Symbolika

Obj. 12:1-2 1. I ukazał się wielki cud na niebie: Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd   2.  A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia.

Kim jest kobieta z Objawienia 12:1-2? Powinniśmy zacząć od zwrócenia uwagi, że mamy tu do czynienia z symboliką.

 • Po pierwsze kobieta „ukazała się” w niebie (wers 1). To jest język objawionych wizji: pojawia się coś, co widzi prorok.
  .
 • Po drugie, kobieta nie jest dosłownie „ubrana w słońce”, z „księżycem pod jej nogami” i „koroną z dwunastu gwiazd” na głowie (wers 1). To jest symbolika wizji.
  .
 • Po trzecie, jest to „cud”, a dokładniej „znak” (wers 1).

Obraz kobiety sam w sobie nie jest rzeczywistością; to znak wskazujący na rzeczywistość. Jakie jest ogólne wrażenie tego „znaku” kobiety? Kobieta promieniuje wspaniałym światłem! Ogarnia ją światło słońca, światło księżyca świeci pod jej stopami, a w jej koronie błyszczy światło 12 gwiazd (wers 1).

To jest wyraźnie niebiańskie światło. Kobieta jest znakiem „na niebie” (wers 1), a ciała niebieskie słońca, księżyca i gwiazd emitują niebiańskie światło. To światło z niebiańskich luminarzy tworzy strój kobiety (słońce jest jej strojem), wskazuje na jej panowanie (księżyc jest pod jej stopami) i deklaruje jej królewskość (12 gwiazd jest osadzonych w jej koronie).


Bałwochwalstwo

Kościół rzymski twierdzi, że ta kobieta to Maria. W ten sposób Objawienie 12 jest wykorzystywane do służenia Mariologii, bałwochwalczej czci matki naszego Pana. Ten fragment  jest przekręcony 2 Piotra 3:16  Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu., jakby był dowodem, że Maria jest „królową niebios” – pogański tytuł potępiony w Starym Testamencie.

Jer. 7:18 Synowie zbierają drwa, ojcowie rozniecają ogień, a ich żony ugniatają ciasto, aby robić placki dla królowej niebios i wylewać ofiary z płynów innym bogom, aby mnie do gniewu pobudzać.

.

Jer. 44:17-19 17. Ale na pewno wypełnimy każde słowo, które wyjdzie z naszych ust: będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak dotąd czyniliśmy, my i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta, w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy. Wtedy bowiem najadaliśmy się chleba, było nam dobrze i nic złego nas nie spotkało. 18. Lecz odkąd przestaliśmy palić kadzidło królowej niebios i składać jej ofiary z płynów, brakuje nam wszystkiego i giniemy od miecza i głodu. 19. A gdy paliliśmy kadzidło królowej niebios i wylewaliśmy dla niej ofiary z płynów, czy bez zgody naszych mężów czyniliśmy placki ku jej czci i składaliśmy jej ofiary z płynów?

.

Jer. 44:25 Tak mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Wy i wasze żony wypowiadaliście to własnymi ustami i spełnialiście to swoimi rękami, mówiąc: Na pewno wypełnimy swoje śluby, które złożyliśmy, aby palić kadzidło królowej niebios i składać jej ofiary z płynów. Tak, na pewno spełnicie swoje śluby i wykonacie swoje śluby.

Obraz z Księgi Objawienia 12:1 był również używany w publikacjach Unii Europejskiej.
.


Kościół

Chociaż urodzenie przez kobietę mężczyzny, którym jest Chrystus (Obj. 12:2; 4-5; 13), pasuje do Marii, inne stwierdzenia w Objawieniu 12 nie pasują do niej. Maria nie uciekła na pustynię po urodzeniu naszego Pana, ani nie była tam karmiona przez Boga przez 1260 dni lub czas, czasy i połowę czasu

Obj. 12:6 A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
.
Obj. 12:14 I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od węża.

Prawda jest taka, że kobieta z Księgi Objawienia 12 jest kościołem, ponieważ pasuje do wszystkich istotnych danych.

 • Po pierwsze, liczba kościoła wynosi 12, a kobieta ma „koronę z dwunastu gwiazd” (wers 1).
  .
 • Po drugie, Kościół rodzi Chrystusa według ciała i jest prześladowany i karmiony przez Boga (Obj. 12:4; 6; 13-17).
  .
 • Po trzecie, Kościół ma chwałę niebiańską (wers 1).

Niebiańską chwałą Kościoła jest jego świętość. Łaskawy Duch Pana Jezusa czyni ją piękną. upodabnia ją do obrazu Chrystusa, jej męża i głowy, i poświęca ją Bogu żywemu. Jej świętość jest zwycięska, dzięki czemu Kościół nosi „koronę” (wers 1). Jej świętość jest królująca, ponieważ rządzi wszystkim na mocy swego zjednoczenia z Chrystusem. Jej jest niebiańska świętość, ponieważ Kościół narodził się z góry.

Czy rozumiesz „znak” chwalebnej niewiasty, kościoła zgodnie z jego nową naturą w Chrystusie? A może lekceważysz i gardzisz umiłowanym ludem i zgromadzeniem Pana? Podczas gdy fałszywy kościół jest nierządnicą (Obj. 17), prawdziwy kościół to piękna kobieta odziana w słońce (Obj. 12)!

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan