Boży ład dla młodszych kobiet

Otwórzmy nasze Biblie na Tytusa, rozdział 2. W naszym studium drugiego rozdziału Tytusa, rozważamy go, pod tytułem „cechy zdrowego Kościoła”. W rozdziale tym, Apostoł Paweł daje instrukcje Kościołowi, w jaki sposób ma siebie prowadzić. Kieruje swoje pouczenia do starszych mężczyzn, starszych kobiet, młodszych kobiet, młodszych mężczyzn, selekcjonując każdą grupę wewnątrz Kościoła oraz dając im wskazówki i dokładne instrukcje, w sposób fundamentalny.

To niezwykle istotne, dla życia Kościoła, nie tylko dla jego wewnętrznego zdrowia, ale i w byciu świadectwem. Mówi w wersecie 5, że ta instrukcja jest „aby nie bluźniono słowu Bożemu”.

wers 8 aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia.”
.
wers 10 aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela.

To są sprawy ewangelizacyjne. Chcemy aby Słowo Boże było poważane; chemy aby przeciwnicy Chrześcijaństwa zamilkli; oraz chcemy by Bóg, nasz Zbawca był uczczony. Aby to zrobić musimy prowadzić się na sposób pobożny. Oznacza to, że starsi mężczyźni mają zachowywać się w określony sposób, podobnie starsze kobiety, a także w określony sposób, mają zachowaywać się młodzi mężczyźni i młode kobiety.

A więc, podczas naszego studium z tym rozdziałem, rozważamy  go pod kątem cech zdrowego Kościoła. Zdrowego wewnętrznie i zdrowego odnośnie bycia świadectwem. Te dwa idą w parze – niezdrowy kościół wewnętrznie będzie miał złe świadectwo. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy przyjrzeli się praktycznym instrukcjom.

Tego poranka, przejdziemy do instrukcji udzielonych młodszym kobietom. Spójrzmy na wersety 3, 4 i 5

„Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci; Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.”

Jednym z obowiązków starszej kobiety, który zapisaliśmy omawiając ten temat, jest aby uczyły młodsze. Szczegółowo opisane jest, czego mają je nauczać, w wersetach 4 i 5. Bóg przeznaczył bardzo jasny porządek w prowadzeniu młodych kobiet. Podobnie jak, dla młodych i starszych mężczyzn. Jeśli  istnieje w naszej kulturze coś, co jest atakowane bardziej zaciekle niż wszystko inne, jest nią rola młodej kobiety.  Prawdę mówiąc, jeśli miałbym nadać tytuł jedynie temu przesłaniu, nazwałbym to  „Feministyczny atak, na Boży ład dla kobiet” . To też będziemy rozważać teraz. Obojętnie, jak skomentowałbym wersety 4 i 5, byłoby to kontrowersyjne; jeśli tylko i wyłącznie przeczytam, będzie to kontrowersyjne.
.


Feminizm

Jednym z najbardziej niszczycielskich, wyniszczających i niszczących trendów w naszych czasach, jest feminizm. Zmienia on nie tylko świat, niestety zmienia również Kościół. Skutkiem tego, Słowo Boże jest zniesławione, przeciwnicy mają o nas dużo złego do powiedzenia, a Bóg, nasz Zbawiciel, jest zniesławiony i zawstydzony. Radykalny feminizm wykonał pranie mózgu naszej kulturze, do tego stopnia, że nawet Kościół padł jego ofiarą. Przywódcy Kościoła, teologowie, profesorowie teologii, którzy powinni być zgłębieni w Piśmie Świętym, tak samo jak światowi ludzie w kościele, dali się nabrać na feministyczne kłamstwa. W Ameryce istnieje nawet organizacja CBE, która zajmuje się chrześcijanami na rzecz równości.  Jest to ewangeliczna grupa, broniąca sprawy programu feministycznego.

Małżeństwo i rodzina, podstawowe elementy społecznego i moralnego porządku, są w gruzach w naszym kraju, a przyszłość zapowiada się gorzej niż teraźniejszość. Bezmyślni chrześcijanie, bezmyślni wierzący – nie tylko w liberalnych, ale i ewangelicznych kościołach – bezmyślni, nieuczeni chrześcijanie padają ofiarą tego programu. Smutne jest to, że większość z nas nie ma pojęcia, skąd pochodzi ten wynalazek. Większość z nas mniema, że to po prostu duża grupa kobiet, które bardzo pragną jedynie wyzwolenia i odrobiny wolności. Będące zmęczone czyszczeniem podłóg i zmywaniem naczyń, chcące równej płacy, równych prac, chcące wydostać się spod przyziemnych obowiązków i ukazać się w bardziej imponujący sposób, niż ten, w jaki mogą będąc w domu, jak mniemają. To może być dzisiejszy element; który nie jest nawet związany z przyczyną takiego stanu rzeczy.

Rzeczywisty feministyczny program jest przerażający. Prawdziwy feministyczny program jest diabelski. Musicie to zrozumieć. Więc mam zamiar zrobić dziś coś, co jest nieco niecodzienne. Zamiast zagłębiać się stricte do tekstu, chcę wam wyjaśnić, skąd wspócześnie wziął się ten ruch, abyście zobaczyli tekst lepszym świetle.

To, co publiczność widzi, to kobiety, które chcą być wolne. Naprawdę, jest nawet książka wydana przez chrześcijańskiego wydawcę, napisana przez chrześcijankę, po tytułem „Kobiety, bądźcie wolne.” Uważamy, że jest to ruch kobiecej wolności, od ograniczeń, związującymi je z mężami i dziećmi oraz ich pracami domowymi. Widzimy to jako wołanie o równość w społeczeństwie, które jest zaabsorbowane życiem i wolnością oraz dążeniem do szczęścia – jako wołanie o możliwość i przywilej, by wykorzystywać swoje możliwości i umiejętności, bez przeszkód i w dowolny sposób. Czasami ta mowa brzmi rozsądnie, ale prawdziwy program nie jest rozsądny; to jest przerażające.
.


Agenda feminizmu

Pozwólcie, że pomogę wam zrozumieć nieco filozofii, która stoi za tym ruchem, przytaczając cytaty, uznanych przywódców ruchu feministycznego.

Gloria Steinem redaktorka Ms Magazine, powiedziała:

“Mam nadzieję, że do roku 2000 wychowamy nasze dzieci, aby wierzyły w potencjał ludzki, a nie w Boga”.

Radykalna feministyczna liderka, Sheila Cronin, często cytowana mówi,

“Ponieważ małżeństwo stanowi niewolnictwo dla kobiet, oczywiste jest, że Ruch Kobiet (the Women’s Movement) musi skoncentrować się na atakowaniu instytucji małżeńśtwa, wolność kobiet nie może zostać zdobyta bez obalenia małżeństwa”.

Deklaracja Feministyczna sięga listopada 1971 roku, kiedy wniosła swój program. To też właśnie głosi, oto cytat:

“Koniec instytucji małżeństwa jest konieczny do wyzwolenia kobiet. Dlatego istotne jest, byśmy zachęcały kobiety do porzucania swoich mężów oraz zaprzestania wspólnego pożycia z mężczyznami.  Historia musi zostać napisana na nowo, ze względu na ucisk kobiet. Musimy powrócić do starożytnych kobiecych religii, takich jak czarownictwo “.  Zwróćmy uwagę…  „Musimy powrócić do starożytnych kobiecych religii, takich jak czarownictwo “.

Annie Laurie Gayler, pisząc artykuł zatytułowany “Feministyczne Wyzwolenie”, w Humanist w 1988 roku, głosi

“Zapomnijmy o mitycznym Jezusie i szukajmy otuchy, pocieszenia i inspiracji u prawdziwych kobiet. Dwa tysiące lat panowania patriarchalnego, w cieniu Krzyża, powinno wystarczyć, by kobiety skierowały się w stronę feministycznego zbawienia świata “.

Dr Mary Jo Bain, feministka, adiunkt edukacji w Wellesley College, i wice dyrektorka Centrum szkoleniowego, badań nad kobietami, pisze:

“Aby wychować dzieci w równości, musimy je zabrać ich rodzinom i komunalnie je wychować” .

I dobrze znana Margaret Sanger, założycielka grupy „Zaplanowane Rodzicielstwo”, pisząc artykuł zatytułowany „Kobiety nowej rasy” mówi tak:

“Najbardziej litościwą rzeczą, jaką wielodzietna rodzina może zrobić jednemu z jej niemowląt, jest zabicie go”.

Nie możemy lekceważyć tego programu; musimy głęboko się zastanowić. Fakt, że możesz poczuć w sercu, potrzebę wolności, ponieważ stałaś się ofiarą obecnego porządku, nie oznacza, że naprawdę rozumiesz program feministyczny.


Religijne źródło feminizmu

Nie wiesz, że za ruchem feministycznym kryje się pewna bardzo szatańska filozofia religijna, która ewoluuje głęboko u ludzi, którzy wpływają na naszą kulturę. Zacierają naszą kulturę. Nawet chrześcijanie ulegają wpływowi feministek. Ponownie, Sheila Cronin, pisząc w Narodowej Organizacji, dla czasopisma “Czas kobiet”, w styczniu 1988 roku, powiedziała:

“Prostym faktem jest to, że każda kobieta musi być gotowa, być uznaną za lesbijkę, aby była w pełni kobieca”.

Niektórzy ludzie mogą sądzić, że jest to zjawisko XX wieku, że jest to nowość, związana z amerykańską demokracją i egalitaryzmem – nie prawda. To jest stare; bardzo, bardzo stare. Tak więc w naszych czasach, w tym stuleciu, jest to ekspresja anty-męskich, homoseksualnych kobiet, które ją stworzyły. To w ogóle nie jest dzieło ludzkie; to dzieło diabła, absolutnie i całkowicie dzieło diabła. I chcę wrócić z powrotem do niektórych źródeł, ku waszemu zrozumieniu.

Feminizm, ze wszystkimi jego różnorodnymi cechami i niepowtarzalną załogą i homoseksualizmem jest starą, starą herezją, która ma zamiar zniszczyć Boży zamysł. To zaczęło się tak naprawdę w ogrodzie Eden, kiedy Ewa, pierwsza feministka, wyszła spod autorytetu Adama, myśląc, że będzie działać niezależnie i poprowadzi całą rasę do grzechu. I dlatego pierwszy akt w programie feministycznym szatana zakończył się sukcesem.

Ale wróćmy do czasów Nowego Testamentu. Nie cofniemy się aż do starożytnego czasu; możemy się wystarczająco nauczyć, powracając do czasów Nowego Testamentu. Kiedy wracamy do czasów Nowego Testamentu, przed Nowym Testamentem, oraz w trakcie Nowego Testamentu i potem, widzimy religię, która jest generalnie znana jako Gnostycyzm. Pochodzi to, od greckiego słowa gnoza, co znaczy “wiedzieć”. Gnostycyzm był religią, mistyczną religią wyższej, niedostępnej wiedzy. Można tam było doświadczyć mistycznej, intuicyjnej, duchowej wiedzy, która była wyższa niż Biblia – było to najważniejsze. Była to anty-Boża, anty-Chrystusowa, anty-Biblijna religia zaprojektowana przez szatana, aby odciągnąć ludzi od Pisma.

To, co dziś widzicie w agendzie feministycznej, to przepakowanie, reinkarnacja starożytnego gnostycyzmu. I rzeczywiście, podobieństwa są bardzo uderzające. Peter Jones, w swojej książce głosi,

„Gnostycyzm jest szerokim określeniem, opisującym fałszywą, anty-Boską religię, rozwiniętą przed narodzinami Chrystusa, jako zetknięcie mistyki wschodnich religii i racjonalizmu greckiego Zachodu”. 

To tylko szeroka definicja. Gnostycyzm przejął grecki racjonalizm – to jest rozmyślanie i umysł ludzki, a do tego wschodni mistycyzm. Te intuicyjne, ezoteryczne, fantazyjne, wyobrażane przeżycia, których podobno doświadczają mistycy. Gnostycy, te dwa zespolili razem i powiedzieli, że to jest wyższa wiedza; że to nadrzędna wiedza; że to wiedza zwieszchnia. Biblia zaś jest pospolita, ziemska, powszechna i omylna.

Bardzo trudno jest określić cechy religii gnostyckiej, ponieważ jest to kalejdoskopowa mieszanka każdego rodzaju mistycznych zagadnień. W przypadku każdej mistycznej religii, jest ona nieco amorficzna lub bezkształtna, ponieważ ma tendencję do odpływania i płynięcia w umysłach i wyobraźni jej wyznawców. Dzisiaj religia gnostyczna nazywana jest filozofią New Age, ale jest to gnostycyzm, to jednoznaczne. Jest to nowy rodzaj mistycznego, wyższego poziomu wiedzy, który rzekomo pokazuje słabość i przyziemny charakter Biblijnego chrześcijaństwa.

Teraz spójrzmy na gnostycyzm i zorientujmy się, czym no jest.  Najlepszym sposobem, aby go zdefiniować, to poprzez to, co atakuje, a nie to jak wygląda, ponieważ, jak powiedziałem, jest tak bezkształtny i tak podporządkowany wyobraźni i intuicji, że może się rozpłynąć na wszelkie kształty. To co widać w gnostycyzmie, jest nieustanne podważanie wszystkiego, co potwierdza Pismo. Możesz więc go poznać, po tym co atakuje. W sercu starożytnego gnostycyzmu znajdował się centralny mit i on to, napędzał całą herezję.
./


Dualizm i atak na Stwórcę

Oto ten mit: fizyczny wszechświat nigdy nie miał istnieć…

To część starego greckiego dualizmu, o tym, że materia jest zła, a duch jest dobry. Myśl, że wszyscy mieliśmy być wolnymi duchami, a te z pełnym własnym poznaniem, miałyby być boskie. Po prostu powinniśmy unosić się w mistycznym, wolnym świecie życia duchowego, nieskrępowani i nieskrępowani fizyczną definicją i ograniczeniem. Ale [niestety] powstał fizyczny wszechświat. I powstało, jak mówili, z powodu głupiego pod-boga, nazywają go demiurg – pod-bóg – głupiec, opisany w Biblii zrobił głupią rzecz i stworzył fizyczny świat. Jeśli przeczytasz starożytną literaturę gnostyczną, zobaczysz, że atakują oni Boga Stwórcę, szydzą z Niego, gardzą Nim taką pogardą, która zawiera nawet elementy nienawiści. Nienawidzą Boga Stwórcę, który uczynił materię, ponieważ dla nich materia była zła i stała się więzieniem wolnego, unoszącego się ducha.

Zgodnie z jednym z niedawno odkrytych tekstów gnostyckich, Bóg Stwórca jest przedstawiony jako ślepy, ignorancki, arogancki. Jest źródłem zazdrości i nazywają Go Ojcem śmierci, to jest Bóg Bibliijny, Bóg Stwórca. Stworzenie, jak mówią; zostało dokonane przez tego właśnie pod-boga; nazywają go spaczoną, stworzoną przez kogoś istotą. Ten pod-bóg – ten spaczający, egoistyczny, głupi Bóg, ten oszust, w przebraniu prawdziwego Boga – stworzył (świat), jako akt pychy, pragnąc tego dla własnej chwały. Patrząc na Biblię nie widzisz prawdziwego Boga, który stworzył coś dla pozytywnego celu, ale ten pod-bóg – z Jego własnych samolubnych powodów stworzył coś z własnej głupoty, która była niszcząca dla wszechświata. Więc podstawa jest to, że Bóg Biblii jest głupi, ślepy, niegodziwy i skupiony na sobie, a Jego stworzenie jest wielkim błędem.

Gnostycy wierzą, że ten fałszywy Bóg w jakiś sposób… (muszą w to wierzyć, albo ich cała doktryna rozpadnie się), ten fałszywy Bóg, stwarzając wszechświat, przypadkowo wlał do ludzkości jakąś iskrę boskiego życia. Musieli to powiedzieć, inaczej nie będą w stanie rozniecić iskry boskiego życia, w które chcą wierzyć, iż znajduje się w nich. Tak więc człowiek jest boski – jest w nim mała cząstka boskości, którą musi rozniecić, aż on po prostu wchłonie człowieka, tak że stanie się w pełni boski. Więc ten człowiek z boską iskrą, ta kobieta z boską iskrą, uwięziona w złej materii; musi odnaleźć, drogę ucieczki. Gnostycy nauczali, że nie ma czegoś takiego jak grzech, ponieważ w sferze ludzkiej nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. Dlatego też nie ma potrzeby zbawiciela, nie ma potrzeby śmierci na krzyżu, nie ma potrzeby przebłagania. To, co musieli zrobić, aby zostać zbawieni, to odrzucić Boga Starego Testamentu, tego złego Boga; odrzucić też Boga Nowego Testamentu, ze wszystkimi Jego prawami i wszystkimi Jego gróźbami i całą Jego tak zwaną karą. Odrzucić cały Stary i cały Nowy Testament i uwolnić się przeszkody, jaką jest postać tego pod-boga, tego spaczonego Stwórcy, który zrobił to, czego nigdy nie powinien był zrobić; stworzył dla nas więzienie. Widać więc, że pierwsza zasada gnostyckiego systemu była bluźnierstwem przeciw Bogu – nazywając Boga złym, maltretującym, ignorantem.
.


Atak na Chrystusa

Mieli także pewne dogmaty w swym systemie, które atakowały Chrystusa, wspomnę o nich. Oczywiście musieli oni również zaatakować Chrystusa, ponieważ tego właśnie chciał dokonać Szatan, a system gnostycki uczynił to. Zanim się na to spojrzymy, zobaczmy; system uwzględnił kłamstwa, które, wyniosły kobiety, nad mężczyzn. Starożytny gnostycyzm skupił się na kobietach. Oto, co głoszono na przykład: “Ewa była kobietą obdarzoną duchowością, ona ocaliła Adama”. Ktoś powie: “Cóż, Biblia, tego nie mówi”. Oczywiście Biblia tego nie mówi, ponieważ tam Biblia nie mówi prawdy.

Mówili:

“Ostateczne zbawienie całego świata od uwięzienia materii wyjdzie spod mocy kobiet”.

Chodzi o to;

“Kobieca samorealizacja i samopoznanie, w którym kobieta staje się tak w pełni zestrojona ze sobą i tak dobrze zna siebie i realizuje się i spełnia, że staje się w pełni boska, a gdy stanie się boska, uratuje resztę tych chromych mężczyzn, tak jak Ewa, w pełni boska, uratowała biednego Adama. “

W gruncie rzeczy, w temacie stworzenia, teksty gnostyckie mówią nam, że Dama Mądrości była niebiańską Ewą. Była mistyczną, niebieską kobietą o imieniu Niebiańska Ewa, jest Damą Mądrości – jest źródłem wszelkiej mądrości. Ona wpuściła do Ogrodu Eden węża i nauczyła Adama i Ewę prawdziwej drogi zbawienia. Wąż nie jest więc nazywany kusicielem.
.


Gloryfikaja szatana

Wąż w literaturze gnostyckiej

 • jest przewodnikiem.
 • jest najwyższą mądrością
 • był mądrzejszy niż ktokolwiek inny.
 • jest Odkupicielem, gdyż wąż jest wcieloną kobietą, który przybywa, jako wcielenie niebiańskiej Ewy i naucza prawdy o spełnieniu, czyli samorealizacji, która czyni kobietę boską, która wyzwala cię z bycia obciążoną materią.

Mówią także:

“wąż w ogrodzie był prawdziwym Chrystusem, prawdziwym odbiciem Boga”.

Tak więc odwracają odkupieńczą historię jak satanistyczny krzyż, podczas czarnej mszy;

Bóg jest zły. Wąż w ogrodzie był prawdziwym Chrystusem. Chrystus w Nowym Testamencie, jako odbicie Boga, jest równie zły. On nie jest prawdziwym Chrystusem, ponieważ prawdziwy Chrystus, prawdziwy duch Chrystusa, jest w wężu, jest Damą Mądrości.

Powiem ponownie, że ciężko jest zebrać te wszystkie rzeczy razem. To mistyczne rzeczy. Ale możesz zobaczyć, nie czym to jest, ale co atakuje, prawda? Atakuje

 • Boga,
 • Chrystusa,
 • Biblię,
 • stworzenie
  .

Atak na odkupienie

Gnostycy, choć są złapani w materię, mówią – ludzkość po raz kolejny może stać się częścią całości uniwersum przez proces samorealizacji. W księdze Genesis, jak mówią: “Brak samorealizacji jest prawdziwym problemem, jaki ma człowiek”. Biblia natomiast mówi, że ludzkim problemem jest grzech. Jest grzech. A podstawą tego grzechu jest jego samouwielbienie. A więc oni odwracają to całkowicie.

Zatem sercem i rdzeniem religii gnostyckiej jest ubóstwienie własnej świadomości. Stanie się Bogiem. Bycie jedynym Bogiem, który istnieje. Dotarcie do samego siebie, wynoszenie siebie nad innych – poczucie własnej wartości, samoświadomość, samorealizacja, samospełnienie – czegokolwiek się chce. Stanie się Bogiem. Masz całkowitą dowolność w swoich pragnieniach. A więc sytuacja ludzka nie wynika z tego, że poczyniliśmy moralne grzechy przeciwko Bogu, ale z tego, że nie znamy potencjału ludzkiego.

Zwróćmy uwagę na to –  Mówią, że posłuszeństwo, które doprowadziło Jezusa Chrystusa do krzyża, nie miało żadnego znaczenia. W rzeczywistości był pewien człowiek o imieniu Jezus, który umarł na krzyżu, ale to wszystko co ci głupi chrześcijanie wiedzą o tym. To, czego nie wiedzą, zgodnie z gnostyckim pismem, to fakt, że prawdziwy Chrystus, prawdziwy Chrystusowy duch, w rzeczywistości usiadł na gałęzi drzewa, patrząc na Chrystusa na krzyżu i śmiał się z Niego. Pozwólcie, że cię przeczytam z Apokalipsy Piotra, jednego z ich starożytnych dokumentów. To fragment tej apokalipsy:

„Ten, którego ujrzeliście na drzewie, cieszącego się i śmiejącego, to  żywy Jezus. Ale ten, w którego rękach i stopach poruszają się paznokcie, jest cielesną częścią, która jest zawstydzonym substytutem, tym, który powstał na Jego podobieństwo. Bądźcie silni, bo jesteście tymi, którym dane tajemnice zostały dane, abyście poznali je przez objawienie, że Ten, którego ukrzyżowali, jest pierworodnym i domem demonów. A Ten, który stanął blisko Niego, jest żywym Zbawicielem”

Według gnostyków Ziemski Chrystus jest demonem. Duchowy, mistyczny Chrystus, śmiejący się na drzewie, jest prawdziwym Chrystusem. Potem napisali:

“Ponieważ prawdziwy Chrystus nigdy nie umarł, nie ma zmartwychwstania, dlatego Odkupienie nie jest łaskawą, cudowną przemianą człowieka poprzez ofiarę Chrystusa, odkupienie jest samozrozumieniem, samo-realizacją, czyli co daje dowolność we wszystkim, czego sobie można życzyć.”

Wydostawanie się z więzów, wydostawanie się z ograniczeń, wydostawanie się z więzienia, bycie wolnym.

Peter Jones pisze,

“Wyznawcy gnostycyzmu są zbawieni, gdy uświadomią sobie, kim są, częścią boskości, posiadającą w sobie królestwo, zdolne do czegokolwiek, nieskrępowane ludzkimi tradycjami, twórczymi strukturami lub boskimi prawami. Wynika z tego, że częścią samoodkupienia jest odrzucenie biblijnych, etycznych norm i promowanie wypaczenia seksualnej biblijności. W końcu mówią, że kiedy osoba osiąga pełną samoświadomość, staje się kolejnym żyjącym Chrystusem, a skoro wąż miał tę wiedzę, wąż, który był kobietą, jest także żywym – prawdziwym żyjącym Chrystusem. Wszystko odwrócone, wypaczone.”
.


Gnostycyzm jest bluźnierstwem

To diabelskie wypaczenie Bożej prawdy.

 • Biblia mówi, że Bóg jest dobrym Bogiem i jest suwerennym Bogiem.
 • Gnostycy zaprzeczają temu i bluźnią Jego imieniu.
 • Biblia mówi, że Chrystus jest żywym Bogiem, który przybrał formę ciała.
 • Gnostycy zgromili tą prawdę, zbluźnili Jego imieniu.
 • Biblia mówi, że wąż był kusicielem.
 • Gnostycy mówią, że jest uosobieniem mądrości, jak również przewodnikiem.
 • Biblia mówi, że Jezus umarł na Krzyżu, za Twoje grzechy.
 • Gnostycy mówią, że Jezus, który umarł na Krzyżu to był żart.

Oczywiste jest, że to jest diabelska kłamliwa herezja, ku obaleniu Bożej prawdy – to bluźnierstwo, przeciwko któremu Paweł pisał nawet w jego listah nowotestamentowych. Jest to doktryna demonów, zwodzących duchów. Nie wymyślili tego Gloria Steinem i Bella Abzug; a zostało to wymyślone w głębinach piekła, tysiąclece lat temu.
.


Gnostycyzm a feminizm

A teraz centralny element tego, cała kwestia feminizmu. Jaką rolę odgrywa Feminizm w Gnostycyzmie? Cóż, odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę. Jak już mówiłem, Ewa jest tam zbawicielką Adama, a ponadto duchowość Niebiańskiej Ewy była właśnie uosobieniem mądrości jako wąż, który został przewodnikiem. Jego przewództwo ma na celu zbawienie ludzi.

Przyjrzyjmy się innym rzeczom. W systemie gnostycznym Ewa dominuje nad Adamem, a role seksualne są całkowicie odwrócone. Wy możecie to zrozumieć, ponieważ widzicie; szatan chce całkowicie zburzyć stworzony przez Boga porządek. Dawni gnostycy pisali, że boski objawiciel był kobiecy. Boski objawiciel mówił; pozwólcie, że zacytuję:

„Jestem androgyniczny. Jestem zarówno matką, jak i ojcem, odkąd kopuluję ze sobą. Kopuluję ze sobą i z tymi, którzy mnie kochają, to dzięki mnie wszyscy stoją niezachwiani. Jestem łonem, które nadaje kształt wszystkim, rodząc światło, które świeci w splendorze. Jestem eonem, który ma przyjść. Jestem spełnieniem wszystkiego, tego, co znaczy chwał matki ”.

A więc… cały ten bełkot jest rozmową o androginii gnostycyzmu. Oznacza to skreślenie wszelkich różnic seksualnych. Istnieją gnostyczne teksty, w których Bóg Stwórca jest potępiany przez wyższą siłę kobiecą; to jest ta niebieska Ewa zwana Sophią, Damą Mądrości. A Bóg Stwórca, jak mówił gnostyk, Bóg, który jest bogiem demiurgiem, który w głupocie stworzył wszystko, wreszcie nauczył się, że bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Innymi słowy, nauczył się bać kobiecej Sofii, więc Bóg Biblii jest teraz w strachu przed kobiecym bogiem Sofią.

Feminizacja tego wyższego boga, Mądrości, doprowadziła bezpośrednio do wyświęcenia kobiet. Święcenia kobiet pochodzą od feminizacji bóstwa. Wczesny gnostyk, znany studentom historii Kościoła, o imieniu Marcion, został ekskomunikowany z kościoła w 150 roku. Założył własny kościół, w którym mianował kobiety biskupami i kapłanami. W gnostycyzmie walentyńskim kobiety działały jako nauczyciele, ewangeliści, uzdrowiciele, kapłani, być może jako biskupi. Ruch w kościele, aby wcielić kobiety w duchowe przywództwo, odzwierciedla po prostu ten sam rodzaj religijnej postawy.
.


Dzieło zniszczenia

Podsumowując, gnostycyzm odrzucił Boga Stwórcę, Pisma, jako ślepca i zazdrosny i złośliwy, nie wahający się popełnić najbardziej haniebnego bluźnierstwa wobec wszystkich. Gnostycy nazywali nawet Boga Biblii prawdziwym diabłem. Dla prawdziwego gnostyka prawdziwy Bóg, kimkolwiek była ta siła, był niepoznawalny, bezosobowy, nietykalny, jakaś jednolita suma oddzielonych części, rodzaj panteistycznej siły. Ale powiedzieli to:

„Boska istota, ponieważ jest całkowicie bezosobowa, niedotykalna, tylko ta wielka siła, najlepiej wyraża androgyniczność, czyli wymazanie męskich i żeńskich różnic”.

Ideałem dla gnostyka było stać się bezpłciowym, radykalną odmową zróżnicowania seksualnego i całkowitym pomieszaniem tożsamości seksualnej w zamierzonej przez Boga roli. Widzicie, tak właśnie szatan zawsze próbował zburzyć moralny porządek Boży na świecie. A atakowanie rodziny, oczywiście, wyrządza największe szkody. Diaboliczne odwrócenie wszystkiego jest podejściem szatana.

 • zniszczyć stworzony przez Boga porządek,
 • zniszczyć integralność Pisma Świętego,
 • zniszczyć osobę Boga,
 • zniszczyć imię Chrystusa.
  .

Feminizm jako satanistyczne odkupienie

I, umiłowani, mówię wam, że to stoi za dzisiejszym ruchem feministycznym. To nie jest jakiś dziwaczny układ, który pojawił się w XX wieku przez kilka kobiet, które chciały zdjąć fartuch i kupić teczkę. To nie tak. To nie jest coś, co zostało wymyślone przez kobiety, które chciały przestać rodzić dzieci i dostać się do hal korporacyjnych i łazienek dyrektorskich. To myślenie New Age, tak się dzisiaj nazywa, to nic innego jak Gnostycyzm. New Age to nowy sposób mówienia o odwiecznym gnostycyzmie. Istotą tego jest to, że kobieca moc jest kluczem do zbawienia. Kult bogini powrócił.

Shirley MacLaine, z pewnością nie na tyle mądra, by wymyślić to wszystko, ale nie na tyle mądra, by uniknąć zostania marionetką Szatana, napisała książkę Going Within, a w swojej książce pisze tą dedykację:

„Dedykowane Satche, Mother, Kathleen i Bella i wszystkim innym kobietom i mężczyzną, którzy szukają duchowej kobiecości w sobie. Mężczyzna jest materią; materia jest mężczyzną; materia jest zła, samiec jest złem. Kobiecy jest duch; duch jest kobiecy; i to jest dobro”.

Przy okazji, jeśli spojrzysz na hinduizm, zobaczysz, skąd pochodzą niektóre z tych rzeczy, ponieważ w hinduizmie zbawiciel jest boginią. Radykalny feminizm jest dziś popychany ideą, że kobiety muszą być wyzwolone i mogą odkupić ludzkość, mogą ocalić ludzkość. To są filozofowie kierujący ruchem, wyznawcy religii. Bóg Stwórcy Genesis, głupi pod-bóg, musi odejść.

 • On jest męski, tyranski;
 • Odrzuca podstawowe ludzkie wolności;
 • Domaga się całkowitego posłuszeństwa;
 • Grozi karą za złe uczynki.

Zatem grzech pierworodny nie znajduje się w człowieku, mówili, ale w Bogu. I musimy pozbyć się tego grzesznego Boga. Wyzwolenie feministyczne uwalnia nas od Boga i całego Jego zła, męskich wartości, takich jak małżeństwo, wierność, rodzina, władza, moralność. Wąż Ewa chce nas uwolnić, a Bóg Biblii jest zazdrosnym tyranem, który chce stanąć na jej drodze.

Kiedy więc słyszysz o metodystach, prezbiterianach lub kimkolwiek – episkopaliach – decydując się na zmianę Biblii i wstawienie „ona” w miejsce Bóg, wiesz, że nie jest to jakiś ludzki pomysł, aby kobiety czuły się dowartościowane. Jest to religia satanistyczna, tak samo szatańska jak czarna msza. I podobnie jak w przypadku starożytnego Gnostycyzmu – Ruchu New Age – celem wyzwolenia jest całkowite odwrócenie wszystkich wartości ustanowionych przez Boga. Dlatego jest tak nie do pomyślenia, że chrześcijanie zostaną w to wciągnięci.

„Znalazłam Boga w sobie i bardzo ją pokochałam”,

powiedziała rzymskokatolicka teolog Carol Crist. „Znalazłam boga w sobie i bardzo ją pokochałam”. W jednym krótkim stwierdzeniu masz całą problematykę. Gdzie jest bóg? We mnie. Czym jest Bóg? Kobietą, a ja jestem jedną z bogów. I znalazła boga w sobie, z wyzwoleniem od wszelkich Biblijnych ograniczeń.
.


Cios w judeochrześcijaństwo

Droga do New Age polega na zniszczeniu Biblijnego zróżnicowania męsko-damskiego. To feminizm New Age. Weźmy na przykład książkę Charlene Spretnak autorstwa New Age, „Polityka kobiecej duchowości” opublikowaną przez Doubleday – przy okazji, tego samego wydawcę, który opublikował serię Anchor Bible Commentary. Publikują Słowo Boże i szatana w tym samym czasie. Ta książka wzywa do skończenia z religią judeochrześcijańskiej, a apel głosi; skończymy z religią judeochrześcijańską przez ruch feministyczny karmiony bogactwem, pogaństwem i czarami, które odniosą sukces obaleniem globalnej władzy mężczyzn. Feminizm chce zemsty. Chce krwi.

Ich prawdziwym celem ideologicznym, ponieważ to cel szatana, jest całkowite wymazanie wszelkich wspomnień o strukturze kreacyjnej i biblijnej moralności. Wymazać! Oni to robią. Zastanówcie się, dwa pokolenia od teraz, czy ktokolwiek będzie wiedział, czym jest moralność biblijna? Och, być może będą mogli czytać starożytną Biblię i zobaczyć, jak to wyglądało, ale z pewnością będą mieli trudności rozglądając się po mieście, aby je znaleźć. I tutaj bezmyślni chrześcijanie wskakują na ten feministyczny wagon, jakby to była jakaś nieszkodliwa rzecz. „Cóż, mamy prawo do pracy i nie powinnyśmy być ograniczane w domu – i mamy prawo do pełnego spełniania siebie” Głupie kobiety, które padają ofiarą i głupi mężczyźni, którzy również padają ofiarą.
.


Ostrzeżenie

George Gilder jest wybitnym pisarzem. Nie uważa się za chrześcijanina, ale rozumie program. Był kiedyś feministycznym myślicielem, ale od 1973 r. zdał sobie sprawę, jaki jest ich plan i pisze o tym. Oto, co mówi:

„Rewolucyjni członkowie Ruchu Kobiet twierdzą, że nasze stosunki seksualne mają fundamentalne znaczenie dla wszystkich naszych innych instytucji i działań. Jeśli ktoś mógłby doszczętnie zmienić relacje między płciami, jak twierdzą, można radykalnie i nierozpoznawalnie zmienić społeczeństwo”.

Święta racja. Szatański program ma zniszczyć ludzkie społeczeństwo, po prostu rozerwać rodzinę na strzępy i zniszczyć małżeństwo, aby Bóg nie miał środków, by przekazać Praworządność z pokolenia na pokolenie, prawda? Co zawsze było rolą rodziny. W społeczeństwie nie ma porządku moralnego. Nie pozostały żadne wartości etyczne. A sposób, w jaki to robią, jest seksualny. Po prostu niszczą wszystkie standardowe normy seksualnie, więc nikt nie wie, jaki ktokolwiek powinien być w stosunku do kimkolwiek, ale każdy może robić wszystko, co chce i tak staje się boski.

Gilder słusznie stwierdza, że:

„Seksualność to nie tylko kwestia gier, w które ludzie grają, ale także jedna z niewielu rzeczy, które naprawdę dotyczą życia i śmierci społeczeństwa”. Ostrzega, że jeśli doktryna feministyczna, nawet jej najbardziej umiarkowana wersja, zostanie przeprowadzona: „Nasze społeczeństwo jest skazane na lata demoralizacji i anarchii, prawdopodobnie kończące się państwem policyjnym”.

.


Homoseksualny bękart feminizmu

Nasze społeczeństwo robi dokładnie to, co powiedziałem, w Liście do Rzymian 1 – dzieje się w społeczeństwie, gdy Bóg zostawia. Co to znaczy, że Bóg zostawia? Co oni zrobili? Kobiety z kobietami robiące rzeczy, których nawet nie można sobie wyobrazić, i mężczyźni z mężczyznami robiący rzeczy, których nie można sobie wyobrazić. Tak dzieje się ze społeczeństwem pod gniewem Boga. Bóg pozwala im odejść i idą drogą szatańskich kłamstw. Granie w rękach szatańskich kłamstw to nasz własny rząd. Ciężko pracują, prawda? Na co ciężko pracują? Nasz rząd, rząd Stanów Zjednoczonych, stanu Kalifornia, miasta Los Angeles, robią wszystko, co w ich mocy, aby wyeliminować wszelkie różnice płci. To nie jest kwestia wolności konstytucyjnej. To jest kwestia religii satanistycznej.

A tak na marginesie,  na wypadek, gdybyście tego nie zauważyli. Homoseksualizm jest towarzyszem feminizmu ze względu na androgynię. Szalejący homoseksualizm – żadne społeczeństwo nie może tego przetrwać. Imperium Rzymskie tego nie przeżyło. Cały ten system idzie prosto w dół, rozrywając Boży porządek seksualnie, niszcząc rodziny, małżeństwo, bluźąc Bogu, bluźąc Chrystusowi, wywyższając węża. Przeczytałem w tym tygodniu jedną książkę, w której mężczyzna zasugerował, że Antychryst może być kobietą, jeśli będziemy podążać tą drogą, którą zmierzamy. Szatan jest z tym bardzo szczęśliwy. Al Gore napisał książkę „Ziemia w równowadze: ekologia i ludzki duch”. Peter Jones pisze o tej książce:

„Zaangażowanie Gore’a w ekologię jest wyrazem jego wiary w powiązanie wszystkich rzeczy, w wielką wartość wszystkich wyznań religijnych i w jego nadziei, że starożytne, pogańskie, bogini kultu pomogą nam przynieść planetarne i osobiste zbawienie ”.

To nie do pomyślenia, że ​​ci ludzie nazywają siebie baptystami. Nie, to nie jest niepojęte. Nierozważni chrześcijanie padają ofiarą tych piekielnych herezji; ta zagłada nie jest ograniczana przez kościół – kościół dołączył do niego.
.


Biblijny model

Nie ma wątpliwości co do roli kobiety; nie ma wątpliwości co do roli mężczyzny. Ponownie spójrzmy na nasz tekst. Co Bóg zaprojektował dla kobiety?

Werset 4: „Miłować swoich mężów, kochać swoje dzieci, być rozsądnymi, czystymi, robotnikami w domu, dobrymi, podlegającymi własnym mężom, aby słowo Boże nie zostało zhańbione”.

To bardzo jasne. Możesz mieć wiele kłopotów, sugerując takie rzeczy. Spróbuj wstać w tej kulturze i powiedz: „Kobietom nakazano kochać męża i kochać swoje dzieci, pracować w domu i podlegać mężowi”.  Zostaniesz skrzyczany. Chodzi mi o to, że możesz mieć głęboki kłopot właśnie czytając, nie mówiąc już o komentowaniu tego.

To było niesamowite, ponieważ ludzie wiedzieli, że zbliżam się do tego tekstu, mówili mi: Co powiesz na ten temat? To będzie bardzo kontrowersyjne. Rany, nie możemy się doczekać, aż te taśmy wyjdą. Co się wtedy stanie? Cóż, żeby to trochę złagodzić, powiedziałem to, co powiedziałem dziś rano, więc jeśli się zdenerwujesz, wiesz, po czyjej jesteś stronie. Bóg ustanowił swoje standardy. Nie podlegają negocjacjom. I powiem ci to, jeśli kościół nie obudzi się wkrótce i będzie posłuszny Słowu Bożemu, wszystko jest stracone. Nie musimy padać ofiarą tych rzeczy. Nie potrzebujesz dyplomu magistra, aby dowiedzieć się, co to znaczy kochać swojego męża, kochać swoje dzieci i pracować w domu. Jakie to trudne? Nawiasem mówiąc, nie ma tam żadnych kwalifikacji, żadnych zastrzeżeń, żadnych przypisów. Tak po prostu mówi. Idź do domu, poddaj się mężowi, miej dzieci, wychowaj je w pobożności, opiekuj się domem. I to właśnie starsze kobiety mają uczyć młodsze kobiety. Mają je uczyć nie tylko ustami; mają uczyć je poprzez własne życia.

Mówię wam, to, co powiedziałem kilka tygodni temu, staje się tak żywe. Żyjemy w Liście do Rzymian 1, prawda? Co jest nie tak z Ameryką? Gniew Boży jest zły w Ameryce. Bóg pozwolił nam odejść, a my pogrążamy się na tej drodze wstecz, a dowodem na to jest odwrócenie ról seksualnych, o których mówił Paweł w Liście do Rzymian, rozdział 1, werset 26. Musisz to wiedzieć, ponieważ musisz zrozumieć, z czym mamy do czynienia. Jest to część odpowiedzialności ostrzegania, jaką ma pasterz. Teraz w przyszłym tygodniu chcę przejrzeć specyfikę tego tekstu – nie dlatego, że trudno go zrozumieć, ale po to, by go trochę wzbogacić i być może nieusuwalne w twojej pamięci. Teraz, panie, chcę, żebyście przyszły w przyszłym tygodniu. Panowie, też przyjdźcie.
.


Modlitwa

Ojcze, przychodzimy do Ciebie dziś rano, a przeszliśmy przez bardzo przerażające rzeczy. Powinniśmy byli pamiętać. „Nie walczymy przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko księstwom i władzom, władcom ciemności duchowej niegodziwości tego świata w niebiosach”. Nie tylko wygłupiamy się z ludzkimi filozofiami. Te rzeczy są doktrynami demonów, od zwodniczych duchów przychodzących przez obłudnych kłamców. Musimy wiedzieć, że szatan jest bluźniercą i że bardziej niż cokolwiek innego chce bluźnić Tobie, bluźnić Chrystusowi i bluźnić Pismu. I dlatego nie jesteśmy zaskoczeni, gdy patrzymy na filozofię, która jest wypaczeniem wszystkiego, Kim jesteś, wszystkim, Kim jest Chrystus, wszystkim, co mówi Pismo.

Ojcze, pomóż nam nie upodobnić się do tego świata, wciśniętego w światową formę, wessanego w jego heretyckie myślenie. Pomóż nam, Panie, być Tobie posłusznym. Pomóż kobietom w naszym kościele i ludziom być wszystkim, kim je zaprojektowałeś. Pomóż nam zachować sprawiedliwość w pobożnych małżeństwach i pobożnych rodzinach, aby mieć wpływ powstrzymujący w kulturze pogrążającej się w przepaści i osądzającej.

I, Panie, wiemy, że jest to niezbędne dla wewnętrznego błogosławieństwa Kościoła i zewnętrznego świadectwa. Nie poznamy radości, błogosławieństwa i spełnienia, jeśli nie będziemy żyć według Twych standardów – ani nie będziemy mieli świadectwa w stosunku do świeta. Musimy żyć tak, jak nakazałeś, w przeciwnym razie nie możemy szanować Twojego Słowa, nie możemy uciszyć krytyków, nie możemy piastować nauki, o tym że Bóg jest Bogiem, który zbawia.

Tak więc, Panie, prosimy, abyś przywołał swój Kościół – nie tylko ten, ale Twój kościół – z powrotem do Biblijnego zrozumienia roli kobiet, w których możemy być wierni. I Panie, modlę się za każdą drogą kobietę, która jest tutaj, która należy do Pana Jezusa Chrystusa, aby mogła być gotowa we własnym sercu przynieść wszystko, tak, jakby to było przed Twoim tronem i starać się, abyś uczynił ją kobietą, jaką powinna być. Za każdego człowieka, modlę się tak samo, abyśmy mogli poznać radość posłuszeństwa i abyśmy mieli przywilej skutecznego świadectwa. I wybacz nam, Panie, za wiele naszych niepowodzeń, abyśmy byli ludźmi, którymi chcesz, abyśmy byli, aby ukazać Twoją chwałę i Twoją moc. W imię naszego Zbawiciela prosimy. Amen.

Źródło


Zobacz w temacie

 

https://www.youtube.com/watch?v=85-odr2D0iU&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan