Presupozycja powszechnej religii

4 Mojż. 8:6-7 Weź Lewitów spośród synów Izraela i oczyść ich. I tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić: Pokrop ich wodą oczyszczenia…

Baptyści często twierdzą, że jeśli chcemy poznać właściwy sposób chrztu, czy możemy naśladować lepszy przykład niż sam Chrystus? I z pewnością był On zanurzony, a nie polany czy pokropiony wodą… Zamiast podążać za jedynie powierzchowną lekturą tekstu (i wczytywać w niego baptystyczne założenia), będziemy badać Pismo Święte, czyniąc kilka uwag.

Poniżej krótka analiza zagadnienia


Biblijna argumentacja

Po pierwsze Jezus udał się do Jana Chrzciciela po chrzest, gdy miał około 30 lat

Łuk. 3:23 A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Helego;

Po drugie Jan wzbraniał się przed chrztem Jezusa mówiąc, że on sam potrzebuje chrztu od Jezusa

Mat. 3:14 Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie?

W końcu, jaki był pożytek z chrztu na odpuszczenie grzechów, chrztu „wodą ku upamiętaniu” (Mat. 3:11) dla Jezusa, który nie miał grzechu? Jezus odpowiedział Janowi:

Mat. 3:15 Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość

Chrystus przyszedł, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość (5 Mojż. 6:25), a wypełnienie sprawiedliwości oznacza doskonałe przestrzeganie Prawa. Ale Chrystus powiedział, że musi zostać ochrzczony, bo wypada nam wypełnić wszelką sprawiedliwość, czyli nie tylko On sam, ale także Jan Chrzciciel. Tak więc chrzest Chrystusa przez Jana był kwestią przestrzegania Prawa, ale pytanie brzmi: jakiego Prawa?

Po trzecie, Gdy Jezus oczyścił świątynię, arcykapłani i starsi przyszli do Niego i zapytali go, gdy nauczał: „Jakim prawem to czynisz?” (Ma.t 21:23). Jezus nie uniknął pytania ani nie zmienił tematu. Odpowiedział pytaniem, które bezpośrednio odnosiło się do kwestii Jego autorytetu:

Mat. 21:24-25 Ja… powiem wam, jakim prawem czynię te rzeczy. Skąd pochodził chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi?

Jezus zrównał chrzest Jana z otrzymaniem upoważnienia do wykonywania pracy kapłana, mianowicie oczyszczenia świątyni i nauczania w świątyni. Samo wyświęcenie daje człowiekowi upoważnienie do wykonywania pracy kapłana. Czy do tego właśnie nawiązywał Jezus?

Po czwarte List do Hebrajczyków naucza, że ​​człowiek musi być wyświęcony, aby wykonywać pracę kapłańską: nikt nie bierze sobie tego zaszczytu, tylko ten, który jest powołany przez Boga, jak Aaron.

Hebr. 5:4 A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron.

Tak też i Chrystus nie uwielbił samego siebie, aby stać się arcykapłanem; ale Ten, który mu powiedział: Ty jesteś moim Synem, dziś cię zrodziłem

Hebr. 5:5 Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem.

Wyraźnie widać, że Chrystus został wyświęcony tak jak Aaron. Zobaczmy więc, co miało miejsce podczas święceń Aarona. Najpierw w 4 Księdze Mojżeszowej czytamy:

4 Mojż. 4:47 W wieku trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu; wszystkich policzonych, którzy przychodzili pełnić zadanie służby i noszenia ciężarów w Namiocie Zgromadzenia

Wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze (że chrzest Jezusa był Jego wyświęceniem), ponieważ Jezus miał około 30 lat (Łuk 3:23).


Wnioski

Teraz w jaki sposób wyświęcano kapłanów lub Lewitów? Księga Liczb mówi:

4 Mojż. 8:6-7 Weź Lewitów spośród synów Izraela i oczyść ich. I tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić: Pokrop ich wodą oczyszczenia…

Jaki jest więc nasz wniosek? Chrystus został wyświęcony tak jak Aaron.

  • Zarówno Aaron, jak i Chrystus zostali powołani przez Boga.
    ,
  • Zarówno Aaron, jak i Chrystus zostali wyświęceni w wieku 30 lat lub więcej.
    .
  • Zarówno Aaron, jak i Chrystus zostali wyświęceni przez kogoś już wyświęconego (odpowiednio przez Mojżesza i Jana Chrzciciela).

Jak zostali wyświęceni? Aaron został wyświęcony przez pokropienie. Czy mamy myśleć, że Chrystus został wyświęcony przez zanurzenie? Czy też raczej  przez pokropienie?

Tłumaczył Robert Jarosz, na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan