Izaj. 26:3 Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię, bo tobie zaufał
.
Jakub 1:6-8 6 Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. 7 Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. 8 Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach.

Dożywotni okres próbny

Jeśli wierzysz, że zbawienie można utracić, nie możesz mieć pewnośći zbawienia. Bo i skąd możesz wiedzieć, że jutro nie popełnisz grzechu, który przeleje czarę? Albo skąd możesz wiedzieć, że za tydzień nie stracisz wiary, tak, jakbyś sam ją w sobie wzbudził?

Musisz przyznać, że z “bojaźnią i drżeniem” sprawujesz swoje zbawienie. Drżysz w obawie przed utratą zbawienia. Przyjacielu, taka wiara tylko teoretycznie daje możliwość zbawienia. Ona nie zbawia. Twój Chrystus na krzyżu niby zbawił wszystkich, lecz w rzeczywistości nikt nie został przez niego zbawiony. On tylko stworzył możliwość zbawienia. A od ciebie zależy czy przyjmiesz to zbawienie oraz czy w nim wytrwasz, czy też odpadniesz.

Ustanowiłeś się właśnie panem swojego zbawienia. Stąd twoja bojaźń i drżenie. Jesteś arminianinem. W rzeczywistości wierzysz w zbawienie z uczynków.


Inny chrystus

Chrystus arminianizmu – oferuje zbawienie każdemu człowiekowi i czyni “wszystko, co w jego mocy“, aby doprowadzić grzesznika do zbawienia. Jego wysiłki i czyny często okazują się bezużyteczne, ponieważ wielu odrzuca ofertę.

Chrystus Biblii – władczo powołuje się tylko na wybranych i Swoją mocą prowadzi ich do zbawienia. Żaden z tych, którzy są Jego, nie zginie.

Chrystus arminianizmu – cierpiał na krzyżu za wszystkich, a tym samym uzyskał możliwość zbawienia każdego człowieka. Sama śmierć Chrystusa na krzyżu, chociaż nazywana «wyczynem», nie jest w stanie, bez pozytywnego wyboru grzesznika, uratować nikogo konkretnie, ponieważ wielu, wielu z tych, za których On umarł, według arminianizmu – umiera i idzie na zatracenie.

Chrystus Biblii – umarł tylko dla wybrańców Boga i grzeszników Jego wyczyn jest rzeczywisty, on naprawdę dokonał wiecznego odkupienia i zbawienia tych wszystkich, za których oddał duszę. Jego śmierć była substytutem przekleństwa za grzechy ludu. Ta ofiara przebłagania naprawdę usunęła wszelką niegodziwość Jego ludu wybranego

Chrystus arminianizmu – kocha wszystkich ludzi tak samo bez wyjątku i szczerze pragnie ocalić wszystkich.

Chrystus Biblii – szczerze kocha i zbawia tylko tych, których dał mu Bóg Ojciec, bez uprzedzenia, do zbawienia

Czy wierzysz w Chrystusa Biblii? A może w chrystusa arminianizmu, który bliższy jest pogańskim kapryśnym bożkom, które dziś mają taki humor, jutro inny? Których słowo jest nic nie warte i nie mają żadnej mocy zbawić człowieka pozostawiając go zdanego na własne wysiłki? Czy bóstwo, w które wierzysz, ma moc zachować cię do końca, czy też zależy to od ciebie?
.


Stały umysł a pokój

Jan 14:27 Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka.

…nie tak jak daje świat…

Świat oferuje pokój, a jakże. Po każdej wojnie następuje czas wytchnienia, odbudowy, regeneracji. Jednak nigdy pokój ten nie jest stały, nigdy nie jest trwały. On zawsze jest czasowy. W rzeczywistości chodzi tutaj raczej o czasowe zawieszenie broni. Prędzej czy później wybucha konflikt, leje się krew, giną ludzie.

…pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam…

Nie tak się to ma z pokojem, jaki oferuje Bóg. Jego pokój został zawarty w niewiarygodny sposób. On sam stanął po naszej stronie i to On podpisał pokój tak za siebie jak i za nas! To pokój, którego nie da się złamać. To pokój wieczny.

Jer. 32:40 I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie.

Boży pokój trwa na wieki i nie może być naruszony przez żadną ze stron. Bóg nie złamie tego pokoju, człowiek nie wypowie wojny Bogu.

  • On obiecał, że nie przestanie dobrze czynić zbawionym
  • On dał zbawionym nowe serce, które nie chce odstępować od Niego

On zapewnił trwały pokój, którego nie złamie żadna ze stron wcześniejszego konfliktu. On już się nie gniewa. Gniew za grzechy zamiast na nas, wylał na Swojego Syna.

A ty przyjacielu? Skoro wierzysz, że dziś jesteś zbawiony a być może jeszcze tego wieczoru możesz złożyć głowę na poduszce i popełnić grzech, który tego zbawienia cię pozbawi, jak możesz powtórzyć za Pawłem:

Rzym. 5:1 Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa

…niech się nie trwoży wasze serce…

Czemu? Ponieważ nasz pokój z Bogiem jest trwały, zbawienia nie można utracić.

1 Jana 4:18W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
.
2 Tym. 1:17 Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

On kocha swój lud. A miłość polega na tym, że to On nas umiłował a nie my Jego. Źródłem naszej miłości do Boga jest Jego miłość. To przecież On dał nam serca, które Go miłują. On sprawia wszystko we wszystkich. To nie tak, że my Boga pokochaliśmy, bo on nas pierwszy umiłował. My Go ciągle miłujemy ponieważ on nas pierwszy umiłował. Tej miłości nie ma końca.

1 Jana 4:10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
.
1 Jana 4:19 My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.
.
1 Kor. 12:16  ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

To dlatego nasze serca nie trwożą się. W nas jest Boża miłość, dowód naszego zbawienia. Lecz czemu arminianie trwożą się i żyją w strachu przed utratą zbawienia?

  • ich bóg nie jest suwerenem zbawienia
  • oni są suwerenem zbawienia
  • ich bóg nie dba o swoje dzieci wystarczająco
  • oni sami muszą o siebie zadbać

To straszny i kapryśny bożek. On tylko mówi, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, lecz w rzeczywistości zatruwa dusze kłamstwem. Mówi potem, że wiarę musisz sam zachować. A jak tą wiarę zachować? Co zrobić, żeby nie stracić wiary?

  • Czytać Pismo? Wielu czyta, nigdy nie dochodząc do wiary
  • Czynić dobre uczynki, bez których wiara jest martwa? Wielu czyni dobro, a jednak nie ma wiary

Arminiański bożek tak naprawdę naucza zbawienia z uczynków. On odcina ludzi od zbawienia.
.


Stałość umysłu

Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię, bo tobie zaufał (Izaj. 26:3) Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam.  Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. (Jakuba 1:6-8)

Bóg dał nam stabilne umysły. To dlatego my się nie chwiejemy. My ufamy. Taka jest kolejność rzeczy, nie odwrotna. Inni mogą wierzyć, że jeśli będzie zachowywał swój umysł w stałości to zdobędzie pokój z Bogiem. To nie jest nasza wiara. My wierzymy, że to Bóg dał nam stałość umysłu i to On zachowuje nas w stałości. To niezasłużony dar łaski. To cecha zbawionych.

2 Tym. 1:7 Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu (sofronismo – samokontroli).
.
1 Kor. 2:16
Ale my mamy umysł Chrystusa.

Niezbawieni za to są chwiejni. Oni mogą myśleć o sobie, że są chrześcijanami, że są naszymi braćmi, jednak owoce ich serc wyprzedzają ich w świadectwie zaprzeczającym tej rzeczywistości. Ich życie pełne jest zwątpienia. Strachu przed utratą zbawienia. Przez to są niestali w swoich drogach. Ile by się nie starali, koniec końców zawsze znajdą w sobie powód do niewiary w Boga. I zupełnie jak w przypadku ćmy, która leci do ognia tylko po to, aby zginąć, będą oni szli w kierunku Boga pragnąc zbawienia, jednak w głębi duszy nienawidząc Go z powodu strachu. Zostali oświeceni ewangelią, jednak nie zrozumieli jej. Są chwiejni w swoich drogach: dziś zbawieni, jutro nie, pojutrze być może znów zbawieni, i tak w kółko. To bojaźliwi ludzie, którzy niech nie myślą, że od Boga coś otrzymają

Obj. 21:8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.
.
Hebr. 6:4-6 4 Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego; 5 Zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku; 6 A odpadli – ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę.

Jeśli twój umsył jest niestały, jeśli wierzysz w utratę zbawienia, jeśli drżysz o swoją przyszłość, wiedz, że nie masz trwałego pokoju z Bogiem, nie masz umysłu Chrystusa.

Hebr. 6:9 Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu.
.
2 Tes. 2:13 nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan