Ta pierwsza niedziela

Kiedy dorastałem, nie lubiłem chodzić do kościoła. Dla młodego chłopca z wioski kościół był nudny, kazania długie, wypełniony był starszymi ludźmi śpiewającymi stare piosenki. Wolałem grać lub oglądać piłkę nożną. Była jednak jedna niedziela każdego miesiąca,na którą z niecierpliwością oczekiwałem – ta pierwsza niedziela.

Pierwsza niedziela była niedzielą Wieczerzy Pańskiej. Starsze panie z kościoła ubierały się na biało. Pastor nosił swoją białą szatę. Ołtarz, zwykle bez nakrycia był przyozdobiony białym obrusem pod którym znajdował się chleb i wino. Byłem pod wrażeniem ceremonii i dbałości z jaką przygotowywano stół do Wieczerzy Pańskiej. Widać było ostrożność w rozprowadzaniu elementów. Diakoni nosili białe rękawiczki, a tace przekazywano między sobą z uwagą i czcią. Naprawdę cieszyłem się na myśl o celebracji Wieczerzy Pańskiej. Niestety przy całej ostrożności skierowanej na elementy komunii, podobnej ostrożności nie podjęli uczestnicy,Ci, którzy otrzymywali komunię.


Wieczerza nie dla wszystkich

Wbrew pewnym przypuszczeniom Wieczerza Pańska nie jest dla wszystkich. Jest to błogosławiony sakrament. Podobnie jak chrzest jest dany Kościołowi jako znak Bożej wierności wobec Jego obietnic i zapewnienie serca tego, któremu dane są te obietnice. Mając to na uwadze powinniśmy zrozumieć, że istnieją co najmniej dwie grupy ludzi, których należy zniechęcić do uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej, a mianowicie nienawróconych i nieskruszonych.

Nie dla nienawróconych

Wieczerza Pańska przeznaczona jest dla tych, którzy wyznają wiarę w Pana. W kościele mówi się o nim w różny sposób ponieważ w Piśmie Świętym jest on różnie cytowany. Oprócz tego, że nazywany jest Wieczerzą Pańską

1 Kor. 11:20 Gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy Pańskiej

często określa się ją również jako komunię. Wynika to z faktu, że chleb i kielich są rozumiane jako komunia  lub dzielenie się w i z Chrystusem.

1 Kor. 10:16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa?

Duchowa bliskość, czyli wspólny związek rodzi się z pojednania z Chrystusem.Tylko ci,którzy są w jedności z Chrystusem, mają z Nim społeczność. Oni uczestniczą w Jego ciele i krwi i są w rezultacie z Nim złączeni

Jan 6:56 Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie,a ja w nim

  • Nienawróceni nie mają społeczności z Chrystusem.
  • Nienawróceni nie mają z Nim zjednoczenia.
  • Nie mają obietnicy, że Chrystus przebywa z Nimi.
  • Nienawrócony nie ma w ciele Chrystusa żadnego udziału, ani krwi Chrystusa za niego przelanej.

W związku z tym nie mogą brać udziału w dzieleniu się elementami, które oznaczają osobę i dzieło Chrystusa dla Kościoła

1 Kor. 11:24 A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę

Nawróceni z kolei dostrzegają, że takie są błogosławieństwa pojednania z Chrystusem. Nawróceni rozumieją, że chleb i kielich to głoszenie śmierci Pana

1 Kor.11:26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie

Elementy Wieczerzy Pańskiej poruszają wierzącego do zastanowienia się nad ofiarą Chrystusa i trwałym błogosławieństwem poznania Chrystusa,który jest dla nas. Krew Chrystusa jest odpuszczeniem naszych grzechów

Mat. 26:28 To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów

Ciałem jest skruszony i cierpiący Chrystus, który cierpiał w zamian za nas

1 Kor. 11:24 A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę

Są to błogosławieństwa, które należą do pojednanych z Chrystusem wyłącznie poprzez łaskę i wiarę. Tylko nawróceni, prawdziwie odrodzeni, mogą być zapewni o tych prawdach przekazywanych w Wieczerzy Pańskiej.
.


Nieokazujący skruchy

Wieczerza Pańska przeznaczona jest tylko dla nawróconych, których życie jest egzaminowane, a zatem życie w którym konsekwentnie pokutują. Ten sakrament jest dla wierzących. A jednak to napomnienie dla wierzących jest jasne:

1 Kor. 11:28 Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha

Życie chrześcijańskie jest życiem dokładnie badanym, życiem, które poważnie traktuje wezwanie do pokuty i obietnicę przebaczenia

1 Jana 1:8-9 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy,Bóg jest wierny i sprawiedliwy,aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości

 

1 Jana 2:1 Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego

Niestety, są tacy, którzy odmawiają łaski pokuty, zatwardzając swoje serca i odmawiając wybaczenia, przebaczania. Ci,którzy odmawiają uznania swojego grzechu, chociaż ukrywają gorycz, złość i nienawiść w swoich sercach i odmawiają boskiej rady pojednania z Bogiem i innymi, a tym samym zaniedbują łaskę pokuty – niech powstrzymają się od Wieczerzy Pańskiej. Poza tym spożywanie i picie w takim stanie to ściągnięcie na siebie kary Bożej

1 Kor.11:32 Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem

Niemniej jednak taki stan nie jest pragnieniem Boga dla Swojego ludu. Nasz Bóg lubi wybaczać

Mich. 7:18 Któryż Bóg jest podobny tobie? Który by nieprawość odpuszczał,i mijał przestępstwa ostatków dziedzictwa swego,który by nie zatrzymywał na wieki gniewu swego, przeto,że się kocha w miłosierdziu

W konsekwencji, Jego lud może być zapewniony „o rzeczach lepszych-rzeczach,które należą do zbawienia”

Hebr.6:9 Ale chociaż tak mówimy,to jednak po was,najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia

Mianowicie błogosławionym pojednaniu i wspólnoty duchowej z Chrystusem. Tobie Chrystus mówi: „Przyjdź!

Izaj. 55:1 O,wy,wszyscy spragnieni oraz każdy, kto nie ma pieniędzy pójdźcie do wody;pójdźcie, zaopatrzcie się i spożywajcie; tak, pójdźcie,zaopatrzcie się bez pieniędzy, w wino i mleko bez zapłaty

.


Stary dobry kościół

Tobie Chrystus mówi: „Witaj!”
Do Ciebie Chrystus mówi: „Ciesz się!

Od dawna doceniam ten stary wiejski kościół, w którym zostałem wychowany. Dzisiaj wielu z tych starych, nudnych świętych odeszło do Pana. I wiele z tych starych piosenek stało się moimi ulubionymi. Jedna w szczególności przypomina mi, że Wieczerza Pańska jest błogosławionym zaproszeniem dla wszystkich,którzy łakną i pragną sprawiedliwości:

Chodźcie spragnieni, przyjdźcie i witajcie; Darmową obfitość Boga wychwalajcie.
Prawdziwe przekonanie i prawdziwa pokuta; Każda łaska,która cię przybliża.

I nie ma więcej błogosławionej łaski niż słodka duchowa bliskość z i w Chrystusie.

AnthonyCarter, źródło

Tłumaczyła Marlena Wozowicz


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email