Wyrwać patriarchalnego chwasta!

Efez. 5:23 Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.

Arcybiskup kościoła anglikańskiego martwił się patriarchatem twierdząc,  że jego niepokojące istnienie wprawia niektórych w zrozumiały dyskomfort w związku z pewną modlitwą rozpoczynającą się od słowa „Ojcze nasz”. [1]

A biskup nie jest sam. Wielu zdeklarowanych chrześcijan ma podobne zdanie jak biskup i mówi, że kościół coś przeoczył – mianowicie liczącą dwa tysiące lat piątą kolumnę zwaną patriarchatem.

Twierdzą, że patriarchat musi zostać wykorzeniony z chrześcijaństwa, aby chrześcijaństwo przetrwało w naszym oświeconym wieku [2]. Jeśli chwast patriarchatu nie zostanie wyrwany to jesteśmy zgubieni.

Co sądzimy o tej ocenie? Czy patriarchat naprawdę szkodliwy chwast? Czym jest patriarchat?


Instytucjonalna degeneracja

Gal. 5:19 A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;

W 2002 roku „Boston Globe” opublikował serię artykułów ujawniających schemat kryminalnego wykorzystywania seksualnego w rzymskokatolickiej archidiecezji bostońskiej. Obłuda spowodowała kryzys zaufania, który rozprzestrzenił się w Kościele na całym świecie i trwa do dnia dzisiejszego – ojcowie nie byli tym, za kogo się podali.

Ewangelikalizm nie radził sobie dużo lepiej. Forum Wizji obiecało odnowę rodziny chrześcijańskiej poprzez „Założenia biblijnego patriarchatu”. Zamiast tego jego prezydent przyznał się do niewłaściwego zachowania seksualnego. Niejeden “pastor” opuścił żonę i odszedł od wiary. Przywódcy Konwencji Południowych Baptystów stanęli w obliczu poważnych zarzutów. Ku naszemu wstydowi, kościół często bardziej przypominał Harveya Weinsteina i Jeffreya Epsteina niż Hioba czy Józefa.

Chrześcijaństwo Reformowane ma swoje własne przypadki o tej samej ohydnej naturze. Oto obłuda, o której Jezus powiedział: „Biada wam!” Taka jest także droga grzesznego ciała; nie ma nic nowego pod słońcem, a co było, to będzie. Pożądanie seksualne, będące poza kontrolującym wpływem Ducha Świętego, rodzi wszelkiego rodzaju niegodziwe owoce. Pożądliwość ciała jest niszczycielska i zła.

Niektórzy jednak sugerują, że te niepowodzenia nie są zasadniczo zakorzenione w indywidualnej, upadłej naturze ludzkiej, ale raczej w strukturach społecznych, które nierówno umieszczają ludzi na wpływowych pozycjach, co prowadzi do braku równowagi i nadużyć władzy. Jeśli rozwiążemy brak równowagi, zgodnie z logiką, wyeliminujemy nadużycia.

Utopia wymaga wyeliminowania patriarchatu.
.


Czym jest patriarchat?

1 Kor. 11:3 Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.

Patriarchat oznacza po prostu rządy ojca. Słowo to wyraźnie wskazuje na podział władzy. Jest to nieskomplikowane słowo, używane przez kościół od tysiącleci. Jednakże dzisiejsze użycie tego słowa wydaje się być mylone z dwóch powodów:

1) Ludzi, którzy używają go do opisania niebiblijnych schematów (nazwiemy to niepatriarchatem)

2) Ludzi, którzy uważają, że patriarchat sam w sobie jest w rzeczywistości zły.

O niepatriarchacie: Wszelkie formy legalistycznego, surowego i grzesznego przywództwa nie są patriarchatem, ale przestępstwem. Musimy nauczyć się rozpoznawać i odrzucać fałszywy patriarchat.[3]

Drugą obawą jest jednoznaczne odrzucenie całości: patriarchat jest po prostu bardzo zły. Niezliczeni dziennikarze, publicyści i profesorowie, biskup i Barbie (oraz rosnący chór ewangelicko-egalitarnych wpływowych osób) wszyscy są zgodni: patriarchat jest bardzo, bardzo zły.

Często usłyszymy takie zdanie: „Uważajcie na patriarchat”, który następnie w niewytłumaczalny sposób definiuje się jako „mężczyźni niemili wobec kobiet”. Ta szczególna definicja często pojawia się podczas dyskusji na temat molestowania lub grzechu seksualnego; dla niektórych jest to najwyraźniej nie do odróżnienia od patriarchatu. Patriarchat to nadużycia. Sprawa zamknięta.

Efekt? Słuchajcie wszyscy: patriarchat to duży problem. Rządy ojca są złe. Ojciec jest zły.
.


Niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z odejściem od patriarchatu

Izaj. 3:12 Ciemięzcami mego ludu są dzieci i kobiety nim rządzą. O ludu mój! Twoi wodzowie cię zwodzą i niszczą drogę twoich ścieżek.

Po co więc w ogóle próbować ratować skalane słowo? Czy język się nie zmienia? Uważam, że zgoda na popularne równanie patriarchat jest złem spowoduje utratę naszego narodu, chrześcijańskiego domu, kościoła i Ewangelii. Jak, spytacie, to małe słowo mogło być tak ważne?
.

Biblijny szacunek

Po pierwsze, Biblia honoruje ojców. Bóg ustanowił ojcostwo, kiedy stworzył Adama (najpierw), potem Ewę, potem małżeństwo, a następnie dał przykazanie, aby być płodnym i rozmnażać się. Paweł szanował patriarchów Izraela. Piotr głosił o patriarsze Dawidzie, a Szczepan dwukrotnie wypowiedział słowo na „p”, tuż przed pójściem do nieba jako męczennik. Autor Listu do Hebrajczyków uważał Abrahama za wspaniałego patriarchę.

Dzieje 2:29 Mężowie bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy.
.
Hebr. 7:4 Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupu.
.
Dzieje 7:8-9 8. I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak to Abraham spłodził Izaaka i obrzezał go ósmego dnia, a Izaak Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów. 9. A patriarchowie z zazdrości sprzedali Józefa do Egiptu. Lecz Bóg był z nim.

Jezus nie wstydził się swego Ojca

Jan 14:31 Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. Wstańcie, chodźmy stąd.

Taki jest Boży zamysł i taki jest Boży język.
.


Boży język

Po drugie, jest to język Boga o głębokim znaczeniu i wadze. Skojarzenie patriarchatu ze złem jest sprzeczne z naturą Boga i Jego stworzenia. Wywołuje to we mnie dysonans poznawczy, który narasta w Dniu Pańskim, gdy prowadzę lud Boży w wyznawaniu wiary:

“Wierzę w Boga Ojca, stworzyciela nieba i ziemi” [4]

Czyż to nie jest patriarchat? Czyż nie jest to „władza ojca”?

Mój umysł bada stworzony porządek i oto ojcowska struktura odbija się echem w moim własnym domu – jestem patriarchą! W całym świecie przyrody są ojcowie, którzy przewodzą, są silniejsi od kobiet i zostali powołani przez Boga, aby służyć i chronić kobiety i dzieci.

1 Piotra 3:7 Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.

Stworzenie jest napiętnowane patriarchatem. Grzech zniekształcił i wypaczył to, co było piękne – tak – ale dobry wzór jest niewątpliwy.

Wyznania wiary wzmacniają nierozerwalnie powiązany wzór odkupienia, wzór małżeństwa:

„Wierzę w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna [Ojca], Pana naszego”

Jezus jest oblubieńcem, a Kościół jego oblubienicą; Paweł mówi, że małżeństwo jest tajemnicą, która wskazuje na Chrystusa i Jego Kościół; i tak żony mają być poddane swoim mężom, a mężowie mają kochać swoje żony.

Efez. 5:24-25 24. Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. 25. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;

Mężowie i ojcowie sprawują władzę.
.


Atak na Boży ład

Dan. 7:25 Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego; będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.

To właśnie cały ciężar nadbudowy rzeczywistości – Boga i człowieka stworzonego na Jego obraz, mężczyznę i kobietę – jest podstępnie atakowany przez królestwo ciemności.

Musimy się dokładnie zastanowić. To prawda, że potężni ludzie od dawna znęcają się nad słabszymi. Historyczni Epsteinowie staną przed wiecznym rozliczeniem za swoje potworne zło. Powinni także ponieść konsekwencje na tym świecie, niezależnie od tego, czy okazują skruchę. Opieka nad ofiarami jest także bardzo chrześcijańska.

Wydaje się – i to jest punkt krytyczny – że szatan jest w pełni świadomy tego współczującego impulsu, który obecnie przejmuje, wskazując na patriarchat (a nie grzeszne niepowodzenia patriarchów) jako na system obelg, który spowodował ból.

Jeśli w to wątpicie, wróćmy do kościoła anglikańskiego: Arcybiskup Yorku wierzy, że „Ojcze nasz” z Modlitwy Pańskiej jest problematyczne dla tych, którzy cierpieli z powodu – czekajcie na to – „opresyjnego patriarchalnego uścisku życia”.  Ojcostwo jest nadużyciem. Patriarchat jest zły.

Operacja fałszywej flagi szatana podsyca wątpliwości co do biblijnego nauczania dotyczącego różnic płciowych, ojcostwa i macierzyństwa, ról w małżeństwie i przywództwa mężczyzn w kościele. (W szczególności rząd Kościoła ma na czele mężczyznę, mężczyznę Chrystusa Jezusa, który go założył, który w miłości przelał swoją krew za wybranych grzeszników  i wyznacza ludzi, aby paśli trzodę, którą kocha).

1 Tym. 3:2-7
.
2. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania;

3. Nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy;

4. Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku;

5. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży?

6. Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie.

7. Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła.

Działanie szatana jest zwodniczym apelem emocjonalnym, który można podsumować krótką i znaną formułą:

„Bóg jest zły, prawda?” [5]

Ale prawda jest odwrotna. Królestwo Bez Ojca – ciemne królestwo – jest obelżywym źródłem

  • aborcji,
  • handlu ludźmi,
  • molestowania seksualnego,
  • tortur,
  • nienawiści do samego siebie wynikającej z homoseksualizmu,
  • okaleczania i śmierci osób transpłciowych.

„Patriarchat jest zły” to tragiczna przynęta i podstęp, w której szatan przebrany za anioła światłości obiecuje ulgę, prowadząc świat coraz głębiej w ciemne komnaty okropności Bez Ojca. [6]

Pamiętajcie: Rzeczywistość została zaprojektowana jako dobry patriarchat, rządzony przez Trójjedynego Boga.

Patriarchat nie jest złym słowem.
.


W obronie pobożnego ojcostwa

1 Jana 2:13 Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.

Jeśli jesteś ojcem, nosisz płaszcz patriarchatu. Rządzisz swoim domem. Robienie z tego pretekstu do nadużyć jest podłe. Waszą regułą jest być słodkim echem odwiecznej miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, Jego jednorodzonym Synu. Należy żyć w codziennej modlitwie, aby Duch Boży wlał więcej miłości Bożej do twojego serca, abyś mógł z radością sprawować ofiarne przywództwo i opiekę. Biblijne ojcostwo jest mocne, łaskawe, nieskore do gniewu, obfitujące w miłosierdzie i przebaczenie oraz święte. Oto twoja modlitwa:

„Ojcze w niebie, proszę, uczyń mnie mężem i ojcem, aby w choć najmniejszy sposób mógł odzwierciedlać Twoją chwałę i dobroć dla mojej rodziny. Proszę wybacz mi wiele niepowodzeń. Udziel mi pomocy Twojego hojnego Ducha. W imieniu Jezusa, Amen.”

Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, w Nim przyszedłeś do Ojca. Teraz ufasz dobremu i życzliwemu Ojcu w niebie. Ty i ja jesteśmy pod władzą Ojca, za pośrednictwem Syna, mocą Ducha Świętego. Jesteście pod ochroną i bezpieczeństwem ojcowskim i mężowym. To bardzo dobra wiadomość dla niezasłużonych grzeszników i wierzących ofiar przestępców ojców.

A jeśli irytujesz się pod Bożym zamysłem, może to po prostu wynikać z tego, że nigdy nie poddałeś się Jego rządom. Posłuchajcie opisu proroka Izajasza dotyczącego tego, czym stał się Jezus i czego dokonał, i poddajcie się Ewangelii o dobrym i łaskawym ojcowskim panowaniu Boga w przyszłości i z Jego Synem:

Izaj. 9:6-7 6. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju; 7. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość PANA zastępów.

Oto ojcowskie dzieło odkupienia Trójjedynego Boga: przez Ojca, który posłał Syna, w mocy Ducha, Jego królestwo panuje nad wszystkim – państwem, kościołem i rodziną – na Jego chwałę.

Nasze zagmatwane czasy nie wzywają do wycofania się lub zaciemnienia jasnych prawd biblijnych, ale zamiast tego do ponownego przyjęcia patriarchatu, modląc się dokładnie w ten sposób:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.”

Na podstawie źrodło

Przypisy

[1] Źródło
[2] Ten sam męczący argument jest podnoszony przeciwko obronie kościoła nieomylności Pisma Świętego, doktrynie o szczególnym stworzeniu, cudach, narodzinach z dziewicy i zmartwychwstaniu.
[3] Bardziej użyteczną lekturę na temat tych błędów i zagrożeń można znaleźć w artykule „Ruch patriarchalny: pięć obszarów poważnych obaw” źródło
[4] Apostolskie Wyznanie Wiary
[5] Szatan zawsze kusi nas, abyśmy kwestionowali dobroć Boga. Ojcowie rządzą, albo nie są ojcami. Patriarchat to rządy ojca. Bóg Ojciec rządzi wspólnie ze swoim Synem (Psalm 110). Bronimy dobroci Boga, gdy bronimy urzędu ojca.
[6] Polecam przeczytać badania na temat wpływu domów bez ojca na rozwój i ochronę dzieci, które można znaleźć tutaj


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email