W okowach pogańskich koncepcji

Pytanie: Jak czujecie się, gdy słyszycie wyrażenie „wolna wola”?

R.C. Sproul: To jest tak ważna idea; ja zawsze mówię, że wszyscy mamy umysły, które są skażone wpływami pogańskich pomysłów. Odkąd byliśmy małymi dziećmi, zostaliśmy nauczeni, że natura funkcjonuje niezależnie od mocy Bożej, niektóre siły natury, jak grawitacja są wpisane w cykl działania przyrody itp.; również od dzieciństwa, od niemowlęctwa wręcz zostaliśmy nauczeni pogańskiego zrozumienia działania ludzkiej woli. Błąd polega na tym, że powiedziano nam, że mamy wolną wolę aby wybierać cokolwiek chcemy w sferze duchowej, gdzie punktem wyjścia jest pozycja neutralna (obojętna) bez żadnych wcześniejszych skłonności, tendencji czy pragnień, kierujących nas czy to w prawo czy w lewo, ku dobru czy złu.
.


Ograniczenia wolnej woli

I teraz: wszyscy reformowani ludzie mówią, że mamy wolną wolę w sensie umiejętności podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, która pozostała po upadku. Każdy ma zdolność do tego, żeby wybrać co chce. Wy wszyscy dokonaliście wyboru, żeby być tutaj, bo wasze pragnienie tego było większe, niż niechęć do tego. Właśnie dlatego mamy tyle kłopotów, grzeszymy ponieważ decydujemy zgrzeszyć. Więc wiemy, że mamy umiejętność dokonywania wyborów w takim sensie, że mamy wolę właściwą dla istot stworzonych, w tym sensie możemy powiedzieć, że mamy „wolną wolę”.
.


Biblijna perspektywa

Jednak kiedy Biblia mówi o naszej woli, nie lubi używać terminu „wolna”, ponieważ musimy sprecyzować, wolna od czego? Jeśli powiemy, że mamy wolę wolną od przymusu, tak, nasza wola jest wolna od przymusu. Ale jeśli masz na myśli, że jest wolna, wolna od moralnych więzów i niewoli, to jest właśnie pogańska teoria, że jesteśmy wolni do tego, żeby być sprawiedliwi i robić właściwe rzeczy itp. Nie, nie, nie, Biblia mówi, że byliśmy martwi w naszych grzechach i że wola jest zniewolona tymi pragnieniami naszego serca, które są ustawicznie złe.

Jan 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Przysł. 20:9 Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu?

Hiob 14:4 Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego.

Rzym. 3:23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga

Jan 8:34 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

Rzym. 3:10-11 a jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

Kazn. 7:20 Zaiste nie masz człowieka sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze, a nie grzeszył.

Jan 6:65 Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.

To była bitwa między Augustynem i Pelagiuszem, Lutrem i Erasmusem, Kalwinem, Edwardsem i ich przeciwnikami, znacie ich. Kalwin powiedział:

„Jeśli przez wolną wolę masz na myśli umiejętność wybrania rzeczy Bożych, która jest rezultatem nowonarodzenia, to w takim kontekście „wolna wola” jest zbyt wyszukanym terminem, żeby zastosować go do nas śmiertelników.”

.


Libertos a Liberum Arbitrium

Pytanie: A czy jest jakiś inny termin, którego wolisz używać, może ludzka odpowiedzialność, pełne zdolności wolicjonalne, co wolałbyś powiedzieć zamiast mówić „wolna wola”?

R.C Sproul: Więc mogę powiedzieć  „wolna wola”, ale wtedy muszę to sprecyzować, tak jak zrobił Augustyn:

  • Przed upadkiem mieliśmy Liberum Arbitrium”  tzn. wolną wolę i również mieliśmy Libertos tzn. wolność,  co znaczy moc do tego, aby robić to, co właściwe, jeśli chodzi o rzeczy Boże.
    .
  • Po upadku dalej mamy Liberum Arbitrium tzn. wolną wolę, zdolność wybierania, ale to co straciliśmy to Libertos – wolność, i tylko Duch Święty może przywrócić nam wolność, którą utraciliśmy po upadku.

Problem z teologią będącgo pod wpływem pogaństwa semi-pelagianizmu jest taki, że oni próbują przywrócić definicję woli sprzed upadku, mówią, że nasza wola została osłabiona po upadku i tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak wielka jest ta słabość,

  • mówią że człowiek jest chory w grzechach,
    .
  • a nie, że jest martwy w grzechach.

Dlatego napisałem książkę „Chętny, by wierzyć” (z ang. „Willing to believe”), która przedstawia całą historię tej debaty na temat wolnej woli. Moim pragnieniem nie była po prostu obrona Reformowanej Biblijnej Teologii, ale uświadomienie ludziom, skąd te idee się wzięły. To nie wynikło z długich rozpraw na temat wolnej woli, jak ktoś mógłby pomyśleć, że można je znaleźć w Biblii. Tak, w Piśmie możemy znaleźć ideę ludzkiej odpowiedzialności, ale nie pogański nurt nauczania o wolności woli.
.


Wolność człowieka

Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu? Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Zaiste nie masz człowieka sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze, a nie grzeszył. Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. – Bóg Trójjedyny

R.C. Sproul

Tłumaczył Marcin Mucha

https://youtu.be/dmsdxdNZ47k

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan