Wiara przed zrozumieniem

1 Kor. 12:3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego.

Wielu ludzi zaczyna wierzyć w Jezusa Chrystusa na długo przed tym, zanim będą w stanie wyartykułować teologię odrodzenia i nawrócenia. Powoli zdajemy sobie sprawę, że to, co wydawało się „prostym” aktem – zawierzenie Chrystusowi – było w rzeczywistości złożonym doświadczeniem boskiej działalności. Duch Święty musiał działać sekretnie, ponieważ „nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego”.


Złożone dzieło Ducha

Psalm 119:160 Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.

Zatem w to dzieło łaski jest wplecione niezauważalne działanie Ducha, gdy przekonuje nas, że Pismo Święte – nasze ostateczne źródło poznania Chrystusa – jest Słowem Bożym. Dojście do tego przekonania również wydaje się proste i nieskomplikowane. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej, ujawnia podobny kompleks cudownych boskich działań.

W przypadku wiary w Chrystusa wzór jest następujący:

  1. Wcielenie Syna (Łuk. 1:35; Kol. 2:9; Filip. 2:6-8; 1 Tym. 3:16 Hebr. 2:16)
  2. Objawienie Jego tożsamości (Jan 6:69; 8:25; 8:58)
  3. Jego wielowymiarowe potwierdzenie w słowach i dziełach (Jan 5:36; 8:28; 10:25; 15:15; Dzieje 2:22)
  4. Oświecenie w sercach wierzących (2 Kor. 4:6; Efez. 1:17-18; 1 Jana 5:20-21)

Wszystko to sprawia, że widzimy, kim naprawdę jest Jezus, i ufamy Mu.
.


Problemy

Tak więc, Duch przekonuje nas o Jezusie całkowicie na podstawie samego Jezusa. Jednak to przekonanie pojawia się, ponieważ Ojciec Go posłał, ponieważ Jezus daje dowód, kim jest, i ponieważ Duch otwiera nasze ślepe oczy, aby Go rozpoznać. Podobnie jak w przypadku Piotra, nasze przekonanie nie jest materią z krwi i kości

Mat. 16:16–17 16. Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. 17. Wtedy Jezus powiedział do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie.

Podobnie jak Maria w ogrodzie, możemy od początku nie rozpoznać, kim naprawdę jest Jezus

Jan 20:14 A to powiedziawszy, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, lecz nie wiedziała, że to Jezus.

Podobnie jak uczniowie na drodze do Emaus, nasze oczy muszą być otwarte

Łuk. 24:31 Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu


Rola spisanego Słowa

Jednak nasz jedyny dostęp do poznania Żywego Słowa (Jezusa) jest teraz możliwy poprzez spisane Słowo. Wiara w Chrystusa zależy od boskiego charakteru Pisma Świętego i jego świadectwa. Przychodzimy do Chrystusa przez słowa Apostołów

Jan 17:20 A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie;

Nie dziwi więc, że proces, dzięki któremu jesteśmy przekonani, że Pismo Święte jest Słowem Bożym, ma strukturę podobną do przekonania wiary o Chrystusie:

  1. Inspiracja Pisma Świętego – jest natchnione przez Boga
  2. Objawienie tożsamości Pisma Świętego w jego wewnętrznych roszczeniach do bycia Słowem Bożym.
  3. Potwierdzenie autorytetu Pisma Świętego w dowodach, że jest to Słowo Boże poprzez jego przesłanie o charakterze Boga, Jego zbawczych dziełach, wypełnionych proroctwach i ich skutkach w życiu ludu Bożego.
  4. Oświecenie przesłania Pisma Świętego poprzez zmiękczenie twardych serc przez Ducha, skłonienie upartej woli i otwarcie ślepych oczu, kiedy czytamy i słyszymy jego przesłanie.
    .

Skąd ta prostota?

Powstaje pytanie: dlaczego więc nawrócenie do Chrystusa i przekonanie o Piśmie Świętym jako Słowie Bożym wydają się nam takie proste: „Wierzę w Jezusa Chrystusa” i „Wierzę, że Pismo jest Słowem Bożym”?

Odpowiedź: Ponieważ w obu przypadkach obiekt, któremu ufamy, jest ostatecznym powodem naszego zaufania. Zatem Duch nie dodaje nowych informacji o Jezusie. Po prostu otwiera nam oczy, aby zobaczyć, kim naprawdę jest: „Ty jesteś Chrystus”.

Duch nie szepcze nam też bezpośrednio i osobiście: „Biblia jest Słowem Bożym”. Jego świadectwo pochodzi z samego Pisma Świętego. On pozwala nam widzieć Pismo Święte takim, jakim jest naprawdę, kiedy je czytamy lub słyszymy. On sprawia, że nasze serca płoną, kiedy doświadczamy, że w Piśmie Świętym Bóg „zwraca się do was

Hebr. 12:5  I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane (czas teraźniejszy) do was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina.

Zatem Duch przekonuje nas o Piśmie Świętym ostatecznie na podstawie samego Pisma.
.


Natchnienie Pisma

2 Tym. 3:14-16 14. Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; 15. I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie 16. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;

To było doświadczenie Tymoteusza. Bóg „natchnął” Pismo Święte. Wcześniej mamy stwierdzenie, że Pismo Święte jest Słowem Bożym (wers 15). Tymoteusz został skonfrontowany z dowodami (w tym ze zmienionym życiem jego matki, babci i duchowego ojca; wersy 10, 14). Tymoteusz był o tym przekonany (wers 14).

Takieteż  było doświadczenie Tesaloniczan. Paweł zaniósł Słowo do Tesaloniki; zostało wypowiedziane jako Słowo Boże; dał dowód swojej tożsamości; Tesaloniczanie „przyjęli to nie jako słowo ludzkie, ale takie, jakie jest w rzeczywistości, jako słowo Boże” (1 Tes. 2:13). Ta perswazja była dziełem Ducha

1 Tes. 1:5 Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.

Taka jest nauka o wewnętrznym świadectwie o Duchu, wyrażonym w najprostszej formie.To też jest nasze doświadczenie. To samo świadectwo o Duchu jest doświadczane za każdym razem, gdy ktoś przychodzi do wiary w Chrystusa i ufa Pismu Świętemu jako Słowu Bożemu. Jeśli ktoś doświadczy go dzisiaj. Zatrzymajcie się i podziękujcie za to Bogu.

źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan