Walka trwa

1 Piotra 4:17 Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?

Tak zwane “reformowane chrześcijaństwo” w Polsce w zdecydowanej większości złożyło broń już dawno temu. Być może gdzieniegdzie obecne są nieśmiałe próby propagowania pięciu punktów Kalwinizmu (TULIP) przy założeniu separacji Ewangelii od doktryn łaski. Zabieg ten jest celowy, ponieważ w innym przypadku wyznawcy “reformowani” zmuszeni zostaliby do ogłoszenia anathemy nad swoimi doktrynalnymi oponentami (któych broń Boże nie nazwą nigdy przeciwnikami ani wrogami). Wszystko po to aby zachować ekumeniczną, ponaddoktrynalną jedność.

Podobna tendencja, a w zasadzie duchowa amblyopia rozpoznawalna jest na całym świecie. Jednakże, ku chwale Najwyższego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, istnieją jeszcze środowiska, które broni nie złożyły. Te, zgodnie z oczekiwaniem, są prześladowane przez letnich “kalwinistów”.

Jedną z takich osób jest Michael Bunker, autor 31 książek, w tym wielu bestselerów i jednocześnie chrześcijanin Reformowany. Postać nietuzinkowa ponieważ nie dbając o swoją karierę (i co za tym idzie popularność i zarobki) bezkompromisowo głosi prawdę Ewangelii i zwalcza jej wrogów za co przez adwersarzy oskarźany jest o brak miłości do Kościoła:

„Michael, wydajesz się, że spędzasz cały swój czas na atakowaniu chrześcijaństwa i wiernych, a prawie nie ścigasz ludzi świeckich, niegodziwych i ateistów…”

Poniżej osobista odpowiedź na zarzut, która dla wszystkich apolgetów i polemistów powinna być przykładem.


Polemika

Ok, spójrzmy na to i zobaczmy co mówi Biblia:
.

Sąd nad Izraelem

Mojżesz podniósł miedzianego węża na pustyni nie po to, by ocalić jakieś teoretyczne plemię na Borneo, które nie słyszało Ewangelii, ale dlatego, że cały Izrael został pokąsany przez ogniste węże (za niegodziwość, szemranie i bałwochwalstwo). Ci, którzy patrzyli na miedzianego węża – wywyższonego jako obraz Chrystusa – zostali ocaleni od śmierci, która z pewnością by ich spotkała ze względu na obecną w nich truciznę.

4 Mojż. 21:9 Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu; gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu.

Punktem do zapamiętania jest to, że sąd rozpoczął się w domu Bożym. Rozwiązanie sądu ognistych węży zostało zaoferowane szczególnym ludziomspośród ludu, na który padł sąd.

4 Mojż. 21:5-6 5. Lud zaczął więc mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: … 6. Zesłał więc PAN na lud węże jadowite, które go kąsały; i pomarło wiele osób z Izraela.

Potępienie starego świata

W rzeczywistości Bóg nie posłał Noego na cały świat, aby mu głosił. Bałwochwalcze, mordercze dzieci Adama osiedliły się na równinach i praktykowały religijne faksymile wzorowane na jedynej prawdziwej religii. Noe zbudował swoją arkę pośród nich. Nie pojechał do Anglii, aby pokazać tam zdjęcia swojej arki. W ogóle nie pojechał do Anglii.

1 Mojż. 6:13-14 I Bóg powiedział do Noego: Nadszedł koniec wszelkiego ciała przed moim obliczem, bo ziemia przez nie jest pełna nieprawości; wytracę je więc wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę

Potępienie Kanaanejczyków

Cała Biblia jest historycznym zapisem osądzania i niszczenia bałwochwalców przez Boga. Kanaan nie był pełen nieświadomych chłopów, którzy nie znali boga, ale Bóg usunął Izraela i umieścił ich w niewoli w Egipcie, aby niegodziwość i zło ludzi mieszkających w Kanaanie się wypełniły. Termin „Kanaanici” był często używany w odniesieniu do wszystkich ludzi zamieszkujących Ziemię Obiecaną – Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, a wcześniej termin „Amoryci” był często używane ogólnie w odniesieniu do tych samych osób.

1 Mojż 9:25 I powiedział: Niech będzie przeklęty Kanaan, będzie sługą sług swoich braci.

Kim byli ci ludzie? Byli bałwochwalcami, którzy wywodzili się od swoich przodków w prawdziwej religii i ją zepsuli. Ustanowili wiele religii i bogów naśladujących: Marduka, Ozyrysa, Astarte itd., wszystkie zepsute faksymile oparte na opowieściach o dziełach prawdziwego Boga, przekazanych przez synów Noego, którzy opowiedzieli historię Bożego działania w świat od początku do potopu.

To nie były rdzenne, nietknięte plemiona. Byli skorumpowanymi bałwochwalcami i Bóg oddał ich potępionym umysłom, by budowali potiomkinowskie systemy religijne ziemi obiecanej oparte na słabym, wątłym zarysie prawdziwej religii, ale pochłoniętym… zepsutym, niegodziwym i bałwochwalczym.

Potępienie Izraela

Podobnie Jezus nie przyszedł na cały świat, ale przyszedł do Izraela, aby go osądzić, potępić i wybawić z niego nieliczne Swoje owce, które w nim były. Tak jak Izraelici zostali usunięci z ziemi przez 400 lat, aby nieprawość fałszywych wyznawców religii w Kanaanie została wypełniona, tak Jezus, w swoim pierwszym przyjściu, przybył do Ziemi Obiecanej po upływie około 400 lat między wydarzeniami w Starym i Nowym Testamentem.

Przybył, aby sądzić i potępić Izrael za odstępstwo w momencie, gdy ich nieprawości doszły do ​​pełni. W Ziemi Obiecanej zbudowano całą religijną faksymilię, twierdząc, że jest prawdziwą religią Boga.

Mat. 23:33-36 33. Węże, plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? 34. Dlatego ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w Piśmie. Niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych ubiczujecie w waszych synagogach i będziecie ich prześladować od miasta do miasta; 35. Aby spadła na was wszelka krew sprawiedliwa przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. 36. Zaprawdę powiadam wam: Spadnie to wszystko na to pokolenie.

Chrystus przyniósł zbawienie tym, którzy byli Jego i którzy byli suwerennie chronieni, i wyprowadził Swoje własne owce z fałszywej religii i bałwochwalstwa… i zniszczył resztę, nie zostawiając kamienia na kamieniu.

Łuk. 21:6 Przyjdą dni, w których z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.

Zbawienie przyszło do bojących się Boga, którzy byli z duchowego Izraela (wybrani Żydzi i poganie), ale nie z narodowego Izraela.

Sąd nad skompromitowanym kościołem

Chrystus Pozwolił religii stworzonej pod Jego imieniem, która już zaczęła się deprawować, gdy Apostołowie jeszcze chodzili po ziemi, pozwolił jej rozprzestrzenić się na cały świat i zbudować wieżę, dom, winnicę i klepisko dla Jego gniewu.

Jana 19:15 A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego.

Jezus powiedział, że sam z siebie nic nie zrobił, ale zrobił i powiedział tylko to, co widział i robił Ojciec (Jan 5:19; 14:10). Ludzie prawdopodobnie mówili:

„Hej Jezu, dlaczego ciągle potępiasz faryzeuszy, saduceuszy i uczonych w Piśmie? Dlaczego nie potępiasz połykaczy ognia z Bora Bora?”

Fałszywe chrześcijaństwo zbudowało całą religię wokół jednego wersetu wyrwanego z kontekstu z rozdziału, który wyraźnie stwierdza, że:

Jan 3:14-15 14. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy; 15. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Rozumiecie już? Są to dwa wersety, które prowadzą do Jana 3:16 (Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne)– wersetu, wokół którego współcześni odstępcy zbudowali religijną faksymile.


Wnioski

Bóg nie powiedział Mojżeszowi, aby wzniósł węża na pustyni, aby potępić Izrael. Izrael został już potępiony, a ogniste węże już wyszły między nich, gryząc ich i zabijając. Mojżesz uformował i uniósł miedzianego węża, aby Izrael mógł być zbawiony. Cały Izrael? Oczywiście nie. Nie, ponieważ wielu już umarło i nadal umierało: „Zesłał więc PAN na lud węże jadowite, które go kąsały; i pomarło wiele osób z Izraela. (4 Mojż. 21:6)

To nie ja porównuję to do przyjścia Chrystusa i mówię wam, że wydarzenia na pustyni były typem na przyjście Chrystusa. Mówi ci to Biblia.

 • Węże nie zostały wysłane do mieszkańców Borneo, którzy nigdy nie słyszeli o prawdziwym Bogu. Ludzie na których węże zostały zesłane byli dziećmi Adama, już potępionymi.
  .
 • Bóg nie wzbudził miedzianego węża dla zgubionego ludu Ameryki Środkowej. Posłał miedzianego węża, aby został wzbudzony pośród niegodziwych bałwochwalców Izraela (Izrael jest typem Kościoła, jeśli jeszcze tego nie widzieliście).
  .
 • Izrael został już potępiony. Wśród nich były węże. Wąż miedziany został wzbudzony, aby ocalić wybranych spośród Izraela, którzy spojrzeli na ten obraz i dano im poznać, że wąż miedziany na słupie był typem Chrystusa, wyniesionego na krzyżu tylko dla nich.

Co dzieje się po błędnie zinterpretowanym i pozbawionym kontekstu wersecie, którego używają współcześni Kananejczycy, Hetyci, Amoryci, Peryzzyci, Chiwwici i Jebusyci, aby zbudować w kraju fałszywą religię, używając imienia Chrystusa?

Jan 3:17-19 17. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. 18. Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. 19. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe.

Podobnie Jezus powiedział przywódcom Izraela, że są w ciemności. Nie widzieli. Byli ślepymi przywódcami niewidomych (Mat. 15:14). Pamiętaj… wiara jest darem. Biblia mówi to od deski do deski. Ci, którzy nie wierzą, już są potępieni. Już ukąszeni przez ogniste węże.

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
.
Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa
.
1 Kor. 3:5 Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.
.
Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
.
Jan 6:29 To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał.
.
Gal. 5:22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
.
Dzieje 3:16 A przez wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich.
.
Kol. 2:12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.
.
Efez. 1:19-20 I czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich


Potrzeba potępienia

Dlaczego więc poświęcam swój czas na potępianie głównego nurtu „chrześcijaństwa” i pokazywanie ludziom ich bałwochwalstwa? Ponieważ czytałem Biblię i zrozumiałem ją jedynie dzięki Bożej łasce.

 • Sąd rozpoczyna się od domu Bożego.
 • „Kościół” jest skorumpowany.
 • Jego systemy są bałwochwalcze.
 • To monstrualny monolit zbudowany jako kopia prawdy.

Jest pocieszający, okaleczający i nikczemny, ponieważ produkuje własnego „chrystusa” i własnego „boga stworzonego na podobieństwo Chrystusa, ale z długimi włosami, niebieskimi oczami i wyciągniętymi rękami, który po prostu kocha wszystkich, ale nie jest w stanie ich ocalić.

Ten fałszywy Jezus oczekuje od ludzi zbawienia samych siebie. Przedstawia Boga, który jest potężnym starym czarodziejem, udzielającym prezentów tym, którzy wymyślą właściwe słowa do powiedzenia i nacisną właściwe przyciski.

Istnieje powód, dla którego kartel farmaceutyczny i farmakochwalcy przyjęli węża na słupie jako swoje insygnia. Izrael jest rodzajem chrześcijaństwa. Aby rzeczywiście się tego nauczyć, musisz być wyuczony przez Boga.

Jana 6:45 Napisane jest u Proroków: I wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan