„Jeśli podsumujemy wszystkie przedstawione dowody to możemy wskazać, że arminianizm wywodzi się z kościoła Rzymskiego i prowadzi do tego samego dołu, z którego został wydobyty.”–  Augustus Toplady

Arminianizm to plugawa herezja! Żaden boski prorok, ani Paweł, ani Chrystus nigdy nie głosili tej semi-pelagianistycznej, taniej ewangelii, która nie ma mocy zbawiania gdyż nie jest ewangelią. Kanony z Dort mówią o arminianizmie jako „nowatorskim pomyśle”, „interwencji ludzkiego umysłu” bądź „obrzydliwym błędzie”, który „stoi w sprzeczności z Pismem Świętym”. Ten artykuł wyjaśni kilka powodów dlaczego arminianizm to plugawa herezja, a nie nieistotna doktryna, którą Chrześcijanie mogą ignorować.

Dlaczego arminianizm jest herezją?

Arminianizm naucza, że istoty ludzkie nie są całkowicie zdeprawowane gdyż mogą użyć swojej słabej i zmiennej wolnej woli aby dostąpić zbawienia. Jest to sprzeczne z Pismem Świętym – te naucza, że grzesznicy zostali poczęci w grzechu, umierają w grzechu, są niewolnikami grzechu  i jego sługami – którzy są całkowicie skażeni we wszystkich dziedzinach i częściach ciała oraz duszy. Twierdzenie, że grzesznik może przyjść do Chrystusa poprzez użycie wolnej woli jest równoznaczne z błędnym założeniem, że ma takie „Pragnienie”, które jest wyraźnie przeciwstawne do nauczań Pawła

Rzym. 3:10-18

10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;

11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

13 Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami.

14 Ich usta pełne są przeklinania i goryczy;

15 Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi;

16 Zniszczenie i nędza na ich drogach;

17 A drogi pokoju nie poznali.

18 Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.

Izaj. 64:6 My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr.

Psalm 58:3 Niegodziwi zeszli na bezdroża już od łona matki, od urodzenia błądzą, mówiąc kłamstwo.

Przysł. 22:15 Głupota jest przywiązana do serca dziecka

Psalm 143:2 A nie stawiaj przed sądem swojego sługi, bo nikt z żyjących nie będzie usprawiedliwiony przed tobą.

1 Król. 8:46 Jeśli zgrzeszą przeciw tobie – bo nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył – i rozgniewasz się na nich, i podasz ich wrogowi, który uprowadzi ich w niewolę, do ziemi nieprzyjaciół, dalekiej czy bliskiej;

Kazn. 7:20 Doprawdy, nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze I nie grzeszył

Przysł. 20:9 Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu?

Jer. 17:9 Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?
.


Idol upadłych ludzi

Wolna wola jest wielkim bożkiem upadłych ludzi, którzy wynoszą swoje obrzydliwe decyzje ponad boskie zarządzenia. Zjawisko to powszechnie znane jest jako wolność kontr-przyczynowa (ang.contra-casual) bądź libertarianizm – co jest fortelem, który nigdy nikogo nie zbawił ani nie był w stanie zbawić – gdyż wolna wola może jedynie posłać ludzi do piekła ale nikogo nie pośle do nieba. Z tego mędrkowania narasta kilka problemów:
.

Boży szacunek dla niewierzących

Jeśli Bóg usprawiedliwiłby człowieka gdyż ten swoim działaniem odróżniał się od innych ludzi poprzez swoją libertariańską wolność do akceptacji Chrystusa – to uczyniłoby Boga szanującym osoby, co wyraźnie zaprzecza Pismu

Dzieje 10:34 Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby;

Dan. 4:35 A wszyscy obywatele ziemi jako za nic poczytani są. Według woli swojej postępuje, z wojskiem niebieskiem i z obywatelami ziemi, a niemasz, ktoby wstręt uczynił ręce jego i rzekł mu: Cóż to czynisz?

Przyp. 16:4 PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.
.

Człowiek ma powód do chluby

Tylko człowiek chełpliwy miałby czelność stwierdzić, że jest wspólnikiem bądź kapitanem w zbawieniu swojej duszy gdyż jego decyzja o tym, że zostanie zbawiony była bardziej opłacalna niż kogoś innego, gdy obaj dostąpili tej samej łaski.

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków (np. właściwą decyzję), aby nikt się nie chlubił.

.

Człowiek może stawiać warunki

Nikt nie jest w stanie ocalić się od Boskiego gniewu bądź przyjść do Chrystusa na własnych warunkach lub w wybranym przez siebie czasie, bo Bóg zarządził przed stworzeniem podstaw świata, że wszystkie rzeczy staną się prędzej czy później, włączając w to zbawienie każdego człowieka z osobna.

Jan 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.

Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.

Dzieje 13:48 Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.

Rzym. 8:28-30 28 wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. 29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.

Efez. 1:3-6 3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. 4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 6 Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym;

Efez. 1:11-12 11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; 12 Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie.

1 Tes. 1:4 Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga;

1 Tes. 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;

2 Tes. 2:13-14 13 Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 14 Do tego powołał was przez naszą ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.
.

Ludzkie decyzje ponad Bożymi

Arminianizm wywyższa ludzkie decyzje ponad boskie zarządzenia. Poddaje on boskie zarządzenia  decyzjom człowieka, a nie ludzkie decyzje zarządzeniom Boga. Skutkiem tego jest argument arminianów, że Boski wybór i potępienie są zależne od przewidzianej wiary bądź niewiary, czyli w zależności od tego czy zdeprawowany grzesznik zaakceptuje bądź odrzuci Boga. To nie jest mowa z niebios, to kłamstwo z piekła. Jakie są problemy z tym argumentem?

Hiob 9:12  Oto gdy co porwie, któż go przymusi, aby przywrócił? Albo któż mu rzecze: Cóz czynisz?

Dan. 4:35 A wszyscy obywatele ziemi jako za nic poczytani są. Według woli swojej postępuje, z wojskiem niebieskiem i z obywatelami ziemi, a niemasz, ktoby wstręt uczynił ręce jego i rzekł mu: Cóż to czynisz?
.

Wewnętrzne dobro w człowieku

Jeśli Bóg musiałby przewidzieć czy grzesznik go zaakceptuje czy też odrzuci – to oznaczałoby, że Bóg musiałby widzieć coś w grzeszniku co może chwalić, a nie coś czym się brzydzi. Bóg nie widzi absolutnie niczego co musiałby chwalić, a wszelkie nasze najlepsze dzieła nie zyskują Boskiej przychylności, a wzniecają jego gniew.

Rzym. 8:8 Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.

Efez. 2:1 I was ożywił, którzy byliście umarli (a nie duchowo chorzy) w upadkach i w grzechach;

Ponadto jeśli Bóg musiałby przewidywać czy grzesznik go zaakceptuje czy też odrzuci to oznaczałoby, że Bóg nie jest transcendentny. Wszystko wiedzący Bóg nie musi przewidywać; On już wie przez wieczność, a jest tak gdyż zaplanował wszystko co ma nadejść.

Jan 1:13 13 Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.

Jan 5:21 Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.
.

Efez. 3:11 Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

Rzym. 8:9 którzy są powołani według postanowienia Boga.

Hebr. 6:17 Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą;
.

Zbawieni idą do piekła

Arminianizm jest diabolicznie nieewangelicki gdyż naucza, że namiestnicza i dająca odkupienie śmierć Chrystusa jest uniwersalna dla wszystkich, nawet tych, których Ojciec pośle do piekła. Czy to oznacza, że Chrystus zbawił grzeszników czy tylko, że grzesznicy stali się możliwi do zbawienia? Jeśli Chrystus umarł za wszystkich – to oznaczałoby, że spowodował, że grzesznicy stali się możliwi do zbawienia. W związku z tym zastosowanie jego śmierci zależałaby jedynie od zwykłej ludzkiej woli do akceptacji bądź odrzucenia, nie jest to więc chwalebna ewangelia łaski.

Jan 10:15 oddaję moje życie za owce.

Mat. 1:21 I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud 

Efez. 5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;

Jan 17:9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi

Obj. 5:9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.
.
.

Zniekształcenie ewangelii

Arminianizm zniekształca nauki wolnej łaski Boga. Jeśli Boska łaska jest związana poprzez ludzką decyzję to łaska Boga nie jest darmowa, a zbawienie należałoby przypisać człowiekowi a nie Bogu. Ponadto, jeśli ludzka wola poprzedza wolę Boga, bądź jeśli Boska potęga w Ewangelii jest jedynie możliwa jeśli ludzie współpracują, to Paweł byłby kłamcą gdyż powiedział

Fil. 2:13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.

I nazwał Ewangelię mocą Bożą ku zbawieniu

Rzym. 1:16 Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.

Dlatego też obrońcy tego półpogańskiego papizmu nauczają o swojej własnej prawości oraz gardzą wolną łaską.
.

Niepewność zbawienia

Arminianizm zaprzeczy sobie twierdząc, że odnowieni święci mogą zejść z drogi wiary, którą uprzednio przyjęli. Niedouczeni ludzie odrzucą ten konieczny wniosek i założą, że nie wszyscy arminianie zgodzą się z takim poglądem. Pomimo tych przypuszczeń oraz opinii kobiet i mężczyzn, arminianie nie mogą mieć żadnej pewności co do swojego zbawienia, ponieważ jeśli mają wolną wolę aby zostać zbawieni to logicznym jest, że będą mogli ją utracić. Odnowieni Chrześcijanie mają wręcz pewność zbawienia, gdyż Boskie zarządzenia pozostają niezmienne, wieczne i absolutne.

Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moję dam do serca ich, aby nie odstępowali odemnie.

1 Piotra 1:5 Którzy mocą Bożą (nie własnymi wysiłkami) strzeżeni jesteście przez wiarę (która jest Bożym darem niezależnym od człowieka) w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.

Judy 1:24-25 A temu, który ma moc ustrzec was od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały,  Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.”

1 Tes. 5:23-24 „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.”

Rzym. 8:28-30, A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.”

Jana 10:26-30 „Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

Efez. 1:4-5 4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;
.


Możliwe zastrzeżenia

Czy twierdzę, że arminianie nie są zbawieni? Twierdzę, że żadna istota ludzka nie może zostać zbawiona chyba, że „Ewangelia go ocali”. Arminianizm jest fałszywą ewangelią. Z tego względu arminianie nie są zbawieni. Jeśli arminianin „zostanie” zbawiony— albo jeśli jest zbawiony— to nie jest arminianinem. Jeśli arminianin jest zbawiony to stało się tak pomimo arminianizmu. Istnieją wyznawcy arminianizmu będący na podstawowym etapie swojej wiary, którzy mogą być niedoinformowani albo źle poinformowani o ich wiedzy. Jednakże jeśli są odrodzonymi to nie są arminianami- gdyż ewangelia Arminian nie ma żadnej mocy zbawczej i nikogo nie zbawiła—a to oznacza, że nie jest ewangelią.

Jak odpowiadam umiarkowanym kalwinistom, którzy nazywają arminianów braćmi, a następnie potępiają mnie jako hiper-kalwinistę gdy nazywam arminianizm herezją? Wydaje się to być sofizmatem, gdyż mężczyźni i kobiety, którzy używają tego błędnego założenia hiper-kalwinizmu starają się obalić nieistniejący argument bądź nie wiedzą co hiper-kalwinizm oznacza. Nazwanie arminianizmu herezją nie uzasadnia bycia potępieńczo nazwanym hiper-kalwinistą.
.


Nie wysyłam arminianów do piekła

Ani nie namawiam innych Chrześcijan aby nie byli im świadkami bądź traktowali ich jakby nie ci byli stworzeni na podobieństwo Boga. Twierdzę, że Chrześcijanie powinni być im świadkami poprzez mówienie im prawdy. Nazywanie arminianizmu herezją może wydawać się surowe. Jednakże nie jest to niebiblijne gdyż w Piśmie występuje precedens warunkujący ostry dialog bądź dosadne upomnienie 1 Król 18:20-40, Dzieje 9-24,  Mat. 23

Nie deklaruje klerykalnie, że arminianie zostali zbawieni ale także nie nazywam ich braćmi jak wielu umiarkowanych kalwinistów, którzy nazywają innych takich jak ja hiper-kalwinistami tylko dlatego, że nazwałem arminianizm herezją. Zamiast tego ja jestem im świadkiem – gdyż byłoby dla mnie szczególnie trudnym bycie świadkiem wobec arminianów jeśli nazywałbym ich braćmi – co zwodniczo oznaczałoby wiarę w to, że są „braćmi w Chrystusie” pomimo faktu, że utrzymują ewangelię która nie może ich zbawić i której Chrystus nigdy nie nauczał.

Dlatego właśnie twierdzę, że umiarkowani kalwiniści są prawdziwymi hiper-kalwinistami, bo dlaczego mieliby świadczyć wobec arminianów jeśli już nazywają ich braćmi? Arminianie nie są braćmi w Chrystusie, co wymaga tego aby Chrześcijanie byli im świadkami i nie zaniedbywali swojej odpowiedzialności przez zwodzenie arminianów ku wierze w to, że są zbawieni.
.


Podsumowanie

W tym artykule twierdzę, że arminianizm jest herezją gdyż

  1. Naucza, że zbawienie jest warunkiem przewidzianej wiary
  2. Oraz, że boska łaska jest tania i nie jest darmowa gdyż to od człowieka zależy czy ją przyjmie bądź odrzuci.
  3. Poza tym naucza, że Boskie wieczne zarządzenia mogą zostać udaremnione przez wolność kontr-przyczynową osoby
  4. Oraz, że śmierć Chrystusa tylko spowodowała, że grzesznicy stali się możliwi do odkupienia.

To właśnie dlatego tania łaska i półpogańskie kłamstwo arminianizmu są fałszywą ewangelią.

Arminianie. Przestańcie traktować Boga jakby był konstytucją bądź kartą praw człowieka.

Nie jest on bogiem, który traktuje ludzi na równi, nigdy nie dyskryminuje i zapewnia każdemu prawo do skorzystania z wolnej woli do wyboru. Wręcz przeciwnie, On jest Bogiem który da swoją wolną łaskę temu komu będzie chciał. Jest tak bo Bóg robi jak mu się podoba zbawiając i potępiając grzeszników, o czym zadecydował przed stworzeniem świata zgodnie z Jego niezmienną wolą. Pokutujcie i wierzcie w Ewangelię!

Sonny Hernandez, źródło


Kanony Synodu w Orange (529 rok)


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email