Boża koncepcja

Według Biblii sam Bóg wybrał rodzinę na podstawowy element ludzkiego społeczeństwa, ponieważ uważał że człowiek nie jest powinien żyć sam.

1 Mojż. 2:18  … nie jest dobrze, aby człowiek był sam

Ten werset wyraźnie wyróżnia się w biblijnej narracji o stworzeniu. Pismo Święte opisuje kolejne dni tygodnia stworzenia i przerywa każdy etap słowami „Bóg widział, że było dobre”. Dobroć w akcie stworzenia pojawia się jako główny temat Księgi Rodzaju 1 (wersety 4, 10, 12, 18, 21, 25), a zdanie „Bóg widział, że było dobre” jest powtarzane wiele razy, podobnie jak refren po każdej zwrotce pieśni. Wreszcie, po szóstym dniu stworzenia, powiedziano nam z naciskiem:

„Bóg widział wszystko, co uczynił, i rzeczywiście było bardzo dobre”.


Zwieńczenie dobrego dzieła

1 Mojż. 2:18 PAN Bóg powiedział też: Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc.

Ale potem Księga Rodzaju 2:18 zabiera nas z powrotem do końca szóstego dnia i ujawnia, że tuż przed tym, jak Bóg zakończył swoje dzieło twórcze, pozostała tylko jedna rzecz, która „nie była dobra”. Każdy aspekt całego wszechświata został zakończony. Każda galaktyka, gwiazda, planeta, skała, ziarno piasku i maleńka cząsteczka były na swoim miejscu. Wszystkie gatunki żywych stworzeń zostały stworzone. Adam nadał już nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Ale wciąż istniał jeden niedokończony aspekt stworzenia:

1 Mojż. 2:20 I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu, i wszelkim zwierzętom polnym. Dla Adama jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego

Adam był sam i potrzebował odpowiedniego partnera. Dlatego ostateczny akt stworzenia Bożego w szóstym dniu – ukoronowanie, które uczyniło wszystko we wszechświecie doskonałym – został osiągnięty poprzez uformowanie Ewy z żebra Adama. Potem „przyprowadził ją do mężczyzny” (1 Mojż. 2:22).
.


Akt ustanowienia

Tym aktem Bóg ustanowił rodzinę raz na zawsze. W Księdze Rodzaju czytamy:

1 Mojż. 2:24 Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się z żoną, i staną się jednym ciałem

Jezus zacytował ten werset w Mat. 19:5, aby podkreślić świętość i trwałość małżeństwa jako instytucji. Ten sam werset cytowany jest praktycznie za każdym razem, gdy dwoje wierzących jednoczy się w chrześcijańskiej ceremonii małżeńskiej. Przypomina, że małżeństwo i rodzina są wyświęcone przez Boga, a zatem święte na Jego oczach.

Tak więc to nie przypadek, że relacje rodzinne zawsze były rdzeniem całej ludzkiej cywilizacji. Według Pisma Świętego Bóg właśnie tak to zaprojektował. A zatem, jeśli rodzina rozpadnie się jako instytucja, ostatecznie cała cywilizacja rozpadnie się wraz z nią.
.


Deklinacja instytucji rodziny

W ciągu ostatnich kilku pokoleń widzieliśmy ten destrukcyjny proces na naszych oczach. Wydaje się, że współczesne świeckie społeczeństwo wypowiedziało wojnę rodzinie.

 • Pochwala się przypadkowy seks.
 • Rozwody są epidemią.
 • Samo małżeństwo podupada, ponieważ wiele mężczyzn i kobiet zdecydowali, że lepiej żyć razem bez ślubu lub bez zakładania rodziny.
 • Aborcja jest plagą na całym świecie.
 • Szerzy się przestępczość nieletnich, a wielu rodziców celowo porzuciło swoje role w rodzinie.
 • Z drugiej strony, wykorzystywanie dzieci w wielu formach nasila się.

Nowoczesne i postmodernistyczne filozofie zaatakowały tradycyjne role kobiet i mężczyzn w rodzinie. Grupy specjalnego interesu, a nawet agencje rządowe wydają się dążyć do rozwiązania tradycyjnej rodziny, opowiadając się za normalizacją homoseksualizmu, małżeństw osób tej samej płci oraz (w niektórych kulturach krajach) programów sterylizacji. Rozwód został ułatwiony, przepisy podatkowe karzą małżeństwo, a opieka społeczna nagradza samotne matki bardziej niż pełne rodziny. Wszystkie te trendy (i wiele innych podobnych) są bezpośrednimi atakami na świętość rodziny.

W dzisiejszych czasach rodziny w filmach są prawie zawsze przedstawiane jako karykatury rażąco dysfunkcyjnych rodzin. Ktoś (w USA) niedawno zauważył, że jedyną telewizyjną „rodziną”, która regularnie uczęszcza razem do kościoła, są „The Simpsons”. Ta szydercza kreskówka w przesadny sposób pokazuje dysfunkcyjną rodzinę Simpsonów, która jest obrazem najgorszym z możliwymi do wyobrażenia cechami. The Simpsons zaprojektowane jest głównie po to, by kpić i oczerniać zarówno kościół, jak i rodzinę. Ale to nie żart. Nieustanna parada podobnie dysfunkcyjnych asortymentów ludzi atakuje nas w telewizji i filmach. Hollywood nadało nowego znaczenia słowu „rodzina”.

Tymczasem tradycyjne komórki rodzinne z silnymi, rzetelnie pracującymi rodzicami, których priorytety są skierowane na dom i rodzinę, zostały wymazane z popularnej kultury, sprawiając wrażenie, jakby były karykaturą.

Chociaż wielu chrześcijańskich przywódców od dziesięcioleci żarliwie wyraża obawy dotyczące rozpadu rodziny, sytuacja stale się pogarsza, a nie poprawia, w całym społeczeństwie. Świeccy komentatorzy społeczni zaczęli ostatnio twierdzić, że tradycyjna komórka rodzina nie jest już nawet „realistyczna”. Artykuł opublikowany niedawno w internetowym magazynie Salon stwierdza:

„Idealna” amerykańska rodzina – ojciec i matka, związani ze sobą małżeństwem, wychowujący swoje biologiczne dzieci – to martwa relikwia, symbol narodowy, który nie został jeszcze wycofany z obiegu jako wytarty i nieco nierealny”.[1]

Według wielu samozwańczych „ekspertów” tradycyjna komórka rodzina nie będzie po prostu działać w społeczeństwie XXI wieku. (ale czy społeczeństwo będzie istnieć i działać bez rodziny? Przyp. redakcji)

Wiem jednak, że te głosy są błędne, ponieważ dosłownie widziałem tysiące rodziców w naszym kościele, którzy wprowadzili w życie to, czego Biblia uczy o rodzinie, i oni i ich rodziny zostali za to bardzo pobłogosławieni.

W miarę jak społeczeństwo kontynuuje swoje szalone dążenie do wyeliminowania rodziny, a cała nasza kultura coraz bardziej się rozpada, chrześcijanie stają się coraz bardziej ważni niż kiedykolwiek wcześniej, aby zrozumieć, czego Biblia uczy o rodzinie i wprowadzić ją w życie w naszych domach. Może być tak, że przykład, jaki dajemy światu poprzez silne domy i zdrowe rodziny, na dłuższą metę będzie jednym z najpotężniejszych, atrakcyjnych i żywych dowodów na to, że kiedy Biblia mówi, to mówi z autorytetem Boga, który stworzył nas – i którego projekt dla rodziny jest idealny.

John MacArthur, źródło

.


Przypis redakcji

Zakładanie rodziny i dbanie o nią to nie tylko ważna funkcja z punktu widzenia społeczeństwa. Karykaturowanie tradycyjnej rodziny w mediach i wyśmiewanie idei rodziny przez ludzi samotnych nie ma potwierdzenia w twardych faktach. Brad Wilcox, socjolog z University of Virginia, kwestionuje pozorne zalety stanu wolnego; [2] Pyta on:

Czy życie w stanie wolnym to naprawdę dobre życie? Czy sport, podróżowanie albo skupianie się na karierze zawodowej brzmi lepiej niż zawiązanie rodziny? Fakty jednak dowodzą, że żonaci mężczyźni uprawiają więcej seksu i zarabiają więcej pieniędzy niż ich samotni partnerzy?

Otóż posiadanie obowiązków motywuje do działania i osobistego rozwoju. Takie obowiązki dorosłego człowieka wypierają stopniowo niedojrzale zachowania co powoduje że człowiek staje się bardziej odpowiedzialny w życiu i w pracy. W wyniku tego jego zarobki rosną szybciej niż jego samotnych kolegów.

Innym elementem upadku rodziny jest brak modelu ojca; ich nieobecność miała tragiczny wpływ na miliony czarnych Amerykanów mówi Larry Elder. Lary wypowiadając się dla PragerU [3] pyta:

Co stanowi większe zagrożenie dla czarnych społeczności: rasizm czy nieobecność ojców?

Opierając się na morzu oficjalnych danych oraz na własnym wychowaniu jak ważni są ojcowie w Afro-Amerykańskich rodzinach wskazuje na brak modelu ojca. Ci ojcowie jeśli są przekształcają chłopców w odpowiedzialnych i szczęśliwych mężczyzn. Bardziej szczęśliwych kiedy sami umieją żyć w rodzinie i mogą wychowywać swoje dzieci zamiast kombinować jak żyć na ”kocią są łapę” i wyłudzić w ten sposób więcej pomocy społecznej.

Ważność rodziny to nie tylko idea dla Chrześcijan czy temat dla ludzi wychowanych w rodzinach rozbitych czy dysfunkcyjnych. Dla przykładu kanał Wojna Idei w programie ”Małżeństwo. Co tworzy trwały związek?” [4] zadaje pytanie:

Co wpływa na to, że niektóre małżeństwa się udają, a inne kończą się rozwodem? Czy można określić kto ma statystycznie większe szanse na stworzenie trwałego i szczęśliwego związku?

Pomimo że ten kanał w żadnym stopniu nie promuje Chrześcijaństwa, to wskazuje na zalety posiadania partnera, małżeństwa i posiadania dzieci. Wojna Idei podaje że badania statystyczne jasno wskazują że małżeństwa ludzi praktykujących swoja wiarę (nie mylić z wierzący-niepraktykujący) w Boga rzadziej się rozpadają, a jeśli posiadają więcej niż dwoje dzieci to statystycznie nie rozpadają się wcale.

Na koniec nie można pominąć Żydów. Odrzucają oni Jezusa jako Zbawiciela, ale jeśli chodzi o rodzinę są w tej samej linii co praktykujący Chrześcijanie. Dennis Prager założyciel PragerU odnosi przykazanie ”Czcij ojca i matkę” [5] do działania całej cywilizacji. Dennis zauważa że Bóg nakazuje kochać bliźniego, Boga i obcego przybysza. Jednak Bóg nie nakazuje kochać ojca i matkę, ale ich czcić (respektować), ponieważ kochanie ich czasami może być niemożliwe. Oddawanie należnej czci rodzicom jest poniekąd uznawaniem, że istnieje jeszcze wyższy autorytet moralny niż sam rodzic, czyli Bóg. W konsekwencji bunt przeciwko ojcu i matce jest tak naprawdę buntem przeciwko samemu Bogu.

Ojciec psychologii, ateista Sigmund Freud stworzył teorie, że negatywne uczucia jednostki wobec własnego ojca w znaczny sposób odzwierciedlają się w uczuciach wobec Boga. Jeszcze jedno: cecha respektowania ojca i matki w skali społecznej jest antidotum na totalitaryzm! Prawie pierwszą rzeczą jaką każdy system totalitarny próbuje zrobić to zerwać wieź rodzica i dziecka, i zastąpić to przywiązaniem wobec państwa. Na koniec Prager mówi;

Brak regularnego kontaktu dorosłego dziecka z rodzicem to przeciwieństwo oddawania należnego respektu.

Rodzina jest nie tylko praktyczna i pożyteczna, ale jest święta przed Bogiem. Samolubne życie dla samego siebie nie tylko niszczy istniejącą rodzinę, ale jest też zalążkiem przyszłych problemów. Zwykle ludzie organizują się w grupy nie tylko pomagające sobie, ale też w grupy destrukcyjne, zagłuszające poczucie sumienia i uchylające się od obowiązków wobec społeczeństwa, a nawet wobec własnej rodziny. Dysfunkcja w rodzinie podobnie jak grzech nie mija z czasem ale się pogłębia i zaostrza. Gdy pobłażliwi rodzice cicho stymulacją swoje dzieci przez nagradzanie ich bezczynności i lenistwa, te dzieci jak dorosną będą już głośno domagać się prawa do eutanazji dla rodziców, czy dożywotniej opieki od państwa dla siebie. Upadek społeczeństwa przyspiesza się wraz ze wzrostem żądań konsumpcyjnych ludzi, tak jak upadek rodzin postępuje wprost proporcjonalnie do antyspołecznych zachowań. Każdy dla własnego dobra powinien przeanalizować czy jego rodzina i on sam nie zmierza w niewłaściwym kierunku.

Zadaj sobie następujące pytania, albo porozmawiaj o nich z kimś zaufanym:

 • Jak często zauważasz że wieź społeczna zanika i sprowadza się do spędzenia wolnego dnia w czasie świąt kościelnych albo narodowych?
 • Czy problemy umierającego społeczeństwa mogą być rozwiązane w oparciu o niesprawiedliwych ludzi (rząd), czy konieczne jest odniesienie się do uznania autorytetu Boga?
 • Czy widzisz przejawy upadku więzi społecznych na przykładzie swojej rodziny i czy ciebie interesuje aby stawić temu opór?- Jeżeli pochodzisz ze dysfunkcyjnej rodziny, czy starasz się założyć własną bez powielania błędów jakie widziałeś, czy też poddałeś się i chcesz po prostu żyć sam?.
 • Jeśli się kiedykolwiek zbuntowałeś przeciwko rodzicom i opuściłeś dom, czy pomyślałeś wtedy aby się pomodlić albo spotkać z przyjacielem wierzącym w Boga?.
 • Czy kościół do którego chodzisz kładzie nacisk na spędzaniu czasu z ludźmi lubiącymi muzykę, wycieczki, konferencje, czy też kładzie nacisk na tradycyjne wartości takie jak pomaganie własnej rodzinie i ludziom potrzebującym ponad zadowalaniem własnego ja?

Przypisy

[1] Amy Benfer, “The nuclear family takes a hit” (7 Jun 2001), Salon.com.
[2] Be a Man. Get Married. źródło
[3] Black Fathers Matter źródło
[4] Wojna Idei w programie ”Małżeństwo. Co tworzy trwały związek? źródło
[5] Honor Your Father and Mother źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan