Przywłaszczając sobie imiona Boga

Papież nazywany jest „Ojcem Świętym” (patrz encyklika papieża Leona XIII). Jest również nazywany„naszym Najświętszym Panem”, papież Pius X (patrz przysięga kardynałów).

Słowo Boże mówi, że Ojciec Święty to jedno z imion Boga oraz że Pan jest jeden

Jan 17:11  Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my
.
Efez. 4:5 Jeden jest Pan

Katolicyzm kontra Biblia

Moreri, sławny historyk, powiedział:

„Wojna przeciw Papieżowi jest wojną przeciw Bogu, wiedząc, że Papież jest Bogiem, a Bóg jest Papieżem”

Słowo Boże mówi:

Izaj. 44:8 Czy jest Bóg oprócz mnie?

Papież czyniąc się Bogiem stał się uzurpatorem
.

Decjusz powiedział:

„Papież może zrobić wszystko, co może zrobić Bóg

Słowo Boże mówi:

Izaj. 41:21-23 21 Przedstawcie swoją sprawę, mówi PAN; pokażcie swoje mocne dowody, mówi Król Jakuba. 22 Niech przystąpią i niech nam (rzekomi bogowie) oznajmią to, co ma się stać. Powiedzcie o dawnych rzeczach, które już były, abyśmy rozważyli to w swoim sercu i poznali ich koniec albo przynajmniej oznajmijcie nam przyszłe rzeczy. 23 Oznajmijcie, co nastąpi w przyszłości, a poznamy, że jesteście bogami. Tak, zróbcie coś dobrego lub złego, abyśmy się zdumiewali i razem to oglądali

Papież nie może zrobić tego, co może czynić Bóg zatem jest bogiem fałszywym
.

Papież Leon XIII powiedział o sobie:

„Najwyższym nauczycielem w kościele jest Biskup Rzymu. Jedność umysłów wymagawięc, obok doskonałej zgodności w jednej wierze, całkowitego podporządkowania się i posłuszeństwa woli Kościoła i Biskupa Rzymu jak samego Boga”

Słowo Boże mówi:

O Synu Mat. 23:10 Niech też was nie nazywają mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz (καθηγητήςkathegetes), Chrystus

Καθηγητηςkathegetes – przewodnik, nauczyciel, mistrz, przywódca

O Duchu Jan 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Papież przywłaszczył sobie pozycję najwyższego teologa tym samym w swoim systemie wierzeń zdetronizował tak Syna jak i Ducha Świętego.
.

Papież Pius X powiedział:

„Papież jest nie tylko przedstawicielem Jezusa Chrystusa, lecz jest samym Jezusem Chrystusem ukrytym pod zasłoną ciała. Czy papież mówi? To mówi Jezus Chrystus”

Słowo Boże mówi:

Marek 13:21 Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Oto tam jest – nie wierzcie

Jakuba 3:2 Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym

Papież uczynił się nieomylnym jak Bóg. To wyraz pychy, on ogłosił się być dkoskonałym jak Bóg. Papież jest uzurpatorem.
.

Papież Pius XI stwierdził:

„Wiecie, że jestem Ojcem Świętym, reprezentantem Boga na ziemi, Zastępcą Chrystusa, co oznacza, że jestem Bogiem na ziemi”

 Słowo Boże mówi:

Papież nie jest Ojcem Świętym

Mat. 23:9 I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie

Papież nie jest zastępcą Chrystusa, jest nim na zawsze Duch Święty

Jan 14:16-18 16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.

Papież nie jest Bogiem na ziemi

1 Kor. 8:5-6 5 Bo chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy na ziemi – bo wielu jest bogów i wielu panów; 6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego

Swoją wypowiedzią papież stał się uzupratorem roszczącym sobie prawa należne Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Taki człowiek to antychryst.


Ekumeniczna misja zatracenia

Żaden z punktów reformacji nie jest respektowany przez Rzymski katolicyzm.

  • My wierzymy w Sola Scriptura, tylko Pismo jest źródłem wiary / oni widzą źródło wiary w tradycji, ustnej, spisanej, decyzjach soborów, wypowiedziach papieży tzw. ex cathedra
  • My wierzymyw Sola Grata, tylko łaską zbawieni jesteśmy / oni odrzucają łaskę jako jedyne źródło zbawienia, dodają do niej ludzkie wysiłki
  • My wierzymy w Sola Fide, tylko wiarą jesteśmy zbawieni / oni wierzą w zbawienie z uczynków, dodają do tego też sakramenty
  • My wierzymyw Solus Christus, tylko Chrystus jest zbawicielem / oni mają Marię, pośredniczkę i niebawem współodkupicielkę
  • My wierzymy w Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała / oni padają na kolana przed Eucharystią, Maryją, świętymi, obrazami i figurkami

Jest to fałszywa nauka, wysyłająca na zatracenie “inna ewangelia” o której pisał Paweł.

Gal. 1:8-9 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Ich chrystus jest fałszywy. I każdy protestant powinien się brzydzić z całego serca ich chrystusem i ich “ewangelią”. Oni to babilon, fałszywy system, od którego dzieci Boże muszą się odseparować. Nie ma tu miejsca na wspólne

  1. modlitwy
  2. msze
  3. ewangelizacje
  4. śluby
  5. uwielbienie

Czy ktokolwiek chciałby głosić ewangelię wspólnie z muzułmanami? Przecież oni wierzą w swojego Isa, Jezusa, który jest biblijnym Antychrystem. Ktokolwiek angażuje się we współpracę z KRK jest heretykiem i odstępcą, jest apostatą. To nie jest brat w Chrystusie.

Naszym zadaniem jest głoszenie im ewangelii i biblijnego Chrystusa a nie współpraca


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan