Objawiona wola Boga

Co Biblia mówi o prowadzeniu Boga? Mówi, że jeśli uznamy Boga we wszystkich naszych drogach, On będzie kierował naszymi ścieżkami

Przysłów 3:5-6 Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki

Jesteśmy zachęcani przez Pismo, aby poznawać wolę Bożą dla naszego życia i robimy to skupiając naszą uwagę nie na przypuszczalnej woli Boga, ale na objawionej woli Boga. Jeśli chcesz poznać wolę Boga co do swojego życia, Biblia mówi:

1 Tes. 4:3 Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie

Praktyczne zastosowanie

Kiedy więc ludzie zastanawiają się, czy podjąć pracę w Cleveland lub w San Francisco, czy też poślubić Jane lub Martę, powinni uważnie studiować jaka jest nakazana wola Boża. Powinni studiować prawo Boże, aby poznać zasady, według których mają żyć z dnia na dzień.  Psalmista pisze:

Psalm. 1:1-2 1 Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców; 2 Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.

Rozkosz pobożnego człowieka znajduje się w objawionej, nakazanej woli Bożej i ten który jest na niej skupiony, będzie jak

Psalm 1:3-4 3 drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. 4 Nie tak niegodziwi; oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Jeśli chcesz wiedzieć, jaką pracę podjąć, musisz opanować te zasady. Kiedy to zrobisz, odkryjesz, że Bożą wolą jest trzeźwa analiza twoich darów i talentów. Wtedy należy rozważyć, czy dana praca jest zgodna z twoimi darami; jeśli nie jest, nie powinieneś jej akceptować. W takim przypadku wolą Boga jest szukanie innej pracy. Wolą Boga jest także to, że dopasowujesz swoje powołanie – swoje wezwanie – do sposobności oferowanej pracy, co wymaga znacznie więcej wysiłku i analizy. Oznacza to zastosowanie prawa Bożego do wszystkich przeróżnych sytuacji jakie napotkasz w życiu.
.


Ważne decyzje

Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, kogo poślubić, patrzysz na wszystko, co mówi Pismo Święte z szacunkiem odnoszącym się do Bożego błogosławieństwa w małżeństwie. Po przeanalizowaniu możesz odkryć, że jest kilku potencjalnych kandydatów, którzy spełniają biblijne wymagania. Więc, którą osobę poślubisz? Odpowiedź na to pytanie jest prosta:

Kogokolwiek chcesz poślubić.

Tak długo, jak ten, którego wybierzesz, spełnia kryteria zatwierdzonej i objawionej woli Bożej, wtenczas masz pełną swobodę działania zgodnie z tym, co jest tobie przyjemne. Wtedy nie musisz tracić snu zastanawiając się, czy jesteś poza ukrytą wolą Boga, czy też jesteś w obajwionej woli Boga.

Po pierwsze, nie możesz być poza objawioną wolą Boga.

Po drugie, jedynym sposobem, w jaki poznasz ukrytą wolę Boga dla siebie dzisiaj, jest poczekać do jutra, a jutro uczyni to dla ciebie jasnym, ponieważ możesz spojrzeć w przeszłość i zobaczyć, że cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, jest zakonczoną pracą ukrytej woli Bożej. Innymi słowy, znamy tylko ukrytą wolę Boga po fakcie.

Zwykle chcemy poznać wolę Bożą w kategoriach przyszłości, podczas gdy nacisk w Piśmie Świętym dotyczy woli Bożej dla nas w teraźniejszości i ma to związek z Jego przykazaniami.
.


Nie wszystko jest dla nas

5 Mojż. 29:29 Rzeczy tajemne należą do PANA, naszego Boga, a objawione – do nas i naszych synów na wieki

Tajemne rzeczy” należą do Boga, nie do nas. „Sekretne rzeczy” nie są naszą sprawą, ponieważ nie są naszą własnością; ale są Jego. Jednak Bóg wziął niektóre z sekretnych planów swego umysłu i usunął otaczającą je tajemnicę i właśnie takie rzeczy należą do nas.

Zdjął zasłonę. To właśnie nazywamy objawieniem. Objawienie to ujawnienie tego, co kiedyś było ukryte. 

Wiedza, która jest nasza poprzez objawienie, zasadniczo należy do Boga, ale Bóg dał nam ją poznać. Tak właśnie mówił Mojżesz. Tajemne rzeczy należą do Boga, ale to, co On objawił, należy do nas i nie tylko do nas, ale do naszych dzieci. Bóg objawił nam pewne rzeczy z przyjemnością i mamy niewypowiedziane błogosławieństwo dzielenia się tymi rzeczami z naszymi dziećmi i innymi ludzmi. Priorytet przekazywania tej wiedzy naszym dzieciom jest jednym z głównych akcentów Księgi Powtórzonego Prawa.

Objawiona wola Boża jest dana i przekazywana poprzez Jego zatwierdzoną wolę, a to objawienie jest nam dane, abyśmy byli posłuszni. 

Jak powiedziałem wcześniej, wiele osób pyta mnie, jak mogą poznać wolę Boga dla swojego życia, ale rzadko ktoś mnie pyta, jak może poznać Boże prawo. Ludzie nie pytają, ponieważ wiedzą, jak zrozumieć prawo Boże – bo znajdują je w Biblii. Mogą studiować Boże prawo po to, aby je poznać. Trudniejsze pytanie brzmi, jak możemy wypełnić Boże prawo. Niektórzy się tym przejmują, ale nie zbyt wielu. Większość ludzi, którzy pytają o wolę Boga, szuka wiedzy o przyszłości, która jest zamknięta. Jeśli chcesz poznać wolę Boga w kategoriach tego, do czego Bóg upoważnia, z czego Bóg jest zadowolony i co Bóg pobłogosławi, znowu, odpowiedź znajduje się w Jego objawionej woli, w prawie, które jest jasne.

R.C. Sproul, źródło

Tłumaczyła Marlena Wozowicz

 

Print Friendly, PDF & Email