Czas refleksji

Dzisiaj przyszła mi na myśl taka refleksja na temat ruchu charyzmatycznego. Otóż sposoby działania charyzmatyków, szczególnie Ruchu Wiary, ich rozwój historyczny mają kilka punktów wspólnych z islamem. Charyzmatycy zaczynali jako swoista enklawa w świecie chrześcijańskim. Trudno ich nazwać protestantami, którzy przestrzegają 5XSOLA, chociaż oni sami zaliczają się do protestantyzmu, chyba tylko by łatwiej przenikać i oddziaływać na zbory ewangeliczne. Nie prowadzili i nie prowadzą otwartej gry, lecz podstępnie przenikają do zborów ewangelicznych, długo nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Jako że głoszona przez nich „ewangelia” jest łatwa tj. nie wymaga pokuty, upamiętania, nie mówią o grzechu, bardzo mało o krzyżu, to szybko zdobywają zwolenników wśród cielesnych chrześcijan i osób nie odrodzonych z Ducha Świętego. a takich w zborach też przecież jest coraz więcej. Pomału ugruntowują się jako tzw. piąta kolumna w zborach i całych denominacjach.

2 Kor. 11:3-4 3 Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. 4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.

Zwiedzenie zielonoświątkowe a islam

Czy muzułmanie nie działają podobnie jak zielonoświątkowcy i czy nie ma podobieństw w rozwoju obu duchowych zwiedzeń na przestrzeni historii? Zobaczmy jakie istnieją podobieństwa między muzułmanami i zielonoświątkowcami:

Piracka miłość

Trzeba im przyznać, że skutecznie wspierają się wzajemnie, dbają o nowopozyskanych, jeśli tylko ci przyjmują ich heretyckie poglądy bez zastrzeżeń i zbędnych pytań lub dociekań. Oba ruchy wątpiących otaczają z początku także „czułą” opieką piorąc im umysły ile się da.  Gdy „pralnia” jednak nie zadziała, to marginalizują, izolują takich niepokornych wmawiając im oraz pozostałym, że ci pierwsi tracą lub już utracili wiarę i trzeba się wystrzegać takich postaw i tych osób.
.

Niszczenie Kościoła Pana Jezusa

Prawdziwie, biblijnie wierzących, którzy dbają o czystość doktryny uważają za ludzi tylko religijnych, nie mających wiary (w ich heretyckim rozumieniu, czym jest wiara),

Zielonoświątkowcy aktywnie broniących nauki apostolskiej zwą faryzeuszami, hejterami, łowcami herezji itp. Tacy chrześcijanie stają się celem ich ataków, aby jeśli już nie da się takowych „nawrócić” na charyzmanię, to koniecznie trzeba ich zneutralizować, unieszkodliwić, wyeliminować.

Muzułmanie chrześijańskich apologetów nazywają kafir – idącymi na zatracenie niewierzącymi i zwalczają grupowo. W krajach muzułmańskich chrześcijanie są fizycznie mordowani.
.

Kłamstwo w głoszeniu

Gdy chodzi o metody, to w obu ruchach mogą być także te nieetyczne. I tak muzułmanie mogą stosować Taqiyya  aby oszukiwać i kłamać w sprawie swojej wiary aby pozyskiwać wyznawców. Jeden imam podawany za wzór cnót muzułmanina w przebiegły sposób skusił Żyda aby przeszedł na islam: ponieważ Żyd był alkoholikiem, imam powiedział mu, że islam zezwala na picie alkoholu. Po trzykrotnym wypowiedzeniu przez Żyda formułki  „nie ma boga nad allaha a Mohamed jest jego prorokiem” imam powiedział do niego: „teraz jesteś muzułmaninem i jeśli weźmiesz do ust alkohol to cię zabijemy”.

Podobnie charyzmatycy stosują metody jak perswazja, groźby i straszenie piekłem, grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, aż po obmowy, fałszywe oskarżenia, ośmieszanie, a w skrajnych przypadkach, gdy chodzi np. o członków rodziny, którzy chcą zerwać z naukami charyzmatycznymi, nawet mogą to być fizyczne i psychiczne represje. Charyzmatycy nazywają to używaniem „miecza Goliata” tj. że dopuszczalne jest stosowanie broni wroga, …czyli w praktyce wszelkich diabelskich metod.

Jest to także zgodne z ich teologią dominionizmu (Curry Blake i JGLM), która zakłada „ewangelizowanie”, szerzenie „królestwa” różnymi metodami walki (pseudouzdrawianie, wyganianie demonów z ludzi i z jakiegoś terytorium), gdyż charyzmatycy uważają się za misjonarzy królestwa bożego, za narzędzia w ręku boga, wręcz za „małych bogów”  (celowo wszędzie małe „b”), aby położyć wszystkich nieprzyjaciół bożych pod jego stopy, aby dopiero wtedy mógł przyjść ich mesjasz.
.

Wspólny mesjasz

Kim będzie ich mesjasz? Oczywiście oni przygotowują grunt dla antychrysta.

Charyzmatycy nie oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa, który wprowadzi swoje królestwo w momencie największego odstępstwa na świecie, jak o tym mówi Biblia

2 Tes 2:1-12 1 Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; 2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. 3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; 4 Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. 5 Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym? 6 A teraz wiecie, co przeszkadza, tak że się objawi w swoim czasie. 7 Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. 8 Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. 9 Niegodziwiec prz przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; 10 Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu; 12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.  

Według charyzmatyków mesjasz na pewno nie przyjdzie wcześniej, niż oni sami nie zdobędą świata dla… No właśnie, czy dla Chrystusa Jezusa Biblii? Czuwanie w świętości i czystości doktryny zatem ich nie interesuje, a raczej hiperaktywność „misyjna”, niestety dla innego Jezusa, innej ewangelii i w innym duchu. W kulminacyjnym punkcie tej aktywności „misyjnej”, na czele zjednoczonego systemu religijnego tego świata (być może coś w rodzaju chrislamu) stanie ten, którego oczekują, antychryst, największy charyzmatyk w dziejach, czyniący wielkie znaki i cuda na oczach ludzi.

Muzułmanie oczekują na przyjście Mahdiego, który będzie wielkim religijnym przywódcą, człowiekiem silnej ręki, który zjednoczy wszystkie narody i ustanowi globalny kalifat. Przyniesie on pokój i dobrobyt, zabije wszystkich niewierzących. Pomagać mu będzie Isa (Jezus), który ogłosi wszystkim, że muszą czcić allaha i poddać się władaniu Imam Mahdiemu oraz globalnemu rządowi (kalifatowi). Obie postaci odpowiadają chrześcijańskiemu Antychrtystowi i fałszywemu prorokowi.

Obj. 13:11-13 11 Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok. 12 I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. 13 I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. . .

Podsumowanie

Widzimy zatem że bóg zielonoświątkowców jest podobny do bożka półksiężyca muzułmanów, a ich metody przypominają fanatyczne nastawienie do niewiernych prezentowane w koranie, a praktycznie realizowanego przez muzułmanów. Na razie, ale tylko na razie nie ma jeszcze pełnego podobieństwa, gdyż oddziaływanie charyzmatyków jest ograniczone bardziej do sfery duchowej, a nie politycznej. No i zmiany w prawie świeckim jeszcze nie nastąpiły tak daleko, aby umożliwić szersze stosowanie „miecza Goliata”.

Co będzie jednak za niedługi czas, skoro odstępstwo i zmiany geopolityczne postępują coraz szybciej, a związki charyzmatyków z rzymskim katolicyzmem są coraz ściślejsze?

Charyzmatycy na niskim stopniu wtajemniczenia bedą oczywiście zaprzeczać powyższej charakterystyce, ponieważ ich liderzy dozują im te herezje stopniowo, stosownie do stopnia zniewolenia ich umysłów. Natomiast ci bardziej wtajemniczeni, zwodziciele i wilki w owczych skórach, którzy nigdy nie byli własnością Pana Jezusa Chrystusa (Mat. 7:21-23), którzy nawrócili się nie do Boga, ale do tej zwodniczej formy pobożności, ci są sądem Bożym nad ludźmi, którzy nie chcą samego Boga, tylko tego, co Bóg może im dać tj. bogactwo, władzę, sławę według trzech  pokus diabelskich z Mat. 4:1-10. Dlatego sam Bóg zsyła na nich ostry obłęd, ponieważ nie znaleźli umiłowania w prawdzie lecz w nieprawości 2 Tes. 2:11-12.

Mat. 7:21-23 21 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. 

Mat. 4:1-10 1 Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł głód. 3 Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. 4 A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. 5 Wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. 6 I powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień. 7 Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga. 8 Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. 9 I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. 10 Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu B u, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.

2 Tes. 2:11-12 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu; 12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email