Antyintelektualizm w natarciu

…z twojej wypowiedzi wynika, że nie czytasz uważnie Biblii…

To, lub bardzo podobne sformułowanie, usłyszymy z ust wyznawców ruchu zielonoświątkowego podczas dyskusji o darach Ducha Świętego kiedy tylko wskażemy, że niektóre z darów a dokładniej mówiąc cuda i znaki, spełniły swoje zadanie w kościele apostolskim i zostały przez Boga wstrzymane.

Zaraz potem neomontanista przytoczy kilka cytatów na potwierdzenie słuszności głoszonych przez siebie kontynualistycznych nauk. Cytatów całkowicie oderwanych z kontekstu nie tylko najbliższego otoczenia danego fragmentu ale i całokształu nauki Słowa Bożego. Następnie fragmenty te zostają dopasowane do przeżyć jakich doświadcza zielonoświątkowiec. Zjawisko to nazywa się eisegezą i jest wczytywaniem doktryny do tekstu.

Rozważmy jeden z takich cytatów


Szaleni prorocy?

1 Sam. 10:5-7 5 Potem przyjdziesz na pagórek Boży, kędy jest straż Filistyńska; a gdy tam wejdziesz do miasta, spotkasz się z gromadą proroków zstępujących z góry, a przed nimi będzie harfa, i bęben, i piszczałka, i lutnia, a oni będą prorokowali. 6 I zstąpi (וְצָלְחָ֤ה wə•ā•lə•āhna cię Duch Pański, i będziesz z nimi prorokował, a odmienisz się w inszego męża. 7 A gdy przyjdą (וְהָיָ֗ה wə•hā•yāhte znaki na cię, czyń cokolwiek znajdzie ręka twoja: bo Bóg jest z tobą.

…pagórek Boży…

Prawdopodobnie Gabaa znajdujący się 12 kilometrów na północ od Jeruzalem, nazwany tak na cześć szkoły proroków jaka została tam założona.

1 Sam. 13:3 Tedy Jonatan pobił straż Filistyńską, która była w Gabaa, i usłyszeli Filistynowie. Zatem Saul zatrąbił w trąbę po wszystkiej ziemi, mówiąc: Niech usłyszą Hebrejczycy.

Wzmianki o szkołach proroków pojawiły się w czasach Samuela. Miały swoje siedziby w Gabaa, Najot, Betel, Galgal i w Jerychu.  Tam młodzi mężczyźni byli nauczani religii i przygotowywani do prowadzenia religijnego uwielbienia. Niektórzy z nich otrzymywali Boże objawienie.

1 Sam. 19:18,20 18 Poszedł tedy on i Samuel, a mieszkali w Najot…20 Tedy posłał Saul posły, aby pojmali Dawida; którzy gdy ujrzeli gromadę proroków prorokujących, i Samuela stojącego, a przełożonego nad nimi, przyszedł i na posły Saulowe Duch Boży, a prorokowali i oni

2 Król. 2:3 Tedy wyszli synowie proroccy, którzy byli w Betel, do Elizeusza, i rzekli do niego: Wieszże, iż dziś Pan weźmie od ciebie pana twego? A on rzekł: Wiemci; milczcie tylko.

2 Król. 2:5 Tedy przystąpiwszy synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, do Elizeusza, rzekli do niego: Wieszże, że dziś Pan weźmie pana twego od ciebie? A on rzekł: Wiemci; milczcie.”

2 Król. 4:38 Potem wrócił się Elizeusz do Galgal, a głód był w onej ziemi, i synowie proroccy mieszkali przy nim. Tedy rzekł do sługi swego: Przystaw garniec wielki, a uwarz kaszę synom prorockim
.

…z gromadą proroków…

Bez wątpienia mowa o najlepszych uczniach tej szkoły założonej prawdopodobnie przez samego Samuela, gdzie głównymi gałęziami edukacji były znajomość zakonu i psalmologia z użyciem instrumentów muzycznych
.

…a przed nimi będzie harfa, i bęben, i piszczałka, i lutnia…

Instrumenty muzyczne stanowiły akompaniament pieśni prorockich

1 Kron. 25:1 I odłączył Dawid i hetmani wojska na posługiwanie synów Asafowych i Hemanowych, i Jedytunowych, którzy prorokowali przy cytrach, i przy harfach, i przy cymbałach. A była liczba ich, to jest mążów pracujących w usłudze swej:

1 Kron. 13:8 Lecz Dawid i wszystek Izrael grali przed Bogiem ze wszystkiej mocy, i pieśniami, i na harfach, i na cytrach, i na bębnach, i na cymbałach, i na trąbach

1 Kron. 25:3 Z Jedytuna: Synowie Jedytunowi: Godolijasz, i Zery, i Jesajasz, Hasabijasz, i Matytyjasz, i Symej, sześć, pod ręką ojca ich Jedytuna, który prorokował przy harfie, wyznawając i chwaląc Pana
.

…oni będą prorokowali…

Tutaj: będą śpiewać na chwałę Bogu
.

…zstąpi na ciebie Duch Pański…

צָלַח tsalach – masowy pęd, gwałtowny ruch

Dosłownie: “spadnie na ciebie” obdarzając potencjałem i usposobieniem umożliwiającym działanie w sposób o wiele lepszym od twojej poprzedniej natury i nawyków; zamiast prostoty, ignorancji i cielęcej nieśmiałości chłopa będziesz pełen energii, mądrości i wielkoduszności godnej księcia.

4 Mojż. 11:25 I zstąpił Pan w obłoku, i mówił do niego, a wziąwszy z Ducha, który był w nim, podzielił go między siedemdziesiąt mężów starszych; i stało się, gdy odpoczął nad nimi on Duch, tedy prorokowali, a potem nigdy

Izaj. 11:2 I odpocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bojaźni Pańskiej.
.

…odmienisz się w inszego męża….

To znamienne wyrażenie pojawia się w Biblii tylko jeden raz, w tym właśnie miejscu. Opisuje przemianę umysłu, który otrzymuje nową siłę i energię będącą efektem działania Ducha Pańskiego.

1 Sam. 10:9 I stało się, gdy się obrócił, aby odszedł od Samuela, odmienił Bóg serce jego w insze; i spełniły się wszystkie one znaki dnia onego

W przypadku Samsona było to zyskanie wielkiej siły fizycznej, w przypadku Saula była to umiejętność przewodnictwa ludowi.

Sędz. 14:19 I przypadł nań Duch Pański, a szedłszy do Aszkalonu, zabił z nich trzydzieści mężów a wziąwszy łupy z nich, dał szaty odmienne onym, którzy zgadli zagadkę, i rozgniewawszy się bardzo poszedł do domu ojca swego

Sędz. 15:14 Który gdy przyszedł aż do Lechy, tedy Filistynowie krzycząc bieżeli przeciw niemu; ale Duch Pański przypadł nań, i stały się powrozy, które były na ramionach jego, jako nici lniane ogniem spalone, i rozerwały się związki z rąk jego

1 Sam. 10:10 I przyszli tam na pagórek, a oto, gromada proroków spotkała się z nim, i odpoczął na nim Duch Boży, i prorokował w pośrodku nich

1 Sam. 11:6 Tedy zstąpił Duch Boży na Saula, gdy usłyszał słowa te, i zapalił się gniew jego bardzo
.

…A gdy przyjdą te znaki na cię…

בּוֹא bo – przyjdą, wydarzą się, przypadną

Znaki czyli wydarzenia opisane w wersach 2-6 stanowiących najbliższy kontekst rozważanego fragmentu:

  1. Odnalezienie oślicy, wers 2
  2. Napotkanie trzech mężów na potlu Tabor zdążających do Betel z koźlętami, chlebem i winem, wersy 3-4 3
  3. Spotkanie z prorokami, wersy 5-6.

Gdy te rozmaite zapowiedziane wcześniejwydarzenia się spełnią. Jednak lepszym tłumaczeniem słowa “przyjdą”  jest “wydarzą się”
.

…czyń cokolwiek znajdzie ręka twoja: bo Bóg jest z tobą…

Saul miał czynić wszystko zgodnie ze swoją możnością

Kazn. 9:10 Wszystko, co przedsięweźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej, albowiem niemasz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz.
.


Fakty są bez znaczenia

Właściwa interpretacja Pisma oparta o zasady hermeneutyki wskazuje na przemianę Saula z niedoświadczonego młodzieńca w króla Izraela zdolnego do właściwego zarządzania całym narodem i państwem. Świadectwem tej przemiany miały być odpowiednia seria wydarzeń: odnalezienie oślicy, spotkanie z trzema mężami i spotkanie ze śpiewającymi prorokami a efektem umiejętność podejmowania suwerennych decyzji. Zaufanie, jakim Bóg obdarował Saula zostało wyrażone ustami proroka Samuela: czyń cokolwiek znajdzie ręka twoja: bo Bóg jest z tobą”

Jednak dla zielonoświątkowców powyższe fakty są całkowicie bez znaczenia. Według neomontanistycznej tradycji fragment 1 Samuela 10:5-7 uwiarygadnia ekstatyczne zachowania, jakie mają miejsce podczas ekscesów w czasie zielonoświątkowych zgromadzeń.

Bo przecież Saul odmienił się w innego męża, czyli wyszedł z siebie, wpadł w ekstazę pod wpływem muzyki i towarzyszyły mu cudowne znaki i cuda…

Kiedy wskażemy charyzmatykowi prawidłowie znaczenie danego fragmentu w oparciu o głęboką egzegezę tekstu, ten natychmiast zasłoni się kolejnym frazesem: „litera zabija Duch ożywia”. W ten sposób neomontaniści tworzą dwie wzajemnie się wykluczające i niemożliwe do pokonania w dyskusji góry nie do zdobycia:

  • z jednej strony zarzucają ignorancję (nie znasz dobrze Słowa Bożego),
  • z drugiej strony oskarżają o faryzeizm (za bardzo opierasz się na Słowie za mało na Duchu).

W ten sposób wykazują, że jedynie słuszną interpretację Słowa Bożego posiada osoba, która czyta je pobieżnie i polega na swojej intuicji i wyobraźni. Oni nazywają to „prowadzeniem Ducha Świętego”.  Problem z takim założeniem jest taki, duch każdemu neomontaniście interpretuje Słowo zupełnie inaczej, skąd biorą się tak liczne wśród nich rozłamy.

Według Międzynarodowego Słownika Penecostalnego i Ruchu Charyzmatycznego, na świecie istnieje więcej niż dwadzieścia tysięcy odrębnych grup lub denominacji charyzmatycznych i zielonoświątkowych.

„Nie czytasz uważnie Biblii / nie znasz Biblii jak należy” oraz „litera zabija Duch ożywia” w ustach charyzmatyka tak naprawdę oznacza „moje zrozumienie tekstu jest zupełnie inne niż twoje, moje zrozumienie jest prawdziwe bo ja mam prowadzenie Ducha Świętego a ty nie”.

Pismo w takich przypadkach zaleca co następuje

Przysł. 27:22 Choćbyś zmiażdżył głupca w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami, nie opuści go głupota.
.
Przysł. 14:7 Odsuń się od głupiego, gdyż nie znajdziesz u niego warg rozumnych.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan