Szatan jest ograniczoną i stworzoną istotą.

Ezech. 28:13-15 13 Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; twoim nakryciem był wszelki drogi kamień: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, onyks i beryl, szafir, karbunkuł i szmaragd oraz złoto. Wykonanie twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. 14 Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym; ja cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. 15 Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość.

On nie jest boski. I chociaż może być

  • władcą tego świata (Jan 12:31),
  • bogiem tego wieku (2 Kor. 4:4),
  • księciem mocy powietrza (Efez. 2:2)
  • i złodziejem, który przychodzi, ale aby ukraść, zabić i zniszczyć (Jan 10:10),

to nadal odpowiada przed Królem królów i Panem panów

1 Tym. 6:15 błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panów;
.
Obj. 17:14 Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni.
.
Obj. 19:16 A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów


Szatan nie jest wszechmocny

Lecz jest pokonaną istotą. Ma ograniczony dostęp do nieba  i ma również ograniczenia swojej mocy.

Kol. 2:15 I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi.
..
Hiob 2:1 I znowu pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed PANEM, wśród nich przyszedł też szatan, aby stanąć przed PANEM
..
Hiob 2:6 Wtedy PAN powiedział do szatana: Oto jest w twojej ręce, ale jego życie zachowaj

Szatan nie ma nawet absolutnej wolności słowa. W Zachariaszu obserwujemy Jozuego, arcykapłana, stojącego przed Panem (Zach. 3:1) w brudnych szmatach, które reprezentowały jego grzech (Zach. 3:3). Szatan, oskarżyciel, stał tam również, ale nie mógł wypowiedzieć słowa: Ale PAN powiedział do szatana: Niech cię PAN zgromi, szatanie! Niech cię skarci PAN, który wybrał Jerozolimę. Czyż nie jest on jak głownia wyrwana z ognia ”(Zach. 3:2). On tam stał oniemiały!!!

Zach. 3:1-3 1 Potem ukazał mi Jozuego, najwyższego kapłana, który stał przed Aniołem PANA, i szatana stojącego po jego prawicy, aby mu się sprzeciwiać. 2 Ale PAN powiedział do szatana: Niech cię PAN zgromi, szatanie! Niech cię skarci PAN, który wybrał Jerozolimę. Czyż nie jest on jak głownia wyrwana z ognia? 3 A Jozue był ubrany w brudne szaty i stał przed Aniołem


Czy szatan może czytać w moich myślach?

Tylko Bóg jest wszechwiedzący i może poznać nasze myśli

Psalm 139:4 Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz

Szatan był nawet nieświadomy mocy i skuteczności krzyża, dopóki to dzieło to się nie dokonało. Jak stwierdza Apostoł Paweł:

1 Kor. 2:6-8 6 Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają; 7 Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale; 8 Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
.
Jan 12:31 (o szatanie) Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz.

Więc nie, szatan nie potrafi czytać w myślach. Owszem, może się wydawać, że czasami czyta nasze umysły. Czemu? Ponieważ jest pierwszą upadłą isttotą, autorem zła i głównym manipulatorem. On i jego kamraci znają tajniki działania pokus. Jest mistrzem kusicielem z tysiącami lat doświadczania tego, co sprawia, że ​​ludzie funkcjonują.
.


Rodzaje pokus

1 Jana 2:16 Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.

Zasadniczo pokusy mieszczą się w trzech głównych kategoriach:

1. pożądliwość ciała
2. pożądliwość oczu
3. pycha życia

Kiedy ktoś jest kuszony, będzie to dotyczyło co najmniej jednego lub więcej z tych trzech obszarów. Pokrótce wyjaśnię, jak to działa na przykładzie życia.

Jestem byłym detektywem z wydziału zabójstw i zajmowałem się licznymi adwokatami. Przygotowując się do sprawy, dobry adwokat najpierw zajmie się wszystkimi świadkami, którzy zostaną przesłuchani, a następnie skonstruuje schemat pytań, aby przejść przez tych samych świadków. Adwokaci uczą się, aby nigdy nie zadawali pytań podczas przesłuchania, na które nie znają odpowiedzi. Prokurator zada pytanie i, w zależności od odpowiedzi, są pewne ścieżki, którymi jest gotowy iść. Wszystko, co robi, jest zgodne z jego schematem; wie, zanim nawet zapyta, dokąd idzie i jak się tam dostać. Ostatecznie jego schemat kończy się celem uwięzienia i zdyskredytowania świadka.

Szatan działa w podobny sposób. Bardzo dobrze zna upadłą ludzką naturę. Bardzo dobrze zna cię jako osobę. On cię obserwował i zna wszystkie właściwe przyciski jaki na ciebie działają. Zaczyna od pokusy, która cię wabi. Będąc uosobieniem samego zła i tysięcy lat doświadczeń, ma swego rodzaju schemat. To, w jaki sposób reagujesz, dyktuje początkowo, jak będzie przebiegać pokusa. Pokusa zaowocuje przemyśleniem. Wszystko, co robi, jest zgodne z jego schematem. Zanim kusi, wie, dokąd zmierza i jak cię tam dostać. Jego ostatecznym celem jest także pułapka. Jak mówi Jakub:

Jakuba 1:14-15 14 Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. 15 Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.

Nie powinniśmy więc ignorować pułapek szatana

2 Kor. 2:11 Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem nie są nam nieznane.

On zawsze jest przygotowany do swojej linii pokus

1 Piotra 5:8 Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć.

I dlatego zawsze musimy być gotowi stanąć przeciwko niemu,

Jakuba 4:7 Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

Aby być zwycięzcą przeciwko pokusie, musimy uznać, że jest to duchowa walka i potrzebujemy duchowych narzędzi i zbroi, aby odnieść zwycięstwo

Efez. 6:11-18 11 Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich 13 Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. 14 Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; 15 I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. 16 A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże; 18 We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;

.


Czego potrzebujemy do zwycięstwa?

a. mocy i kierunku Ducha Świętego
Zach. 4:6 Wtedy odpowiedział mi: Oto słowo PANA do Zorobabela: Nie wojskiem ani siłą, ale moim Duchem, mówi PAN zastępów

b. modlitwy poruszającej góry
Marek 11:23 Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi – spełni się mu, cokolwiek powie.

c. dobrego zrozumienia słowa Bożego
Izaj. 55:10-11 10 Bo jak spada deszcz i śnieg z nieba i już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, tak że wydaje siewcy nasienie, a chleb jedzącym; 11 Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę.

Wtedy pokonamy diabła

Mat. 4:1-11 1 Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł głód. 3 Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. 4 A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. 5 Wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. 6 I powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień. 7 Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga. 8 Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. 9 I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. 10 Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. 11 Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan