działa, posyłając światło. Posłuchajcie.

2 Kor. 4:6 Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło [Alleluja!], zabłysnął w naszych sercach

Co za chwalebne światło, gdy Bóg jaśnieje w naszych sercach. Zatem macie światło, światło konfrontujące się z ciemnością, rzucające wyzwanie ciemności. Ale macie coś jeszcze. Pomiędzy ciemnością, ciemnością wersetu drugiego i światłem wersetu trzeciego macie, chwała Bogu, dwie rzeczy. Macie Ducha Bożego i macie Słowo Boże.

„Duch Boży poruszał się nad wodami. I Bóg powiedział…:”

To jest Słowo Boże. Duch Boży.
.

Przepędzić ciemność

Izaj. 59:19 Gdy wróg przyjdzie jak powódź (rzeka), Duch Pański podniesie sztandar [co?] przeciwko niemu(przepędzi go)

Lubię to słowo „przeciw czy przeciwko”. Są rzeczy przeciwko którym ty i ja występujemy. Tak, jesteśmy im przeciwni.

 • Jestem przeciw papieżowi.
 • Jestem przeciwko Światowej Radzie Kościołów.
 • Jestem przeciw Narodowej Radzie Kościołów.
 • Jestem przeciwny wielkim odstępczym denominacjom, czy to Episkopalnej, Prezbiteriańskiej, Baptystycznej czy jakkolwiek zwanej.

Jestem absolutnie i całkowicie przeciwko nim od szczytu mojej głowy do mojego dużego palca u nogi. Jestem przeciwko nim, całym jestestwem im przeciwny. I chcę wam powiedzieć, bracia, gdy wyjeżdżacie do małego miasteczka, aby założyć zbór, niech ludzie wiedzą, że jesteście przeciw czemuś. Dajcie im znać, że nie przybyliście jako szlochający cykor, by być kolejną ozdobą ambony dwa razy w niedzielę, że nie jesteście bagatelizującymi, dwulicowymi, cukierkowymi kaznodziejami, lecz jesteście mężami Bożymi z ogniem w środku i będziecie głosić Słowo z mocą.

Ambona, bracia, jest tronem, a królowie siedzą na tronie. I za każdym razem, kiedy dochodzicie do ambony – to może być mała ambona w małym kościele – ale dzięki Bogu, jesteście królami i zamierzacie głosić Słowo Króla (Chrystusa), alleluja! I ono działa. Wstrząsa tym miejscem. To jest Biblia. To właśnie miał Luter. On po prostu miał Biblię, co powodowało u papieża duchowy rachityzm, na który papież odtąd cierpiał. Tak. Masz Biblię, Słowo i Ducha.

Więc masz zasadę.
.

Święty podział

Ach, ale jaki jest wynik? Czy wiesz, jaki jest rezultat? Bóg podzielił. Rozdzielenie jest zawsze rezultatem. To jest niebiańskie … rozdzielenie. I macie ciemność, a potem macie światło. I macie Ducha Bożego i macie Słowo Boże i – chwała Bogu – macie rozdzielenie akurat tam w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. I o to w całej Biblii chodzi. Właśnie o to w całej Biblii chodzi.

Teraz nie mogę pozostać w Księdze Rodzaju dzisiaj. Spójrzmy teraz na List Judy. Ten list jest o fundamentalizmie. O to chodzi. Fundamentalizm kontra apostazja. I poprzez cały list widać stanowisko fundamentalistyczne przeciw stanowisku apostazji. Fundamentalizm i apostazja nie prowadzą dialogu.

Pozwolę sobie powiedzieć, przyjaciele, fundamentalista nie zgodzi się z apostatą. On nie prowadzi z nim dialogu. Cieszę się, że nazywają mnie fundamentalistą. Lubię być identyfikowany z tymi, którzy toczą bitwy Pana.

Wiesz, że niektórzy koledzy chcieliby być nazywani fundamentalistami, ale nie mają prawa do tego miana. Są fundamentalistami, ale pseudo-fundamentalistami. Wchodzą do środowiska fundamentalistów, posłużyliby się pieniędzmi fundamentalistów, a potem zniszczyli stanowisko fundamentalistyczne. Tak. Musicie ich przepędzić. Musicie z nimi skończyć raz na zawsze. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Nie będzie wam potrzebny słownik, aby to zrozumieć, kiedy już skończę dziś po południu. Zrozumiecie wszystko dobrze. O tak.

Biblia mówi:

1 Kor. 3:11 Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus

Fundamentalista jest osobą, która nie ma żadnego innego fundamentu oprócz Jezusa Chrystusa. Jest zbudowany na Skale Wieków. I dzięki Bogu żadna moc nie rozkruszy tej skały. Będzie stała wiecznie. ..

Czym jest fundamentalizm?

Jest pięć poglądów na temat fundamentalizmu w Liście Judy. Znajdujesz fundamentalizm w pewnych osobach i odkrywasz, kim są prawdziwi fundamentaliści. Dobrze jest ich zidentyfikować, aby wiedzieć, kim naprawdę są fundamentaliści.

W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie chcą iść jedną drogą pewnego dnia, a inną drogą następnego dnia, to świetną rzeczą jest umieć ich zidentyfikować i powiedzieć:

„To fundamentaliści. To jest fundamentalistyczny zbór.”

Wtedy mamy fundamentalizm nie tylko w odpowiednich osobach, ale mamy fundamentalizm w podglądzie i macie podgląd fundamentalistycznej bitwy w przeszłości. Ale wiecie, ta bitwa nie rozpoczęła się wczoraj. Nie zaczęła się od modernistycznej wojny fundamentalistycznej, którą mieliście w tym kraju i my mieliśmy w naszym kraju, kiedy to wyższa krytyka wdarła się jak powódź. Czy wiesz, gdzie ona się zaczęła? Zaczęła się gdy diabeł rzucił wyzwanie Bogu Wszechmocnemu. To wtedy się zaczęła. Ta wojna, w której jesteśmy, rozpoczęła się w niebie i to Bóg rozpoczął wojnę.

Wiecie, niektórzy ludzie mówią:

„Nie lubimy kościołów, w których odbywają się wojny, jak ci bojowo nastawieni ludzie. Dlaczego nie możemy mieć spokoju i nie może wszystko być miłe?”

Jakiś czas temu przyszła do mnie pewna kobieta. Powiedziała do mnie:

„Nie lubię waszego zboru. Wy zawsze staczacie bitwy. Zawsze jest jakaś sprzeczka, jakaś kłótnia. Zawsze walczycie.” Mówi: „W naszym kościele mamy doskonały pokój.”

Powiedziałem:

„Proszę Pani, byłem na wielu cmentarzach. Tam jest dużo pokoju, pokoju umarłych. Może Pani go mieć. Lecz my nie chcemy pokoju umarłych. Chcemy brać udział w bitwie dla Pana.”

I Pan wypowiedział wojnę diabłu. Apostazja jest potomkiem piekła, zrodzonym z otchłani piekielnej. Tym właśnie jest odstępstwo.

 • Ono nienawidzi błogosławionego Syna Bożego
 • Kwestionuje Bóstwo mojego Zbawiciela i bezgrzeszną czystość wcielonego Chrystusa.

Zatem to pochodzi od diabła. To odstępstwo jest zrodzone z czeluści piekielnej.
.

Przedsmak

Ale, dzięki Bogu, mamy zapowiedź walki i to jest zachęcające. Był człowiek zwany Henoch. Nie należał do Światowej Rady Kościołów. Był staromodnym kaznodzieją Drugiego Przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Zanim Pan przybył po raz pierwszy, ten człowiek Henoch głosił Jego Drugie Przyjście. I on chodził z Bogiem w brudnej, niemoralnej, zdegenerowanej epoce apostatów. Chodził z Bogiem i nawoływał. Jakież to on kazanie głosił przeciwko twardym mowom bezbożnych grzeszników.

Człowieku, studiujesz tę księgę i dostaniesz zapowiedź, o tak.

I potem mamy diabła walczącego o ciało Mojżesza. To bardzo interesujące, prawda? I Archanioł Michał miał ciężki czas tego dnia i odkrył, że anielska siła nie mogła poradzić sobie z siłą szatana, ale odkrył, że siła Boża potrafiła poradzić sobie z diabłem. A on mówi:

Judy 1:9 Niech cię Pan potępi

„Mogę nie być w stanie sobie poradzić z tobą, Lucyferze. Mogę nie być w stanie cię uciszyć, Belzebubie, ale Bóg wszechmocny cię uciszy. Amen.”

Dzięki Bogu możemy wezwać Pana. To wspaniałe móc wezwać i sprowadzić Pana, kiedy ma się ciężki czas. On się porządnie rozprawi z odstępcami, o tak, wielki mistrz krzyża, Emmanuel, zwycięzca. On jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi odstępcami.

Macie więc przedsmak.
.

Program

Następnie macie w tym wspaniałym fragmencie, w tym liście, program fundamentalistów. I chcę wam powiedzieć, że ewangelizacja nie jest jako pierwsza w programie. Chcę, żebyście to pojęli. Och, w programie jest ewangelizacja i nie zrozumcie mnie źle. Jestem ewangelistą. Przez cały czas głoszę kampanie ewangelizacyjne i wierzę w zdobywanie dusz całym sercem i duszą, a kaznodziei, który nie zdobywa dusz, pozbądźcie się. Jest bezużyteczny. Taki właśnie jest. Gdybym był w sklepie sprzedawcą książek i nigdy nie sprzedał ani jednej, to nie trzymano by mnie jako pracownika. Powiedzieliby mi:

„Weźcie go stąd. On jest nieprzydatny. Nie umie sprzedawać.”

A kaznodzieja, który nie zdobywa dusz, jest bezużyteczny. Musicie zdobywać dusze dla Pana. I chcę wam powiedzieć, że Bóg da wam dusze do wynajęcia przez was. On da wam dusze na wynajem. Ale pamiętasz to, młody człowieku, że przynosisz swój owoc w sezonie i nie każdy okres w Kościele jest okresem odrodzenia. Nie każdy sezon jest sezonem przebudzenia. Łatwo być gorliwym dla Boga i chwalić Pana, gdy ożywienie trwa i ludzie dostępują zbawienia. Ale stary Habakuk powiedział:

Hab. 3:17-18 Gdy w stajni nie ma wołów, gdy nie ma żywności w spiżarni, gdy nie będzie żniw w polu, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia

I aż nauczysz się, że nigdy nie będziesz prawdziwym mężem Bożym lub kobietą Bożą. Żeby radować się… Pamiętacie jak uczniowie wrócili do domu i powiedzieli Panu o wielkiej misji, którą mieli, o kampanii, którą poprowadzili, a diabły były im uległe, wtedy Pan powiedział im:

Łuk. 10:1-20 „Nie cieszcie się, że odnieśliście sukces. Radujcie się raczej, bo jesteście zbawieni, a wasze imiona są zapisane w niebie.”

Będziecie mieli chwilami ciężki czas. Słońce nie zaświeci. Będą ciemne noce, przez które będziecie musieli przejść wraz z Panem.

Program ten nie jest, w pierwszej kolejności, ewangelizacją. Pierwszą rzeczą w programie jest walka (o wiarę). Macie to w wierszu trzecim

Judy 1:3  Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym

Nie ma tam nic o ewangelizacji, dopóki nie pójdziecie dalej tym rozdziałem do wersetu 22:

Judy 1:22-23 I rozróżniając, nad jednymi zmiłujcie się; Innych zaś ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia

To tu macie ewangelizację. Ale pierwszą rzeczą, którą czynicie to walka, o tak.

Myślę, że musielibyśmy wrócić do Pisma Świętego i musimy uporządkować swoje priorytety. Fundamentalista ma program. Mamy wtenczas fundamentalizm w swojej czystej postaci. To jest rzecz czysta. I jestem smutny, gdy widzę fundamentalizm w waszym kraju. Nie dotarł do naszego kraju, ale chodzi o fundamentalizm, który się popsuł tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie Kościół próbuje zdobyć posłuch dla ewangelii rzeczami, które są nieczyste. I chcę to dziś powiedzieć. Młody człowieku, jest tylko jeden sposób na zbudowanie Kościoła. To z tą Księgą. To wszystko, co mam. Nie mam sztuczek. Nie mam nic. Ale pozwólcie mi wam powiedzieć, że mam księgę, a ta księga zbuduje Kościół i bramy piekielne go nie przemogą

Mat. 16:18 na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.

I nie jesteście powołani. Młody człowieku, pozwól, że ci to powiem. Nie jesteś powołany do bycia, przede wszystkim, organizatorem, a po drugie, by zostać menedżerem, a po trzecie, być propagatorem. Jesteś powołany, aby być kaznodzieją. Właśnie do tego jesteś powołany, by być głosicielem ewangelii. A zatem idź i głoś ją. A ty mówisz:

„Cóż, jeśli nie mam …”

Słuchaj. Nie potrzebujesz niczego. Zapalasz się ogniem gorliwości przy kazalnicy, a ludzie wyjdą, by zobaczyć jak płoniesz entuzjazmem. Powiedzą:

„Jest ogień tam na tej drodze. Wyjdźcie.”

Mieliśmy wielkiego kaznodzieję w naszym kraju o nazwisku William P. Nicholson. Był świetnym głosicielem przebudzenia duchowego. Miał mały zbór w sercu Szkocji i nie mógł go pobudzić. Pewnego dnia padł na kolana i powiedział:

„Panie, pobudź to senne, małe, na wpół potępione miasteczko i zrób coś.”

Kiedy W. P. Nicholson był u szczytu swojej posługi w naszym kraju, nietrudno było zobaczyć 1200, 1400 osób zbawionych w czasie jednej trzytygodniowej kampanii ewangelizacyjnej. Odkrył coś. Odkrył, że ta księga wykona tę pracę. A kiedy musisz się zwrócić do czegokolwiek innego poza tą Księgą, to jest coś nie tak. Badaj swoje serce. To Słowo tego dokona. To czysta rzecz. To jest święta wiara, którą mamy. Nie potrzeba sztuczek diabelskich lub światowych metod. Potrzeba tylko czystej wiary. Dajcie mi świętego człowieka z wiarą w jego duszy i Biblią w ręku, a wstrząśnie społecznością, w którą Bóg go wprowadzi. On nim potrząśnie. Nie potrzebuje niczego innego. Nie musi mówić:

„Jeśli wyciągnę 150 na poranne nabożeństwo, możecie mnie pokryć pianką do golenia po całym ciele. Połknę złotą rybkę, jeśli osiągniemy 500.”

Tak. On tego nie potrzebuje. To zanieczyszcza. To zanieczyszcza ewangelię. Precz z taką. To nie jest udziałem fundamentalistycznego świadka.

I chcę wam powiedzieć. Kiedy się czegoś takiego podejmujecie, następna rzecz, w którą się wciągniecie to ewangelizacja ekumeniczna. I odkrywam, że te kościoły, które lubią taką taktykę, angażują się w ewangelizację ekumeniczną. A potem nie zajmują stanowiska w tej kwestii.

Och, nic nie wytrzymuje próby tak jak świętość serca, poświęcenie dla Pana, pragnienie bycia jak Chrystus. Jonathan Edwards z Nowej Anglii wygłosił świetne kazanie: „Grzesznicy w rękach gniewnego Boga”, który zawołał w modlitwie:

„Och, oby być tak świętym, jak to tylko możliwe dla usprawiedliwionego grzesznika.”

To powinna być modlitwa naszych serc.
.

Czystość

Fundamentalizm ma swoją czystość. A potem, dzięki Bogu, ma swoją ochronę. Bóg chroni go. Czy wiesz, dlaczego Bóg zachował tę szkołę? Ponieważ trzymała się tej księgi i przestrzegała standardów. Właśnie dlatego. Trzymaj się tej księgi i zachowuj standardy.

„Och, to nie jest popularne. Jeśli określam swoje stanowisko, tracę ludzi.”

Lepiej stracić ludzi niż stracić Boga. Lepiej nie mieć nikogo ze sobą i mieć Boga dla siebie niż mieć tłum ze sobą a Boga przeciwko sobie. Jak W. B. Hinson, wielki przywódca fundamentalizmu na zachodnim wybrzeżu waszego kraju powiedział:

„Jest coś gorszego od pustego kościoła. To urażony Bóg.”

I tak jest. Dzięki Bogu jest zabezpieczenie fundamentalistycznej drogi.

Czy to nie wspaniałe, że jesteśmy w takim samym wielkim konflikcie, w jakim był Abel? Cieszę się, że Abel uwierzył w ofiarę krwi i konkurował z tym starym Kainem Unitarianinem, tak, z tym nieuznającym krwi unitariańskim Kainem. Zwalczał go. I co się stało? Stał się męczennikiem. I ty staniesz się męczennikiem, jeśli opowiesz się po stronie Boga, o tak. A jeśli nie będą mogli cię zabić, zabiją twoją reputację. Ale nie martw się tym. Przeżyjesz. Powiedziano o mnie wszystko, co mogło być powiedziane o jakimkolwiek człowieku, wszystko. Miałem tysiące wrogów. Ale jeśli Bóg będzie za tobą, kto może być przeciwko tobie?

Rzym. 8:31 Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?

Och, powiem wam, przyjaciele, Pan nas zachowa, jeśli robimy to, co jest dobre. Wiecie, modlę się ciągle pewną modlitwą. Mówię:

„Panie, jeśli kiedykolwiek ten mój umysł zasugeruje, że powinienem pójść na kompromis, nałóż na mnie całun. Wsadź mnie do trumny i zabierz mnie z tego świata.”

Miałem świetnego ojca, wspaniałego męża Bożego. Był kaznodzieją, fundamentalistycznym kaznodzieją. Wszystko, co wiem, to on mnie nauczył. I kiedyś mówił do mnie:

„To jak ty rozpoczniesz wyścig nie ma takiego znaczenia. Ale sposób jak go zakończysz ma.”

A ja chcę mieć dobre zakończenie. Czy wiesz, że są ludzie, którzy zniszczyli wszystko, co zrobili u końca swoich dni przez swoje szaleństwo i głupotę, ponieważ opuścili punkt oparcia? Niech Pan zachowa nas do końca. Chcę zakończyć z moimi pistoletami wypalonymi przeciw diabłu i jego zwolennikom. Chcę, aby ostatnie kazanie, które wygłoszę, było 10 razy gorętsze przeciw poplecznikom diabła niż pierwsze. Chcę wyjść, by walczyć w bitwie. Pamiętacie tego wielkiego pana Odważnego-Wobec-Prawdy? A kiedy przeszedł przez rzekę w Wędrówce Pielgrzyma J. Bunyan’a, powiedział:

„Noszę moje blizny na sobie jako świadectwo wobec mego Pana, że go kochałem.”

Czy masz jakieś blizny? Cieszę się, że mam kilka blizn w mojej służbie. To są dowody, że ukochałem Jezusa całym swoim sercem. I on powiada:

„Zostawiam mój miecz tym, którzy go uchwycą by walczyć w bitwach Pana. I po prostu marzę by ujrzeć oblicze króla.”

O, chcę ci powiedzieć, przyjacielu, nazwą cię różnymi imionami. Musisz zająć silne, śmiałe stanowisko i być tego pewnym oraz dowiedzieć się, na czym stoi ten człowiek, ten drugi kaznodzieja. I niech twoi ludzie wiedzą, na czym on się opiera. A kiedy ktoś z dużym nazwiskiem przybywa do miasta, nie obawiaj się go. Jeśli nie reprezentuje Boga, napiętnuj go. Masz broń, która może wyciąć z niego kawałki i to jest Słowo Boże. Poradzisz sobie z nim…
.

Odszczepieniec Leslie Weahterhead

Wiele lat temu, kiedy byłem młodym kaznodzieją, Leslie D. Weatherhead, przewodniczący Konferencji Metodystycznej w Anglii, przyjechał do naszego miasta. Leslie Weahterhead była arcy-apostatą. On jest teraz w piekle. Poszedł do swego miejsca. On był człowiekiem, który powiedział, że Jezus Chrystus był bękartem, synem Zachariasza, Ojca Jana Chrzciciela i Marii, która była świątynną prostytutką. Tak podaje w swojej książce pt. „Chrześcijański Agnostyk”. To jest tak plugawa rzecz, że ktokolwiek mógłby to wypowiedzieć.

Zatem powiedziałem, że jak przyjechał do miasta, chciałem nadać mu nowy stopień. I publicznie przyznałem mu tytuł P. Ż. – Pokolenie Żmij.

I, ojej, prasa przyszła po mnie. Zapytali: 

„Co to znaczy?”

Pokolenie Żmij. To właśnie znaczy. Mówię wam, że zabawiliśmy się z Leslie D. Weatherhead’em. Nigdy nie zapomniał swojej wizyty w Belfaście. Napisał potem do prasy i powiedział:

„Ten koleżka Paisley jest zbyt szybki ze swym mieczem.”

Alleluja! Najlepsze świadectwo, jakie kiedykolwiek miałem. Amen, o tak. Nie mógłbyś być wystarczająco szybki ze swym mieczem. Moi bracia, musimy stawić czoła niektórym ludziom. I nie wolno wam się cofnąć. Nie cofajcie się.
.

Odszczepieniec Billy Graham

Znam kaznodziejów i kiedy Billy Graham przyjeżdża do miasta, mówią:

„Cóż, nie mam nic do powiedzenia.”

Cóż, Billy Graham przybył do mojego miasta i głosił w wielkim kościele prezbiteriańskim, z którego nasze zgromadzenie pierwotnie wyszło i umieściłem ogromne ogłoszenie w prasie i głosiłem na jego temat. Na obu nabożeństwach w Dniu Pańskim wspominałem o nim, powiedziałem ludziom. I ludzie mówili o mnie:

„Zaszkodzisz sobie.”

Powiedziałem:

„Nie obchodzi mnie, czy sobie zaszkodzę. Nie pozwolę, aby Pan został zraniony. Bez względu na nic …”

Jeśli polegasz, mój przyjacielu, na sobie, nigdy nigdzie nie dojdziesz. Polegaj na Panu. Czcij Pana, a Pan cię zaszczyci. Gdybym dopiero zaczął nauczać nt. Billy’ego Grahama, kiedy przybył do miasta, ludzie byliby zdezorientowani. Ale już od lat wygłaszam kazania przeciwko Billy’emu Grahamowi i mam ludzi dobrze wyuczonych. Jeśli przyjedzie do Belfastu, mówię wam, będzie w tarapatach, bo ludzie wiedzą wszystko o nim,

 • o jego brataniu się z Rzymem,
 • jego odstępstwie od wiary
 • i jego schodzeniu na złe tory
 • i jego kompromisach.

Powiedz ludziom. Daj im znać. Tak, niech ludzie wiedzą. Nie biegaj wokół szepcząc do ich uszu. To, co słyszałeś w tajemnicy, wykrzykuj na dachach

Mat. 10:27 Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
.

Jęyk Ducha Świętego

Tak mówi Pan. Nie przepraszajcie. Nie odchrząkujcie i nie wydmuchujcie nosa by powiedzieć:

„Bardzo mi przykro, ale muszę powiedzieć te rzeczy.”

Nikt nie ma czasu dla takiego męża Bożego, który przeprasza za to, co mówi. Powiedz:

„Nie przeproszę. Nie odwołam niczego, co zamierzam powiedzieć. To mam zamiar powiedzieć i jeśli moja przemowa mogłaby być jak grom z jasnego nieba i każde słowo jak uderzenie pioruna, chwała Bogu, niech tak będzie!”

Tak właśnie głosicie. Do tego dążcie. Do tego dążcie. To nie jest przyjemny język. To jest język Ducha Świętego i modlę się codziennie, żeby Bóg dał mi język Ducha Świętego w moim głoszeniu jak starożytnym prorokom, takimi to oni byli mężami Bożymi. Chciałbym, żeby Eliasz był tu dzisiaj na Ziemi. Chciałbym być z Eliaszem, kiedy rzucałby wyzwanie prorokom Baala. Człowieku, on naprawdę tam poszedł. I szydził z nich również.

1 Król. 18:27 A gdy nastało południe, Eliasz naśmiewał się z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, przecież to jest bóg, ale może tylko zamyślił się albo jest zajęty, albo też może jest w drodze, albo może śpi i musi się obudzić.

Wyobraź sobie, że ich wyśmiewasz. Och, jeśli zrobiłbyś tak dzisiaj, te ckliwe tłumy powiedziałyby:

„Chrystus by ich tak nie wyśmiewał.”

Pozwólcie, że coś wam wyjaśnię. Jedyny standard podobieństwa do Chrystusa jest objawiony w Nowym Testamencie. Podobieństwo do Chrystusa nie jest czymś, co stary profesor apostata uznał za takie podobieństwo. Podobieństwo do Chrystusa jest tym, co Bóg mówi o swoim Synu. A gdy Pan napiętnował apostatów w swoim czasie, nie mawiał:

„Uroczy kłamcy, zachwycający węże, piękne grobowce.”

Nie, proszę pana, On nie głosił w ten sposób.
.

Prawdziwa miłość

Chcę być jak mój Pan. Obym po prostu sprostał normom ustalonym przez Pana. Znasz sposób, w jaki Pan rozpoczął swą służbę? Zaczął służbę od oczyszczenia Świątyni. Wszedł do świątyni z batem i bił ich. I obalił cinkciarzy oraz puścił wolno wszystkie gołębie pozwalając im latać dookoła Świątyni. I powyganiał ich.

Powiedzą wam:

„Och, powinieneś się z nimi obchodzić z miłością.”

Powiem wam, co to miłość. Prawdziwa miłość „nie raduje się z nieprawości”

1 Kor. 13:6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy;

To jest prawdziwa miłość. Nie raduje się. Tylko raduje się z prawdy.

To diabelska rzecz, potępienia godna i musi być zwalczana całym sercem i całą naszą dusza i całym naszym umysłem. Och, żeby tak być czystym synem Lewiego, stanąć poza obozem z Panem w tych złych czasach.

Hebr. 13:13 Wyjdźmy więc do niego poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie”

Lubię Mojżesza. Mojżesz uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu

Hebr. 11:26 Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty.

Och, obyśmy chętnie znosili pohańbienie Jezusa Chrystusa. On jest wspaniałym Zbawicielem, nieprawdaż? Niósł koronę cierniową, pozwolił, aby Jego dłonie przebito gwoździami. Aby zawieszono Go na drzewie by umrzeć, zupełnie nagim i zawstydzonym. I dzięki Bogu, uczynił to dla mnie. I mogę tylko powiedzieć:

„Królu mego życia, teraz Cię koronuję. Twoja będzie chwała. Ażebym nie zapomniał o twym ukoronowanym cierniem czole, poprowadź mnie na Kalwarię.”

Ian Paisley


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=oBB8mqSUe5w&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email