Chrystus jest Bogiem

Jan 1:18 Boga (Θεὸν Theon) nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg (μονογενὴς Θεὸς  monogenes Theos), który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział (ἐξηγήσατο exegesato)
.
μονογενής monogenes – jednorodzony, unikalny – od słów
μόνος monos jedyny, samotny, oraz
γένος genos – rodzina, potomstwo
.
θεός Theos – Bóg, Stwórca i właściciel wszechrzeczy
.
ἐξηγέομαι exegemai – opowiadać w sposób, który wyjaśnia, co jest najwyższe

Pismo Święte identyfikuje Jezusa Chrystusa jako jednorodzonego, wyjatkowego Syna Bożego, Stworzyciela wszechrzeczy, który jest współistotny Ojcu. Jako unikalny Syn przedstawia On Ojca w sposób doskonały będąc dokładą Jego reprezentacją. Kto widzi Syna widzi Ojca, kto odrzuca Syna jako Boga Jahwe, odrzuca Boga Jahwe oraz zbawienie, jakie przygotował wybranym.

Islam neguje synostwo i Boskość Jezusa tym samym odcinając od zbawienia wszystkich swoich wyznawców. Mowa o jednym miliardzie ośmiuset milionach zatraconych dusz (dla porównania Rzymski katolicyzm to 1,2 miliarda potępionych wyznawców zbawienia z uczynków, ruch zielonoświątkowy wysyła na zatracenie około 700 milionów wyznawców innego ducha).

Ponieważ islam wkracza do Europy oraz Polski szerokim krokiem, warto posiadać argumenty tak biblijne jak i koraniczne umożliwiające przdstawienie Bożej prawdy potrzebującym.


Biblia potwierdzona w Koranie

W Koranie znajduje się wiele wersetów, które potwierdzają wiarygodność Starego i Nowego Testamentu, Taurata i Injila. Allah potwierdza Pismo, które było przed nim:

Sura 3:3 On tobie zesłał Księgę z prawdą, stwierdzając prawdziwość tego, co już było przed nią. On zesłał niegdyś Torę i Ewangelię

Allah ostrzega nawet muzułmanów którzy niedowierzają jego księgom:

Sura 4:136 O wy, którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą zesłał Swemu Posłańcowi, i w Księgę, którą zesłał przedtem! A kto nie wierzy w Boga, w Jego aniołów, w Jego Księgi, w Jego Posłańców i Dzień Ostatni – ten zbłądził zbłądzeniem dalekim.

Ewangelia jest „przewodnictwem i światłem”, Tora jest „przewodnictwem i pouczeniem dla bogobojnych:”

Sura 5:46  My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych.

I Ewangelia – którą potwierdza Koran, w którą nakazuje się wierzyć muzułmanom, która zawiera „przewodnictwo i światło”, oświadcza niepowtarzalne boskie Synostwo Pana Jezusa Chrystusa:

Marek 1:1 Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
.
Łuk. 1:32 Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.
.
Mat. 3:17 I rozległ się głos z nieba: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.
.
Jan 1:18 Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.
.
Hebr. 1:1-2 Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy;

Nic nie może być bardziej zrozumiałego od Nowego Testamentu.
.


Mahomet zaprzecza wyjątkowemu Synostwu Pana Jezusa Chrystusa

A jednak Koran – który potwierdza poprzednie Pisma, w którye nakazuje się wierzyć muzułmanom, który nazywa Ewangelię „prowadzeniem i światłem” – wyraźnie odrzuca wyjątkowe boskie Synostwo Pana Jezusa Chrystusa:

Sura 2:116 Oni mówią: “Bóg wziął Sobie syna!” – Niech Mu będzie chwała! – Wcale nie! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! Wszystko Jemu pokornie służy.
.
Sura 6:101 Stwórca niebios i ziemi! Jakże On mógłby mieć syna – przecież On nie miał wcale towarzyszki?! On stworzył każdą rzecz i On o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!
.
Sura 9:30 Żydzi powiedzieli: “Uzajr [hebr. Ezra] jest synem Boga.” A chrześcijanie powiedzieli: “Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!

W powyższych koranicznych wersetach zawarte jest niemalże kwintesencja niezrozumienia biblijnej prawdy. wiele biblijnych nieporozumień.
.


Wyprostowanie błędu

Przede wszystkim, czy chrześcijanie twierdzą, że Bóg „spłodził” syna w czasie i przestrzeni, tak jak my rodzimy dzieci? Nie, Jezus zawsze istniał i nadal istnieje jako jedyny Syn Boży:

Mich. 5:2 Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu (odniesienie do drugiej, ludzkiej natury), a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych (odniesienie do Boskiej, wiecznej natury Mesjasza)
.
Izaj. 9:6 Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju
.
Jan 17:5 A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat.
.
Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Po drugie, dlaczego, u licha, Allah zastanawia się, w jaki sposób ktoś może mieć syna bez małżonka, skoro w innej Surze z łatwością udziela Miriam poczęcia bez małżonka?

Sura 19:20-21 Ona powiedziała: “Jakże mogę mieć syna, kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik ani też nie byłam występną? On powiedział: “Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. To jest sprawa zdecydowana!

„Ezra jest synem Allaha”, nigdy nie powiedział tego żaden Żyd. Nie ma go w hebrajskiej Biblii ani w żydowskich komentarzach. Nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek istniała taka wiara żydowska. To błąd Koranu.
.


Fałszywy prorok i jego tyran

Jak Mahomet może być prawdziwym prorokiem, gdy nie rozumie doktryny chrześcijańskiej, kiedy jego objawienia są sprzeczne (Sura 6:101 wyklucza możliwość posiadania potomka przez Allaha podczas gdy Sura 19:20 potwierdza dzieworódzctwo Miriam) i kiedy zawierają faktyczne błędy? Najsmutniejszą rzeczą w niezdolności i niechęci Allaha do płodzenia dzieci jest to, że muzułmanie nigdy nie mogą odnosić się do swojego boga jako jego dzieci. Jedyne, na co mogą liczyć w związku z Nim, to status niewolnika:

Sura 19:92-93 A nie godzi się Miłosiernemu, aby wziął sobie syna!Każdy, kto jest w niebiosach i na ziemi, przychodzi do Miłosiernego jako niewolnik.

W wersji polskiej tłumaczenia Sura 93 nie jest tłumaczona jako “niewolnik” ale “sługa”,  jak widać polscy tłumacze koranu, wolą “ocieplać” przekaz.

To sprawia, że muzułmanie są niewolnikami dwukrotnie: po pierwsze niewolnikami grzechu, jak my wszyscy żyjący bez Chrystusa, i znowu nieusynowionymi niewolnikami Allahai. Porównaj to z tym, jak Biblia opisuje tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa poprzez pokutę i wiarę w Niego jako Pana:

Rzym. 8:15-17 Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni.

Jak niesamowite jest to, że Bóg kocha nas na tyle, by umrzeć za nas, dać nam Swoją sprawiedliwość w zamian za nasz grzech i adoptować nas jako synów i córki, a także współdziedziców z Chrystusem! Ponownie więc modlimy się i napominamy naszych muzułmańskich przyjaciół, aby przyszli do Chrystusa i zostali uwolnieni.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan