ZGUBNA DROGA

Czym jest zgubna droga? To lista nauczycieli i mówców, których nie polecamy, lecz pragniemy przestrzec, że przyjmowanie nauk głoszonych przez tych ludzi, może zwieść człowieka w kierunku zgubnej drogi, prowadzącej do poważnych problemów duchowych lub nawet na zatracenie.

Biblijne argumenty na podstawie których funkcjonuje lista obnażając imiennie i publicznie winowajców mieniących się przywódcami zborów chrześcijańskich są następujące

Normatywny nakaz konfrontacji

3 Mojż. 5:1 Gdyby ktoś zgrzeszył przez to, że usłyszał przekleństwo (אָלָ֔ה alah) i był tego świadkiem lub widział czy dowiedział się o tym, a tego nie oznajmił, będzie obciążony nieprawością;.

Tekst Mojżesza bardzo wyraźnie ostrzega aby nie popełniać grzechów, przy jednoczesnym przeniesieniu środka ciężkości na te dużego kalibru, do których z pewnością zaliczają się opisywane przez hebrajskie słowo אָלָ֔ה alah

Głoszenie doktrynalnego fałszu godzi w dobre imię Boga poprzez przypisywanie Bogu tego, czego On nie powiedział. To pozbawianie Boga prawdy czyli w rzeczywistości odzieranie Go z Boskości. To trzeba konfrontować publicznie i imiennie.

Normatywny nakaz upubliczniania

1 Tym. 5:20 A tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali.

Normatywny nakaz imiennego strofowania

A. listy pastoralne (1 i 2 Tymoteusza, Tytusa) mają charakter normatywny

1 Tym. 3:15 A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

B. W tym samym liście Apostoł wymieniając z imienia i nazwiska, pisze o dwóch przywódcach – heretykach głoszących fałszywe doktryny zaprzeczające wierze i czystemu sumieniu

1 Tym. 1:19-20 19. Mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. 20. Do nich należą Hymenajos i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić.

C. W kolejnym liście ponownie wymienia z imienia i nazwiska dwóch przywódców  – heretyków, jedno zmienione imię (Filetos zamiast Aleksandra) dowodzi iż pojawił się nowy przypadek fałszu.

2 Tym. 2:16-17 17 A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; 18 Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.

Podsumowując: wszędzie tam gdzie herezja zostaje wykryta powinna zostać natychmiast publicznie skonfrontowana


Według Biblii zwodziciel to ten, który m.in. pociąga za sobą ludzi, który skupia ludzi wokół siebie i fałszywych nauk. Moze także działać w jakimś kolektywie, ale jest rozpoznawalny indywidualnie, bo działa w swoim imieniu 

Mat. 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
.
Marek 13:22 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych.
.
1 Tym. 4:1 A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;
.
2 Piotra 11:1-3 1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.  2 Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. 3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.
.
Dzieje 20:29 Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada.
.
1 Kor. 1:19 Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy wypróbowani wśród was.
.
Gal. 2:4 A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić.
.
2 Kor. 11:13 Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa.
.
1 Jana 2:18.26 18 Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. 26 To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą..

To także człowiek, który utwierdza wyznawców kłamstwa o zbawieniu

Przysłów 17:15 Kto usprawiedliwia niegodziwego i kto potępia sprawiedliwego, obaj budzą odrazę w PANU.
.
Ezech. 13:15-16  15 A gdy dopełnię mojego gniewu nad tą ścianą i nad tymi, którzy ją tynkowali słabym tynkiem, powiem do was: Nie ma już tej ściany, nie ma tych, którzy ją tynkowali; 16 To jest proroków Izraela, którzy prorokują o Jerozolimie i mają o niej widzenia pokoju, choć nie ma pokoju, mówi Pan BÓG.

Oraz zwodziciel dodający lub odejmujący ze słów Pisma Świętego

Obj. 22:18-19 18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; 19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.

..

Legaliści

Cechują ich: Szczególne wymogi w stosunku do pokarmów, świąt i rytuałów, obowiązek dziesięciny, pewne uczynki potrzebne do zbawienia
Współczesne odpowiedniki: sabatarianie, Adwentyści, Świadkowie Jehowy, Rzymski Katolicyzm, Arminianie, Amyraldianie.
Przedstawiciele:

.

Gnostycy i ewangelia sukcesu

Cechują ich: Wiedza i moc dostępna nielicznym, odrzucanie prawdziwości spisanego Słowa, mistycyzm, rzekoma duchowa elewacja, cielesność
Współczesne odpowiedniki: zielonoświątkowcy, charyzmatycy, libertyni, Rzymski Katolicyzm, new age, ruch wiary, mormonizm, kościół uliczny
Przedstawiciele:

.

Antytrynitarze

Cechują ich: Częsciowe lub całkowite odrzucenie Boskości Jezusa i Boskości Ducha Świętego. Inną formą herezji jest subordynacjonizm hierarchiczny wewnątrz ontologicznej Trójcy oraz odrzucenie samoistności Syna Bożego
Współczesne odpowiedniki: zielonoświątkowy odłam Jesus-only, Świadkowie Jehowy, Badacze Pisma Świętego, charyzmatycy, libertyni, new age, ruch wiary, mormonizm
Przedstawiciele:

.

Ekumeniści

Cechują ich: Kompromis doktryny na rzecz jedności, rozmycie prawdy i ewangelii. Na liście znajdą się tutaj również pasterze, którzy pozbawieni rozeznania zapraszają do swoich społeczności głosicieli odstępczych nauk jak i samego ekumenizmu
Współczesne odpowiedniki: wszystkie podmioty zgromadzone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i podobnych organizacjach
Przedstawiciele:

Cywilizacja śmierci

Cechują ich: Wsparcie lub praktyka aborcji, eugeniki, LGBTQ, feminizm, ewolucjonizm, utwierdzanie o zbawieniu wyznawców fałszywej ewangelii oraz całościowe lub częściowe odrzucenie natchnienia Pisma Świętego przyjętego przez pierwszy kościół i potwierdzonego przez Reformację w Wyznaniach Wiary.
Przedstawiciele:

Zagraniczni zwodziciele

 • A. A. Allen
 • A. W. Tozer
 • Agnes Ozman
 • Ante Pavkovic
 • Bart Ehrman
 • Bill Johnson (Bethel Church)
 • Billy Graham
 • Carl Lentz
 • Curry Blake
 • Dave Hunt
 • David Wilkerson (1931–2011) Times Square Church
 • Derek Prince
 • Heidi Baker – udzielająca demonów wilczyca
 • Hillsong
 • James White
 • Jesus Culture
 • John Crowder profanuje Wieczerzę Pańską
 • John MacArthur
 • John Piper o ostatecznym usprawiedliwieniu przez uczynki, część 1
 • John Wesley, tragedia szczerego poganina
 • Jordan Peterson
 • Kathryn Kuhlman
 • Marc Driscoll
 • Michael Brown
 • Myles Munroe
 • Paul Washer
 • R. C. Sproul 
 • Reinhard Bonnke: święta krowa pentekostalizmu
 • S. Wyndham
 • Smith Wigglesworth i jego szeroka droga wiodąca na zatracenie
 • Todd White
 • Torben Søndergaard i ewangelia plus
 • W. Essek Kenyon
 • Witness Lee i Herezja Lokalnego Kościoła
 • Zac Poonen
  .
 • Agnes Stanford
 • Aimee Semple McPherson (1890–1944) Foursquare Church
 • Alan Vincent
 • Aleksjew Liediajew
 • Alice Smith
 • Alistair Petrie
 • Allan L. Mc Ginnis
 • Ana Mendez
 • Andrew Peakers
 • Andrew Wommack
 • Angeline Bukowiecki
 • Antony De Mello
 • Barbara Shelmon
 • Barbara Wentroble
 • Barbara Yoder
 • Batsell Barrett Baxter (1916–1982)
 • Batsell Baxter (1886–1956)
 • Ben Kinchlow
 • Bengt Sundberg
 • Benny Hinn
 • Bill Bright
 • Bill Hamon
 • Bill Volkmann
 • Bob Jones
 • Bob Mumford
 • Carlos Annacondia
 • Charles Capps
 • Charles Fox Parham
 • Charles Kraft
 • Charles Simpson
 • Chuck & Bart Pierce
 • Chuck Smith (1927–2013)
 • Cindy & Mike Jacobs
 • Claudio Freidzon
 • Cline Paden (1919–2007)
 • Creflo/Taffy Dollar
 • Dale Davis
 • David Cannistraci
 • David Du Plessis
 • David Hogan
 • David Mccraken
 • David Shibley
 • David Yonggi Cho
 • Dean Sherman
 • Denis Bennett
 • Dick Eastman
 • Don Basham
 • Doug Batchelor (1957–) Amazing Facts
 • Dutch Sheets
 • Ed Silvoso
 • Eddie Long Edward Irving
 • Eddie Smith
 • Ellen G. White (1827–1915)
 • Elmer Towns
 • Ern Baxter
 • Ernest Gentile
 • Ernest Holmes
 • Florence L.Crawford
 • Francis Frangipane
 • Francis Macnutt
 • Frank Damazio
 • Fred Price
 • Gary Greig
 • George Otis Jr
 • George Vandeman (1916–2000) It Is Written
 • Gordon Lindsay
 • Graham Kendrick
 • Guy Chevreau
 • Gwen Shaw
 • H.M.S. Richards Sr. (1894–1985) Voice of Prophecy
 • Hector Torres
 • Herman Riffel
 • Howard Browne Rodeny
 • Ira North (1892–1984)
 • Jack Coe
 • Jack Deere
 • Jack Sytsema
 • Jack Taylor
 • James & Jim Goll
 • James Edson White (1849–1928) Review and Herald Publishing Association
 • James Ryle
 • James White (1821-1881) Adventist Review
 • Jean Steffenson
 • Jennie Evans
 • Jerry Falwell
 • Jerry Savelle
 • Jesse Duplantis
 • Jill Griffith
 • Jim Bakker
 • Jim Laffoon
 • Jimmy Swaggart
 • Joel Osteen
 • John & Paula Sandford
 • John Alexander Dowie
 • John Arnott
 • John Avanzini
 • John Eckhardt
 • John Hagee
 • John Kelly
 • John Kilpatrick
 • John Maxwell
 • John Nevins Andrews (1829–1883) Andrews University
 • John Osteen
 • John Paul Jackson
 • John Scotland
 • John White
 • John Wimber (1934–1997) Vineyard Movement
 • Johnny Foglander
 • Joseph Bates (1792–1872) Great Disappointment
 • Joseph Garlington
 • Joseph Prince Joseph Prince (1963–) Prosperity Gospel
 • Joyce Meyer
 • Karl Strader
 • Ken Gire
 • Kenneth Hagin
 • Kenneth W. Wright
 • Kenneth Sumrall
 • Kenneth/Gloria Copeland
 • Kim Clement
 • Kingsley Fletcher
 • Larry Lea
 • Larry Stockstill
 • Lawrence Khong
 • Linda Brook
 • Lou Engle
 • Lucy Farrow
 • Mable Smith
 • Marc Dupont
 • Marilyn Hickey
 • Marjoe Mark Finley (1945–) It Is Written
 • Marshall Keeble (1878–1968)
 • Mary Glazier
 • Matthew & Dennis Linn
 • Micael Lundin
 • Michael Schiffman
 • Mike Bickle
 • Miss Ivey Campbell
 • Montanus Montanism
 • Morris Cerullo
 • Morton Kelsey
 • Mrs.Cardale
 • Naomi Dowdy
 • Norman Grubb
 • Norman Vincent Peale
 • Norman Wright
 • Oprah Winfrey
 • Oral Roberts
 • Os Hillman
 • Paris Reidhead (1919–1992) Christian and Missionary Alliance
 • Pat Robertson
 • Paul Cain (1929-) Kansas City Prophets
 • Paula White
 • Paul K. Earl
 • Peter & Doris Wagner
 • Peter Popoff
 • Prophet Elisabeth Clare
 • Quin Sherrer
 • Rachel A. Sizelove
 • Rachel Hickson
 • Randy Clark
 • Rani Sebastian
 • Raya Mccauley
 • Rex Humbard
 • Rich Marshall
 • Richard Dortch
 • Richard Riss
 • Rick Joyner
 • Rick Ridings
 • Rick Warren
 • Rob Bell
 • Robert Heidler
 • Robert Lairdon
 • Robert Schuller: Hour Of Power
 • Robert Tilton
 • Robert William Schambach
 • Robert Wise
 • Rod Parsley
 • Rodney-Howard Brown
 • Ross Parsley
 • Sharon Stone
 • Siergiej Nieczytajlo
 • Stacey & Wesley Campbell
 • Stephen Mansfield
 • Stephen Strang
 • Steve Hill
 • Steve Shultz
 • Steven Furtick
 • Sunday Adelaya
 • T.D. Jakes
 • Ted Haggard
 • Teilard De Chardin
 • Terry Teykl
 • Todd Bentley
 • Tommy Tenney
 • Tommy Tyson
 • Ulf Eckmann
 • V. Grant Jr.
 • Visula Ryden
 • Walter Scott (1796–1861)
 • William Branham (1909–1965) Faith Healer
 • William J. Seymour (1870–1922) Azusa Street Revival
 • William Miller (1782-1849) Millerites
 • Winkie Pratney
 • Witnes Lee
 • Woodworth Etter

 

Print Friendly, PDF & Email