Pierwsza papieska Rzesza

Obj. 13:3 I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się, i poszła za bestią.

Papież to Antychryst. To podstępny wróg chrzescijaństwa Reformowanego. Papieżowi nie udało się zniszczyć Protestantyzmu militarnie, czego dowodzi Wojna Trzydziestoletnia – europejski konflikt trwający od 23 maja 1618 do 24 października 1648 pomiędzy protestanckimi państwami Świętego Cesarstwa Rzymskiego (I Rzeszy) wspieranymi przez inne państwa europejskie (takie jak Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja), a katolicką dynastią Habsburgów.

Wojnę Trzydziestoletnią zakończył Pokój Westfalski. Podpisany w 1648 roku przez zwaśnione strony traktat zakończył tyranię rządów papieskich w dużej części Europy i ustanowił zupełnie nowy system stosunków międzynarodowych znany jako Westfalski Porządek Świata. Na jego mocy papieżowi-Antychrystowi zadano śmiertelną ranę: autorytet papieski został dramatycznie ogranioczny, podobnie jak jego wpływy na państwa narodowe Europy.

Wbrew temu, co ogłasza papieska tiara, dla większości narodów papież przestał być “ojcem królów, namiestnikiem świata i wikariuszem Chrystusa”

Bóg w swojej opatrzności wyznaczył czas pokoju dla Swojego Kościoła. Ale bestia, choć śmiertelnie ranna, nie została zabita. Poniewaz papieże nie mają mocy walczyć ze świętymi militarnie, obecnym celem Antychrysta jest rozwodnienie doktryny. Użytym do tego celu narzędziem był, i jest Arminianizm, z jego herezjami:

Startegia okazała się nad wyraz skuteczna. W kwestii Ewangelii, a w szczególności w odniesieiu do nauki o usprawiedliwieniu, współczesnym “protestantom” bliżej do Rzymu niż do Reformacji.

Niech przykład Lutra i jego zmagań z nieposkromionym papiestwem posłużą ku otrzeźwieniu wszystkim ekumaniakom… Papiestwo bowiem, choć zmieniło sposoby działania, nie zmieniło swojej zdeprawowanej natury


Leon X

2 Tes. 2:7 Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi.

Tzw. papież Leon X był uzurpatorem. Jak każdy paipeż uznawał się za Głowę Kościoła i Ojca Krółów wbrew jasnemu nauczaniu Pisma, że jest tylko Jedna Głowa Kościoła, Jezus Chrystus (Efez. 1:22; 5:23; Kol. 1:18), jeden Król królów, Jezus Chrystus (1 Tym. 6:15; Obj. 17:4) i jeden Wikariusz Chrystusa, Duch Święty (Jan 14:16-18, 23; 15:26; 16:7; Rzym. 8:9; Gal. 4:6). Ponieważ odrzucając fałszywą ewangelię Marcin Luter przeciwstawił się Antychrystowi, rozwścieczony tyran postanowił zniszczyć Reformatora.

Leon odrzucił reformację protestancką, a jego bulla papieska z 1520 r. Exsurge Domine potępiła stanowisko Lutra i wszystkich Protestantów.  Wydrukowane kopie tej bulli miały łaciński tytuł Bulla contra errores Martini Lutheri et sequacium („Bulla przeciwko błędom Marcina Lutra i jego naśladowców”) ale była szerzej znana pod łacińskim incipit, Exsurge Domine (Powstań Panie). Te słowa służą również do rozpoczęcia modlitwy wstępnej w tekście bulli wzywającej Pana do powstania przeciwko „lisom, [które] powstały, aby zniszczyć winnicę” i niszczycielskiemu „dzikowi z lasu”, jak Antychryst nazywał Lutra.

W bulli Leon X dokonałautorytatywnego twierdzeń Lutra w następujących słowach:

Za radą i zgodą tych naszych czcigodnych braci, z dojrzałą rozwagą nad każdą z powyższych tez i z upoważnienia wszechmogącego Boga, błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła oraz z własnego autorytetu, potępiamy, potępiamy i całkowicie odrzucamy każdą z tych tez lub błędów jako heretyckie, gorszące, fałszywe, obraźliwe dla pobożnych uszu lub zwodnicze dla prostych umysłów i sprzeczne z prawdą katolicką. Wymieniając ich, postanawiamy i oświadczamy, że wszyscy wierni obojga płci muszą uważać ich za potępionych i odrzuconych … Wszystkich ograniczamy cnotą świętego posłuszeństwa i pod karą automatycznej ekskomuniki większej

Dodatkowo bulla zawiera dyrektywę zabraniającą jakiegokolwiek korzystania z dzieł Lutra i nakazywała ich spalenie:

Podobnie potępiamy, odrzucamy i całkowicie odrzucamy książki oraz wszystkie pisma i kazania wspomnianego Marcina, czy to po łacinie, czy w jakimkolwiek innym języku, zawierające wspomniane błędy lub którykolwiek z nich; i chcemy, aby byli uważani za całkowicie potępionych i odrzuconych. Zabraniamy każdemu z osobna wiernym obojga płci, na mocy świętego posłuszeństwa i pod powyższymi karami, czytać, twierdzić, głosić, wychwalać, drukować, publikować lub bronić ich. … Rzeczywiście, natychmiast po opublikowaniu tego listu, dzieła te, gdziekolwiek się znajdują, będą dokładnie poszukiwane przez ordynariuszy i inne osoby [duchowych i regularnych], a pod każdą z powyższych kar zostaną publicznie spalone i uroczyście w obecności księży i ludu

Bulla dotarła do Lutra i ten na nią odpowiedział.
.


Przeciwko fatalnej bulli

Obj. 3:8 Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia.

Słyszałem, że bulla przeciwko mnie przeszła przez całą ziemię, zanim do mnie dotarła, ponieważ będąc córką ciemności, bała się światła mojego oblicza. Z tego powodu, a także dlatego, że potępia ona wyraźnie artykuły chrześcijańskie, miałem wątpliwości, czy rzeczywiście pochodzi ona z Rzymu i czy nie jest raczej potomstwem tego człowieka kłamstwa, oszustwa, błędów i herezji, tego potwora Johna Ecka. Podejrzenie to wzrosło jeszcze bardziej, gdy powiedziano, że Eck był apostołem bulli.
.

O autorstwie

Rzeczywiście, styl  i plwocina wskazują na Ecka. To prawda, nie jest wykluczone, że tam, gdzie Eck jest apostołem, można znaleźć królestwo Antychrysta. Niemniej jednak w międzyczasie będę postępował tak, jakbym uważał, że Leon nie jest odpowiedzialny, nie dlatego, że mogę czcić imię rzymskie, ale dlatego, że nie uważam się za godnego cierpieć tak wysokich rzeczy dla prawdy Bożej. Któż bowiem przed Bogiem byłby szczęśliwszy od Lutra, gdyby został potępiony z tak wielkiego i wysokiego źródła za tak oczywistą prawdę?

Ale sprawa szuka godniejszego męczennika. Ja z moimi grzechami zasługuję na inne rzeczy. Ale ktokolwiek napisał tę bullę, jest Antychrystem. Protestuję przed Bogiem, naszym Panem Jezusem, Jego świętymi aniołami i całym światem, że całym sercem sprzeciwiam się tej bulli, że przeklinam ją i potępiam jako świętokradztwo i bluźnierstwo Chrystusa, Syna Bożego i naszego Pana. To jest moje odwołanie, o bulli, córce bulli.
.

Brak podstawy w Słowie

Złożywszy moje świadectwo, przystępuję do wzięcia się za bullę. Piotr powiedział, że powinno się podać powód wiary, która jest w tobie, ale ta bulla potępia mnie z własnego słowa bez żadnego dowodu z Pisma Świętego, podczas gdy ja popieram wszystkie moje twierdzenia z Biblii.

1 Piotra 3:15 Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią.

Pytam cię, ignorancki Antychryście, czy myślisz, że swoimi nagimi słowami możesz zwyciężyć zbroję Pisma Świętego? Czy nauczyłeś się tego w Kolonii i Louvain? Jeśli to wszystko, czego potrzeba, aby powiedzieć: “Nie zgadzam się, zaprzeczam”, to jaki głupiec, jaki osioł, jaki kret, jaka kłoda nie mogłaby potępić? Czyż nie rumieni się twoje marne czoło, że swoim bezmyślnym dymem przeciwstawiasz się błyskawicy Boskiego Słowa?

Dlaczego nie wierzymy Turkom? Dlaczego nie uznajemy Żydów? Dlaczego nie czcimy heretyków, skoro wystarczy ich potępić? Ale Luter, który jest przyzwyczajony do bellum, nie boi się bullam. Potrafię odróżnić bezsensowny papier od wszechmocnego Słowa Bożego.
.

O ignorancji autorów

2 Piotra 3:16 Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

Pokazują swoją ignorancję i złe sumienie, wymyślając przysłówek “odpowiednio”. Moje artykuły są nazywane “odpowiednio niektóre heretyckie, niektóre błędne, niektóre skandaliczne”, co oznacza tyle, co powiedzieć: “Nie wiemy, które są które”. Skrupulatna ignorancja! Chcę być pouczony, nie odpowiednio, ale absolutnie i z pewnością. Żądam, aby pokazali co jest heretyckie:

  • absolutnie, a nie odpowiednio,
  • wyraźnie, a nie myląco,
  • z pewnością, a nie prawdopodobnie,
  • jasno, a nie niejasno,
  • punkt po punkcie, a nie ogólnie,

Niech pokażą, gdzie jestem heretykiem, albo wysuszą swoją plwocinę. Mówią, że niektóre artykuły są heretyckie, niektóre błędne, niektóre skandaliczne, niektóre obraźliwe. Wynika z tego, że

  • te, które są heretyckie, nie są błędne,
  • te, które są błędne, nie są skandaliczne,
  • a te, które są skandaliczne, nie są obraźliwe.

Co to więc jest, powiedzieć, że coś nie jest heretyckie, nie jest skandaliczne, nie jest fałszywe, a jednak jest obraźliwe? Tak więc, bezbożni i niewrażliwi papiści, piszcie trzeźwo, jeśli chcecie pisać. Niezależnie od tego, czy ta bulla jest autorstwa Ecka, czy papieża, jest to suma wszelkiej bezbożności, bluźnierstwa, ignorancji, bezczelności, hipokryzji, kłamstwa – jednym słowem, jest to szatan i jego Antychryst.
.,

O korupcji władzy świeckiej i duchowej

Marek 8:15 Wtedy przykazał im: Uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i zakwasu Heroda.

Gdzie jesteście teraz, najwspanialszy Karolu Cesarzu, królowie i książęta chrześcijańscy? Zostaliście ochrzczeni w imię Chrystusa, a czy możecie cierpieć te tatarskie głosy Antychrysta? Gdzie jesteście, biskupi? Gdzie jesteście, doktorzy? Gdzie jesteście wy, którzy wyznajecie Chrystusa? Biada wszystkim, którzy żyją w tych czasach.

Gniew Boży nadchodzi na papistów, wrogów krzyża Chrystusowego, aby wszyscy ludzie stawili im opór. A zatem, Leonie X, kardynałowie i pozostali w Rzymie, mówię wam prosto w twarz: Jeśli ta bulla wyszła w waszym imieniu, to użyję mocy, która została mi dana w chrzcie, dzięki któremu stałem się synem Bożym i współdziedzicem Chrystusa, ustanowionym na skale, przeciwko której bramy piekielne nie mogą zwyciężyć.
.

Potępienie papistów

Wzywam cię, abyś wyrzekł się swojego diabolicznego bluźnierstwa i zuchwałej bezbożności, a jeśli tego nie zrobisz, wszyscy zajmiemy twoje miejsce jako spętani i uciskani przez szatana, potępioną siedzibę Antychrysta; w imię Jezusa Chrystusa, którego prześladujesz. Ale moja gorliwość mnie niesie. Nie jestem jeszcze przekonany, że bulla pochodzi od papieża, ale raczej od apostoła bezbożności, Johna Ecka…..

Jeśli ktoś wzgardzi moim braterskim ostrzeżeniem, jestem wolny od jego krwi na Sądzie Ostatecznym. Lepiej, żebym umarł tysiąc razy, niż żebym miał wycofać jedną sylabę z potępionych artykułów. I tak jak oni ekskomunikowali mnie za świętokradztwo herezji, tak ja ekskomunikuję ich w imię świętej prawdy Bożej.

Jan 20:23 Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane.

Chrystus osądzi, czyja ekskomunika się utrzyma. Amen.
.


Wezwanie do działania

1 Mojż. 3:15 I wprowadzę wrogość między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. 

Marcin Luter był wrogiem papieża-Antychrystsa. Był wrogiem całego systemu religii rzymskiej, która wypaczyła Ewangelię. W rzeczywistości gardził papistami i zgodnie z Pismem przeklinał fałszywą ewangelię (1 Kor. 16:22; Gal. 1:8-9). Szanowny czytelniku, czy gardzisz wrogami Ewangelii? Czy przeklinasz fałszywą ewangelię? A może raczej gotów jesteś na kompromis, w imię świętego, ekumenicznego spokoju?

W Komentarzu do Listu do Galacjan Luter wzywa chrześcijan do tak dalece zdeterminowanej, bezkompromisowej i bezwględnej duchowej walki z siłami ciemności, z fałszywym kościołem, który reprezentuje królestwo szatana na ziemi i z jego wyznawcami, że starania te nazywa “wzniecaniem piekła”. Ile z tego Lutrowego świętego ognia można odnaleźć we współczesnym, zdegenerowanym kościelnictwie?

„Do dnia dzisiejszego znajdziesz wielu, którzy starają się podobać ludziom, aby mogli żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Uczą wszystkiego, co jest miłe ludziom, bez względu na to, czy jest to sprzeczne ze Słowem Bożym, czy z ich własnym sumieniem. Ale my, którzy staramy się aby podobać się Bogu, a nie ludziom, wzniecajmy samo piekło. Musimy cierpieć hańby, oszczerstwa, śmierć

Na podstawie: Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther (Hendrickson Classic, 1950) (s. 153-155).


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email