Życiorys

Derek Prince (1915-2003), był dobrze znanym nauczycielem Biblijnym, autorem i fundatorem Międzynarodowej Służby Dereka Prince. Urodzony w brytyjskiej rodzinie w Indiach posiadał imponujący życiorys oraz władczą osobowość. Był wysoce inteligentnym i wykształconym w Eton College oraz Cambridge badaczem Greki i Łaciny, posiadał Stowarzyszenie Starożytnej i Współczesnej Filozofii w Królewskim Collegu. Studiował także Hebrajski i Aramejski na Uniwersytecie w Cambridge oraz Hebrajskim Uniwersytecie w Jeruzalem. Jego codzienne audycje radiowe w Derek Prince Legacy Radio ciągle są nadawane na całym świecie a jego nauki regularnie nadawane w odszczepieńczych stacjach takich jak TBN i Revelation TV.

Herezja Ruchu Pastoralnego

Derek Prince posiada niechlubną reputację jako jednego z założycieli Ruchu Pastoralnego, który okazał się być niewątpliwą katastrofą. Od roku 1970 tak zwany „Fort Lauderdale Five” (FL5) – Don Basham, Bob Mumford, Charles Simpson oraz Ern Baxter (niegdyś Campaign Manager zwiedzionego heretyka i fałszywego proroka Williama Branhama) działał we wspólnym celu jakim nazywali „związkiem przymierza” (covenant realtionship). Ruch Pastoralny (także znany jako Ruch Uczniowski – Discipleship Movement) działał głównie w USA, aczkolwiek jego nauczania były dystrybuowane na cały świat przez pseudochrześcijański magazyn „Nowe Wino” (New Wine).

Od samego początku ruch FL5 dokonał herezji wykraczając poza to co jest napisane wchodząc między sobą w pozabiblijne “związki przymierza”.

1 Kor. 4:6  To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane

Nowy testament mówi nam, że w czasie nawrócenia wierzący wkraczają w Nowe Przymierze z Jezusem Chrystusem – a zatem wchodzą w przymierze z innymi chrześcijanami. Łaska Nowego Przymierza, przebywanie w człowieku Ducha Świętego i wiara są wystarczające – nigdy nie powinniśmy dodawać nic do Słowa:

5 Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.

Przyp. 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.

Innymi słowy, pomysł „związku przymierza” było bezpośrednią uzurpacją Nowego Przymierza i zaprzeczeniem krzyża Chrystusa. Cielesna idea „związku przymierza” (tak jak inne fałszywe nauki Dereka Prince) posiadają swój teologiczny precedens w Starym Testamencie a nie w Nowym. W swej arogancji i dumie FL5 przystąpiło do wprowadzania swego opresyjnego reżimu wśród niczego niespodziewających się wyznawców powodując katastrofalne rezultaty.

Ruch Pastoralny został wprowadzony przez FL5 w 1973 roku na konferencji Chrześcijańskia Służba Wzrostu (CGM – Christian Growth Ministries) w Leesburgu na Florydzie; następnie powiększyło swe działanie na kolejnym spotkaniu CGM w Montrat (Północna Karolina) w 1974 roku. Ten zły ruch koncentrował się na reżimie ekstremalnego autorytetu i poddania w kościele, który potem był znany jako „ciężkie pasterstwo” (heavy shepherding). Ironią jest, że FL5 nie potrafiło poradzić sobie z problemami ruchu charyzmatycznego jak „indywidualizm i niedojrzałość” czego przyczyną była ich własna niemożność lub brak woli życia i chodzenia w Duchu

Gal. 5:25-26 25 Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy. 26 Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.

Jakuba 3:1 mówi nam „Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd.”

Wielu zastanawia się dlaczego współczesny ruch charyzmatyczny jest w stanie upadku i apostazji – jest tak, ponieważ został wykolejony już na początku przez samozwańczych liderów będących bardziej zainteresowanych zadowalaniem Rzymu i własnych potrzeb niż podążaniem za Panem.

Bill Ligon w swej książce Discipleship: The Jesus Way (Logos, 1979) daje ilustrację nadużyć Ruchu Pastoralnego:

„Jeden nauczyciel w artykule z 1974 stwierdził, że skoro celem prawdziwego uczniowstwa jest niesienie woli Jezusa Chrystusa, to ’jego własna wola musi zostać złamana’. Aby tego dokonać, nauczyciel zaproponował żeby uczniowie byli posłuszni liderom jak niewolnicy, ’nie zadając żadnych pytań’. Następnie powiedział, że dzień uznania miałby przyjść dopiero gdy lider powie mu ’teraz jesteś gotowy’. Prawdziwy uczeń, powiedział, nie powinien być awansowany ani służyć poza ’dozwoleniem i uznaniem swego lidera” (s. 221)

Pierwsza zdrada

FL5 tworzy sekretną radę i alians ekumeniczny w 1974 roku. Rzekomym celem tego bezbożnego aliansu było „wzmocnić system pastoralny w szeregach różnych denominacji”. Później Rada włączyła w swoje szeregi rzymskich katolików Paula DeCelles i Kevina Ranaghana (Ludzie Chwały) oraz Kardynała Suenensa oraz innych. W 1974 Martin i Clark połączyli swe siły w ‘Fort Lauderdale Five’ (Bob Mumford, Charles Simpson, Derek Prince, Don Basham oraz Ern Baxter – dawny sekretarz Williama Branhama), i stali się członkami założycielami Ruchu Pastoralnego, który później był znany jako Ruch Charyzmatyczny (tak, drodzy przyjaciele, Ruch Pastoralny był pierwszy!). Dołączył do nich także John Poole, kolejny zwolennik Późniejszego Deszczu. Razem ci ludzie ustanowili grupę odnowy ekumenicznej. Rada została wybrana potajmnie, jako że w tamtych czasach nie było akceptowane przez protestantów ’współpracowanie z katolikami dla Ewangelii’. Dla raczkującego Ruchu Pastoralnego pieniądze i władza Watykanu była atrakcyjna: dla Martina i Clarka była to złota szansa na rozpoczęcie implementacji watykańskich aspiracji ekumenicznych i charyzmatycznych”; link tutaj

W 1977, FL5 potajemnie spotyka Kardynała Suenensa w Ziemi Świętej gdzie tworzą sekretną deklarację współpracy na rzecz odnowy jedności Kościoła. Rada zgodziła się odnosić się bezpośrednio do Kardynała Suenensa i do konsultacji z nim przed planowaniem lub implementacją projektów, ewangelizacji, etc. Innymi słowy, FL5 sprzedało się i poddało się całkowicie watykańskiej kontroli. Starsi Rady Naczelnej FL5 tworzą ciekawe pismo. Ten dokument był ukrywany przez długi czas z oczywistych powodów: „Pełen obraz jest taki, że ci ludzie wplatają się w ogromną apostazję, która włączyła ich do Kościoła Katolickiego, matki wszetecznic”; link tutaj

W 1983 Derek Prince wycofał się z Ruchu Pastoralnego ze względu na swe “zastrzeżenia”. Publicznie wyraził żal z powodu swego zaangażowania a FL5 udało się klasycznie przenieść ciężar winy na liderów niższego szczebla. Jednakże Derek Prince nie skończył żadną miarą wprowadzania doktryn demonów do społeczności wierzących.
.

1984 i dalej

Dzielący chrześcijan temat demonologii i uwolnienia po raz pierwszy wystawił swój ohydny łeb na świat w 1971 na pierwszym spotkaniu liderów FL5 w Seatle, gdzie spowodował kontrowersje. Po opuszczeniu Ruchu Pastoralnego Derek Prince popadł całkowicie w urojenia – powiedział że jego służba „eksplodowała” od 1984 dzięki Bożemu błogosławieństwu; link tutaj

Derek Prince wprowadził do nauczania wiele zgubnych herezji jak niebiblijna nauka o „przekleństwach i błogosławieństwach”, gdzie przypisał przekleństwa 5 Mojżeszowej 28 Ciału Chrystusa i wierzącym chrześcijanom. To nauczanie jest również związane z herezją, że Chrześcijanin może być zamieszkiwany przez Ducha Świętego i demonicznego ducha jednocześnie. Większość nauki opisana w jego książce „Curses and Blessing” (Przekleństwa i Błogosławieństwo) to po prostu powtórzenie nauki Kennetha Hagina.

Derek Prince zmarł w 2003 roku lecz jego nauki ciągle zbierają śmiertelne żniwo w postaci książek i programu radiowego Derek Prince Legacy Radio. Jednakże jest ogromnie ważnym wskazać inne dziecictwo Dereka Prince. Owocem jego fałszywych nauk jest zniszczone duchowe życie wielu Chrześcijan, których przyczyną była błędna teologia Ruchu Pastoralnego”; link tutaj
.

Przekleństwa i błogosławieństwo

Kolejne zaparcie się krzyża Chrystusa. Fałszywa nauka o tym, że wierzący pozostają pod przekleństwem pokoleniowym z powodu grzechu rodzinnego lub grzechu przodków jest całkowicie niebiblijna

5 Mojż. 24:16 Nie umrą ojcowie za syny, a synowie nie umrą za ojce; każdy za grzech swój umrze

2 Król. 14:6 Lecz synów onych morderców nie pobił, jako napisano w księgach zakonu Mojżeszowego, gdzie rozkazał Pan, mówiąc: Nie pomrą ojcowie za synów, ani synowie pomrą za ojców, ale każdy za grzech swój umrze

Jer. 31:30  Owszem, raczej rzeką: każdy dla nieprawości swojej umrze; każdego człowieka, któryby jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego

Ezech. 18:20 Dusza, która grzeszy, ta umrze; ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej; sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie

Derek Prince nauczał, że przekleństwa 5 Mojż. 28 mają zastosowanie do narodzonych z góry Chrześcijan:

„Przekleństwa tam opisane będą dotykać także nas z powodu występków popełnionych przez naszych praojców”.

W swojej książce ‘Błogosławieństwo czy Przekleństwo: Wybór Należy do Ciebie‘ (Blessing or Curse: You Can Choose) Prince naucza, że chrześcijanie potrzebują uwolnienia od tych pokoleniowych przekleństw. Jednakże 5 Mojż. 28 dotyczy Prawa i była konkretnie przeznaczona dla Izraelitów:

Gal. 3:13 Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie);

Rzym. 7:4 Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc.

Efez. 2:14-16 14 On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą; 15 Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; 16 I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń.

Kol. 2:13-14 13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 14 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;

Hebr. 8:13 A gdy mówi „nowe”, uznaje pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

Biblia stwierdza, że Bóg całkowicie oczyszcza winnych. Na krzyżu Jezus usunął całą naszą wine i karę za grzechy. Gdy jesteśmy zbawieni zostajemy uznani za niewinnych – jesteśmy usprawiedliwieni!

Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.

Otrzymaliśmy sprawiedliwość Bożą

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Prawdziwie wierzący są błogosławieni – w żadnym przypadku nie są przeklęci

Gal. 3:13 Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie);

Efez. 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.

Jest to fundamentalne nauczanie Chrześcijaństwa, nie jest ono drugorzędne

Ezech. 18:20 Dusza, która grzeszy, ta umrze; ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej; sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie.

2 Kor. 5:17 Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
.

Inny duch i przekleństwo „służby uwolnienia”

Derek Prince powiedział:

Charyzmatycy mogą mieć Ducha Świętego i innego ducha (oddając hołd fałszywemu prorokowi Williamowi Branhamowi); film tutaj.

Nie ma przykładu w Nowym Testamencie demonów wyrzucanych z wierzących. To nauczanie także zaprzecza krzyżowi i rani wierzących wprowadzając ich w niewolę.

Gal. 3:1-3 1 O głupi Galaci! Któż was omamił (zaczarował), abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których ukrzyżowany? 2 Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: Czy przez uczynki prawa otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie wiary? 3 Tak głupi jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem?

Paweł odnosi się do takich nauk jako do czarnoksięstwa. Według Słowa Bożego Derek Prince działał w mocy czarnoksięstwa.

Gal. 1:8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.

Ironicznie, ci którzy zapierają się krzyża Chrystusa wprowadzając wierzących spowrotem pod prawo poprzez pozabiblijne „służby uwolnienia” sami są pod przekleństwem.

Kol. 2:8 Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
.

Heretycka interpretacja Pisma

Derek Prince wprowadził niebiblijną i skoncentrowaną na człowieku zasadę “Zjedz rybę wypluj ości”. Jednakże Apostołowie i przywódcy wczesnego kościoła bronili stada przed wilkami i ich doktrynami demonów. Dawali wierzącym czyste mleko Słowa Bożego a nie mieszankę. Jest to odpowiedzialność ciążąca na przywódcach aby dobrze rozkładać słowo prawdy

2 Tim. 2:15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy

Liderzy muszą być wiernymi mężami zdolnymi do nauczania

2 Tym. 2:2 A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych.

2 Tym. 2:24 A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych

1 Tym. 3:2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania

Żadne z tych wymagań ostentacyjnie nie występowało u Dereka Prince.

Gal. 5:9 Trochę zakwasu całe ciasto zakwasza.

Mierzi mnie, gdy jakiś kościół lub organizacja chrześcijańska oddaje chwałę Derekowi Prince, arcyoszustowi, heretykowi i zdrajcy Jezusa Chrystusa.

Print Friendly, PDF & Email