Po co modlitwa?

Czy to w ogóle konieczne, aby się modlić? To pytanie jest czasami zadawane dziś. Podobno było ono popularne również ponad 500 lat temu.  W swojej słynnej książce,”Instytuty religii chrześcijańskiej”, Jan Kalwin poświęca mnóstwo czasu modlitwie i podaje wiele powodów, dlaczego ty i ja powinniśmy się modlić.

“Ale ktoś powie”, – pisze Kalwin, – “czy Bóg nie wie bez przypominania, czym jesteśmy zmartwieni i czego potrzebujemy? Wydaje się więc, że to może być zbyteczne, by niepokić Go swoimi modlitwami… Ale ci, którzy tak rozumują, nie zauważyli, w jakim celu Pan polecił swoim ludziom, aby się modlili:  zarządził On to nie tyle ze względu na Siebie, ale ze względu na nas”.

Michael Horton wspomina poniekąd rozpowszechnioną rozmowę:

“Czasami ludzie pytają mnie: po co się modlić, skoro Bóg jest suwerenny? Odpowiadam: po co mielibyśmy się modlić, gdyby Bóg nie był suwerenny? I chociaż powodów jest więcej, oto sześć najważniejszych, dla których każdy chrześcijanin powinien się modlić, według tego, jak Kalwin przedstawia to w swoich Instytutach”

Powód nr 1: Dla zwiększenia gorliwości

Kalwin zaczyna od gorliwości. Bez społeczności z Bogiem nie możesz oczekiwać, że będziesz gorliwy dla Boga.

“Po pierwsze, nasze serca muszą płonąć gorliwością i palącym pragnieniem  szukania, miłości i służenia Mu, żebyśmy przywykli w każdej potrzebie uciekać się do Niego jak do skały zbawienia”
.

Powód nr 2: Dla właściwych pragnień

Dalej Kalwin przechodzi do pragnień. Ale nie do wszystkich pragnień, lecz tylko do tych świętych.

“Po drugie, żeby nie weszły do naszych serc żadne pragnienia ani życzenia, których będziemy się wstydzić uczynić Go świadkiem, ponieważ uczymy się przedstawiać wszystkie nasze życzenia przed Jego oczy, a nawet wylewać całe nasze serca”
.

Powód nr 3: Dla zwiększenia wdzięczności

Teraz jesteśmy przy wdzięczności. Świat chce zwiększyć nasze niezadowolenie, ale poprzez modlitwę możemy być wdzięcznymi ludźmi.

“Po trzecie, musimy być przygotowani na przyjęcie Jego korzyści z prawdziwą wdzięcznością serca i dziękczynieniem, tych  korzyści, o których nasza modlitwa przypomina nam, że pochodzą od Niego.”
.

Powód nr 4:  Dla refleksji nad Bożymi odpowiedziami

Powinniśmy się modlić o błogosławieństwa.  Ale po otrzymaniu ich zgodnie z Bożą wolą, powinniśmy spędzić czas w modlitwie, zastanawiając się nad  Bożą dobrocią.

“Po czwarte, poza tym, otrzymawszy to, czego szukaliśmy, i będąc przekonani, że On odpowiedział na nasze modlitwy, powinniśmy być skłonni gorliwiej rozważać Jego dobroć”
.

Powód nr 5:  Dla większej radości w Panu

Radość i obowiązek idą w parze. Naszym obowiązkiem jest modlitwa, a naszą radością jest Bóg.  Lecz tylko przez modlitwę możemy rzeczywiście rozkoszować się Nim (i błogosławieństwami, które On daje).

“I po piąte, jednocześnie przyjmujemy z większą radością te rzeczy, które uznajemy za uzyskane poprzez modlitwy”
.

Powód nr 6: Dla potwierdzenia Bożej Opatrzności

Lubię Kalwina, ponieważ on zawsze wydaje się odnosić rzeczy do Opatrzności Bożej. To samo robi on z modlitwą, a my powinniśmy skierować modlitwę w stronę utwierdzenia się w Bożej Opatrzności.

“Wreszcie, nasze doświadczenie może, w zależności od miary naszej słabości, potwierdzić Jego Opatrzność. Rozumiemy, że On nie tylko obiecuje nie zaniedbać nas, ale też z własnej woli otwiera drogę, by wołać do niego w momencie konieczności. On wyciąga rękę, by pomóc swoim wiernym, nie karmi ich pustymi słowami, lecz otacza potrzebnym wsparciem”

Kalwin dodaje:

“Ze względu na te rzeczy, nasz miłosierny Ojciec nigdy nie jest ospały czy leniwy, chociaż może sprawiać takie wrażenie. Przeciwnie: trenuje on w ten sposób nas, którzy jesteśmy bezczynni  i rozleniwieni, w poszukiwaniu, dociekaniu i błaganiu dla naszego wielkiego dobra”
.

Podsumowanie

Modlitwa to nie propozycja, to nakaz. I co jest niesamowite, Bóg wysłucha twojej modlitwy i spełni twoją prośbę, jeśli zgadza się ona z Jego wolą. Twoje modlitwy zadziałają.

Jak John Piper powiedział kiedyś:

“Modlitwa sprawia, że dzieją się rzeczy, które by się nie działy, gdybyś się nie modlił”

 

Print Friendly, PDF & Email