Biblijne ostrzeżenie

5 Mojż. 13:1-3 1. Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny, i ukaże ci znak lub cud; 2. I stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił, i powie: Pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz, i służmy im; 3. Nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż PAN, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą.

Powyższy tekst to wysoce skuteczne narzędzie umożliwiające odróżnienie Bożego dzieła od tego, co fałszywe.

 • Źródłem próby jest Bóg, mowa o dopuście
 • Agentem jest człowiek podający się za wierzącego (wniosek ten oparty jest o implikację zawartą w wersie 5 wskazujący na podległość podmiotu pod jurysdykcję społeczności, w której działa, tu kara śmierci dla fałszywego proroka)
 • Środkiem będą wizje i sny
 • Zwodziciel do pewnego stopnia będzie przepowiadał rzeczy (hebr. אוֹת oth, czyli znaki imitujące działania prawdziwych proroków, por. 1 Sam. 10:2-7; 1 Król. 13:3), które rzczywiście wydarzą się w przyszłości
 • Mając na uwadze teksty Izaj. 44:26; Jer. 28:9 oraz Ezech. 12:25 nie będzie to doskonałe i wypełnienie wszystkich słów proroka (Boże proroctwa wypełniają się co do najmniejszego szczegółu i w całości)
 • Testowi podlega wiara słuchacza (ci, którzy należą do Boga nie będą posłuszni ani prorokowi ani wizji)
 • Niezbawieni odwrotnie: będą posłuszni fałszywej wizji i prorokowi

Bóg celowo dopuszcza działanie fałszywych proroków z jednoczesnym częściowym wypełnieniem się fałszywych przepowiedni po to, aby dokonać testu na tych, którzy twierdzą, że należą do ludu Bożego i odseparować plewy od ziarna (Mat. 3:12; 13:25-29).

Poddajmy Bożemu testowi “proroctwo” staruszki z norweskiej miejscowości Valdres


Łowca urojeń

“Bohaterem” dzisiejszego artykułu będzie pan Emanuel Minos (1925 – † 2014), któremu to właśnie starsza pani z Valdres “objawiła” przyszłość. Warto zapamiętać, że jego ojciec był Grekiem, matka zaś Egipcjanką. Został adoptowany przez norweską rodzinę jako jedno z pierwszych dzieci nienordyckich co miało miejsce w Kongu Belgijskim. Do Norwegii przybył zaś w 1930 roku, w tym czasie ze względu na wielosetletnią izolację polityczną był to kraj ludzi ekstremalnie nieprzyjaznych obcokrajowcom (całkowity ostracyzm, wyłączenie z życia społecznego – o zakorzenionej niechęci Norwegów do tego co inne może świadczyć fakt, że jeszcze na początku lat 90 ubiegłego wieku istniały ogłoszenia o wynajem mieszkania z klauzulą, że wynajemca nie życzy sobie jako lokatorów Norwegów z północy…).

Minos sam o sobie stwierdził, że został nowonarodzony gdy miał 4 lata, zaś zaczał głosić w wieku lat 5. Oczywiście był to praktykujący mówienie niezrozumiałym bełkotem członek kościoła zielonoświątkowego (źródło), ponieważ ukształtowany doktrylanie został w przeświadczeniu o kontynuacji objawienia poszukiwał nieistniejącego w Piśmie Świętym daru jasnowidzenia, który jest ewidentnie napiętnowany jako pogańska praktyka (por. 5 Mojż. 18:10)

“W dorosłym życiu, jako działacz środowisk zielonoświątkowych i znany teolog, przywiązywał dużą wagę do proroctw i daru jasnowidzeniaźródło

“Znany teolog” teologię kończył w “Clarksville School of Theology”, szkole uznawanej jest za jeden z ciekawszych przykładów “źle edukującej instytucji” (nota bene zamkniętej decyzją Sądu Najwyższego w Stanie Tennessee ze względu na koszmarne braki programowe i uznanej za tzw. “diploma / degree mill” czyli miejsce gdzie można dyplom “kupić za masło”, źródło).

Nic dziwnego, że pozbawiony umiejętności analizy Słowa w oparciu o zasady hermeneutyki i nieobeznany z egzegezą Pisma, błędnie interpretując niektóre z fragmentów Biblii z łatwością został oszukany przez przeciwnika Boga. Jako praktykujący pogańskie glossolalia oraz źle wyedukowany człowiek z piętnem społecznego wyrzutka skupił całe swoje życie na poszukiwaniu tego co ponadnaturalne, na osobistym doświadczeniu, które (jak na rasowego zielonoświątkowca przystało) zastąpiło rozum.

A kto szuka ten znajduje, tyle tylko, że jak zawsze w przypadku pozabiblijnych objawień, trafił się przekaz zawierający mnóstwo błędów, co natychmiast dyskwalifikuje Boga jako źródlo tego rzekomego objawienia. Zaś ostateczny owoc pana Emanuela Minosa to czysta teologiczna degeneracja i służba obcym bogom co zostanie wykazane w ostatniej części artykułu.
.


Treść halucynacji

W latach 60 XX wieku pan Minos sprawował funkcję tzw. zielonoświąkowego “pastora” w jednej z wsi w okolicy Valdres, gdzie 89 letnia kobieta zaczęła kompulsywnie doświadczać przerażających wizji, dotyczących

 1. po pierwsze całego świata,
 2. następnie Europy
 3. i w końcu konkretnie Skandynawii
 4. a szczegółowo Norwegii.

“Widziałam to wszystko na własne oczy. Zobaczyłam świat jako kulę (1), widziałam też Europę (2) – naród po narodzie. Zobaczyłam Skandynawię (3) i Norwegię (4)” – źródło


Pierwsza część halucynacji

1. “Zanim Jezus ponownie przyjdzie i krótko przed wybuchem trzeciej wojny światowej będzie takie odprężenie, jakiego nie było nigdy wcześniej. Między supermocarstwami na Wschodzie i na Zachodzie długotrwały pokój. W trakcie tego okresu w wielu krajach dojdzie do rozbrojenia, również w Norwegii, i nie będziemy przygotowani do trzeciej wojny światowej. A wojna rozpocznie się w sposób, jakiego nikt nie oczekiwał i przyjdzie z całkowicie nieoczekiwanego kierunku”.

Rzekomy pokój

“Między supermocarstwami na Wschodzie i na Zachodzie długotrwały pokój

Pokój między supermocarstwami wschodnimi (Chiny, Rosja) a zachodnimi (USA, Europa Zachodnia) to fikcja. Tak jak za czasów zimnej wojny tak i dziś nie ma mowy o otwartym konflikcie (stąd nazwa zimna wojna) lecz raczej o rywalizacji supermocarstw na terytoriach obcych państw.

W 2014 roku rozpoczął się konlikt w Syrri, który trwa do dziś. USA wspiera rebeliantów (Syryjskie Siły Demokratyczne), warto wspomnieć tutaj o połączonych działaniach sił USA, UK,Francji, Joradnu, Turcji, Kanady i Australii, które są torpedowane przez Rosję

“Co najmniej dwa programy amerykańskie próbowały pomóc syryjskim rebeliantom, w tym program Pentagonu z 2014 r. Który planował wyszkolić i wyposażyć 15 000 rebeliantów do walki z ISIL, który został odwołany w 2015 r. Po wydaniu 500 milionów dolarów i wyprodukowaniu kilkudziesięciu myśliwców.Jednoczesny tajny program o nazwie Timber Sycamore o wartości 1 miliarda dolarów prowadzony przez CIA odniósł większy sukces, ale został zdziesiątkowany przez rosyjskie bombardowania i anulowany w połowie 2017 roku przez administrację Trumpa.”źródło

Rosja osiągnęła w tej wojnie podjazdowej nawet pewne sukcesy, ponieważ udało się w 2015 roku ustaliblizować zwalczany przez USA rząd Assada, co musiała przyznać oficjalnie strona amerykańska:

“Pod koniec grudnia 2015 r. Wyżsi urzędnicy amerykańscy prywatnie przyznali, że Rosja, zachowując stosunkowo niewielki wkład wojskowy, osiągnęła swój główny cel stabilizacji rządu Assada i przy stosunkowo niskich kosztach i minimalnych stratach może utrzymać operację na tym etapie. poziom na lata.”źródło

Wnioski: zimna wojna toczy się nadal, nie ma mowy o pokoju. Dawne supermocarstwa ciągle ze sobą rywalizują o wpływy we wszystkich strategicznych miejscach świata. Halucynacja staruszki z Valdres w tym miejscu okazuje się fałszem. Czy Duch Święty się pomylił?
.

Kwestia rozbrojenia

W trakcie tego okresu w wielu krajach dojdzie do rozbrojenia, również w Norwegii,

Stany Zjednoczone w 2014 roku były krajem, w którym wydano największą kwotę na wojsko na całym świecie (640 miliardów dolarów). W 2020 roku budżet na wojsko w USA wynosi 738 miliardów (źródło). Mowa o nominalnym wzroście kwoty o 98 miliaródw dolarów. Jeśli o Norwegię chodzi to wydatki na wojsko są nawjwyższe w całej Europie i najwyższe w historii tego państwa a pomimo tego trwa debata o potrzebie wzrostu wydatków (źródło)

Wnioski: ponownie halucynacja staruszki z Valdres okazała się być kłamliwa. Czy i tym razem Duch Święty o czymś zapomniał?
.


Druga część halucynacji

2. “Wśród chrześcijan zapanuje taka letniość i odstępstwo od prawdziwego żywego chrześcijaństwa, jak nigdy wcześniej. Nim przyjdzie Jezus, Chrześcijanie będą zamknięci na napomnienia i słowa prorocze. Nie będą chcieli słuchać o grzechu i zmianie swojego życia. Zamiast tego pojawi się ewangelia dobrobytu. Nadrzędnym celem stanie się to, aby wiele osiągnąć i wiele znaczyć. Najważniejsze będą dla ludzi dobra materialne i rzeczy, których Bóg im nigdy nie obiecywał. Kościoły, domy modlitwy i sale niezależnych zborów będą coraz bardziej pustoszały, a za milionowe kwoty będą budowane prestiżowe budowle! Rozrywka, kultura i sztuka zastąpi zwiastowanie na temat brania własnego krzyża i naśladowania Jezusa. Ten stan zacznie opanowywać wszystkie kościoły, domy modlitwy i kaplice, gdzie należałoby z wzdychaniem bojować o odnowę, uświęcenie i przygotowanie na powtórne przyjście Jezusa. Przed przyjściem Jezusa, będzie się to nasilać w coraz większej mierze”.

Rozwój rzekomych proroctw

“Chrześcijanie będą zamknięci na napomnienia i słowa prorocze”

Według danych z najbardziej poczytnej witryny internetowej VG (Verdens Gang) mniej niż 2% obywatelii będących etnicznymi Norwegami uczęszcza do kościołów (źródło). W 2020 roku populacja Norwegii to  5 367 580 osób (źródło). Tak więcj mowa tutaj o 107 tysiącach aktywnych “chrześcijan”. Z tego zielonoświąkowcy to 50 tysięcy (źródło), charyzmatyczna Filadelfia to kolejne 2 tysiące (źródło), kilka kolejnych tysięcy to wolni strzelcy i mniejsze wspólnoty, również charyzmatyczne.

Ponad połowa wszystkich aktywnych tzw. “chrześcijan” z racji swojej charyzmatycznej teologii przywiązuje szczególnie wielkie znaczenie do rzekomych słów proroczych, czego nie można było powiedzieć o czasach wcześniejszych (zwiedzenie duchem zielonoświątkowstwa przybrało na sile w II połowie XX wieku, wcześniej nikt nie przywiązywał uwagi do słów proroczych ponieważ wszyscy luteranie posiadali zdrową, cesacjonistyczną doktrynę (dla przypomnienia rewolucja herezji pozabiblijnych proroctw trwa od 1 stycznia 1900 roku od momentu zwiedzenia Agnes Osman rzekomym darem języków, któremu towarzyszyły ekstatyczne przepowiednie).

Pismo Święte ewidentnie informuje o wstrzymaniu proroctw i wizji w czasie łaski:

Dan. 9:24 Siedmdziesiąt tygodni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu  na …(וְלַחְתֹּם֙ walahtom) wstrzymanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie  Świętego świętych.

Norweski idealizm

“Nadrzędnym celem stanie się to, aby wiele osiągnąć i wiele znaczyć. Najważniejsze będą dla ludzi dobra materialne i rzeczy, których Bóg im nigdy nie obiecywał.”

Od czasu odkrycia złóż ropy Norwegia przeżyła ogromny skok cywilizacyjny i stała się najbogatszym państwem świata (per capita), co rzeczywiście pociągnęło za sobą wzrost dochodów przeciętnego Ola Norman (to norweska wersja Jana Kowalskiego) i, co za tym idzie, zachłyśnięcie się rzeczami materialnymi do pewnego stopnia. Jednakże już w 2017 roku nastąpił odwrót o materializmu.Ottar Hellevik emerytowany profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Oslo na podstawie wieloletnich obserwacji rozwoju społeczeństwa stwierdza:

“Norwegowie są wyraźnie mniej niż ludzie w innych częściach świata, skupieni na na bogaceniu się, osiągnięciu sukcesu i dobrej zabawie.[…] Z drugiej strony, my, Norwegowie, zajmujemy czołowe miejsce w Europie i być może na świecie, jeśli chodzi o pomoc innym ludziom. […] W ciągu ostatnich 10-15 lat my, Norwegowie, ponownie wyraźnie poszliśmy w kierunku bardziej idealistycznym, tj. odeszliśmy od materializmu.” – Disse verdiene er vi opptatt av,  źródło

Wnioski: Jeśli o zwracanie uwagi na tzw. słowa prorocze obserwujemy zdecydowany wzrost. Ponownie Norwegia obecnie przeżywa okres odwrócenia się od materializmu i zwrot w stronę iealizmu. Czy Duch Święty coś przeoczył?
.


Trzecia część halucynacji

3. “Będzie miał miejsce upadek moralny, jakiego Norwegia wcześniej nie przeżywała. Ludzie będą żyli “na dziko” – bez ślubu (w 1968 roku, pojęcie życia “na dziko” nie było jeszcze znane. E.Minos). Nieczystość przedmałżeńska i niewierność będą całkowicie akceptowane i na wszystkie możliwe sposoby usprawiedliwiane. Pojawi się to nawet w kręgach chrześcijańskich. Będzie też akceptowane to, co jest przeciwne naturze, a homoseksualizm nie będzie uznawany za grzech. Krótko przed przyjściem Jezusa,  w telewizji będą wyświetlane programy, jakich nigdy dotąd nie oglądaliśmy (telewizja jest w Norwegi od 1968 roku. E.Minos). Telewizja będzie do tego stopnia przepełniona okrucieństwem i przemocą, że ludzie będą się uczyli mordować i wzajemnie niszczyć, a na ulicach nie będzie bezpiecznie. Ludzie zaczną naśladować to, co będą oglądać. Telewizja nie będzie jedną stacją, ale będzie wiele stacji, jak w radiu, gdzie można włączać jednego nadawcę po drugim. To wszystko będzie pełne przemocy, a ludzie będą to oglądać dla rozrywki. Będą oglądać przerażające sceny, morderstwa i wzajemne niszczenie, które będzie się rozpowszechniać w społeczeństwie. Pokazywane będą także sceny cielesnego współżycia małżeńskiego. Na szklanym ekranie będą pokazywane najintymniejsze sceny małżeńskie. Wszystko co jest dzisiaj zostanie zniweczone, a to co jest najbardziej nieprzyzwoite będzie pokazane ludzkim oczom (To był rok 1968, ja protestowałem wskazując jej, że mamy paragrafy zabraniające czegoś podobnego. E.Minos). Wtedy ta starsza pani powiedziała: “Tak się stanie, a ty to zobaczysz”.

Boży dopust

“Telewizja będzie do tego stopnia przepełniona okrucieństwem i przemocą, że ludzie będą się uczyli mordować i wzajemnie niszczyć, a na ulicach nie będzie bezpiecznie.”

Ten paragraf zawiera część prawdy lecz nie jest do końca wypełniony. Chodzi tu oczywiście o skalę zjawiska. O ile faktycznie istnieje sporo przemocy w telewizji, to jednak generalnie w Norwegii panuje wielki porządek, a to ze względu na skuteczne działanie policji oraz pewne utrwalone zasady społeczne zwane Jante Loven, dziesięc puntków definiujących moralność Norwegów:

 1. Nie masz myśleć, że jesteś kimś wyjątkowym.
 2. Nie masz myśleć, że jesteś tak dobry jak my.
 3. Nie możesz myśleć, że jesteś mądrzejszy niż my.
 4. Nie możesz sobie wyobrazić siebie lepiej niż my.
 5. Nie masz myśleć, że wiesz więcej niż my.
 6. Nie możesz myśleć, że jesteś ważniejszy niż my.
 7. Nie masz myśleć, że jesteś dobry w czymkolwiek.
 8. Nie możesz się z nas śmiać.
 9. Nie myśl, że ktoś się o ciebie troszczy.
 10. Nie myśl, że możesz nas czegoś nauczyć.

Na ulicach jest bezpiecznie, wyjątkiem tutaj od reguły są niektóre dzielnice Oslo. Aby lepiej zrozumieć przyczynę tego zjawiska należy uświadomić sobie fakt, że Norwegia składa się głównie z małych miejscowości gdzie wszyscy znają wszystkich i nie ma osób anonimowych. To powoduje społeczną kontrolę moralności. W przeciętnej norweskiej miejscowości nadal można swobodnie pozostawić samochód włączony i otwarty i nie zostanie on ukradziony.

Przykładowo jeśli o młodzież chodzi, zauważalny jest spadek przestępczości (źródło)

I år 2007 fikk 80 personer per 1000 innbygger en eller annen straffereaksjon. I 2017 var tallet redusert til 57 personer per 1000 innbygger. Tallene omfatter alt fra fartsbøter til fengsel. (Tall og grafikk: SSB)

Problem technologii

“Na szklanym ekranie będą pokazywane najintymniejsze sceny małżeńskie.”

Obecnie ani telewizory ani monitory nie są robione ze szkła, ekrany nie są szklane.

“Matryce „telewizyjne” są budowane ze specjalnych, zdolnych do emisji światła polimerów, takich jak poliacetylen, politiofen, poliparafenylen, polipirol czy zastosowany jako pierwszy, w laboratorium Cavendisha na Uniwersytecie Cambridge w 1989 roku, polifenylenowinylen”źródło

Wnioski: telewizja nie zmieniła Norwegów w krwiożercze bestie a miasta w Sodomę i Gomorę, w ogólnym rozrachunku przestępstwa utrzymują się na podobnym poziomie. Skoro w halucynacji padło słowo telewizja, czemu została użyta błędna technologia konstrukcyjna, czyli szkło, skoro polimery znane są od 1907  roku (źródło)? Czy Duch Święty o tym nie wiedział?
/


Czwarta część halucynacji

4. “Do Europy będą masowo przybywać ludzie z biednych krajów (W 1968 roku o takiej emigracji nie było mowy. E.Minos). Przyjadą również  do Skandynawii i do Norwegii. Będzie ich tak wielu, że ludzie będą źle o nich myśleć i nieprzychylnie ich traktować. Będą ich traktować, jak Żydów przed wojną. Potem zostanie osiągnięta miara naszych grzechów” (Protestowałem odnośnie napływu cudzoziemców, gdyż w tym okresie tego nie rozumiałem. E.Minos). Wtedy popłynęły łzy po policzkach tej starszej pani. “Ja już tego nie zobaczę, ale ty to będziesz oglądał. Wtedy nagle przyjdzie Jezus i wybuchnie trzecia wojna światowa. To będzie krótka wojna, która skończy się bombami atomowymi. Wszystko, co było w czasie pierwszej i drugiej wojny będzie w porównaniu z tym zwykłą zabawą. Powietrze będzie do tego stopnia zanieczyszczone, że nie będzie można oddychać. To przejdzie przez kilka kontynentów i dotknie Amerykę, Japonię, Australię i inne bogate kraje. Woda będzie skażona i nie będzie możliwa uprawa ziemi. Przeżyje tylko resztka ludzi. Ludzie z bogatych krajów będą uciekać do biednych krajów, ale tam będą tak samo źle i nieprzyjaźnie traktowani, jak my traktowaliśmy ich, gdy byli u nas. Jestem szczęśliwa, że nie będę musiała tego oglądać, ale gdy się ten czas przybliży, Ty będziesz musisz się zdobyć na odwagę, aby to opowiedzieć. Ja otrzymałam to od Boga i wiem, że nic z tego wszystkiego nie jest sprzeczne z tym, co mówi Biblia. Ale ten, komu są przebaczone grzechy i dla kogo Jezus jest Panem i Odkupicielem, ten będzie zachowany”.

Norwegia 1968 rok –  spisał: Emanuel Minos

Nienawiść do emigrantów

“Przyjadą również  do Skandynawii i do Norwegii. Będzie ich tak wielu, że ludzie będą źle o nich myśleć i nieprzychylnie ich traktować. Będą ich traktować, jak Żydów przed wojną.”

Norwegia jest w Europie najbardziej przyjaznym państwem dla imigrantów. Przybysze z bliskiego wschodu i Afryki dostają pełną opiekę medyczną, prawną, mieszkanie, zasiłek do końca życia, darmowe kursy, szkolenia i są priorytetowani jeśli chodzi o oferty pracy (ze względu na narzucone z góry parytety). Ludzie są obecnie mili dla imigrantów, ponieważ media jak i edukacja skoncentrowane były i są na inżynierii społecznej, gdzie przybysze przedstawiani są w najlepszych możliwych barwach. Duży napływ siły roboczej z krajów byłego bloku sowieckiego, ciężko pracujących robotników również miał swój wielki wpływ na pozytywne postrzeganie obcokrajowców jako wartościowych ludzi. Małżeństwa mieszane są na porządku dziennym. Nikt nie traktuje imigrantów jak Żydów przed wojną, ponieważ według ówczesnego norweskiego prawa nie mieli Żydzi prawa wstępu do Królestwa Norwegii, zwróćmy na tekst obowiązującej przed wojną Konstytucji z 1814 roku z Eidsvoll (paragraf zniesiony w 1851 roku czyli przed wojną):

§ 2. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.
.
Tłum.: Jezuitów i zakonników nie toleruje się. Żydzi nadal są pozbawieni wstępu do Królestwa

Wnioski: Imigranci mają wstęp do Norwegii i są dobrze traktowani. W rzeczywistości argument o nienawiści służył jako przynęta na skrzywdzonego przez społeczeństwo Emanuela Minosa. Czy Duch Święty zmienił proroctwo?
.

Bomby atomowe kontra Pismo

“To będzie krótka wojna, która skończy się bombami atomowymi.”

O ile w czasach gdy halucynacja miałą miejsce rzeczywiście broń masowego rażenia przenoszona była przez samoloty to obecnie w arsenałach supermocarstw nie ma bomb atomowych. Mamy do czynienia z rakietami tak więc termin bomba jest nietrafiony. Ponadto broń atomowa ustępuje miejsca technologim bardziej zaawansowanymi jak bomby jądrowe, wodorowe, neutronowe. Dodatkowym argumentem jest tutaj absolutne milczenie Słowa Bożego w kwestii potencjalnego użycia tak wielkiej broni masowego rażenia, której użycie zmieniłoby wygląd tego świata.

Być może niektórzy powołają się tutaj na fragment Zachariasza:

Zach. 13:12 A taka będzie plaga, którą PAN dotknie wszystkie narody, które walczyły przeciwko Jerozolimie: Ich ciała będą się rozkładać, gdy jeszcze będą stać na nogach, ich oczy będą gnić w oczodołach i ich język zgnije w ustach

Choć gnijące oczy i usta mogą przypominać efekty choroby popromiennej jednakże przynajmniej dwa argumenty przeczą możliwości użycia broni masowego rażenia:

1) Jest to plaga od Pana a nie efekt dzialania ludzkiej broni
.
2) Efekt plagi będzie natychmiastowy, osoba jeszcze będzie stać na nogach, zaś efekty silnej choroby popromiennej (powyżej 30 Gy) powodują utratę przytomności w pierwszej kolejności (źródło)

Wnoski: Nie ma w Piśmie wzmianki o użyciu broni tego typu na szeroką skalę (brak wzmianki o zimie nuklearnej). Pismo zapowiada Boże plagi w postaci pieczęci i kielichów wylewanych przez aniołów. (Obj. 8) Czy Duch Święty zmienił zdanie?
.


.Owoc urojeń

Mat. 7:15-16 15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

Posłuchajmy teraz innego charyzmatyka, który w bardzo ostry sposób krytykuje owoce życia Emanuela Minosa. Jan Kåre Christensen, bo o nim mowa, przewodzi grupie o charakterze zielonoświąkowym i uznaje się za pastora i ewangelistę (źródło). Człowiek ten jeszcze za życia nie pozostawiał na Minosie nawet suchej nitki, posłuchajmy arcyciekawej argumentacji dotykającej sedna problemu jaki od środka trawi środowiska zielonoświątke:

Czy konieczne jest oczernianie i ponowne oczyszczenie Minosa, z pewnością wielu zapyta? Tak, niestety, ponieważ ten człowiek nigdy się nie uczy, wygląda na to, że ma teraz 85 lat, zajmuje czołową pozycję i cieszy się dużym zaufaniem wśród szerokich warstw ludu chrześcijańskiego Norwegii i całej północy![…] Cieszy się dużym zaufaniem i reputacją, ale dziś stał się bramą dla wszelkiego rodzaju bzdur i uwiedzionych charyzmatyków kaznodziejów i kierunków. Powinienem krótko wspomnieć o kilku.
.
.
1) Kiedy uwiedziony i zbezczeszczony January Aage Torp, który teraz ponownie ożenił się i prowadzi życie całkowicie sprzeczne z Bożym Słowem, a jednocześnie prorokuje nawet dzisiaj i robi to, to są mdłości. Kto prorokował o Torpie, kiedy zakładał kościół w Oslo tutaj, w Oslo? To był Minos i co on przepowiedział? Tak, ten Torp byłby mega kościołem ala Kensington Temple w Londynie. To było, jak sądzę, w 2001 roku Minos przepowiedział, że Torp miał zbudować międzynarodowy kościół w Oslo, który będzie miał taki sam efekt i moc jak Świątynia Kensington w Londynie. To się nie wydarzyło i Minos, o ile wiem, nigdy nie wypowiedział się, tragicznie!
.
2) Kiedy nieczysty i opętany przez demona January Hanvold to robi, kto nadrabia czas na ekranie? Racja, to Emanuel Minos, może być bardziej obrzydliwy i uwodzicielski? Nie, Hanvold żyje w rażącym grzechu wielu małżeństw i związków a za sobą i ma straszną i niebiblijną teologię ruchu wiary. Jest i pozostaje satanistycznym uwodzicielem, ponieważ Minos z radością staje z nim ramię w ramię do walki!

.
3) Minos odwiedził twierdzę ruchu religijnego w Szwecji z ultra-ekstremalnym i fałszywym prorokiem Ulfem Ekmanem i dając mu wyraźne sygnały, że popiera wszystkie nauki i wszystko inne, co Ekman reprezentuje i głosi, co jest niepokojące i zwodzicielskie!
.
4) Minos był „przyjacielem” nawet z fałszywym prorokiem Arilem Edvardsenem, zanim umarł wraz z innymi późnymi przywódcami zielonoświątkowców, takimi jak Morgan Kornmo i Toralf Gilbrandt. Nie mogę uwierzyć, że można położyć się na starość i dać się zwieść […]
.
Gdzie one idą? Cóż, kiedy Minos popiera kreti i pleti zwiedziony charyzmatyczny ruch, kiedy popiera wszystko, za czym się opowiadają, głoszą i nauczają! Gdzie to się skończy? Mam na myśli gotowy scenariusz. W „super-kościele” określanym jako Babilon, wielka nierządnica, która reprezentuje wszystkie upadłe, zwodnicze i oszukane kościoły, denominacje i kongregacje. Bądźcie pewni, że Minos idealnie pasuje do ich „nowego” wyglądu i podstępnego zachowania, które coraz bardziej usypia, uwodzi i zwodzi!
.
źródło

Trudno odmówić racji panu Christensenowi, świadectwo to jest tym bardziej godne uwagi ponieważ pada z ust osoby należącej do tej samej religii, zupełnie jak w przypadku kreteńczyków 🙂

Tyt. 1:12 Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe.

Owoc jaki wydało poszukiwanie ludzkich urojeń i przypisywanie im Boskiego pochodzenia jest straszny. Zwiedzenie, całkowity upadek moralny, demoniczne opętanie, wspieranie ruchów o satanistycznych konotacjach, wsparcie dla odstępczego ruchu wiary,  jest to rzeczywiste wypełnienie się tekstu ostrzeżenia, gdzie fałszywy prorok zawsze prowadzi do innych bogów.

Drogi czytelniku skoro teraz już zostałeś przekonany o tym fakcie powinieneś natychmiast zapoznać się z Bożym wyrokiem, jaki oczekuje każdego mówiącego kłamliwie w imię Boga:

5 Mojż. 13:5 A ten prorok albo ten, który ma sny, poniesie śmierć, gdyż namówił do odstępstwa od PANA, waszego Boga (który wyprowadził was z ziemi Egiptu i odkupił was z domu niewoli), by sprowadzić cię z drogi, którą PAN, twój Bóg, nakazał ci iść. W ten sposób wykorzenisz to zło spośród siebie. 

Czas się upamiętać z wiary pozabiblijne proroctwa, czas odwrócić się od demona zielonoświątkowstwa i upaść na kolana przed Bogiem objawionym w Piśmie.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan