2 Kor. 6:14 Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?

Zbawienie po katolicku

Każdy, kto mieni się być protestantem a brata się z odstępczym systemem Watykanu jest zdrajcą wiary raz przekazanej świętym i apostatą, który zapiera się spuścizny reformacji. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Pięć prostych zasad przekazanych nam przez Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła zostało przywróconych przez Lutra i Kalwina. Tylko Pismo jest źródłem doktryny, tylko z łaski przez wiarę jesteśmy zbawieni, tylko Chrystus jest zbawicielem a chwała należy sie tylko Bogu. Tradycja, pozabiblijne objawienia, kult obrazów, Maryi i Świętych, wszystko to, co propaguje Rzym, nie ma miejsca w prawowiernym kościele.

Dodatkowo według Rzymu aby zostać zbawionym osoba musi:

 1. Zostać ochrzczona
 2. Otrzymać eucharystię razem z innymi sakramentami,
 3. Musi być posłuszna zarządzeniom Kościoła Rzymsko – katolickiego,
 4. Przedstawiać wielkie zasługi i chwalebne uczynki,
 5. Nie może umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym,
 6. Musi wierzyć w niepokalane poczęcie Marii

Rzym dodał również inne dewiacje do ewangelii:

 1. Naturalna teologia – zbawienie z dobrych uczynków bez wiary w Boga Pisma
 2. Skarbiec zasług – możliwość zakupu nadmiaru dobrych zasług pochodzących od świętych
 3. Msza – jako powtarzalna ofiara Chrystusa
 4. Czyściec – zaprzeczenie doskonałego dzieła uświęcenia dokonanego przez Chrsytusa
 5. Odpusty – zmazanie grzechów za pieniądze
 6. Rzymsko-katoliccy księża, kiedy są wyświęcani, są nazywani alter Christus (Drugi Chrystus)
 7. Sakramentale niebiblijne prawo do przebaczania grzechów
 8. Sakramentale niebiblijne prawo do udzielania sakramentu pokuty,
 9. Kontrola nad kanałami łaski przez sakramenty

A na samym szczycie rzymskiej herezji leży powtarzalna ofiara mszy świętej codziennie krzyżująca Chrystusa nieskończoną ilość razy (Hebr. 9:24-26), oraz eucharystia, rzekomo prawdziwe ciało Chrystusa, czyli profanacja wieczerzy Pańskiej (Mat. 15:17).

Ponieważ katolicy wierzą w bałwana, idola, bratanie się z watykańskim systemem jest aktem duchowego cudzołóstwa, to wszeteczeństwo i religijna prostytucja.

Obj. 17:1-2 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą (πόρνης τῆς μεγάλης pornēs tēs megalēs), która siedzi nad wieloma wodami; 2 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu.

.


Protestancka Targowica

Na podstawie artykułu Alians Ewangeliczny i Nawrócenie

Zadaniem Światowego Aliansu Ewangelicznego jest doprowadzenie do duchowej jedności ewangelików z Rzymskim katolicyzmem.

„[…] chrześcijanie katoliccy i chrześcijanie ewangeliczni powinni zadbać o głębszą komunię na tym świecie […]. Na szczeblu krajowym i regionalnym, Rzymskokatolickie Konferencje Episkopalne i Synody Katolickich Kościołów Wschodnich mogą przystąpić do dialogu z krajowymi i regionalnymi Kościołami ewangelicznymi, aliansami ewangelicznymi i organizacjami ewangelicznymi. Ponadto, biskupi diecezjalni mogą porozumiewać się z regionalnymi przedstawicielami ewangelicznymi, sprawującymi równorzędne funkcje, nawet jeżeli nie są oni biskupami. […] Chrześcijanie katoliccy i chrześcijanie ewangeliczni dążą do tego, aby nauczyć się miłować wzajemnie w naszych działaniach ewangelizacyjnych. Są oznaki zbieżności w naszym uczestnictwie w misji Ducha w dzieleniu się dobrą nowiną. Nasze różne tradycje pozwalają dogłębniej zrozumieć treść tego niewyczerpanego źródła. Te spostrzeżenia powinny być zachowane i uwzględnione w dziele ewangelizacji, które podejmujemy, aby w ten sposób wzajemnie się uzupełniać i uznawać w wysiłkach – # 5.

# 5. Wybrane części raportu tłumaczylono dla użytku ludzi rozważających przystąpienie do Aliansu Ewangelicznego w RP. Zob. w Internecie: http://othertongues.neostrada.pl/web/art/E421/E421.pdf, przypis 7, s. 18-20. (link usunięty przez Alians Ewangeliczny)

W oczach Aliansu Ewangelicznego katolicy

 • to bracia w Chrystusie
 • głoszą tą samą ewangelię
 • posiadają tradycję, która uzupełnia protestancką
 • ich struktury są równorzędne do protestanckich

Zadaniem protestantów jest

 • dążenie do zbliżenia z katolikami na poziomie duchowym
 • doprowadzenie do porozumienia ze strukturami katolickimi
 • wspólna ewangelizacja z katolikami

W rzeczywistości katolicy

Światowy Alians Ewangeliczny, którego członkiem jest polski Alians Ewangeliczny posiada dokument Charta Oecumenica, którego  sygnatariusze zobowiązują się „konsultować nasze plany ewangelizacji z innymi Kościołami i zawierać z nimi porozumienia dotyczące tej kwestii dla uniknięcia szkodliwej konkurencji i niebezpieczeństwa nowych podziałów”# 26.

# 26. Konferencja Kościołów Europejskich i Rada Konferencji Episkopatów Europy, Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju współpracy Kościołów w Europie (2001), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, 2002, nr 3, s. 161, tłumaczył Karol Karski. Dokument jest dostępny w Internecie: http://www.luteranie.pl/ekumenia/48/4802.htm, dostęp 19 II 2008

To oznacza, że rzymskich katolików nie wolno ewangelizować i nawracać, ponieważ są uznani za braci, że protestanci i katolicy mają tego samego Boga i głoszą tą samą ewangelię.
.


Skład zarządu polskiego Aliansu Ewangelicznego, który należy do Światowego Aliansu Ewangelicznego:

Mateusz Wichary – Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP; przewodniczący Zarządu Aliansu Ewangelicznego;

Andrzej Bajeński – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP; członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego;

Andrzej Jeziernicki – Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP; członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego;

Cezary Komisarz – Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP; członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego;

Andrzej Nędzusiak – Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła Bożego w Chrystusie; członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego;

Duchowy nierząd z członkami Aliansu Ewangelicznego poprzez program Wizja Ewangeliczna Polska uprawiają

Jerzy Karzełek – Przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan

Zbigniew Masewicz – Lider krajowy Ruchu Chrześcijańskiego Mt28

Leszek Adamski – Pastor Kościoła Bożego w Chrystusie,

Liliana Cydejko – Duchowna Kościoła Bożego w Chrystusie

Henryk Dedo – Prezes Fundacji „Głos Ewangelii”;

Andrzej Górski – Koordynator projektu Ewangeliczna Polska;

Krzysztof Jędrzejewski – Współzałożyciel Fundacji „Od Biznesu do Służby”;

Wojciech Kowalewski – Instytut Rozwoju „Złote Jabłko”;

Konrad Krajewski – Pastor Kościoła Chrystusowego;

Wojciech Kuleczka – Pastor Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej;

Ben Layer – Pastor Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan;

Dawid Muszkiet – Służba M4, Kościół Chrześcijan Baptystów;

Andrzej Mytych – Konsultant projektu Ewangeliczna Polska;

Norbert Palimąka – Prezes Fundacji ESPA, OBDS;

Jerzy Przeradowski – Pastor Kościoła Chrześcijańskiego „Jezus Żyje”;

Bogdan Pszczoła – Instytut Rozwoju Mężczyzny;

Maksymilian Pyra – Pastor Kościoła Chrześcijańskiego w Warszawie;

Paweł Pyra – Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijańskiego w Warszawie;

Adam Urban – Pastor Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.
,


Szara laicka masa

Zwykli wierni w KWCh, KZ, KCh i w KECh nie wiedzą, że pewne działania odbywają się poza ich „autonomią”, na wyższym szczeblu. Nie wiedzą, lub udają, że nie wiedzą. Przywódcy zaangażowani w ekumenię oraz w inne „korporacyjne” projekty autorstwa Ricka Warrena i Billa Hybelsa postulują: „nie ujawniajmy naszych spotkań i naszej aktywności aby nie zgorszyć maluczkich.” A ja postuluję; „Nie prowadźcie ludzi, a zwłaszcza ludzi młodych na duchowe manowce i nie składajcie ich na ofiarę współczesnemu Molochowi.

Na zdjęciu przywódcy kościołów ewangelicznych tworzących poza plecami „maluczkich”,nową strategię” kościoła świadomego celu otwartego na dialog ekumeniczny i „przyjaźń” ze światem. Z rodzinami

źródło zdjęcia: Facebook

 1. Biskup Bajeński z KCh (to on m.in ściągnął do Polski idee Warrena, Hybelsa i telewizję TBN)
  .
 2. Pastor Nędzusiak z KBwCh.
  .
 3. Szef KWCh Karzełek,
  .
 4. Szef KECh Cezary Komisarz
  .
 5. Szef Baptystów Mateusz Wichary. który jest przewodniczącym Aliansu Ewangelicznego oraz członek Prezydium polskiej Rady Ekumenicznej.
  .
 6. Na zdjęciu jest też Henryk Król o którym też wiemy, że jest pro ekumeniczny.

Oni od lat spotykają się w różnych konfiguracjach na bankietach, dziwnych konferencjach. Poklepują się po plecach, uśmiechają się do wspólnych zdjęć. Czy do „maluczkich” dociera informacja o tych wszystkich inicjatywach, konferencjach, projektach, wydawnictwach, mediach „chrześcijańskich” o najczęściej tajemniczych nazwach typu, Wysokie Napięcie, Strefa Zero, Otwarte Niebo, Instytut Przywództwa, IFL Polska TBN, Akademia Homiletyczna, Zdobywcy, Wolni w Chrystusie i wiele innych…?

….Najczęściej te projekty i organizacje para kościelne są dotowane z zagranicznych środków. Zresztą wielu pastorów i misjonarzy jest utrzymywanych i uzależnionych od źródeł w USA. Np. KCh – Polish Christian Ministries, czy KWCh – Christian Missions In Many Lands, Inc. Być na garnuszku rożnych organizacji amerykańskich, to jest bardzo chora sytuacja. Ponieważ wielu pastorów boi się powiedzieć głośno co myślą, boją się przeciwstawić „nowemu porządkowi i nowym strategiom” z obawy utraty źródła utrzymania, ale to jest inny, choć ważny temat. – Andrzej Olszewski


KWCH i ekumeniczny wkład Karzełka

Jeśli nic się nie wydarzy to historia KWCH wydaje się zataczać koło w kierunku KRK. za wikipedią:

Za prekursorów ruchu braci plymuckich w Polsce Centralnej należy uznać trzech byłych księży rzymskokatolickich: Wacława Żebrowskiego, Antoniego Przeorskiego i Stanisława Bortkiewicza, którzy w 1912 roku w Warszawie zarejestrowali Zrzeszenie Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan (tzw. pierwochrześcijanie). Równocześnie na Śląsku Cieszyńskim od 1909 roku za sprawą Józefa Mrózka seniora odbywały się w Trzanowicach regularne nabożeństwa o charakterze zbliżonym do praktyki braci plymuckich. Niedługo potem utworzono zbór w Boguminie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości grupa wiernych skupionych wokół Józefa Mrózka seniora staje się częścią Zrzeszenia Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan.

Starania byłego Rektora Biblijnego Seminarium Teologicznego Zygmunta Karela – który w roku 2000 napisał: „Z zadowoleniem i nadzieją patrzę na wspólne wysiłki w poszukiwaniu jedności chrześcijan ewangelikalnych i katolików” i poparł kontynuowania „koniecznych poszukiwań i dążeń ku jedności” z Kościołem rzymskokatolickim # 42 – nie mogły się ziścić bez poparcia Rady Seminarium i to, że Jerzy Karzełek jest bezpośrednio współodpowiedzialny za obecny kształt uczelni potwierdzają wypowiedziane w filmie słowa Rektora EWST Wojciecha Szczerby: „Nie byłoby nas tutaj również gdyby nie wieloletnie wsparcie Rady Seminarium – ciała ekumenicznego w swym charakterze” # 43.

# 42. Zygmunt P. Karel, Deklaracja „Dominus Jesus”. Aby byli jedno, „Słowo Prawdy”, 2000, nr 10, s. 13.
# 43. Zapis pochodzi z filmu w miejscu od 4:14 – 4:21.

źródło zdjęcia: Facebook

Od lewej Charyzmatyk Nędzusiak KBWCHJ, Andrzej Bajeński KCH (Warrenowiec), Mateusz Wichary Przewodniczący Aliansu Ewangelicznego KCHB i Karzełek. Zdjecie wykonane z okazji 110 lecia Ewangelicznych Chrześcijan (KeCh ).


Czy jest jeszcze dziecko w kąpieli?

Ekumenia dąży do zniszczenia prawdziwego chrześcijaństwa w imię miłości i tolerancji. Inny jest przecież Bóg baptystów, inny zielonoświąkowców, inny warrenowców, inny katolików. Wystarczy sprawdzić wyznania wiary.

źródło zdjęcia: Facebook

Od lewej: M. Kamiński KZ, C Komisarz KeCH, M. Wichary KCHB, A. Nędzusiak KBWJCH, przedostatni to Andrzej Jeziernicki KCHWE, Ostatni A Bajeński K Chrytusowy. Zatem mamy 1 ekumenistę , 3 charyzmatów i 1 Warrenowiec. Piękna zwodnicza kompania.

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne, w którym udział wzięli zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej:

źródło zdjęcia: Facebook

Na zdjęciu powyżej duchowy nierząd uprawiali:

 1. Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów),
 2. bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski),
 3. ks. superintendent Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),
 4. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany),
 5. bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki)
 6. bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów).
 7. Metropolitę Sawę z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego reprezentował bp Jerzy.

Obecni byli również

 • rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski,
 • reprezentanci Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Rzymskokatolickiego,
 • Zielonoświątkowego,
 • Aliansu Ewangelicznego,
 • Armii Zbawienia,
 • oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej,
 • ludzie nauki i mediów,
 • dyplomaci,
 • urzędnicy państwowi
 • oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny

Babilon na miarę Polski.


Liga Biblijna, Projekt 700 miast, Ewangeliczna Polska i M4

O jakiej ewangelizacji tu mowa, skoro w jednym szeregu, ramię w ramię mają iść rzekomo prawowierni chrześcijanie z heretykami?

źródło zdjęcia: Facebook

Drugi od lewej (1 rząd) Jerzy Przeradowski – propagator nauk heretyka i fałszywego proroka oraz pseudouzdrowiciela Benny Hinna

Projekt 700 miast to charyzmatycy głoszący inną ewangelię, w szeregach których są tacy prominentni zwodziciele jak Leszek Korzeniecki, którego niebiblijne doktryny stały się głośne. Do tych starych i rozpowszechnionych w środowisku zielonoświątkowym i charyzmatycznym jak:

 • chrzest w Duchu Świętym po zbawieniu,
 • mówienie „językami”
 • „proroctwa”
 • „uzdrawianie”

dochodzą

 • „złoty pył”
 • olej na twarzy

Więcej tutaj


Zdrada, morderstwo, hańba

Minęło 500 lat od momentu przybicia przez Lutra 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Był to początek drogi ku wolności wyznawania prawd biblijnych, które zostały zagubione w bagnie tradycji, pozabiblijnych objawień, dogmatów wiary ustanowionych przez niebiblijne struktury kościelne, odpustów, kupczenia słowem, moralnego upadku. Wszystko to zostało okupione krwią męczenników, którzy do końca sprzeciwiali się papieżom i ich sługom, mających jeden cel: fizyczną eksterminację ludu Bożego. A gdy nie dało się tego uczynić siłą, Watykan dokonał to w inny sposób.

1 Tym. 6:10 Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary 

Obecny doktrynalny stan ewangelikalizmu jest o wiele gorszy niż Rzymskiego katolicyzmu przed reformacją. Ludzie po prostu nie umieją interpretować Pisma jak należy i nie są zainteresowani dociekaniem prawdy. Gdyby duchowi ojcowie reformacji żyli dzisiaj, z całą pewnością wzywaliby do opuszczenia szeregów nierządnicy, jakim jest polski ewangelikalizm.

Za naszymi plecami zrobiono nas w konia. Parafrazując słowa Henryka Sienkiewicza:

Zdrada! morderstwo! hańba! Jesteśmy Rzymem już, nie Protestantami! Kościół tam mordują w tym domu!

To już koniec organizacyjnego protestantyzmu, który stał się małą nierządnicą, kukiełką Watykanu. W zasadzie nikt nie zostanie skrzywdzony jeśli użyte zostanie jeszcz mocniejsze określenie. Organizacyjny protestantyzm (łącznie z ewangelicznym) jest nie tylko małą nierządnicą, lecz po prostu wszetecznicą, córką wielkiej wszetecznicy, jaką jest Rzym wraz ze światową radą ekumeniczną.

Nadszedł czas kościołów domowych.

Na zakończenie wisienka na torcie. Szczyt nierządu. Czy zastanawialiście się, w którym kierunku zmierza Kościół Zielonoświątkowy? Jeżeli nie, to może poniższy film, na którym pastor zboru Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim, członek prezydium Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP Arkadiusz Krzywodajć śpiewa Bogurodzicę, przybliży Wam kierunek, w jakim zmierzają polscy zielonoświątkowcy. Przypomnijmy, że Bogurodzica to najstarsza polska pieśń religijna zwracająca się do Najświętszej Marii Panny. Ku chwale NMP przyjaciele. Stwórczyni nieba i ziemi.

Soli Mater Dei gloria?


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email