Definicja

Teoria dojrzałego wszechświata (MUTMature Universe Theory), zwana także dojrzałym widokiem ziemi, czyli dojrzałym stworzeniem, twierdzi, że Bóg stworzył Ex-Nihilo (z niczego) młody wszechświat około 6 000  lat temu z „faktycznym wiekiem”. Zauważa, że ​​Bóg stworzył wszechświat w sposób uczciwy w sześciu dosłownych 24-godzinnych dniach z określonym wiekiem lub dojrzałością.


Boża mądrość a „stary” wszechświat

Przysłów 8:23-27 23. Przed wiekami zostałam ustanowiona, od początku; zanim powstała ziemia; 24. Gdy jeszcze nie było głębin, zostałam zrodzona, kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. 25. Zanim góry zostały założone, nim były pagórki, zostałam zrodzona. 26. Gdy jeszcze nie stworzył ziemi ani pól, ani początku prochu okręgu ziemskiego; 27. Kiedy przygotowywał niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał okrąg nad powierzchnią głębi;

Po prawidłowym zrozumieniu MUT wyjaśnia, dlaczego „mogą być” rzeczy w rzeczywistym wieku, starsze niż 6 000 lat. Bóg stworzył wszechświat z mądrością, która obejmuje tworzenie rzeczy z dojrzałością, nie tylko wraz z pojawieniem się wieku, ale z faktycznym wiekiem. Kiedy Bóg tworzył, to stworzył nie tylko słońce, księżyc, gwiazdy, rośliny, drzewa, zwierzęta itp. Ale wszystkie złożone procesy krzyżujące się funkcjonalnie zakończone od samego początku. Innymi słowy, wszystkie te rzeczy były w stanie wypełnić cel, dla którego zostały stworzone w Dniu, w którym zostały ukształtowane. Boska ocena jego własnego dzieła była taka, że jego pełne stworzenie było „bardzo dobre”. Bóg przemówił i nastąpił dojrzały wszechświat

1 Mojż. 1:31 I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty
.
Psalm 33:6-9 6. Słowem PANA zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy. 7. On gromadzi wody morskie jak na stos i w skarbcach zbiera głębiny. 8. Niech cała ziemia boi się PANA, niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata. 9. On bowiem przemówił i stało się; on rozkazał i powstało.


Potwierdzenie w Słowie

MUT jest wyraźnie nauką z Pisma Świętego. Na przykład:

Ludzkość

Adam nie został stworzony jako zwykłe niemowlę, ale mający prawdziwy wiek.

A) Zasady: Adam rozumiał Boże błogosławieństwo i był wystarczająco dorosły, by rządzić ziemią / wszechświatem i nie jeść pożywienia od „Gerbera”

1 Mojż. 1: 29-30 29. I Bóg powiedział: Oto dałem wam wszelkie rośliny wydające z siebie nasienie, które są na powierzchni całej ziemi, i wszelkie drzewo mające owoc drzewa, wydające z siebie nasienie – będą one dla was pokarmem. 30. I wszelkim zwierzętom ziemi, i wszelkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszystkiemu, co pełza po ziemi i ma w sobie życie, pokarmem będą wszelkie rośliny zielone. I tak się stało

B) Pracę: Adam został umieszczony w Ogrodzie, aby się nim opiekować, aby w nim pracować

1 Mojż. 2:15 PAN Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł

C) Powód: Adam znał różnicę między drzewem poznania dobra i zła a innymi drzewami w Ogrodzie

1 Mojż. 2:16-17 16. I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; 17. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz

D) Nazywać zwierzęta: Gdzie Adam otrzymał tytuł doktora? Nie zrobił, został stworzony dojrzały, o czym świadczy fakt, że jego I.Q. musiało być wyjątkowo wysokie, jak nazwał wszystkie zwierzęta

1 Mojż. 2:19 I ukształtował PAN Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta polne i wszelkie ptactwo niebieskie, i przyprowadził je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie; a jak Adam nazwał każdą istotę żywą, taka była jej nazwa

E) Był świadkiem: Po tym, jak Adam obudził się ze snu wywołanego przez Boga dosłownie zobaczył dojrzałą kobietę , którą później nazwał Ewą Nie mylił się przez pomyłkę, że rzeczywiście żyła już przez około 20, 25 lub 30 lat (nie należała do osób, które poprzednio wymieniał, por. 1 Mojż. 2:19)  ale sam był świadkiem dojrzałego stworzenia; Adam dosłownie był świadkiem stworzenia Ewy z faktycznym wiekiem

1 Mojż. 2:21-22 21. Wtedy PAN Bóg zesłał głęboki sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim. 22. I z tego żebra, które PAN Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama.
.
1 Mojż. 3:20 I Adam nadał swojej żonie imię Ewa, bo ona była matką wszystkich żyjących

F) Wyjść za mąż: Adam i Ewa byli wystarczająco dorośli, aby się pobrać

1 Mojż. 2:18, 20-25 18. PAN Bóg powiedział też: Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc … 20. I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu, i wszelkim zwierzętom polnym. Dla Adama jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. 21. Wtedy PAN Bóg zesłał głęboki sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim. 22. I z tego żebra, które PAN Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. 23. I Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała; dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. 24. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem. 25. I oboje, Adam i jego żona, byli nadzy, a nie wstydzili się.

Dlatego Adam został stworzony przez Boga w dorosłym wieku, miał zdolność do pracy, miał dojrzałą inteligencję, mógł dojrzewać, a nawet się ożenił. On sam był świadkiem dojrzałego stworzenia Ewy.
.


Słońce

Bóg stworzył słońce. Słońce rządziło Ziemią za dnia, zapewniając nie tylko światło, ale także odpowiednią ilość ciepła do ogrzania ziemi. Bóg nie tylko powoli podkręcił palnik słońca (bez ciepła słonecznego w ciągu tygodnia globalna temperatura powierzchni spadłaby poniżej 0 stopni F i w ciągu roku poniżej -100 stopni), i dlatego słońce zostało stworzone, aby zapewnić ciepło dla ziemi od Dnia, w którym zostało ukształtowane  a przed czwartym Dniem Bóg ogrzał ziemię za pomocą innych nadprzyrodzonych środków.

1 Mojż. 1:16; 19  16. I Bóg uczynił dwa wielkie światła: światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 19. I nastał wieczór i poranek, dzień czwarty


Gwiazdy

Bóg stworzył gwiazdy

1 Mojż. 1:14-19 14. Potem Bóg powiedział: Niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy, i niech stanowią znaki, pory roku, dni i lata. 15. I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. 16. I Bóg uczynił dwa wielkie światła: światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 17. I Bóg umieścił je na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią; 18. I żeby rządziły dniem i nocą, i oddzielały światłość od ciemności. I Bóg widział, że to było dobre. 19. I nastał wieczór i poranek, dzień czwarty.

Kiedy stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, użył frazy: „I tak się stało” wskazując natychmiastowy rezultat.

1 Mojż. 1:15 I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało.

Jak mówi Psalmista:

Psalm 33:9 On bowiem przemówił i stało się; on rozkazał i powstało
.
Psalm 148:5 Niech chwalą imię PANA, on bowiem rozkazał i zostały stworzone
.
Lam. 3:37 Któż może powiedzieć, że coś się stanie, gdy Pan tego nie rozkazał?

Najbliższa gwiazda, Alfa Centauri, znajduje się około 24 trylionów mil od Ziemi, a jej światło dociera do niej ok cztery lata. Gwiazda znana jako SDSS J122952.66 + 112227.8 znajduje się około 55 milionów lat świetlnych od Ziemi. Ale ich światło było widoczne po ich ukształtowaniu, w Dniu, w którym zostali stworzeni. Dlatego gwiazdy i światło emanujące z nich i docierające do ziemi zostały stworzone jednocześnie. To wskazuje na dojrzały wszechświat.
.


Życie w morzu i ptactwo

Bóg stworzył dojrzałe życie w morzu i ptactwo, które może być płodne i rozmnażać się

1 Mojż. 1:20-23 20. Potem Bóg powiedział: Niech wody hojnie wydadzą żywe istoty, a ptactwo niech lata nad ziemią, pod firmamentem nieba. 21. I Bóg stworzył wielkie wieloryby i wszelkie pływające istoty żywe, które hojnie wydały wody, według ich rodzaju oraz wszelkie ptactwo skrzydlate według jego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. 22. Bóg błogosławił je, mówiąc: Bądźcie płodne i rozmnażajcie się, i wypełniajcie wody morskie, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. 23. I nastał wieczór i poranek, dzień piąty


Zwierzęta lądowe

Bóg stworzył dojrzałe zwierzęta lądowe, które mogą być płodne i rozmnażać się. Tak więc odpowiedź na pytanie, na które jak dotąd nie można było tak łatwo odpowiedzieć: „co było pierwsze, kurczak czy jajko?” to oczywiście „kurczak”.

1 Mojż. 1: 24-26 24. Bóg powiedział też: Niech ziemia wyda istoty żywe według swego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i zwierzęta ziemi według swego rodzaju. I tak się stało. 25. I Bóg uczynił zwierzęta ziemi według swego rodzaju i bydło według swego rodzaju, i wszelkie zwierzęta, które pełzają po ziemi według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. 26. Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi.


Drzewa owocowe

Niektóre drzewa owocowe są postrzegane jako już rodzące owoce. Były dojrzałe w swoim stworzeniu

1 Mojż. 2:16-17 16. I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; 17. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz


Stworzenie kompleksowe

Aby wszechświat miał natychmiastową funkcjonalność, musiały istnieć kompletne złożone systemy w ramach innych kompletnych złożonych systemów. Systemy te, takie jak fotosynteza, nie rozwinęły się przez miliony lat, ale zostały umieszczone w Stworzeniu, będąc w pełni funkcjonalnym (dojrzałym) w Dniu, w którym zostały stworzone. Weźmy na przykład cykl tlenowy:

Tlen jest wykorzystywany do oddychania, rozkładu, rdzewienia i spalania. Tlen jest następnie uzupełniany w atmosferze w celu podtrzymania i podtrzymywania życia. Rośliny, drzewa, fitoplankton itp. wytwarzają tlen za pomocą procesu zwanego fotosyntezą. Krótko mówiąc, drzewo wykorzystuje światło słoneczne i dwutlenek węgla do wytwarzania energii, a następnie uwalnia tlen. Jednak Bóg nie czekał przez wiele lat, zanim rośliny i inne źródła wyprodukowałyby wystarczającą ilość tlenu, aby utrzymać życie Adama, Ewy i wszystkich zwierząt na całej ziemi. Raczej stworzył dojrzały wszechświat.
.


Natychmiastowe cuda Jezusa

Nawet Nowy Testament podaje nam krótkie przebłyski dojrzałego stworzenia. Większość cudów Jezusa przebywającego na ziemi była natychmiastowa; i żaden z nich nie zajał tysiąca czy miliona lat. Kiedy Jezus „zawołał donośnym głosem:„ Łazarzu, wyjdź ”,„ ten, który umarł, wyszedł ”(Jan 11:43-44). Innym przykładem jest przemiana wina w Jana 2: 1-10. czy Jezus w swoim pierwszym cudzie „na” ziemi, w porównaniu ze stworzeniem, które jest jego pierwszym cudem „nad” ziemią (1 Moj. 1:2), tworzy wino, a było to wino najlepsze (Jan 2:10), co gdyż miało dojrzały wiek: tak samo jak w rozmnożeniu chleba i ryb (Jan 6:1-13) ryby były wystarczająco dojrzałe, aby je jeść, nie będąc ikrą.
.


Ciężar dowodów

Dowody są przytłaczające, że Bóg stworzył dojrzały wszechświat w pełni zdolny do życia. Zaprzeczanie temu faktowi oznacza zaprzeczanie natchnieniu, bezbłędności, jasności i autorytetowi Słowa Bożego.

Niektórzy niestety nie zgadzają się z MUT, uważając to za fałszywy pogląd. Zasadniczo twierdzą, że Bóg jest postrzegany jako zwodniczy, ponieważ nadał rzeczom „pozór wieku”. Jednak Bóg, który nie może kłamać (4 Mojż. 23:19; Tyt. 1:2; Hebr. 6:18), jest bardzo klarowny; jak pokazano powyżej, nie stworzył rzeczy jedynie z „wyglądem wieku”, ale z „faktycznym wiekiem”. Zatem nie ma podstępu ze strony Boga, ponieważ objawia on w Biblii dojrzały wszechświat. Ale nawet jeśli ktoś fałszywie twierdzi, że Bóg tego nie objawił, nadal nie jest zwodniczy, ponieważ „Rzeczy tajemne należą do PANA, naszego Boga…” (5 Mojż. 29:29).


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email