Kwestia dobra i zła

Od kiedy Biblia mówi, że rolą Rządu jest karać złoczyńców i ochrona dobra, lepiej mieć kogoś u władzy, kto rozumie co jest dobre a co złe. A jeśli uważasz,że homoseksualizm, aborcja, swoboda seksualna, nienawiść do Boga nie są złe to lepiej wrócić i sprawdzić w Biblii ponownie.

Jak ludzie z tego rodzaju programem mogą chronić tych, którzy czynią dobro i karać tych, którzy czynią zło? To właśnie w Rzymian 13 jest definicją roli rządu. Dla mnie jest to ironią, że ci, którzy szczycą się obroną praw słabszych, mordują w łonie tych, którzy są najbardziej słabi.

Co za hipokryzja? Samozadowoleni, pseudo humanitarni opowiadają się przeciwko przemocy z jednej strony z drugiej zaś urządzają rzeź niemowląt, taką, że nazistowski Holocaust wygląda przy tym łagodnie.
.


Skala morderstwa

W naszym świecie zarzynamy pomiędzy pięćdziesiąt a sześćdziesiąt milionów dzieci rocznie.

Ilość morderstw popełnionych na nienarodzonych dzieciach w niektórych krajach

Kraj Lata Zamordowanych dzieci Zamordowanych dzieci rocznie
Chiny 1971-2007 321 500 000 8 930 556
Rosja 1992-2008 40 000 000 2 500 000
USA 1973-2017 60 000 000 1 363 636
Japonia 1949-2005 48 000 000 857 143
Indie 1972-2004 20 500 000 640 625
Ukraina 1992-2008 8 430 000 526 875
Rumunia 1958-2008 22 300 000 446 000
Korea Poudniowa 1961-1999 16 500 000 434 211
Włochy 1978-2008 5 200 000 173 333
Polska 1955-2007 6 400 000 168 421
Anglia 1958-2008 7 500 000 150 000
Niemcy 1959-2009 5 500 000 110 000
Bułgaria 1953-2008 5 700 000 103 636
Węgry 1949-2008 6 100 000 103 390
Francja 1936-2007 6 900 000 97 183
Holandia 1970-2007 1 500 000 40 541

Na podstawie wyliczeń Jerzego Marcola


Jak do tego doszło?

W jaki sposób znaleźliśmy się w tym miejscu? Gdzie masakrujemy niemowlęta w najbezpieczniejszym miejscu w łonie matki? Gdzie dosłownie tam wchodzimy i je zabijamy? W jaki sposób znaleźliśmy się w tym miejscu?

Cóż, musimy po prostu wrócić i zrozumieć, że szatan jest zabójcą od początku, prawda? To jest szatańskie. To jest rzecz szatańska. On jest ojcem kłamstwa, a on jest ojcem morderstwa. On jest pierwszym mordercą.  Zamordowałby Boga, gdyby mógł- został pozbawiony miejsca w niebie – i został wyrzucony. A gdy przyszedł na ziemię, nakłonił Kaina żeby zabił Abla i rozpętał się na świecie cały szereg morderstw, które charakteryzują ludzkie istnienie – i trwają nieprzerwanie, od rzezi nienarodzonych w najbezpieczniejszym miejscu w łonie matki do masakr,  które widzimy na całym świecie i na Bliskim Wschodzie, nawet teraz.

Szatanowi szczególnie zależy na dzieciach. Zrobił to w dniach Mojżesza; zrobił w czasach Jezusa. Chciał zabić wszystkie małe dzieci w Egipcie, ze względu na obawy, że wybawiciel może przyjść. Zabił wszystkie poniżej dwuletnie dzieci w okolicach Jerozolimy w obawie, że król nadejdzie – Szatan jest mordercą.

Wszystko to jest odbiciem szatańskiej nienawiści do celów Boga i życia, które Bóg tworzy. Każda religia, nie obchodzi mnie jaka, jeżeli ma za zadanie i cel zabijanie innych, jest z piekła.

To jest szatańskie.

Pogańska kultura zaakceptowała to.
.


Żydzi to odrzucili to

I co ciekawe,Żydzi odrzucili to z dwóch powodów.

Po pierwszer odrzucili to, ponieważ każde życie zostało stworzone przez Boga, a zatem odebranie życia było ciosem przeciwko Bogu. A zatem narusza pierwsze przykazanie: „Kochaj Pana Boga swego całym swoim sercem, duszą, umysłem i siłą”, nie naruszaj zasad Boga.

Drugim powodem przeciw aborcji było naruszenie drugiego prawa: ”Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” rozumieli, że kiedy zaczyna się życie, to staje się twoim bliźnim. I nikt nie jest bardziej bliźnim niż dziecko w łonie matki. Jeśli matka nie jest jego bliźnim, to nie ma czegoś takiego jak bliźni.

Tak więc w oparciu o miłość do Boga i cześć boga, o miłość i troskę o bliźniego, odrzucili to. I oczywiście odrzucili ponieważ  w Księdze Wyjścia rozdział 20 mówi:

”Nie będziesz mordował”

W taki sposób to widzieli.
/


Biblia o aborcji

Aborcja zawsze była postrzegana jako przemoc, rzeź i coś co przynosi Sąd Boży. To nie jest nowe, postawa kościoła nie jest nowa. A Słowo Boże jest bardzo jasne. Co mówi Biblia na ten temat?

Chcę dać parę rzeczy do przemyślenia, kilka zasad, w tym krótkim czasie jaki mamy.
.

Po pierwsze koncepcja jest aktem Boga

Bóg stwarza osobiście każde życie.

Psalm 127:3 „Oto dzieci są darem Pana”,

Dzieci są darem Pana”- Prościej nie można tego powiedzieć „Dzieci są darem od Pana”.

Spójrzmy na to z drugiej strony. W niektórych fragmentach, „Pan całkowicie zamknął wszystkie łona w domu Abimeleka” (1 Mojż. 20:18). Pan może zamknąć łono, tak, że nikt nie może się narodzić. To nie jest rzadkie działanie ze strony Boga.

Pokażę wam to, przejdźmy z powrotem do Psalmu 139 ,który czytałem wcześniej. Przejdźmy z powrotem do Psalmu 139 abyście zrozumieli kilka bardzo jasnych wypowiedzi.  W początkowych 6 wersach, jak czytamy, psalmista mówi o wszechwiedzy Boga. On wie wszystko.

Psalm 139

1 PANIE, przeniknąłeś mnie i znasz mnie.

2 Wiesz, kiedy siedzę i wstaję, z daleka znasz moje myśli.

3 Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane.

4 Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz.

5 Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie twoją rękę.

6 Zbyt cudowna jest dla mnie twoja wiedza; jest wzniosła, nie mogę jej pojąć.

7 Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem?

To jest poziom wiedzy, której Psalmista nie może zrozumieć – my też. A potem w wersetach 7 do 12, mówi o wszechobecności Boga:

Psalm 139

7 Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem?

8 Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś.

9 Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza;

10 I tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała.

11 Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem.

12 Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje, a dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość.

On wie wszystko, On jest wszędzie przez cały czas. Nie możesz wyjść z Jego obecności nigdy.  A potem w wersecie 13 przenosi się do przypadku, gdy wszystko zaczęło się w jego osobistym sensie

Psalm 139:13 Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki.

Weźmy to pierwsze stwierdzenie:” Ty stworzyłeś moje wnętrzności”.Dosłownie w języku hebrajskim ”moje nerki”. „Ty stworzyłeś moje nerki”, było to określenie, które użyto w odniesieniu do kompleksu narządów, z którego składa się anatomia człowieka, organizm człowieka. Ty, Boże „ukształtowałeś moje wnętrzności, Ty utkałeś przez cały czas. Nie możesz wyjść z Jego obecności nigdy. Nitki DNA, które są tkane razem, splótł je razem. Jesteś tkaczem, który tka razem złożony genetyczny plan,który stworzył mnie. Byłeś tkaczem.

Psalm 139:16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała (moją substancję); w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Werset 16 ”Twoje oczy widziały moją substancję”.Moją substancję”, co to jest? To hebrajskie słowo, które oznacza walcowanie czegoś razem, coś ściśnięte przed rozłożeniem,kiedy to była genetyczna masa,to był ten zalążek – to była ta kulka, zanim zaczęła się rozwijać.

Ty ukształtowałeś to. Widziałeś to i napisałeś w swojej księdze, wszystko co odbędzie się w moich dniach, zanim którykolwiek z nich miał miejsce. To jest Bóg osobiście, bezpośrednio zaangażowany w pierwszy etap życia, życia jeszcze przed rozwinięciem – Bóg jest ściśle zaangażowany.

Ludzie dlatego mają dzieci ponieważ Bóg stwarza je w łonie matki. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza dowiadujemy się,że  Duch Święty stworzył Chrystusa w łonie Marii bez ludzkiego ojca.
.

Po drugie stworzeni na obraz Boga

Drugą rzeczą, którą chciałbym wspomnieć jest fakt, że po pierwsze każde stworzenie jest aktem Boga, a po drugie każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga.

Jakuba 3:9 Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga.
.
Rodzaju 1:27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,

Jest to stwierdzenie – myślę, że przeoczone, ale zasadniczo spaja tą kwestię – „My błogosławimy Pana i Ojca, i przeklinamy ludzi, którzy zostali stworzeni na podobieństwo Boga”. Wow! Lepiej uważajcie, jak traktujecie ludzi, ponieważ są stworzeni na podobieństwo Boga.
.

Po trzecie, każde stworzenie jest specjalnym przedmiotem miłości i troski Boga.

Każde stworzenie jest specjalnym przedmiotem miłości i troski Boga. Jak myślicie, dlaczego są one tam przez dziewięć miesięcy? Dlaczego są w tym chronionym miejscu -które powinno być najbezpieczniejszym miejscem na świecie – łono matki.

Wyobraźcie sobie, tych przestępców atakujących łona matki, za wola matki aby zabić stworzenie Boże. Bóg nie chce aby drwić z ubogich. Bóg nie chce,abyś był obojętny wobec słabych i bezbronnych. Nienarodzone są najsłabsze i najbardziej bezradne. A Jezus powiedział:

Marek 10:14 Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże.

I brał je w ramiona, błogosławił je.

2 Mojż. 21:22-25 22 Jeśli mężczyźni się pokłócą i uderzą kobietę brzemienną, tak że wyjdzie z niej płód, jednak bez żadnej szkody, to musi ponieść karę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety, a da według uznania sędziów 23 Jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy dasz życie za życie; 24 Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę; 25 Oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec.

W Księdze Wyjścia rozdział 21, jest tam obraz ataku na kobietę, która jest w ciąży,jeżeli to nie powoduje żadnej szkody dla niej lub jej dziecku w łonie. Nie ma kary. Ale jeśli szkoda staje się jej lub niemowlęciu, Wyjścia 21 mówi, że to prawo Lex Talionisna podobieństwo, oko za oko, ząb za ząb, życie za życie”. Więc zgodnie z prawem Wyjścia, zabijanie niemowląt byłoby morderstwem,

To ma być bezpieczne miejsce. I jest pod szczególną opieką Boga. Dlaczego te osoby, które są proaborcyjne są tak zaniepokojone tym, co dzieje się z ptakami i robakami i zwierzętami? Co za pokręcone poglądy. Więc Pismo Święte uczy nas, że koncepcja jest aktem Boga, każdy człowiek jest obrazem Boga, każdy człowiek jest pod szczególną opieką Boga. Oczywiście, na podstawie tego wszystkiego, nienarodzone należy  traktować ze współczuciem i wielką starannością.
.

Po czwarte Bóg potępia morderców

Potępienie morderców jest wolą Boga.”Nie będziesz mordował”,

Rodzaju 9:6 Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka będzie przelana jego krew, bo na obraz Boga człowiek został stworzony

Kiedy Ruben i jego bracia sprzedali Józefa do niewoli w Księdze Rodzaju 42, Ruben mówi: ”Teraz żąda się obrachunku za jego krew”. 

Pamiętacie kiedy Kain zabił Abla i  krew Abla z ziemi wołała o pomstę do Boga?

Przejdziecie przez Stary Testament i znajdziecie w Kapłańskiej, Jozuego, Samuela, Królewskich, Ezechiela, wszelkiego rodzaju komentarze na temat winy krwi, że krew tych zamordowanych woła o  pomstę do Boga.

1 Mojż. 4:10 „Rzekł Bóg [do Kaina, który zabił Abla]: «Cóżeś uczynił?Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi
.
2 Król. 9:26 Zaiste krwi Nabota, i krwi synów jego, któram widział wczoraj, rzekł Pan, pomszczę się nad tobą na tem polu. Pan to rzekł: przetoz teraz wezmij go, a porzuć go na polu według słowa Pańskiego.
.
Psalm 9:12 Bo on dopomina się krwi i pamięta o nich, a nie zapomina wołania strapionych.
.
1 Mojż. 9:5-6
 A zaiste krwi waszej, dusz (czyli życia) waszych szukać będę, z ręki każdej bestyi szukać jej będę: także z ręki człowieczej, z ręki każdego brata jego będę szukał duszy człowieczej. 6 Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie: bo na wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek. 

 

Pomstę w formie kary śmierci wykonuje ustanowiona przez Boga władza danego państwa. Jeśli władza ta nie wykonuje kary śmierci jako pomsty Bożej, kraj może się spodziewać egzekucji prawa pomsty przez samego Boga i ukarania władzy, która tego nałożonego przez Boga zadania zaniedbuje.

Rzym. 13:4 Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło.

I to jest sytuacja,w której jest ten kraj, i inne kraje, i cała reszta, która stoczyła się tą samą drogą. To jest jawne pogaństwo na poziomie najniższej rangi, na poziomie najbardziej podstawowym, zdąża na Sąd w morzu krwi, za zabójstwo dzieci, wraz z wszystkimi innymi perwersjami. I nie sądzę, że coś bardziej wyraźnie pokazuje upadek moralny społeczeństwa, niż masowe mordowanie najmłodszych w łonach matek. To jest tak przerażające, że trudno nawet to zrozumieć. Naród morderców, ziemia woła do Boga. Sąd Boży czeka.
.

Po piąte unieważniająca łaska

unieważniająca łaska odkupia zamordowane niemowlęta. To nie sprawia, że Judasz byłby zaszczycony za zdradę Chrystusa, chociaż Chrystus wygrał nasze odkupienie przez śmierć, chociaż Rzymianie przybili Go do krzyża, który nas odkupił, i Żydzi wysłali Go na krzyż, który nas uratował. Oni nie są godni pochwały. Ta unieważniająca łaska, unieważnia grzech. Unieważniająca łaska odkupia zamordowane niemowlęta. Mam książkę „Bezpieczne w ramionach Boga”. Jeśli masz pytania dotyczące tego problemu, przeczytaj tę książkę. To wszystko tam jest, ale chcę abyście słuchali tego.

Psalm 22Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.”

Co za oświadczenie.

Psalmista wie, że należy do Boga, kiedy on był jeszcze w łonie matki. Byłeś moim Bogiem od łona matki. To dlatego, kiedy dziecko Dawida umarło w 2 Samuela 12, powiedział: ”On nie może przyjść do mnie, ale ja pójdę do niego.”

Unieważniająca łaska odkupia najmłodszych, bierze je do chwały. Bóg w łasce zbawia nienarodzone, które zostały zamordowane, ale trzyma na sąd zabójców odpowiedzialnych za zbrodnię.

Na podstawie, źródło


Didache

Pełny tytuł dzieła to Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu Apostołów. Po grecku brzmi: διδαχ κυρίου δι τν δώδεκα ποστόλων τος θνεσιν (didache kuriou dia ton dodeka apostolon tois ethnesin). Jest jednym z pism wczesnochrześcijańskich; być może sięga do czasów, w których zostały napisane ewangelie. Dzieło było przedmiotem wielkiej czci, w pewnym okresie Kościoła odczytywana wraz z Listami.

Rozdział II

1 Drugie zaś przykazanie nauki;

2 Nie będziesz zabijał; nie będziesz cudzołożył; nie będziesz znieprawiał dzieci; nie będziesz czynił lenistwa; nie będziesz kradł; nie będziesz zajmował się magią; nie będziesz sporządzał napojów trujących; nie będziesz spędzał płodu, ani zabijał nowonarodzonego. Nie będziesz pożądał rzeczy bliźniego twego

3 Nie będziesz krzywoprzysięgał; nie będziesz dawał fałszywego świadectwa; nie będziesz złorzeczył; nie będziesz złośliwy. (Mat. 5:21-34)

4 Nie będziesz dwoistej myśli ani dwoistego języka: dwoistość bowiem jest sidłem śmierci (Mat. 5:37)

5 Niech nie będzie twe słowo kłamliwe ani próżne, ale wypełnione czynem (Jakub 2:18)

6 Nie będziesz chciwcem, ani łupieżcą, ani hipokrytą, ani złośliwym, ani pysznym (Jakub 4:6). Nie będziesz podejmował złej rady przeciw bliźniemu twemu.

7Nie będziesz nienawidził nikogo. Ale jednych skarcisz, za drugich będziesz się modlił, innych miłować będziesz więcej, niż życie własne. (Mat. 5:43-44)

W I wieku czyli bardzo wczesnym okresie chrześcijaństwa obserwujemy zastosowanie przykazania nie będziesz mordował (2 Mojż. 20:13, 5 Mojż. 5:17) w stosunku do nienarodzonych i nowonarodzonych dzieci. Powinno to dać do myślenia wszystkim osobom, które nazywają się „wierzącymi” i popierają jednocześnie aborcję / eutanazję twierdząc, że nauka przeciw aborcji nie należała nigdy do tradycji chrześcijańskiej.

W epoce Marka Aureliusza (121 – 180 a.d.), Athenagoras (133 – 190 a.d.) pisze w swej Apologji: „Uważamy za zabójczynie kobiety, które gubią płód, i mniemamy, że opuszczenie dziecka znaczy tyleż, co jego zabicie”

Wtóruje mu Tertulian (ok. 150 – 240 a.d.): „Nam, którym jest wzbronione wszelkie zabójstwo, zakazuje się niszczenie płodu matki w jej łonie, nawet zanim się człowiek ukształtuje. Jest to zabójstwo dokonane z premedytacją aby przeszkadzać zrodzeniu człowieka, bowiem jakaż rożnica jest pomiędzy przeciwieniem się zrodzeniu duszy i wyrwaniem jej z ciała, jakie ona ożywia?” (Apolonia, 9)


Pismo

Według Słowa Bożego zarodek jest człowiekiem

Job 10:8-11 8 Ręce twoje wykształtowały mię, i uczyniły mię; a przecię mię zewsząd gubisz. 9 Pomnij proszę, żeś mię jako glinę ulepił, a w proch mię zaś obrócisz. 10 Izali jako mleko nie zlałeś mię, a jako ser nie utworzyłeś mię? 11 Skórą i ciałem przyoblokłeś mię, a kościami i żyłami pospinałeś mię.
.
Psalm 139:13-16 13 Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki.14 Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. 15 Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. 16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.
.
Psalm 22:10 Na ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki ty jesteś moim Bogiem.
.
Jer. 1:5 Zanim cię utworzyłem w łonie, znałem cię, a pierwej zanim wyszedłeś z łona, poświęciłem cię, za proroka narodom dałem cię.
.
Izaj. 44:2 Tak mówi Pan, który cię uczynił, i który cię ukształtował zaraz z łona matki, i który cię wspomaga: Nie bój się Jakóbie, sługo mój! i uprzejmy, któregom wybrał.
.
Izaj. 44:24  Tak mówi Pan, odkupiciel twój, i który cię utworzył wnet z łona matki: Ja Pan wszystko czynię, sam rozciągam niebiosa, rozpościeram ziemię mocą swoją.
.
Izaj. 49:1  Słuchajcie mię wyspy, a narody dalekie pilnujcie! Pan zaraz z łona wezwał mię, zaraz z łona matki mojej uczynił wzmiankę imienia mego:
.
Łuk. 1:41 A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.

.


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=sQLBjnFKCDI&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email