Misja służby

Przysłów 30:4 Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? A jakie jest imię jego Syna? Czy wiesz?

Mojżesz miał chwilowe spotkanie ze Świętym i im bardziej się zbliżał, tym bardziej się bał. Usłyszał głos Boga posyłającego go na misję, a jego lęk przerodził się w wątpliwości: “Kim jestem, że powinienem kontynuować tę misję?”  A Bóg odpowiedział: “Będę z tobą”. On tak naprawdę nie odpowiedział na pytanie Mojżesza o tym, kim jest Mojżesz: Powiedział po prostu: “Nie przejmuj się tym, kim jesteś, bo będę z tobą”.

2 Mojż. 3:12-13  12 Bóg odpowiedział: Oto ja będę z tobą, a to będzie znakiem dla ciebie, że ja cię posłałem: gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. 13 Mojżesz powiedział do Boga: Kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię, cóż im odpowiem?

Teraz docieramy do sedna sprawy. Mojżesz nie zadawał już pytania: “Kim ja jestem?” W tym momencie Mojżesz zapytał: “Kim jesteś? Jak masz na imię?“.

Na początku istnienia Ligonier Ministries ktoś zapytał mnie:

“Co próbujesz zrobić? Jaka jest twoja misja? Jaki jest cel tej posługi, którą zorganizowaliście? “

Powiedziałem mu:

– “Jest to posługa nauczania, która pomaga chrześcijanom ugruntować się w Słowie Bożym”,

a on odpowiedział:

– “Czego chcesz uczyć, czego ludzie jeszcze nie wiedzą?”

To było łatwe. Powiedziałem:

“Kim jest Bóg”
.


Największa słabość naszych czasów

Rzym. 1:18-25 18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. 21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 22 Podając się za mądrych, zgłupieli; 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. 24 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. 25 Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

Powyższy tekst mówi nam, że wszyscy na świecie wiedzą, że Bóg jest, ponieważ Bóg tak wyraźnie objawił się wszystkim w stworzeniu, że ludzie zostali bez wymówki, ponieważ Jego ogólne objawienie przebiło ich umysły. Wiedzą, że istnieje, ale Go nienawidzą. W dużej mierze dlatego, że wiedzą, że On istnieje, ale nie mają pojęcia, kim On jest.

Ta osoba spytała:

“Ale jak myślisz? Co jest najważniejszą rzeczą, którą chrześcijanie powinni znać w dzisiejszych czasach?”

Powiedziałem:

“Chrześcijanie muszą dowiedzieć się kim jest Bóg”.

Myślę, że największą słabością naszych czasów jest faktyczne zaćmienie charakteru Boga, nawet w naszych kościołach.
.


Nie pomogą doktoraty

Kobieta z doktoratem w psychologii, która była członkiem kościoła na Zachodnim Wybrzeżu, kiedyś się ze mną skontaktowała. Była bardzo zła i powiedziała:

– “Chodzę do kościoła w każdą niedzielę i mam wrażenie, że nasz pastor robi wszystko, aby ukryć przed nami charakter Boga. Obawia się, że jeśli naprawdę otworzy Pismo Święte i ogłosi charakter Boży, tak jak jest on przedstawiony w Biblii, ludzie opuszczą kościół, ponieważ będą czuć się nieswojo w obecności Świętego”.

Mojżesz nie był pierwszą osobą, która ukryła swoją twarz w obecności Boga. Zaczęło się to w Ogrodzie Eden od ucieczki Adama i Ewy celem ukrycia się, gdyż byli zawstydzeni. Mojżesz zatem zapytał: “Kim jesteś? Jak masz na imię – jeśli nawet masz imię? Bóg już objawił się jako “Bóg twoich ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba”

2 Mojż. 3: 6  I dodał: Ja jestem Bogiem twego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga

Mojżesz o tym wiedział; chciał poznać imię Boga.
.


Wyższa siła a Bóg Jahwe

W 1963 roku w telewizji krajowej David Frost przeprowadził wywiad z Madalyn Murray’em O’Hair, słynnym wojującym ateistą. Frost debatuje z O’Hair o istnieniu Boga. W miarę jak ona stawała się coraz bardziej poirytowana, Frost postanowił rozstrzygnąć debatę w klasyczny amerykański sposób: poprzez głosowanie. Przekazał to publiczności w studiu, mówiąc w istocie:

– “Ilu z was tam [około trzydziestu osób] wierzy w jakiegoś Boga, jakąś wyższą moc, coś większego od siebie?”

Wszyscy podnieśli ręce. O’Hair odpowiedziała zasadniczo:

– “Czego oczekujesz od niewykształconych mas? Ci ludzie nie wyrośli ze swojego intelektualnego niemowlęctwa; wciąż mają wyprane mózgi przez kulturę i mitologię Boga.”

W dalszym ciągu obrażała wszystkich obecnych na widowni w studiu. Nie tego oczekiwałem od niej. Myślałem, że zwróci się do publiczności i powie:

– “Wierzycie w jakąś wyższą moc, w coś większego niż wy. Pozwólcie, że was zapytam: Ilu z was wierzy w Jahwe, Boga Biblii? Boga, który żąda, abyście przed Nim nie mieli innych bogów? Bóg, który na zawsze posyła ludzi, kobiety i dzieci do piekła i potępia ludzi, ponieważ nie wierzą w tego mitycznego Jezusa? “

Zastanawiam się, jak zmieniłoby się głosowanie, gdyby pytanie zadano bardziej precyzyjnie. To niemal jak instytucja w naszej kulturze opisująca Boga jako wyższą moc, siłę, coś większego niż my sami. Ale czym jest ta wyższa moc?

 • Grawitacją?
 • Błyskawicą?
 • Trzęsieniem ziemi?

Kłopot z mglistą, bezimienną, pozbawioną charakteru siłą/mocą polega na tym, że

 1. po pierwsze jest bezosobowa,
 2. a po drugie, co ważniejsze, jest amoralna.

Czczenie takiej siły wyższej ma swoje zalety i wady, plusy i minusy.

Plusem dla grzesznika jest to, że bezosobowa, niemoralna siła nie stawia nikomu wymagań etycznych. Grawitacja nie ocenia zachowania ludzi; nawet jeśli ktoś wyskoczyłby z okna sześć pięter w dół, grawitacja nie potępi go osobiście. Grawitacja nie napiętnuje niczyjego sumienia. Jeśli twoja wyższa moc jest bezosobowa i amoralna, daje ci to prawo do zachowania się w dowolny sposób bezkarnie.

Minusem jest jednak to, że nikogo nie ma w domu. To przekonanie oznacza, że nie ma osobowego Boga, żadnego Odkupiciela. Jaką zbawczą relację możesz mieć z grzmotem? Grzmot robi hałas, dudniąc po niebie – ale jeśli chodzi o treść, jest niemy. Nie ma objawienia, nie ma nadziei. Grzmot i grawitacja nigdy nie były w stanie wybaczyć żadnego grzechu.
.


Jestem który jestem

W Bożej odpowiedzi udzielonej Mojżeszowi widzimy kontrast z tą bezosobową siłą. Nie powiedział: “Jest tym, czym jest [lub: “To jest, jakie jest”]“, co wydaje się być imieniem fałszywych bogów naszych czasów. Powiedział:

2 Mojż. 3:14 JESTEM, KTÓRY JESTEM

To imię jest związane z osobistym imieniem Boga, Jahwe. Pierwszą więc rzeczą, którą Bóg objawia o Sobie w tym imieniu, jest to, że On jest osobowy.

 • On widzi;
 • On słyszy;
 • On może wiedzieć;
 • On umie mówić.
 • Może odnosić się do stworzeń, które stworzył na Swój obraz.
 • On jest Bogiem, który wyprowadził Swój lud z ziemi egipskiej. Jest Bogiem mającym imię i historię.
  .

Znaczenie imion Boga

Wiele lat temu prowadziłem kurs uniwersytecki z teologii i studiowaliśmy imiona Boga. Starałem się zilustrować znaczenie imion Boga i to, co one ujawniają o Boskim charakterze. Tuż przed zajęciami dziewczyna, którą nazwałbym Marią, weszła do pokoju w dziwny, nieco niezręczny sposób – tak, aby każdy mógł zobaczyć błyszczący diamentowy pierścionek na palcu jej lewej ręki. Zapytałem:

– “Mario, czy jesteś zaręczona?”

Wskazała mężczyznę na zapleczu i powiedziała:

– “Tak, z Johnem”

Powiedziałem:

– “Gratuluję. Kiedy mówisz, że masz zamiar go poślubić, zakładam, że go kochasz – czy to bezpieczne założenie?”

Powiedziała:

– “Tak “.

Powiedziałem:

– “Dlaczego go kochasz?”

Powiedziała:

– “Ponieważ jest taki przystojny.”

Powiedziałem:

– “Tak, on jest bardzo przystojny. Ale spójrz na Billa – w tym roku eskortował królową balu na zjazdzie studentów. Nie sądzisz, że on jest przystojny?”

Powiedziała:

– “Tak, Bill jest bardzo przystojny.”

Powiedziałem:

– “Musi być coś jeszcze w stosunku do Johna, poza tym, że jest przystojny.”

Powiedziała:

– “On także jest wysportowany “

Powiedziałem:

– “Tak, jest dobry. Ale Bill jest kapitanem drużyny koszykówki. Dlaczego nie kochasz Billa zamiast Johna?”

Zaczęła się denerwować i powiedziała:

– “John jest taki inteligentny.”

Powiedziałem:

– “Jest bardzo dobrym studentem. Oczywiście Bill prawdopodobnie będzie prymusem tej klasy wygłaszającym mowę pożegnalną na zakńczenie studiów. Tak więc, Mario, musi być coś jeszcze w osobie Johna, co odróżnia go od Billa w twoich oczach – coś wyjątkowego dla niego, co powoduje, że darzysz go tak wielkim uczuciem. Co takiego w nim sprawia, że tak bardzo go kochasz?”

Prawie się zdenerwowała i powiedziała:

– “Kocham go, ponieważ … Kocham go, ponieważ – kocham go, bo jest Johnem.”

I powiedziałem:

– “Proszę bardzo. Kiedy chcesz się skupić na skrystalizowanej istocie tego, kim On jest, i co On ma na myśli w kategoriach twojego związku i osobistej historii z Nim, wszystko sprowadza się do Jego imienia.”

Zwróciłem się do klasy i wyjaśniłem: Dlatego, kiedy patrzymy na Boga, wiemy, że Jego imię jest cudowne. W tym imieniu On objawia wielorakie rzeczy o perfekcji Jego istoty i doskonałości Jego charakteru. I dlatego dawni starożytni święci, gdybyśmy ich zapytali: “Powiedz nam wszystko, co wiesz o Bogu“, ostatecznie odpowiedzieliby:

Jahwe – JA JESTEM KTÓRY JESTEM

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email