Materiał ten oddaje czytelnikowi przepełniony wielkim bólem serca. Dotyczy on człowieka, którego miłuję do dziś, tak jak tylko może przyjaciel obdarzyć uczuciem innego człowieka. Spędzilismy wspólnie wiele lat na dyskusjach religijnych. Osobiście utożsamiałem się z wiarą prezentowaną przez “bożego proroka” i byłem jej głosicielem, stanowiąc jego prawą rękę i prowadząc ku zatraceniu rzesze. Nie byłem wtedy tego świadomy. Myślę, że mój przyjaciel działa w dobrej wierze. Jednak parafrazując Słowo Boże muszę powiedzieć twardo: “daję mu świadectwo, że ma gorliwość dla Boga, ale nie według poznania”.
.

“Obdarowany przez Ducha” poganin…

Znam bardzo blisko jednego człowieka, który uważa się za głos Boga. Według jego słów dostał „dar języków” jeszcze przed pójściem do szkoły podstawowej gdy, jak stwierdził „nagle bez wyraźnego powodu cichutko zaczął wypowiadać słowa nie pochodzące z języka polskiego”. Wydarzyło się to na wiele lat przed jego „nawróceniem”.

Przez wiele lat pielęgnował to zjawisko a słownictwo ulegało rozbudowie. Gdy miał 19 lat rozbił małżeństwo z dwojgiem dzieci i pobrał się z żoną innego mężczyzny. W tym czasie ciągle mówił „językami”. Sam siebie uważał wtedy za ateistę i wyznawcę szatana, przyjął pseudonim „sadi” od fascynacji sadyzmem, lecz dar mówienia „językami” ciągle w nim był.

.


W organizacji

Po jakimś czasie trafił do organizacji charyzmatycznej gdzie „dar” eksplodował w swej okazałości. Potem przyszly proroctwa. I antyproroctwa do tych proroctw w tej samej organizacji.

Pamiętam jak dziś słowa mojego przyjaciela:

„tak mówi Pan, sprawię, że zbór pozostanie bez sali do spotkań”

To było karą za rzekome skupianie się członków tej wspólnoty na rzeczach materialnych oraz za to, że młodzież dobierała się w „parki”. Jakiś czas później jeden z liderów ruchu wygłosił kontrproroctwo:

„nie bój się mała trzódko, jestem z tobą, nie stracicie miejsca spotkań”.

“Boży prorok” na znak protestu opuścił współnotę i pociągnął za sobą całą rodzinę.
.


Poza oraganizacją

Na początku próbowali spotkań u siebie w domu z ludźmi, których znali. Potem nastąpił rozwód z żoną. Po rozwodzie szukał. Odwiedzał inne zbory jak Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Metodystów, Baptystów, charyzmatyków którzy wyszli z KCHWE. W żadnym nie zagrzał zbyt długo miejsca z przyczyn teologicznych.

Mój przyjaciel żył i żyje do dziś w przeświadczeniu, że w pełni i prawidłowo rozumie całe Słowo Boże. Dlatego każdy kto rozumie inaczej powinien zacząć słuchać jego nauk. On ma szczególny dar zrozumienia.

Przez jakiś czas żył w „chrześcijańskiej komunie”: kilkoro mężczyzn i kobiet zamieszkujących pod jednym dachem. Przyłączał się również do mniej formalnych grup domowych gdzie mógł spotkać podobnych sobie ludzi, takich którzy opuścili zbory z tych czy innych powodów. Spotykał tam innych “bożych proroków”. Z nimi też nie szło mu ustalić jedności doktrynalnej, ponieważ wyznawany przez nich duch każdemu objawiał zupełnie przeciwstawne nauki. Ale część obcych doktryn zaakceptował.

Wielokrotnie zakładał własną grupę domową, gdzie był nauczycielem. Ludzie przychodzili i po jakimś czasie odchodzili. Pobrał się powtórnie. Obecnie ma swój zbór. 2 osobowy. On i druga żona.
.


Źródło zwiedzenia

Po latach poprosiłem go o nagranie próbki glossolaliów celem przeprowadzenia analizy lingwistycznej. Okazuje się, że „języki” to tak naprawdę w większej części bełkot oraz mieszanina słów z dużą dozą samozaparcia mogącą uchodzić za podobne do słów hiszpańskich, włoskich, katalonskich i arabskich jednak bez żadnego sensu i reguł językowych, to wszystko okraszone domieszką sylab bez żadnego znaczenia. Mówiąc krótko: typowy bełkot obecny w ruchu zielonoświątkowym.

Zjawisko jest o tyle ciekawe, że niektóre słowa mogą zrozumieć wyłącznie Polacy uczący się któregoś z wyżej wymienionych języków a to dla tego, że mówione są z łamanym akcentem Polaka próbującego mówić po włosku, wszystkie wymawiane głoski występują w języku Polskim.

Kiedy analizowaliśmy tę próbkę musieliśmy skakać między czterema językami praktycznie przy każdym wychwyconym w tym bełkocie słowie. Włosi i katalończycy nie rozumieją z tego ani słowa, hiszpanojęzyczni (niezależnie od kraju pochodzenia) potrafią wychwycić jedno, może dwa.

Odsłuchałem kilkakrotnie i bardzo dokładnie tekst. Nie ma nic konkretnego po hiszpańsku z wyjątkiem kilku słów wyrwanych z kontekstu: … miłość… każda siostra… między sobą…matka…dla ludzi…na przeciw…taśma…czysta…atrament. Cała reszta nie ma nic wspólnego z hiszpańskim. Odstępy między słowami (…) są dosyć długie. Powyżej wypisałem wszystkie zrozumiałe słowa, cała reszta nie jest mi znana. Myślę że to jest przygotowany i wyuczony zlepek różnych słów w różnych językach wymieszany ze zwykłym bełkotem. – Lew Warszawski

..,


Głos Boga, rhema…

Ale on twierdzi uparcie że w mistyczny sposób (sam określa się jako mistyk) ten „dar” w jakiś wykraczający poza ludzkie zrozumienie sposób buduje jego duchowość. Mówi, że ten kto nie ma daru nie może zrozumieć zasady jego działania.

.


Martwy “Duch Święty”

Wysłałem próbkę glossolaliów jednemu poczciwemu wyznawcy ruchu zielonoświątkowego, redaktorowi dość popularnej strony internetowej z prośbą o określenie co to za język. Dostałem następującą odpowiedź:

„Dziękuję za list. Nie jestem ekspertem od wszystkiego, i to w dodatku na odległość. Jednego jestem pewien. Nie jest dobrym pomysłem nagrywanie kogoś, kto się modli językami specjalnie po to, żeby go nagrywać. To mniej więcej tak, jak gdyby mąż i żona ustawili sobie w sypialni kamery, żeby udowodnić, że naprawdę się kochają. Myślę, że Bóg nie przyznaje się do takich prób. Na temat treści w sensie lingwistycznym niech się wypowiada lingwista. Ja mogę tylko wyrazić swoje wrażenie i powiedzieć, że moim zdaniem to jest… martwe. Nawet, jeśli ta osoba ma dar języków, to tym razem Ducha w tym nie było. Ale to tylko moje osobiste wrażenie.”.

Zatem według poczciwego redaktora-charyzmatyka dar może i jest ale tym razem martwy…. A decyduje o tym włączony lub wyłączony mikrofon.

  • Nie ma mikrofonu – „słowa” są „darem” Ducha
  • Włączamy mikrofon – te same słowa stają się martwe

A skoro dar może raz być żywy a raz martwy to i źródło daru. Wyobraźmy sobie Ducha Świętego, który raz jest żywy (nie ma mikrofonu) a raz martwy (włączony mikrofon). Powalająca herezja.

Myślę, że każdy już teraz rozumie, dlaczego nonsensem jest nazywanie zielonoświątkowego bełkotu darem mówienia wieloma zagranicznymi językami. Duch Święty tak nie działa.

…Ale to są moje osobiste wrażenia…

Cały ruch zielonoświątkowy można by określić tym zdaniem. Subiektywne rozeznawanie prawdy. A Słowo Boże służy im wyłącznie do potwierdzania osobistych wrażeń. Jest proste wytlumaczenie:

Zielonoświątkowy “dar języków” to zwykły cielesny bełkot
.


Rozwój doktrynalny

Spisane Słowo jest zawodne

Jednym z założeń Bożego „proroka” jest doktryna o mniejszym lub większym sfałszowaniu przez Watykan wszystkich manuskryptów i przekładów Słowa. Według niego Bóg to przewidział i dał prawdziwie wierzącym dar prawidłowego rozumowania sfałszowanego tekstu w mocy Ducha Świętego… Obietnica Pana zawarta w Psalmie 12:7-8 (Textus receptus) to fałszywy tekst

7. Słowa Pańskie to słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym, siedm kroć przelewane. 8. Ty, Panie! Zachowasz je; ustrzeżesz je od tego pokolenia aż na wieki.

Innymi słowy, “boży prorok” głosi bezsilność Boga w zachowaniu spisanego Słowa, przez co Bóg zmuszony został do używania ludzi jemu podobnych jako ostatecznych autorytetów teologicznych, których nauki i interpretacje są zawsze nieomylne. Nie Spisane Słowo (bo te jako zmanipulowane jest zawodne) lecz ich nauki pochodzące rzekomo z bezpośredniego objawienia stanowią podstawę prawdy.

To kłóci się z nauką przetrwaniu spisanego Słowa:

Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.
.
Psalm 119:160 Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.
.
Mat. 24:35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą

Oraz z nauką o ostatezcności ostateczność Pisma. Nie ma nowego objawienia, które by otrzymał człowiek po tym jak został zamknięty kanon Pisma.

Judy 1:3 uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym
.
Obj 22:18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze
.
Przysł. 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.
.
5 Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.
.
5 Mojż. 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.
.
1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.
.
1 Piotra 4:11 Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga
.
2 Piotra 1:20To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi.
.
2 Tes. 2:14 Dlatego, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni czy to przez (naszą) mowę, czy przez nasz list.
.
1 Kor. 11:2 A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem.
.
Gal. 3:15 Bracia, mówię po ludzku: Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.
.
Rzym. 15:4 Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję.

 


Nowy, współczesny Apostoł

Mój przyjaciel najwyraźniej postrzega swój autorytet jako równy temu, jaki mieli Apostołowie, których zadaniem było położenie doktrynalnego fundamentu w Kościele.

Ponieważ to on i tylko on posiada jedyną prawidłową interpretacje Pisma (w jego mniemaniu bezpośrednio objawioną przez Ducha Świętego) jest ostatecznym autorytetem teologicznym…

Judy 1:17 Wy zaś, umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa
.
2 Piotra 3:1-2 3 Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł; 2 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela..

Ponieważ wszyscy poza nim się mylą oraz Spisane Słowo nie jest wiarygodne (gdyż sfałszowane przez ludzi), musi on położyć nowy doktrynalny fundament poprzez jedynie słuszną interpretację i nowe objawienie uzupełniające braki Spisanego Słowa…

Efez. 2:10 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;
.
Efez. 3:4-5 4 Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa; 5 Która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha;

Nie dziwi zatem fakt, że sam sobie przyznaje moc czynienia cudów i znaków…
..


Subiektywne źródło prawdy

Inną doktryną jest całkowite odrzucenie obiektywnych narzędzi weryfikacji prawdy. Dochodzi prawdy subiektywnie stosując następującą zasadę:

  1. Czyta Słowo Boże i stara się najlepiej jak umie zrozumieć prawdy w nim zawarte
  2. To co uda mu się zrozumieć (oraz sposób w jaki to zrozumiał) uznaje za prowadzenie Ducha Świętego. Inne interpretacje są oczywiście fałszywe, pochodzą od diabła lub są naukami ludzkimi.

A przecież Biblia to starożytna księga. Inny czas, ludzie, kultura, ustawienie geograficzne, język, aspekty socjologicznie, fizycznie, historycznie, politycznie. Cokolwiek Biblia miała przekazać kiedy powstawała, przekazuje i dziś ale musimy zamknąć wszystkie powyższe luki.

Prawidłowe  zrozumienie Słowa nie może być subiektywne. W Nechemiasza czytamy, że ludowi czytano z księgi zakonu wraz z wytłumaczeniem znaczenia. Tak Apostołowie jak i sam Jezus dokonywał interpretacji Pisma, które było nieomylne, nieskażone i niezawodne.

Nech. 7:7-8 Także i Jesua, i Bani, i Serebijasz, Jamin, Chakub, Sabbetaj, Hodyjasz, Maasyjasz, Kielita, Azaryjasz, Jozabad, Chanan, Felajasz, i Lewitowie nauczali ludu zakonu, a lud stał na miejscu swem. 8 Bo czytali w księgach zakonu Bożego wyraźnie, a wykładając zmysł objaśniali to, co czytali.
.
Łuk. 24:27 I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach.
.
Dzieje 17:2 Wtedy Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pisma

.


Teologia jest od diabła

Pomimo, że sam ukończył internetowy kurs teologiczny to nie uznaje teologów, bo to nauki ludzkie. Wyznaje zasadę, że każdy powinien dochodzić do prawdy sam ewentualnie w grupie gdzie każdy może powiedzieć co dla niego dany fragment znaczy.

A przecież każdy tekst Pisma Świętego ma jedną i tylko jedną prawdziwą interpretację. To jest istotą komunikacji – Bóg mówi nam coś konkretnego a nie coś, co chcesz usłyszeć, nie cokolwiek. Nie ma żadnego znaczenia, co oznacza dla mnie tekst, ważne jest to, co jest intencją autora (Boga).
.


Zły chrzest dyskredytuje cały kościół

Aby wytłumaczyć odrzucenie jego nauk przez wszystkie zbory przyjął zasadę całkowitego odrzucenia autorytetu kościoła przez Boga.Teologiczne wytłumaczenie jest takie, że wszyscy chrzczą stosując trynitarną formułę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, podczas gdy prawidłowo należy chrzcić tak, jak nauzcał samozwańczy prorok i pseudocudotwórca William Branham, czyli w imię Pana Jezusa.

I choć nie neguje zbawienia tych ludzi, odrzuca całkowicie autorytet „źle ochrzczonych” starszych zboru, którzy przez „zły chrzest” nie mogą przyjąć jego nauk ani nie mają prawa ich krytykować.
.


Kościół to prostytutka

Uznaje caly wspolczesny kościół za córkę swojej matki (Watykanu), za podobną cudzołożnicę. W uproszczeniu chodzi o to, że oficjalne zbory i hierarchia są niebiblijne, grupy domowe są w lepszej pozycji bo nie mają pastorów. To kolejna nauka zaczerpnięta od heretyka Williama Branhama.

Tymczasem Słowo naucza że:

Dzieje. 20:28 – zadaniem starszych jest nadzór nad kościołem

Efez. 4:11-16 – starsi-nauczyciele to dar Boga dla kościoła aby go budować

1 Tes. 5:12-13 – starszych należy darzyć uznaniem i szanować

Hebr. 13:7 – mamy pamiętać o starszych

Hebr. 13:17 – mamy być posluszni starszym

1 Tym. 5:19-21 – starsi są pod szczególną ochroną w kościele

1 Tym. 5:17-18 – starszym-nauczycielom należy się podwójna cześć

Całkowicie ignoruje część nauki o starszych zboru negując ich wiarygodność złym chrztem”
.


“Szklana pułapka”

Rozmowa z moim przyjacielem nie ma sensu. Szczyci się z wyrobienia w sobie zdolności, którą sam nazywa „szklaną ścianą”. Działa ona tak, że kiedy ją uruchamia, jego mózg nie przyjmuje żadnych argumentów rozmówcy, automatycznie je odrzuca, skupia się wyłącznie na promowaniu swoich doktryn.

Pismo tragedię takich ludzi określa jednoznacznie

Psalm 69:23 Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich biodra niech się zawsze chwieją.
.
Jan 12:40 Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli, aby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił.
.
Rzym. 11:8 (Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli) aż do dnia dzisiejszego.
.
Rzym. 11:10 Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich grzbiet zawsze pochylaj.
.
2 Kor. 4:4 W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga.

“Boży prorok” jest całkicie nieczuły na działanie Ducha Świętego. Każdą przekazaną mu prawdę przekręca ku swojej zgubie…
.


Duch Święty na wyłączność

Odmówił współpracy z podobnie wierzacymi (chrzczącymi w imię Pana Jezusa). Stwierdził, że jest przedstawicielem prawdziwego, niedenominacyjnego kościoła Pana Jezusa. Wie, że jest osamotniony ale tłumaczy to podobieństwem do sytuacji Apostoła Pawła, który przez 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu głosił Słowo Boże. Jest mimo wszystko przekonany, że jest i będzie filarem wiary w mieście, w którym mieszka i kościół będzie budowany wokół niego.

Trwa to już ćwierć wieku, żaden kościół żaden nie został wokół niego zbudowany…

Słowo uczy aby nie oddzielać się od prawdziwego Kościoła i zachęca do społeczności z wierzącymi

Hebr. 10:25 Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień.
.
1 Jana 1:7  jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Myślę, że niechęć “bożego proroka” do wspólnych zgromadzeń podyktowana jest jego usiłowaniem przekazania i zmuszenia wszystkich do wierzenia w jego system wierzeń. Jeśli ktoś w danej grupie z nim sie nie zgadza, będzie drążył temat tak długo aż dana osoba albo przyjmie jego punkt widzenia albo z grupy odejdzie. Sądzę, że wielu wyznawców ruchu zielonoświątkowego może z ręką na sercu powiedzieć: jestem w podobnej sytuacji i nie chce przynależności do żadnego zboru właśnie z powodu róznic. Uniemożliwia to również prostowanie fałszywej teologii, jaką wyznają ludzie prowadzeniu “duchem zielonoświątkowym”. Oni zawsze są nieomylni… I to jest wielki sukces naszego przeciwnika. Divide et empera, dziel i rządź.
.


Dary duchowe budują obdarowanego

Wszystkie dary Ducha służą aby on sam był zbudowany. W jednej z naszych rozmów powiedziałem: „jesteś sam sobie sterem, pasterzem, sędzią, prorokiem i członkiem zboru”. Na co “boży prorok” odrzekł: „I bardzo mi z tym dobrze”

Zbiorcza nauka Pisma Świętego jest jednak inna. Wszystkie dary Ducha Świętego mają służyć ku budowaniu innych a nie samego siebie. Boży „prorok” na to nie zważa. Ani duch, który go prowadzi a który zaprzecza Pismu.

1 Kor. 12:7 A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku.
.
1 Tes. 5:11 Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.
.
1 Piotra 4:10 Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.
.
Kol. 3:16 Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.
.
2 Kor. 10:8 (zgodnie z Efez. 4:7-11 Apostołowie byli darem Ducha Świętego dla kościoła) 8 Choćbym się bowiem jeszcze bardziej chełpił z naszej władzy, którą dał nam Pan ku (waszemu) zbudowaniu, a nie ku waszej zgubie, nie będę zawstydzony..

.


Fałszywe proroctwa to nie problem

Przypomniałem mu o „proroctwie”, które rzekomo otrzymał od Boga osobiście a skierowane było do niego samego. Wiele lat temu „Pan powiedział mu” że odrośnie mu palec utracony podczas wypadku w pracy, ale dopiero gdy usłyszy konkretne słowa (słów tych nie chciał zdradzić kiedy „prorokował”).

Według Pisma Bóg potwierdza słowa Jego prawdziwych posłańców, prawdziwym prorokiem jest ten, którego przepowiednie się sprawdzają, każde słowo wypowiedziane przez proroka musi się wypełnić.

Izaj. 44:26 Potwierdzam słowa sługi swego, a radę posłów swych wykonywam. Który  mówię o Jeruzalemie: Mieszkać w niem będę; a o miastach Judzkich:  Pobudowane będą; bo spustoszenia ich pobuduję”
.
Jer. 28:9 Ten prorok, który prorokuje o pokoju, ten prorok, mówię, wtenczas  poznany bywa, że go Pan prawdziwie posłał, gdy się iści słowo jego.”
.
Ezech. 12:25 wyrzekę słowo, i wypełnię je, mówi panujący Pan

Oczywistym jest, że palec nie odrósł. Jak był ucięty tak jest nadal stanowiąc żywe świadectwo przeciwko rzekomym “proroctwom” mojego przyjaciela. Aby uniknąć kompromitacji mój przyjaciel zapiera się tamtego “proroctwa” mówiąc, że nie przypomina sobie tego wydarzenia. Wielu świadków sobie przypomina, on nie.
.


Wiara w pseudouzdrowienia

Twierdził, że ma dar uzdrawiania przez nakładanie rąk. Spytałem czy zawsze uzdrawia i z każdej choroby gdy nałoży ręce? Zgodnie z prawdą przyznał, że udało się tylko raz (chodziło o ustąpienie gorączki w niedługi czas po nałożeniu rąk). Przypomniałem “bożemu prorokowi” że skoro ma ten sam dar co Apostołowie, powinien być w 100% skuteczny, powinien leczyć każdy rodzaj choroby a efekty powinny być widoczne natychmiast, co świadczy tylko o tym, że nie ma autorytetu Bożego uzdrawiania.

Mat. 12:15 Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich.
.
Mat. 8:16 Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;
.
Łuk. 4:40 A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do niego, a on na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
.
Łuk. 6:19 A wszyscy ludzie starali się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.
.
Łuk. 9:11 Gdy ludzie się o tym dowiedzieli, poszli za nim. On ich przyjął i mówił im o królestwie Bożym, i uzdrawiał tych, którzy potrzebowali uzdrowienia.

Od tej pory “boży prorok” zaprzestał nakładania rąk, przynajmniej czasowo….
.


Zbawienie jest z uczynków

Nie głosi tej nauki wprost lecz tę herezję zatracenia wprowadza w sposób podstępny. Otóż podobnie jak Tertulian po wstąpieniu do sekty Montanistów, czy też współczesny samozwańczy prorok Sergiej Nieczytajlo czy też pseudoarcypostoł Todd White, wierzy, że człowiek zbawiony jest w stanie osiągnąć na ziemi stan gdy już nie grzeszy. Zatem nie potrzebuje już łaski, gdyż tylko chorzy potrzebują lekarza. Mój przyjaciel wierzy, że może być całkowicie bezgrzeszny tu na ziemi.

Stoi to w sprzeczności ze Słowem Bożym:

1 Jana 1:8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy.
.
1 Jana 1:10 Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa.

W moim przyjacielu nie ma słowa Bożego. Niestety jest osobą samozwiedzioną, która z Boga uczyniła kłamcę.
.


Bóg nie jest Trójjedyny

Otwarcie neguje współistotność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uznaje Jezusa za Syna Bożego odmawiając Mu boskości równej Ojcu.

Zatem

Po pierwsze: jeśli Jezus nie jest Bogiem Yahweh to jest stworzeniem. Należy zatem oddawać boską cześć stworzeniu i człowiekowi, zatem jest to bałwochwalstwo. Boska cześć oddawana przez wszelkie stworzenie skierowana jest zarówno do Ojca jak i do Syna.

Obj. 5:13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
.
Izaj. 42:8 Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu
.
Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.

Wtedy grzechy wszystkich zbawionych zostały poniesione nie przez Boga Syna, lecz przez człowieka. Jest to herezja zatracenia, ponieważ tylko Bóg mógł odkupić swoje stworzenie

Izaj. 46:4 Ja sam aż do starości, i owszem aż do sędziwości was nosić będę. Jam was uczynił, Ja też nosić będę; Ja mówię nosić was będę, i wybawię.
.
Izaj. 26:4 Miejcie nadzieję w Panu aż na wieki; boć w Panu, w Panu jest skała wieczna.
.
Izaj. 44:8
Nie bójcież się, ani sobą trwożcie. Izalim wam tego z dawna nie oznajmił, i nie opowiedział? Tegoście wy mnie sami świadkami. Izali jest Bóg oprócz mnie? Niemasz zaiste skały; Ja o żadnej nie wiem

Jeśli zatem w jego rozumieniu Ojciec jest jedynym Bogiem i nie jest nim Jezus to Jezus jest jedynym Panem i Panem nie jest Ojciec. To logiczna żelazna konsekwencja tej nauki. Mój przyjaciel wierzy w Boga, który nie jest jego Panem i w Pana, który nie jest jego Bogiem! A to jest bałwochwalstwo.

1 Kor. 8:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.
.
Psalm 100:3 Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.

Po drugie: Jeżeli Jezus nie jest Bogiem Yahweh i nie jest stworzony, to mamy do czynienia z drugim „mniejszym bogiem” czyli z politeizmem.

Izaj. 45:5 Jam Pan, a niemasz żadnego więcej, oprócz mnie niemasz żadnego Boga;

Po trzecie: jeśli Jezus jest Bogiem Yahweh lecz doktryna Trójjedyności Boga jest odrzucona, to logiczną tego konsekwencją jest wniosek, że Ojciec jest swoim Synem, Syn jest Duchem Świętym a Duch Święty jest swoim Ojcem. Jest to idol Boga, który odcina ludzi od zbawienia, ponieważ Bóg objawił się jako występujące jednocześnie Trzy Osoby.

Marek 1:10-11 10 A zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha jak gołębicę zstępującego na niego. 11 I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w którym mam upodobanie.

Oddawanie czci stworzeniu a nie stwórcy jest bałwochwalstwem. Oddawanie chwały zniszczalnemu człowiekowi czy też „mniejszemu bogu” jest tożsame z życiem pozbawionym Bożej sprawiedliwości. Czczenie Ojca, któy jest swoim Synem to hołd oddany idolowi.

Odrzucając Boga Trójjedynego nie tylko sam idzie na zatracenie ale i prowadzi szeroką drogą wszystkich swoich wyznawców.
.


Nie wierzy w swoje zbawienie

W jednej z naszych szczerych rozmów mój przyjaciel spytany czego najbardziej się boi jeśli chodzi o życie w wierze odparł „moją największą obawą jest utrata zbawienia, chciałbym dobiec do końca i nie odpaść”

Mój przyjaciel nie jest osobą wierzącą i głosi wiele herezji zatracenia. On tak naprawdę nie powinien obawiać się o utratę zbawienia, ponieważ Pismo naucza, że to nie jest możliwe:

Jana 10:26-30 „Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”
.
Efez. 1:4-5 4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;
.
Rzym. 8:28-31  28 A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. 29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. 31 Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
.
Hebr. 7:25  Dlatego też ma moc całkowicie zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.
.
Hebr. 10:14 Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.

On powinien prosić Boga o zbawienie i pokutować ze swoich herezji.
.


Prośba o modlitwę

Tak naprawdę przypadek mojego przyjaciela, choć tragiczny w skutkach, nie jest odosobniony. Miliony wyznawców ruchu zielonoświątkowego podążają podobną, szeroką drogą wcale nie wchodząc przez wąską bramę..

Codziennie trwam w modlitwie o mojego przyjaciela. W gruncie rzeczy jest miły o ile zgadzasz się z jego poglądami. Kiedy jednak przeciwstawisz się jego naukom, zrobi wszystko aby człowieka odwieść od prawdy Słowa Bożego do jego sposobu rozumienia Pisma, nie cofnie się przed niczym i nigdy nie odpuści. Świat dzieli na dwie kategorie. Albo wyznajesz jego doktryny albo jesteś wrogiem. Codziennie proszę Boga o włączenie go do kościoła, o upamiętanie i zbawienie.

Potrzebna jest interwencja Ducha Świętego i modlitwa. O to, żeby człowiek ten nawrócił się do Boga oraz o to, aby Bóg chronił przed nim nieumocnionych ludzi, którzy jeszcze nie znają mocy Bożej. Proszę o przyłączenie się do mojej modlitwy o mojego przyjaciela i jego wyznawców. O ich zbawienie i właściwe zrozumienie Pisma Świętego

2 Piotra 3:16 Są w nich (Pismach Pawła) pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

Print Friendly, PDF & Email