Odrzucenie prawdy

1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię

Jestem przekonany, że początkowe rozdziały Księgi Genesis nie są opcjonalne. Ustanawiają one fundamentalną podstawę wszystkiego, w co wierzymy jako chrześcijanie. Niestety, jest to fundament, który jest systematycznie podważany przez organizacje, które powinny go zdecydowanie bronić. Coraz więcej chrześcijańskich instytucji edukacyjnych, apologetów i teologów porzuca wiarę w dosłowną prawdę z Księgi Rodzaju 1-3.


Walka ateizmu z Biblią

Pamiętam, jak przeczytałem kilka lat temu sondaż, który ujawnił, że w jednym z wiodących amerykańskich stowarzyszeń akredytacyjnych, których członkostwo szczyciło się dziesiątkami ewangelicznych szkół biblijnych i uniwersytetów, tylko pięć lub sześć szkół na poziomie uniwersyteckim nadal zdecydowanie sprzeciwia się poglądowi stworzenia starej ziemi. Reszta jest otwarta na reinterpretację Księgi Rodzaju 1-3, która uwzględnia teorie ewolucyjne.

Wielu znanych nauczycieli biblijnych i apologetów postrzega całe pytanie jako dyskusyjne, a niektórzy nawet agresywnie twierdzą, że dosłowne podejście do Księgi Rodzaju jest szkodliwe dla wiarygodności chrześcijaństwa. Zrezygnowali z bitwy – lub, co gorsza, dołączyli do ataku na biblijny kreacjonizm.

Jestem wdzięczny tym, którzy wciąż wiernie opierają się trendowi – organizacjom takim jak

  • Answers in Genesis,
  • Creation Research Society
  • i Institute for Creation Research.

Organizacje te i inne podobne do nich angażują wielu ekspertów-naukowców, którzy kwestionują założenia ewolucjonistów z przyczyn technicznych i naukowych. Wyraźnie pokazują, że biegłość naukowa nie jest niezgodna z wiarą w dosłowną prawdę Pisma Świętego – i że bitwa na początku jest ostatecznie walką między dwiema wzajemnie wykluczającymi się wiarami – wiarą w Pismo a wiarą w antyteistyczne hipotezy. To nie jest tak naprawdę bitwa między nauką a Biblią.

Jako chrześcijanie wierzymy, że Biblia jest prawdą objawioną nam przez Boga, który jest prawdziwym Stwórcą wszechświata. Ta wiara jest podstawą całego prawdziwego chrześcijaństwa. Jest to całkowicie niezgodne ze spekulatywnymi założeniami naturalistów.

W Piśmie Świętym sam Stwórca objawił nam wszystko, co jest istotne dla życia i pobożności. I zaczyna się od opisu stworzenia. Jeśli biblijny opis stworzenia jest w jakimkolwiek stopniu niewiarygodny, reszta Pisma Świętego stoi na chwiejnej podstawie.
.


Biblia ma rację

Ale fundament nie jest chwiejny. Im bardziej rozumiem, co Bóg objawił nam o naszym pochodzeniu, tym wyraźniej widzę, że opoka trzyma się mocno. Zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że nadszedł czas, aby lud Boży na nowo spojrzał na biblijny opis stworzenia. Ale nie zgadzam się z tymi, którzy domagają się jakiegokolwiek stopnia kapitulacji wobec przemijających teorii naturalizmu. Tylko uczciwe spojrzenie na Pismo Święte, z solidnymi zasadami hermeneutyki, przyniesie właściwe zrozumienie stworzenia i upadku naszej rasy.

Biblia podaje jasny i przekonujący opis początków kosmosu i ludzkości. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego inteligentny umysł miałby się sprzeciwiać przyjęciu go jako dosłowny opis pochodzenia naszego wszechświata. Chociaż biblijna relacja kłóci się w wielu punktach z hipotezami naturalistycznymi i ewolucyjnymi, nie jest sprzeczna z ani jednym faktem naukowym. W rzeczywistości, wszystkie dane geologiczne, astronomiczne i naukowe można łatwo pogodzić z biblijnym opisem. Konflikt nie jest między nauką a Pismem Świętym, ale między wiarą biblijną a świadomym sceptycyzmem naturalisty.
.


Ewolucja to wiara

Dla wielu indoktrynacja w szkołach, w których granica między hipotezą a faktem jest systematycznie i celowo rozmazana, może brzmieć naiwnie lub niewyraźnie, ale mimo to jest faktem. Ponownie, nauka nigdy nie obaliła ani jednego słowa Pisma Świętego i nigdy tak nie będzie. Z drugiej strony teoria ewolucji zawsze była w konflikcie z Pismem Świętym i zawsze będzie. Ale pogląd, że wszechświat ewoluował poprzez szereg naturalnych procesów, pozostaje hipotezą nieudowodnioną i niesprawdzalną, a zatem nie jest to „nauka”. Nie ma żadnego dowodu na to, że wszechświat ewoluował naturalnie. Ewolucja jest zwykłą teorią – i wątpliwą, ciągle zmieniającą się. Ostatecznie, jeśli w ogóle zostanie przyjęta, musi to odbyć się przez wiarę.

O ile lepiej oprzeć naszą wiarę na pewnym fundamencie Słowa Bożego! Nie ma podstawy wiedzy równej lub wyższej od Pisma Świętego. W przeciwieństwie do teorii naukowej jest ona wiecznie niezmienna. W przeciwieństwie do opinii człowieka, prawdę Pisma objawił sam Stwórca! Prawda Pisma nie jest, jak wielu przypuszcza, sprzeczna z nauką. Prawdziwa nauka zawsze potwierdza nauczanie Pisma Świętego.

Archeologia, na przykład, wielokrotnie pokazywała prawdziwość biblijnego zapisu. Gdziekolwiek zapis historii Pisma Świętego może zostać zbadany i udowodniony lub obalony przez dowody archeologiczne lub wiarygodne niezależne dowody z dokumentów, zapis biblijny zawsze był potwierdzany. Nie ma żadnego ważnego powodu, by wątpić lub nie ufać biblijnemu zapisowi stworzenia, i z pewnością nie ma potrzeby dostosowywania biblijnego opisu, aby pasowało ono do najnowszych mód w teorii ewolucji.
.


Fundament wiary chrześćijańskiej

Ponownie, biblijne zrozumienie stworzenia i upadku ludzkości ustanawia niezbędną podstawę dla światopoglądu chrześcijańskiego. Wszystko, czego Pismo naucza o grzechu i odkupieniu, zakłada, że pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju nauczają dosłownej prawdy. Jeśli w jakimś stopniu chwiejemy się w prawdzie tego fragmentu, podważamy same podstawy naszej wiary.

Jeśli Księga Rodzaju 1-3 nie mówi nam prawdy, dlaczego mielibyśmy wierzyć w cokolwiek innego w Biblii? Bez właściwego zrozumienia naszego pochodzenia nie mamy możliwości zrozumienia niczego z naszej duchowej egzystencji. Nie możemy poznać naszego celu i nie możemy być pewni naszego przeznaczenia. Wszakże jeśli Bóg nie jest Stwórcą, to może on też nie jest Odkupicielem. Jeśli nie możemy uwierzyć w początkowe rozdziały Pisma, jak możemy być pewni tego, co mówi Biblia?
.


Napomnienie

Tym, którzy nieuchronnie będą narzekać, że taki pogląd jest łatwowierny i nieskomplikowany, moja odpowiedź jest taka, że z pewnością przewyższa ona irracjonalne pojęcie, że uporządkowany i niezrozumiale złożony wszechświat powstał przypadkowo z nicości i wyłonił się przypadkiem tworząc cud, którym jest. Jedynie Pismo Święte oferuje dokładne wyjaśnienia,  na temat

  • jak rozpoczęła się nasza rasa,
  • skąd pochodzi nasz zmysł moralny,
  • dlaczego nie możemy robić tego, co mówi nam nasze własne sumienie,
  • i jak możemy zostać odkupieni z tej beznadziejnej sytuacji.

Pismo Święte nie jest tylko najlepszym z kilku możliwych wyjaśnień. To jest Słowo Boże.

John MacArthur, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan