NAUCZANIA

 1. Tak samo jak Luter, udzerzam twojego ducha w pysk
 2. Dar języków, współczesny fenomen a Biblia
 3. Zapowiedź ustania daru proroctwa
 4. Dlaczego dar języków przeminął
 5. Trzy fale pentekostalizmu
 6. Kaznodzieje ewangelii sukcesu
 7. Kościół kąkolu cz.1
 8. Kościół kąkolu cz.2
  .
 9. Analiza fragmentu Marka 16
 10. Dlaczego nie toleruje ewangelii sukcesu?
 11. Historia i Biblia o ruchu zielonoświątkowym cz. 1
 12. Historia i Biblia o ruchu zielonoświątkowym cz. 2
 13. Historia i Biblia o ruchu zielonoświątkowym cz. 3
 14. Kurs alfa
 15. PKZ 1/2016: 5 Plenum KZ Ch.R.Z.M
 16. PKZ 2/2016: KZ Ch.R.Z.M słowo ostre jak siekiera
 17. Charyzmatyczna lipa
 18. Jeden duch, jedna religia
 19. Nie znając Pism ani mocy Bożej
 20. Siergiej Nieczytajło i jego pozabiblijne doktryny
 21. Herezje Artura Cerońskiego
 22. Artur Ceroński udaje pijanego
 23. Opętani zielonoświątkowcy
 24. Chaos świetego śmiechu
 25. Zielonoświątkowcy
 26. Fałszywi prorocy, fałszywi mesjasze cz.1
 27. Fałszywi prorocy, fałszywi mesjasze cz2
 28. Fałszywi prorocy, fałszywi mesjasze cz.3
 29. Fałszywi prorocy, fałszywi mesjasze cz4
 30. Fałszywi prorocy, fałszywi mesjasze cz.5
 31. Fanatycy kontra Covid
 32. Jesus Culture
 33. Exposing Benny Hinn and other flase teachers
 34. Derren Brown Messiah
 35. Derren Brown cuda na sprzedaż
 36. Derren Brwon cuda na sprzedaż, wersja polska
 37. Derren Brown obnaża fałszywy cud wydłużania nogi
 38. John Crowder pali skręta z “Ducha Świętego”
 39. John Crowder profanuje Wieczerzę Pańską
 40. Zielonoświątkowi zaklinacze węży
 41. O herezji i łowcach zwiedzeń
 42. Torben Søndergaard i ewangelia +
 43. Mit teologii charyzmatycznej: Torben Søndergaard
 44. Mit teologii charyzmatycznej: Tajemny plan
 45. Mit Teologi Charyzmatycznej: Nie Znając Pism Ani Mocy Bożej
 46. Zielonoświąkowcy krzywdzą ludzi
 47. Artur Ceroński bluźni zwierzchnościom
 48. Marjoe – produkt zielonoświątkowej sekty
 49. Obóz Jezusa
 50. Manipulacja: Psychomanipulacja w sektach pentakostalnych (i nie tylko)
 51. Manipulacja: Obrona przed manipulacją
 52. Zielonoświątkowy bełkot
 53. Granice zielonoświątkowego szaleństwa
 54. Fałszywe wskrzeszenie
 55. Satanizm ruchu zielonoświątkowego
 56. Zielonoświątkowy cud organiczny
 57. Zielonoświątkowe osły

Angus Stewart

 1. Śpiew kanonicznych Psalmów

Charles Haddon Spurgeon

 1. Biografia
 2. Chrystus jest wszystkim
 3. Chrystus końcem zakonu
 4. Chrystus nasze życie, które wkrótce ma się objawić
 5. Chrystus Odnowiciel
 6. Chrystus pogromca szatana
 7. Chrystus poszukiwacz i zbawca dusz
 8. Chrystus tryumfujący
 9. Mówiąca Księga
 10. Nigdy Go nie wypuszczę
 11. Obrona Ewangelii
 12. Oczekiwany gość
 13. Ostrzeżenie dla wierzących
 14. Szata weselna
 15. Szybko biegnie Słowo Jego
 16. Ważne ostrzeżenie
 17. Wybranie
 18. Wyciągnięte ręce Boga
 19. Wytrwała wiara pokładana w wiernym Bogu
 20. Zachowanie prawdziwej jedności
 21. Ziarno na gruncie skalistym

David Engelsma, Herman Hanko

 1. 5 Punktów Kalwinizmu, Rozdział 1: Historia Kalwinizmu
 2. 5 Punktów Kalwinizmu, Rozdział 2: Bezwarunkowa Elekcja
 3. 5 Punktów Kalwinizmu, Rozdział 3: Partykularne Odkupienie
 4. 5 Punktów Kalwinizmu, Rozdział 4: Całkowita Deprawacja
 5. 5 Punktów Kalwinizmu, Rozdział 5: Nieodparta Łaska
 6. 5 Punktów Kalwinizmu, Rozdział 6: Wytrwanie Świętych
 7. Księga Rodzaju 1-11. Mit czy historia?
 8. Podstawia usprawiedliwienia, część 1

Herman Hoeksema

 1. Boża miłość

John Robbins

 1. Nowy ekumenizm, cz. 1: ekwiwokalna jedność doktrynalna
 2. Nowy ekumenizm, cz 2: epistemologia papistów kontra Reformacja

Justin Peters

 1. Musimy rozeznawać cz.1
 2. Musimy rozeznawać cz.2
 3. Musimy rozeznawać cz.3
 4. Musimy rozeznawać cz.4
 5. Niebiblijna modlitwa grzesznika

Marcin Kozera

 1. Apostaci świętsi od Pana Boga
 2. Białe małżeństwa, konsekrowane dziewice, celibat, niecne chucie i Boże rozwiązanie
 3. Braterstwo światła i ciemności aka mroczna strona Spurgeona
 4. Ciężkie pasterstwo
 5. Choroba nie zwalnia z Bożej służby
 6. Chrystus wskrzeszony i wniebowzięty w ciele
 7. Chrzest dzieci
 8. Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie
 9. Dar wytrwania: kto wytrwa do końca będzie zbawiony
 10. Depresja… i co dalej?
 11. Dwie własności Chrystusa, część 1 – potępieni
 12. Dwie własności Chrystusa, część 2 – wybrani
 13. Dwie własności Chrystusa, część 3 – konflikt
 14. Emisariusz nadziei
 15. Gdy miłość stała się bogiem
 16. Granice posłuszeństwa władzy
 17. Imię, którego nie zna nikt
 18. Jedyna głowa Kościoła
 19. Jezus Chrystus nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan
 20. Kaganiec na ciało Chrystusa
 21. Klucze piotrowe a papieski wytrych
 22. Kontrowwersja dyspensacjonalizmu
 23. Kościelna dyscyplina
 24. Kościół w czasie ucisku
 25. Kwestia skuteczej modlitwy
 26. Mantra zwodzicieli
 27. Miłość po efesku
 28. O potrzebie duchowego rozwoju
 29. O potrzebie karcenia
 30. Objawienie Antychrysta
 31. Objawienie jest skończone
 32. Pełnia w Chrystusie
 33. Pluralizm starszych a upadek kościoła
 34. Przerażony Chrystus
 35. Pseudo-kalwińska Sodoma, wersja angielska tutaj
 36. Radosne dopełnienie cierpień Chrystusa, część 1
 37. Radosne dopełnienie cierpień Chrystusa, część 2
 38. Restytucja pokonanego pastora
 39. Samozwiedzeni pseudouzdrowieniami, część 1
 40. Samozwiedzeni pseudouzdrowieniami, część 2
 41. Skarga Chrystusa
 42. Skuteczność krzyża Chrystusa
 43. Sola Scriptura czyli pisemna krystalizacja doktryny apostolskiej
 44. Sprawa Ewangelii nie jest zgubiona, część 1
 45. Sprawa Ewangelii nie jest zgubiona, część 2
 46. Syn zatracenia, czy to ty przyjacielu?
 47. Synergia wiary i uczynków
 48. Śmiertelny wirus teologiczny
 49. Trzy miary mąki
 50. Upamiętanie a wiara, uczucia i uczynki, część 1
 51. Upamiętanie a wiara, uczucia i uczynki, część 2
 52. Upamiętanie a wiara, uczucia i uczynki, część 3
 53. Upamiętanie a wiara, uczucia i uczynki, część 4
 54. Upamiętanie a wiara, uczucia i uczynki, część 5
 55. Użyteczny chrześcijanin
 56. Wiara uczynkowa
 57. Wieczerza Pańska – o potrzebie samodoświadczenia
 58. Wchodźcie przez ciasną bramę
 59. Wszechwiedzący Chrystus
 60. Wszechwładza i Królestwo Chrystusa
 61. Wybrany lud Boży wierzy w Chrystusa
 62. Zawodny pośrednik
 63. Zmartwychwstanie: wielka tajemnica chrześcijańskiej religii

Renat Ilyasov

 1. Arbitralne, zmienne “miłosierdzie” popularnej religii

Inni Kaznodzieje

 1. 10 oznak kultycznego kościoła
 2. Chrystus Arminianizmu
 3. Chrystus odkupiciel
 4. Cztery poglądy na Wieczerzę Pańską
 5. Czy Bóg naprawdę wie wszystko?
 6. Czy Jezus nie odkupił ani jednej duszy?
 7. Doktryna piekła w pierwszym Kościele
 8. Historia herezji: gnostycyzm
 9. Jak głosić Ewangelię i dobre uczynki
 10. Jak przetrwały zwoje biblijne
 11. Jeszcze kościół czy już sekta, część 1
 12. Jeszcze kościół czy już sekta, część 2
 13. Jezus czy tradycja, albo Jezus i tradycja
 14. Już nam nie zamnką ust! Odpowiedzialność cywilna, cz. 1
 15. Kalwinizm w Polsce
 16. List otwarty do Apostoła Pawła
 17. Na początku Bóg stworzył Wielki Wybuch
 18. Osobowość Ducha Świętego
 19. Ostatnia granica
 20. Pięć motywów opatrzności w Psalmach
 21. Pokaż mi swój Facebook a powiem ci kim jesteś
 22. Rewizja Wieży Babel
 23. Prawdziwa łaska Ewangelii w chwalebnej Trójcy
 24. Rozsądna Ewangelia
 25. Rzeczywistość przypisanej sprawiedliwości Chrystusa
 26. Święci ludzie to szczęśliwy ludzie
 27. Świątynia Ludu, studium przypadku, część 1
 28. Świątynia Ludu, studium przypadku, część 2
 29. W jaki sposób zabić grzech
 30. Wierni kaznodzieje będą głosić ewangelię arminianiom a nie nazywać braćmi\
 31. Wolność w Chrystusie
 32. Wstęp do Belgijskiego Wyznania Wiary
 33. Zbawienie a trwała wiara
 34. Znaczenie Ducha Świętego
 35. Życie chrześcijańskie a etyczny mandat
  .
 36. Totalna deprawacja
 37. Usilna i bezwarunkowa elekcja
 38. Limitowane odkupienie
 39. I nieodparta łaska
 40. Przetrwanie świętych

Ian Paisley

 1. Fundamentalizm przeciw odszczepieństwu

Dr Kent Hovind

 1. DVD 1 Wiek Ziemi
 2. DVD 2 Ogród Eden
 3. DVD 3 Dinozaury i Biblia
 4. DVD 4 Kłamstwa w podręcznikach
 5. DVD 5 Zagrożenia ewolucji
 6. DVD 6 Teoria Hovinda
 7. DVD 7 Pytania i odpowiedzi
 8. DVD 8 Pytania i odpowiedzi
 9. Skąd wziął się Bóg?
 10. Debata kreacjonizm vs ewolucjonizm

Islam

 1. Niegodny wiary koran
 2. Wszyscy kochają allaha

Kalwinizm

 1. Jeśli kalwinizm jest prawdą, po co ewangelizować?
 2. Arminianizm, korzeń liberalizmu

Teologia płaskiej Ziemi

 1. Mit Teologii płaskoziemczej, cz. 1
 2. Mit Teologii płaskoziemczej, cz. 2
 3. Mit Teologii płaskoziemczej, cz. 3

Ateizm

 1. Czy ateistyczna moralność ma sens?

Arminianizm

 1. Dziwaczna łaska arminian

Inne

 1. Potężna rozmowa z misjonarzami Mormonów
 2. Sto minut kompromitacji na 500 lecie reformacji O filmie ‘Luter i rewolucja protestancka’ 1/3

 

Print Friendly, PDF & Email