Myślę, że możemy zadać pytanie, czy Apostołowie Piotr i Paweł byli charyzmatykami? Wydaje się być oczywistym, że jesli ktokolwiek chciałby bronić charyzmatycznej teologii musi zadać to pytanie.

Apostoł Piotr

Co z Piotrem? Posłuchajmy słów wypowiedzianych przez niego osobiście

2 Piotra 1:16-17

16 Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości.

17 Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.

 

Doświadczenie Piotra

Chcecie doświadczenia, macie doświadczenie. Pamiętacie o czym mówi Piotr? O przemianie Pana Jezusa Mateusza 17. Zatem Piotr mógł być pierwszym na świecie charyzmatykiem. Mógł rozpoczynać swoje kazania słowami do których miałby pełne prawo:

“Jestem człowiekiem, który był na górze, który usłyszał głos Boga. Byłem tam, kiedy Chrystus przemienił się, odsunął zasłonę a  Jego ciało i Jego chwała objawiła się.”

Piotr miał doświadczenie podobne do tego które przeżył Mojżesz na górze gdy ujrzał chwałę Bożą objawioną na Synaju a opisaną w Księdze Wyjścia. I to doświadczenie było szokujące. Chodzi mi o to, że przeżycie uczyniło go oszołomionym, mruczącym coś niekomunikatywnie człowiekiem. Piotr upadł dosłownie jak martwy. Nie mógł mówić, był wstrząśnięty, oszołomiony, rozbity wewnętrznie. Niesamowite doświadczenie. Mógł tego doświadczenia używać w swojej karierze. Człowiek, który usłyszał głos Boga … człowiek, który ujrzał chwałę Bożą odsłoniętą w osobie Chrystusa. Niesamowite doświadczenie. Mógł pójść tą drogą razem z Jakubem i Janem ponieważ wszyscy trzej widzieli Go.
Czy Piotr budował teologię w oparciu o te przeżycie?
.

Piotr a weryfikacja prawdy

Spójrzmy na Drugi List Piotra

2 Piotra 1:19 Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach;

Mamy prorocze słowo, bardziej pewne… bardziej pewne niż co? Bardziej pewne niż jego doświadczenia, na które tak zwracacie uwagę. To prorocze słowo to lampa świecąca w ciemnym miejscu, do czasu aż dzień zaświta a gwiazda poranna powstanie. Ale wiedzcie to przede wszystkim, że żadne proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Żadne proroctwo nie było dziełem człowieka ani jego woli, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Czy Piotr budował swoją teologię na osobistym doświadczeniu? Nie.  Na czym budował swoją teologię? Na Słowie Pisma Świętego.

Lepszym tłumaczeniem tekstu greckiego w wersecie 19 byłoby to

“Mamy jeszcze pewne i niezawodne słowo prorockie”

Tłumaczenie Króla Jakuba jest bardzo dobre,

“Mamy też pewniejsze słowo prorockie.”

Pewniejsze niż co? Niż wiarygodne doświadczenie Piotra, o fałszywych doświadczeniach charyzmatyków nie wspominając.  Piotr mówił tym samym, że wprawdzie doświadczenie na własne oczy przemiany Jezusa i usłyszenie głosu Boga było zdumiewającym przeżyciem, jednak Pismo jest o wiele bardziej wiarygodne jeśli chodzi o weryfikację prawdy. Każde doświadczenie jest niczym wobec pewego i bardziej wiarygodnego Słowa Pisma.

Powiem wam to, Piotr nigdy nie był i nie mógłby być charyzmatykiem…. nigdy … przenigdy.  Ponieważ nie można polegać nawet na prawdziwym doświadczeniu. Należy oprzeć wszystko na objawionym Słowie Bożym.
.

Piotr przeciw zielonoświątkowcom

Jeden mężczyzna powiedział w telewizji, że jechał w samochodzie, nagle patrzy a tu Jezus siedzi obok niego. A potem, cytuję:

“To było cudowne. Jechałem prosto i po prostu rozmawiałem z Jezusem, a On siedział tuż obok mnie. A jeśli masz wystarczająco dużo wiary, można rozmawiać z Jezusem, On objawi się wam.”

Naprawdę? Nie sądzę, by tak zrobił czy choćby zasugerował to apostoł Piotr, który napisał coś zupełnie przeciwnego w swoim Pierwszym Liście.

1 Piotra 1:8 A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały;

Nie tylko niedoinformowani i niedojrzali charyzmatycy mówią takie bzdury.

Jeden  z najbardziej znanych charyzmatycznych pastorów powiedział do mnie osobiście -“Jezus przychodzi do mojej łazienki, kładzie rękę na mnie i rozmawiamy podczas gdy ja się golę z rana” . A następnie zatrzymał się aby zmierzyć moją reakcję.  I spytał:  -“Czy wierzysz w to?” Powiedziałem, że -„nie, ja w to nie wierzę. Ale to, co mnie niepokoi to myślę, że ty w to wierzysz…” Pastor odpowiedział:  -“Dlaczego jest tak trudno ci zaakceptować ideę, że Jezus odwiedza mnie w osobisty sposób każdego ranka?”

Pomyślałem sobie, czy on nie boi się golić? Ja na widok Jezusa pociąłbym się żyletką na kawałki. Czy on w tym czasie pada przed Jezusem z bojaźnią i drżeniem? Czy woła tak jak Piotr (wróćmy na chwilę do Piotra) kiedy zobaczył Jezusa wydającego polecenia łowienia ryb

Łuk. 5:8 Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem.

…odejdź, nie mogę znieść Twojej świętej obecności…

Innym bardzo znany charyzmatyk napisał książkę o cudownych uzdrowieniach, gdzie mówi:

“W obecnych czasach apostazji możemy się spodziewać że Chrystus objawi swoją boskość i panowanie poprzez natężenie cudownych znaków, w tym uzdrowień. W związku z tym nie możemy powiedzieć że Słowo jest wystarczające. Nie mówmy tak. Nie wystarcza.”

 

Zielonoświątkowcy przeciw Biblii

Tak więc w centrum tego całego systemu jest zaprzeczenie wystarczalności Pisma Świętego. A nawet więcej, nie ma w nim miejsca na Pismo Święte do którego można się odwołać i znaleźć w nim prawdę. Prawdą jest doświadczenie, które służy do osądzenia Słowa Bożego. To jest  przerażające.

Czy apostołowie mieli doświadczenia? O tak, mieli. W ewangelii Łukasza, na drodze do Emaus, ich serce pałało w nich, prawda? Mówię o emocjach. Dlaczego pałało? Ponieważ On otworzył Pismo i wykładał z niego.

Łuk: 24:32I mówili między sobą: Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam Pisma?

.


Apostoł Paweł

A co z Pawłem, czy on był charyzmatykiem? Jeśli Paweł pokazałby się dzisiaj, czy zostałby uznany za charyzmatyka? Czy byłby gwiazdą telewizji charyzmatycznej?
.

Doświadczenie Pawła

Miał przecież fantastyczne doświadczenie. I to jakie doświadczenie. Gdy był na drodze do Damaszku aby prześladować chrześcijan spotyka osobiście Jezusa, pada półżywy na ziemię, zostaje oślepiony, rozmawia z Jezusem. Natychmiast zmienia się z mordercy chrześcijan w niewolnika Pana Jezusa Chrystusa. Czy Paweł kiedykolwiek użył tego doświadczenia? Czy uczynił je podstawą swoich kazań? Posłuchajmy świadectwa Dziejów Apostolskich

Dzieje 17:2-3 2 Wtedy Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pisma; 3 Wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz: Ten Jezus, którego wam głoszę, jest Chrystusem.

Zgodnie z obyczajem Paweł poszedł do ludzi i przez trzy szabaty, uzasadniał z Pism, wyjaśniając i dając dowód, że Chrystus miał cierpieć i powstać z martwych mówiąc “Ten Jezus, którego wam głoszę, jest Chryystusem”.

Mógł powiedzieć: -“Pozwól, że opowiem ci o nim. On żyje bo go widziałem.”

Jednak Paweł tak nie mówi. Udał się do Pisma Świętego, aby udowodnić zmartwychwstanie.

A teraz otwórzmy Drugi List do Koryntian, gdzie Paweł popycha tę całą sprawę dalej. Czyni to w obronie swojego Apostolstwa

2 Kor. 12:2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został porwany aż do trzeciego nieba.

-”Ja nawet nie wiem, co to było”, mówi Paweł. -”Nie wiem, co to było. Zostałem porwany do trzeciego nieba. Nie wiem czy w ciele czy poza ciałem, nie mam pojęcia” W dwóch wierszach mówi -”Proszę nie pytać mnie na więcej informacji, nie wiem, co to było. Nie potrafię tego wyjaśnić. Bóg jeden wie”.

2 Kor. 12:5 Z takiego człowieka będę się chlubić, a z samego siebie nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości.

– ”Wiesz, mogłbym się pochwalić tym niesamowitym doświadczeniem, ale wolałbym się pochwalić z moją słabością. I nie wolno mi mówić o tym co widziałem.”

Dlaczego? Bo to nie jest sprawdzalne, to nie jest powtarzalne. Bóg dał te wizje Pawłowi jako potwierdzenie w czasie jego wielkiego cierpienia. Bóg dał Pawłowi przed powstaniem Nowego Testamentu pocieszenie przez doświadczenie, które teraz przychodzi do nas przez Pismo Święte.
.

Paweł a weryfikacja prawdy

Nawet na końcu Dziejów Apostolskich Paweł uzasadnia przy pomocy Słowa Bożego.

Dzieje 28:23 Wyznaczyli mu dzień i przyszło wielu do niego do kwatery, a on od rana do wieczora przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym i przekonywał o Jezusie na podstawie Prawa Mojżesza i Proroków.

On nigdy nie zamykał Biblii.
.


Serce wypełnione Pismem

Pozwólcie mi odpowiedzieć tej radiosłuchaczce, która chciała abym zamknął Słowo i poprosił w zamian o prowadzenie Ducha. Mam zamiar trzymać Biblię otwartą, bo nawet Paweł jej nie zamknął. Charyzmatykom nie po drodze z Pawłem i Piotrem. Podróżują drogą liberałów, neo-ortodoksyjnych teologów, egzystencjalistów, humanistów i pogańskich religii. Robią to nieświadomie, mimo wszystko robią to.

John MacArthur

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan