Czarny koń

Obj. 6:5-8 .

5. A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz. I zobaczyłem, a oto koń czarny, ten zaś, który na nim siedział, miał w swojej ręce wagę.

6. I usłyszałem głos pośród czterech stworzeń mówiący: Miara pszenicy za grosz i trzy miary jęczmienia za grosz. A nie krzywdź oliwy i wina.

7. A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego stworzenia mówiący: Chodź i zobacz.

8. I zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i zarazą, i przez zwierzęta ziemi.

Po omówieniu konia białego i rudego w ostatnim artykule (więcej tutaj), teraz zwracamy się do konia czarnego i płowego. Czarny koń mówi o jedzeniu i piciu w kategoriach utrzymania, głodu i luksusu. „Para wag” lub waga służy do dokładnego ważenia żywności (wers 5). „Miara” (po grecku: Χοῖνιξ choinix) była suchą miarą wynoszącą około 2 litrów, co odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu dorosłego mężczyzny na jedzenie (wers 6). „Grosz” (gr. δηνάριον denarion) był dziennym wynagrodzeniem robotnika (wers 6).

Los biedoty

Innymi słowy, mówi to o minimalnej ilości pożywienia potrzebnej do przetrwania. Jeśli człowiek może pracować, może wyżywić się przez jeden dzień chlebem z pszenicy („Miara pszenicy za grosz”) lub przez trzy dni chlebem z jęczmienia, który jest tańszy („trzy miary jęczmienia za grosz”).

Ale co z kupowaniem innych rzeczy? A co z utrzymaniem żony i dzieci? Co się stanie, jeśli zachoruje lub zostanie ranny? Z ekonomicznego punktu widzenia taki człowiek żyje z dnia na dzień, a sprawy są jeszcze trudniejsze, gdy ma rodzinę. Trzeci koń jest czarny, ponieważ jest to kolor niedostatku i głodu.

Jer. 14.2 Ziemia Judy płacze, a jej bramy osłabły, w szacie żałobnej siedzą na ziemi, a krzyk Jerozolimy się podnosi.

.

Lam. 4:8 Ale teraz ich wygląd jest czarniejszy niż węgiel, nie poznaje się ich na ulicach. Ich skóra przyschła do kości, wyschła i stała się jak drewno.

.

Lam. 5:10 Nasza skóra jak piec zaciemniła się od strasznego głodu.

Powyższe opisuje sytuację u większości ludzi w ciągu ostatnich 2000 lat. Nawet w naszych czasach jest wielu ludzi, którzy nie mają dość jedzenia i dlatego cierpią głód, zły stan zdrowia, na przykład na Haiti, w Korei Północnej, Wenezueli czy w niektórych częściach Afryki. Ale w poprzednich wiekach było znacznie gorzej!
.

Kwestia dysproporcji

Ale to nie wszystko, gdyż „głos pośród czterech stworzeń” woła: „ nie krzywdź oliwy i wina” (wers 6). Wino i oliwa z oliwek sugerują, że inni mają pod dostatkiem, a nawet cieszą się luksusem. „Nie niszczcie tych rzeczy”, woła głos; to zdenerwowałoby bogatych!

Na całym świecie, a nawet w poszczególnych krajach, takich jak Republika Południowej Afryki i Surinam, istnieją ogromne dysproporcje gospodarcze. Są biedni i bogaci, Pierwszy Świat i Trzeci Świat, choć oczywiście istnieje wiele stopni pomiędzy tymi skrajnościami.

Ubóstwo materialne i dysproporcje ekonomiczne występują również w Kościele wykupionym krwią Chrystusa, rozpatrywanym zarówno globalnie, jak i w poszczególnych zborach. Nasz Zbawiciel sam powiedział:

Jan. 12:8 Ubogich bowiem zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze będziecie mieć.

Boża suwerenność

Sam Chrystus otwiera trzecią pieczęć i posyła czarnego konia! To uczy nas, że rolnictwo i handel, nieudane zbiory i inflacja, puste brzuchy i agencje pomocy w przypadku głodu itp. są objęte radą Boga i rządzone przez Pana Jezusa siedzącego po Jego prawicy.

Psalm 75:6-7 6. Bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani z południa przychodzi wywyższenie. 7. Lecz Bóg jest sędzią; tego poniża, a tamtego wywyższa.

Jahwe jest suwerenny nad dystrybucją i nierównością żywności i bogactwa, decydując, czy posiadamy lub wynajmujemy nieruchomość, mieszkamy w rezydencji lub chałupie, jesteśmy zatrudnieni lub bezrobotni, mamy puste lub pełne spiżarnie itp. Nawet grzeszne reakcje człowieka – snobizm i protekcjonalność zamożnych oraz zazdrość i uraza ubogich – nie są poza wiecznym wyrokiem naszego niebiańskiego Ojca.
.


Płowy koń

Czwarty i ostatni koń w Objawieniu 6 jest płowy, koloru trupa, a jego jeźdźcem jest „Śmierć”, po której następuje „Piekło”. W Księdze Objawienia 6:8 wymieniono cztery straszne sposoby śmierci.

Obj. 6:8 I zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i zarazą, i przez zwierzęta ziemi.

Miecz

Po pierwsze, jest „miecz”, który obejmuje mord kulą lub bombą, a nawet zakażoną ranę lub wyczerpanie w walce. Przypomina nam to drugą pieczęć.

Obj. 6:3-4 3. A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz.4. I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz.

Głód

Po drugie, czytamy o śmierci z głodu, z braku pożywienia i czasach głodu. Te rzeczy są opisane w trzeciej pieczęci, jak w pierwszej części tego artykułu.

Obj. 6:5-6 5. A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz. I zobaczyłem, a oto koń czarny, ten zaś, który na nim siedział, miał w swojej ręce wagę. 6. I usłyszałem głos pośród czterech stworzeń mówiący: Miara pszenicy za grosz i trzy miary jęczmienia za grosz. A nie krzywdź oliwy i wina.

Zaraza

Po trzecie, „śmierć” zabija „śmiercią”! Do czego to się odnosi? Śmierć przez wypadek czy starość? Mówi o śmierci z powodu choroby lub zarazy we wszystkich jej różnych postaciach, w tym ospie, grypie, gruźlicy, malarii, cholerze, HIV, nowotwory, odra, błonica itp. Choroby mogą być wywoływane przez bakterie, wirusy lub zaburzenia genetyczne i mogą wystąpić w wyniku złej jakości wody lub zanieczyszczenia powietrza, złych warunków sanitarnych lub niedożywienia itp.

Ezech. 14:21 Tak bowiem mówi Pan BÓG: Tym bardziej, gdy ześlę na Jerozolimę moje cztery ciężkie kary: miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytraciły z niej ludzi i zwierzęta.

Zwierzęta

Po czwarte, jeździec na płowym koniu zabija „przez zwierzęta ziemi”, takie jak wilki, węże, słonie, skorpiony itp. Komary są bardziej niebezpieczne niż wszystkie z nich jako

nosiciele lub wektory dla niektórych z najbardziej śmiertelnych chorób… Choroby przenoszone przez komary powodują co roku miliony zgonów na całym świecie, co ma nieproporcjonalny wpływ na dzieci i osoby starsze w krajach rozwijających się” (National Geographic).

Zasięg

Płowy koń i jego jeździec otrzymują władzę „nad czwartą częścią ziemi”, by zabijać ludzi na cztery sposoby: „mieczem, głodem, śmiercią i zwierzętami ziemi”. Jedna czwarta mówi o stałym tempie, zwyczajowej częstotliwości ludzkiej śmiertelności, choć w różnych okresach ulega ona pewnym wahaniom.
.


Jezus ogłasza

Obj. 1:18 I jestem żywy, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.

Tak więc jest całkowicie słuszne, że Bóg w Trójcy Jedyny wyznaczył naszego zmartwychwstałego Pana na władcę śmierci, Tego, który posyła płowego konia. Ze swojego tronu w niebie Chrystus od dwóch tysiącleci zarządza śmiercią miliardów ludzi na całym świecie. Jest całkowicie suwerenny nad chorobami, epidemiami, medycyną, opieką zdrowotną, pogrzebami i żałobą.

Panowanie naszego Zbawiciela nad śmiercią obejmuje wszystkie przyszłe zgony, w tym nasz własny. Poprzez zadość czyniącą ofiarę Jezusa śmierć każdego dziecka Bożego jest „przejściem do życia wiecznego” (Katechizm Heidelberski, Pyt. 42), ponieważ Chrystus przygotowuje nasze miejsce w domu Swojego Ojca i „przyjdzie ponownie”, aby przyjąć nas do Siebie!

Jan. 14:2-3 2. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. 3. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli.

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan