Przygotowanie otoczenia

Jakuba 3:1 Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd.

Praca ekspozytora jest obarczona wielką odpowiedzialnością nałożoną przez Boga. Poneiważ Bóg przekazał w swoim Słowie konkretne informacje zadaniem nauczyciela jest dotarcie do autorskiej intencji i wyeksponowanie jej. Ponieważ pierwotni odbiorcy oryginalnych tekstów mówili innym językiem oraz żyli w odmiennych warunkach historyczno-kultorowo-politycznych decydujące znaczneie będzie miało właściwe zinterpretowanie rozpatrywanych fragmentów

Do tego zadania ekspozytor Słowa musi być dobrze przygotowany. Istotnym jest odnotowanie kilku ważnych rzeczy takich jak odpowiedni wybór miejsca na studium Słowa, optymalny czas studium, oraz narzędzia umożliwiające dotarcie do głębi przesłania Pisma Świętego.


A. Wybór czasu

Przede wszystkim ekspozytor Słowa Bożego powinien poświęcić na studiowanie Pisma określony i najlepszy czas swojego dnia. Niektórzy ludzie lepiej pracują o poranku, inni znowóż wieczorami.

Należy wybrać ten czas, gdzie umysł jest najbardziej bystry, trzeba chronić czas od czynników rozpraszających skupienie oraz zwrócić się do Boga w modlitwie o umożliwienie spokojnego studiowania.
.


B. Wybór miejsca

Potrzebna jest strefa zapewniająca ciszę i skupienie. Studium przy włączonym telewizorze będzie bardzo utrudnione. Większość ludzi nie jest w stanie studiować w miejscach publicznych, ponieważ obecna jest tam zbyt duża ilość rozpraszających bodźców.
.


C. Odseparowanie od elementów rozpraszających

Praca w Słowie wymaga ekstremalnego skupienia umysłu, dlatego też należy odciąć się od:

 • innych ludzi (np. poprzez pracę za zamkniętymi drzwiami)
 • czynnikków zewnętrznych (np. zasunąć zasłony, zamknąć drzwi)
 • rodziny (np. wyłączyć telefon)
 • elektroniki (jak telewizja, internet, facebook, itp.)

Utrata skupienia sprawia, że potrzeba od 2 do 5 minut na powrót do poprzedniego satnu świadomości i strumienia myśli.
.


D. Otoczenie niezbędnymi narzędziami

Obok tak prostych narzędzi jak notatniki, statywy pod książki, markery, ołówki i długopisy służące do podkreślania ważnych fragmentów potrzebne są niezbędne źródła Świętego Tekstu. Oto kilka przykładów:

Dostępne są różne przekłady Pisma, wśród których istnieją trzy główne filozofie przekładu oryginalnego tekstu:

 • Ekwiwalencja formalna: tłumaczenie słowo w słowo (jak tylko to możliwe)
  .
 • Ekwiwalencja dynamiczna: tłumaczenie konceptu, obcojęzyczne wyrażenia wyrażają pewne myśli, które następnie są przekłądane na obcy język
  .
 • Parafraza: interpretacja autora, to nic innego niż komentarzDo celów interpretacji nadają się jedynie przekłady oparte o ewkiwalencję formalną
Rzymian 3:11
Tekst grecki Tekst Interlinearny UBG ewkiwalencja formalna NLS ekw. dynamiczna Słowo Życia parafraza
νυνι δε χωρις νομου θεου πεφανερωται μαρτυρουμενη υπο νομου και τωνπροφητων Teraz zaś bez prawa sprawiedliwość Boga jest objawiona która jest poświadczona przez prawo i proroków Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Ale teraz Bóg pokazał nam drogę do tego, abyśmy byli sprawiedliwi wobec Niego, nie przestrzegając wymagań prawa, jak obiecano w pismach Mojżesza i proroków dawno temu. Teraz jednak Bóg wskazał inny sposób uniewinnienia—bez przestrzegania Prawa Mojżesza, ale poświadczony przez to Prawo i przez proroków. 

O ile koncept przekazu jest widoczny w przekładzie dynamicznym i parafrazie to jednak poleganie na nim rodzi niemał problemy w procesie studium Słowa co jest spowodowane podjętą za interpretatora decyzją tłumacza, który narzucił swoje zrozumienie tekstu. Zatem używanie tak spreparowanego tekstu prowadzi do wypaczenia jego pierwotnego znaczenia. .

Zatem do czasu nabycia zdolności interpretowania tekstu w języku oryginalnym należy stosować przekład oparty o ekwiwalencją formlaną.

Pomocne narzędzia online

1 Tym. 4:6 Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.

Na podstawie nauczania Toma Penningtona, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email