Hebr. 10:10-14 10 Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 11 A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. 12 Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; 13 Oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. 14 Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.

Bałwochwalstwo hostii

Gdy kłaniasz się i klękasz przed tą monstrancją, przed ołtarzem, przed poświęconą hostią, gdy to robisz, to uwiarygadniasz wierzenie, po pierwsze które nie jest biblijne w żadnej mierze ani formie. To stoi w całkowitej sprzeczności z tym czego list do Hebrajczyków naucza o ofierze Chrystusa. Ale wiesz, że ta ofiara nie uczyni cię doskonałym.

Posłanie do Hebrajczyków mówi, że powtarzalna ofiara jest przypomnieniem grzechów.

Hebr. 10:1-2 1 Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. 2 W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu.

Ta jedyna ofiara na krzyżu nie przypomina o grzechach. Ona przypomina o tym, który poniósł nasze grzechy. To podstawa naszej relacji z Bogiem, podstawa naszego pokoju z Bogiem. To jest warte sporu. To jest warte przeciwstawienia się kulturze, która mówi aby nie rozmawiać o takich sprawach, nie czynić podziałów, lepiej siąść razem i nie przejmować się takimi rzeczami.
.


Inna ewangelia

Cóż, bardzo mi przykro ale wierzący rzymscy katolicy wiedzą, że moja ewangelia i ich ewangelia są różne. I o ile chcemy trzymać się mocno przeciw rozpadowi w naszych społeczeństwach oraz moralnemu i etycznemu szaleństwu jakie nas otacza Prawda jest taka, że gdyby ktoś przyszedł i spytał nas jak mieć pokój z Bogiem? Ortodoksyjny rzymski katolik odpowie w zupełnie inny sposób niż wy czy ja odpowiedzielibyśmy.

To tworzy podział i jeśli tylko miłujemy prawdę, kochamy Boga i tą osobę nie poddamy się i będziemy się o to spierać. Jeśli nie potrafimy tego dowieść, jedyne co nam pozostaje to walka. Dlatego dowodzimy z szacunkiem, z miłością, lecz ponieważ miłujemy prawdę nie możemy pozostać w milczeniu. I dlatego nie omijamy tego tematu.

Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

Niestety wielu ewangelików zdecydowało, że te zagadnienia nie mają już żadnego znaczenia. Ponieważ nasze szeregi się kurczą musimy pozyskać tylu ludzi ilu tylko się da. Zatem odkładamy ewangelię na bok. To fundamentalny akt pogardy dla samego Boga i krzyża Jezusa Chrystusa. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Psalm 119:158 Widziałem przestępców i czułem odrazę, że nie przestrzegali twego słowa.

Ponieważ miłujemy Boga obchodzi nas to co On powiedział i co zrobił. A ponieważ miłujemy ludzi obchodzi nas ich pozycja przed Bogiem. Chodzi o ich wieczną przyszłość, nie jest to błacha sprawa. Moje życie było by o wiele lżejsze gdybym nie musiał zajmować się problemem Rzymskeigo Katolicyzmu. Spójrzmy prawdzie w oczy, w moim kraju miałbym o wiele więcej otwartych drzwi, gdybym nie mówił co mówię i nie robił co robię w związku z Rzymskim Katolicyzmem.
.


Anathema

Tu się pojawia problem. List do Galacjan ciągle jest w Nowym Testamencie. Jeśli nie było by w Nowym Testamencie listu do Galacjan, być może mógłbym jakoś uciec od tego problemu, lecz prawdą jest, że gdy spojrzymy na list do Galacjan Paweł używa najmocniejszych w całym Nowym Testamencie słów. I do kogo kieruje te słowa? Kieruje te słowa do ludzi, którzy dodali zaledwie jedną rzecz do ewangelii.

Gal. 1:8-9 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Nic nie wskazuje aby zaparli się Bóstwa Chrystusa, nic nie wskazuje żeby zaparli się wskrzeszenia. Nic nie wskazuje aby byli nieprawowierni w czymkolwiek innym, jedynie dodali jedną rzecz do ewangelii. Mówili, tak wiara w Chrystusa jest najważniejsza ale nie wystarczająca, trzeba czegoś jeszcze, swego rodzaju warunku wstępnego jaki należy spełnić aby wiara była w pełni ważna.

Gal. 5:2-4 2 Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda. 3 A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. 4 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski.

Dodali jedną rzecz do ewangelii na co Paweł im powiedział: jesteście anathema (przeklęci). Zaiste, w rozdziale 5 posuwa się aż tak daleko, aby pokazać to bardzo, bardzo wyraźnie. Ci ludzie nazywali siebie chrześcijanami, wzywali imienia Chrystusa, twierdzili, że są braćmi. I wierzyli, że Jezus Chrystus ich zbawi, Paweł im mówi: jeśli dacie się obrzezać – to ta jedna rzecz jaką dodali – jeśli dacie się obrzezać powiadam wam, Chrystus wam nic nie pomoże.

O czym nam to mówi? Paweł wiedział, że galacjanie powiedzą, oh, w ostatecznym rozrachunku to Jezus mnie zbawia, lecz Paweł mówi NIE.

James White

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan