Dwie strony medalu

Nie sądzę, że wszelkie gromadzenie jest grzeszne. Niektóre z nich mogą zostać uznane za konieczne. Na przykład w Księdze Rodzaju powiedziano nam:

1 Mojż. 41:49 Józef więc nagromadził zboża tak wiele jak piasku morskiego, aż przestano je liczyć, bo było go bez liku

Niektórzy ludzie zbierają czasopisma i czytają je ponownie wiele lat później. Pomaga to zwiększyć ich wiedzę i jest bardzo pomocne w zrozumieniu np. historii. Przez lata osobiście zebrałem wiele zasobów biblijnych, aby pomóc w udzielaniu odpowiedzi na wiele pytań. To jest dobre.


Kwestia motywów

Z drugiej jednak strony, wszystko może stać się grzeszną obsesją. Rozważmy przypowieść Jezusa o przechowywaniu ziarna w Ewangelii Łukasza

Łuk. 12:16-21 16. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. 17. I rozważał w sobie: Cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów? 18. Powiedział więc: Zrobię tak: zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. 19. I powiem mojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. 20. Ale Bóg mu powiedział: Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? 21. Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.

Przechowywanie zboża jest tematem zarówno w Księdze Rodzaju, jak i u Łukasza, ale każdy z nich ujawnia inne zamiary lub motywy zbieraczy – jeden dla dobra innych, a drugi dla samozachowawczości, pozostawiając Boga który jest dla niego bez znaczenia. Jezus mówi także:

Mat. 6:20 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną

Ale instruuje nas, abyśmy gromadzili rzeczy w niebie, aby wielbić Boga . Zatem znajomość intencji serca jest niezbędna do zrozumienia tego problemu.

1 Jana 2:16 Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.

Grzeszne gromadzenie jest rodzajem pożądania. Jest częścią upadłej ludzkiej natury. Wszyscy cierpimy z powodu poważnej i śmiertelnej słabości ducha i ciała. Naszą ludzką tendencją jest pragnienie rzeczy. Naturalnie ufamy raczej rzeczom niż żywemu Bogu i, co nie dziwi, szukamy bezpieczeństwa w świecie materialnym.
.


Praktyczna ilustracja

Na przykład w Starym Testamencie Izraelici otrzymywali mannę i przepiórki (2 Mojż. 16) – wspaniałe błogosławieństwo od Boga – i mieli zbierać tyle, ile mogli zjeść w ciągu jednego dnia

2 Mojż. 16:4 Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Oto spuszczę wam jak deszcz chleb z nieba. Lud będzie wychodził i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej, abym mógł go wystawić na próbę, czy będzie postępował zgodnie z moim prawem, czy nie

Jednak był jeden dzień w tygodniu, w którym mieli zbierać dwa razy więcej, aby nie musieli później pracować w szabat

2 Mojż. 16:5 A szóstego dnia przyrządzą to, co przyniosą, a będzie tego dwa razy tyle, co zbierają codziennie

To było właściwe gromadzenie. Ale w poważnym upadku wiary niektórzy Izraelici gromadzili mannę na zapas, zamiast ufać Bogu w codzienne zaopatrywanie

2 Mojż. 16:20 Jednak nie usłuchali Mojżesza i zostawili niektórzy z tego aż do rana, i zamieniło się w robaki, i cuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich.

Niektórzy nawet próbowali zbierać mannę w szabat

2 Mojż. 16: 27-28 27. A siódmego dnia niektórzy z ludu wyszli, aby zbierać, ale nic nie znaleźli. 28. Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Jak długo będziecie się wzbraniać przed przestrzeganiem moich przykazań i moich praw?

To wyraźnie ilustruje tendencję ludzkiej natury do nie ufania Bogu, ale rzeczom materialnym.
.


Podsumowanie

Zasadniczo Biblia uczy, że istnieją dwa rodzaje gromadzenia zapasów. Jeden jest grzeszny, a drugi nie. Rozważając tę kwestię, zawsze musimy ważyć własne serca i poprosić Boga o ujawnienie nam naszych motywów

Psalm 139: 23-2423.Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce; wypróbuj mnie i poznaj moje myśli24. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email