Tyt. 3:10 Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj

Pytanie: Co sądzić o osobach reformowanych, które dodają i twierdzą że otrzymują szczególne objawienie, bezpośrednie objawienie od Boga, mając na uwadze ich służbę,

  1. Czy to są apostaci?
  2. Czy to heretycy?
  3. Czy powinniśmy wspierać ich służbę,
  4. Czy mamy promować ich studium bilijne?

R.C. Sproul: TAK, jeśli chodzi o dwie pierwsze odpowiedzi, NIE, jeśli o dwie pozostałe

John MacArthur: Myślę, że ten kto twierdzi, że dostaje objawienie od Boga stwarza ogromne zagrożenie dla integralności Pisma Świętego i dla wiary raz przekazanej świętym.

Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.
.
Obj. 22:18 18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze;

Ta cała sprawa ciągłości objawienia cechująca ruch charyzmatyczny stworzyła raj dla każdego wynaturzenia jakie można sobie wyobrazić. Gdy raz wykroczysz poza strony Pisma Świętego i zaczniesz mówić, że masz Boskie objawienie powstaje pytanie czy jest ono równe objawieniu Pisma i jeśli tylko powiesz że nie jest równe to właśnie mi powiedziałeś, że Bóg nie mówi prawdy zawsze.

1 Kor. 4:6 To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apollosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu.

Co mam przez to na myśli? Jeśli Bóg objawia się to takie objawienie jest objawieniem Boga gdzie mówi prawdę. Jak zatem udowodnisz, że to przemawiał Bóg? jak udowodnisz, że to co powiedziałeś jest prawdą? Twoja wypowiedź sama w sobie tego nie uwiarygadnia.

Psalm 119:160 Podstawą twego słowa jest prawda
.
Rzym. 9:6 nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże

Ponadto gdyby Bóg dalej dawał objawienie, przekazywałby je przez ludzi najbardziej godnych zaufania, głoszących najczystszą teologię a nie przez ludzi najmniej wiarygodnych, którzy zbijają na tym fortuny i głoszą najgorszą teologię. Czemu Bóg miałby mówić do tych ludzi? Ponadto czemu miałby dawać im moc czynienia cudów a nie np. R. C. Sproulowi aby uwiarygodnić prawdę? Właśnie zakończyłem 13 tygodniwą serię wykładów w temacie urągania Duchowi Świętemu. Jej przesłaniem jest oskarżenie faryzeuszów przez Jezusa o przypisywanie dzieł Ducha Świętego szatanowi.

Mat. 12:24 Ale faryzeusze, usłyszawszy to, powiedzieli: On nie wypędza demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, władcę demonów.

W czasie wykładów, choć z oporem, powiedziałem, że obecnie charyzmatycy przypisują Duchowi Świętemu dzieła szatana. Oni to odwrócili. Te rzekome objawienia i duchowe intuicje oraz religijne przeżycia, tzw. cudowne wydarzenia wraz z ewangelią sukcesu i wszystkim innym, które zostały przypisane Duchowi Świętemu są w rzeczywistości dziełem szatana. To zepsucie chrześcijaństwa, to dodawanie do Pisma, to wszystko jest złe. Mam nadzieję, że widzicie czym to rzeczywiście jest.

Co do Kościoła ewangelikalnego – gdy nasz Bóg Ojciec jest atakowany, dajemy temu odpór. Gdy Bóg jest bezczeszczony to my odczuwamy ból.

Psalm 69:9Bo gorliwość o twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających tobie.

Powstajemy do obrony naszego Boga Ojca, powstajemy do polemiki, wydajemy książki, pisane są artykuły, głoszone są kazania. Gdy ktokolwiek atakuje Chrystusa, podważa Jego boskość, stajemy do bitwy przyzywając przejrzystość Pisma, tworzymy organizacje, koalicje biblijne. Pewnego razu ja i R.C. Sproul byliśmy na siedmiogodzinnym antyekumenicznym spotkaniu dotyczącym dokumentu “Ewangelicy i Katolicy Razem dla Ewangelii” płonąc w obronie Chrystusa, Jego śmierci i ewangelii.

Psalm 139:21-2221 Czy nie nienawidzę tych, PANIE, którzy nienawidzą ciebie? I nie brzydzę się tymi, którzy przeciwko tobie powstają? 22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści i mam ich za wrogów.

Ale Duchowi Świętemu bluźni się potężnie i bezcześci Go od dekad. I gdzież jest nasza gorliwość? Gdzie jest nasz święty gniew broniący Ducha Świętego, równego pod każdym względem członka Boga Trójjedynego?

“Bądźmy ostrzeżeni, abyśmy, póki żyjemy, trzymali się z dala od towarzystwa takich, którzy odpadli od prawdy, jak to uczynił diabeł. Wszyscy apostaci są podobni do diabła; nie będą spokojni, dopóki nie sprawią, że inni odpadną razem z nimi.” – Nicholas Byfield, Prawdy chrześcijańskie niezbędne do zbawienia


Zobacz w temacie

https://www.facebook.com/WretchedNetwork/videos/10156360826491192/

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan