Ecce homo?

W procesie in vitro człowiek zostaje sprowadzony do poziomu hodowlanego zwierzęcia. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ od dziecka szkoła wpaja, że człowiek to istota należąca do świata zwierząt, powstała w wyniku ewolucji (nauki posiadającej swój korzeń w liberalizmie). I tak skoro człowiek stał się inteligentną małpą, zwierzęciem, a zapłodniona komórka według naukowców nawet nie jest człowiekiem (zatem i zwierzęciem nie jest). Możemy śmiało nazywać proces in vitro hodowlą…

Mówi o tym otwarcie Katarzyna Sowa-Lewandowska, redaktor portalu laboratoria.net:

„Uzyskane komórki jajowe i plemniki są umieszczane na specjalnych płytkach pod przykryciem, gdzie pozostawia się je na 48 godzin. Po kilkunastu godzinach dochodzi do zapłodnienia. W niektórych przypadkach, gdy plemniki mężczyzny są zbyt słabe, wprowadza się je do komórek jajowych za pomocą igły… Powstały zarodek po 2-3 dniach hodowli i ocenie morfologicznej w mikroskopie przenoszony jest za pomocą cienkiego cewnika do macicy kobiety. Najczęściej lekarze wszczepiają dwa zarodki za jednym razem, w uzasadnionych przypadkach – trzy lub cztery. Po dwóch tygodniach wiadomo już, czy zabieg się udał…. Odsetek powodzenia sztucznego zapłodnienia w ciągu dwóch pierwszych prób jest podobny i wynosi około 20 proc. Podczas trzeciego cyklu nieznacznie spada, podczas kolejnych prób szanse znacząco maleją.” –źródło: laboratoria.net


Niszczone zarodki

Pani zarodki nie zostały zamrożone, ich nie ma. Słowa niewiarygodne lecz prawdziwe. Działo się tak, ponieważ do 2015 roku nie istniały żadne przepisy prawne regulujące to zagadnienie.

„Polskie prawo nie reguluje kwestii przechowywania zarodków niewykorzystanych przy zapłodnieniu in vitro. Polska jest jednym krajem w Europie, gdzie nie ma przepisów dotyczących zapłodnienia pozaustrojowego – każda klinika może ustalić sobie własne zasady. W tym także te dotyczące rozporządzania zarodkami…Reporterka „Czarno na białym” dotarła do jednej z pacjentek kliniki w Krakowie, która dowiedziała się, że w placówce nie ma jej zarodków. – Usłyszałam: pani zarodki nie zostały zamrożone, ich nie ma – mówi kobieta, choć zapewniano ją, że tak się stanie. Ten przypadek, choć szokuje, nie powinien dziwić, bo wobec braku przepisów nie ma pewności, co dzieje się z niewykorzystanymi zarodkami.” źródło: portal tvn24 (2010 rok)

Przemysł farmaceutyczny z natury jest bezwględny i kieruje się tymi samymi zasadami co każde inne przedsiębiorstwo czyli chęcią maksymalnego zysku przy minimalnych nakładach. Gdy brak regulacji, wszystkie chwyty są dozwolone.
.


W roku 2015 nastąpił pozytywny przełom

Ustawa o in vitro – polska ustawa określająca m.in. zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych (gamet) zastosowanych w leczeniu niepłodności, sposoby leczenia niepłodności oraz zasady działania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków. 13 marca 2015 projekt ustawy przygotowany przez rząd Ewy Kopacz wpłynął do Sejmu, gdzie głosowany był 25 czerwca (261 za, 176 przeciw, 6 wstrzymało się). Senat nie wniósł żadnych poprawek. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę 22 lipca 2015, kierując jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego jeden z punktów ustawy w celu zbadania jego zgodności z Konstytucją RP[2]. Ustawa weszła w życie 1 listopada 2015. Tuż przed wejściem ustawy w życie Polska była jedynym krajem w UE, które nie posiadało regulacji prawnych dotyczących procedur związanych z medycznie wspomagana prokreacją, choć takich procedur dokonywano w ok. 40 ośrodkach w kraju (tekst ustawy)
.


Nadliczbowe zarodki

Los nadprogramowych i niewykorzystanych „hodowanych” zarodków leżał w rękach człowieka. To rodzice decydowali co dalej.

„Po zapłodnieniu in vitro rodzice muszą zadecydować o losie nadliczbowych embrionów. Rzadko są przygotowani do dokonania wyboru, jaki ich czeka….Podobne do ich pytań zadaje sobie Laurence. Cztery z jej embrionów zostały zamrożone w 2002 roku – od momentu, w którym druga próba zapłodnienia in vitro zaowocowało poczęciem bliźniaków. – Jak mam zdecydować, czy zniszczyć lub oddać to, co stanowi początek moich przyszłych dzieci, braci lub siostrzyczek moich bliźniaków? – pyta. Dlatego Laurence automatycznie odsyła formularz, który każdego roku dostaje z laboratorium, aby przedłużyć termin przechowywania embrionów.” – Nadliczbowe Embriony, portal Onet

To tak, jakby rodzice mieli prawo decydowania, czy ich siedmioletni syn zasługuje aby żyć. W związku z nadliczbowymi zarodkami powstaje kolejne pytanie. Co się z nimi dzieje, kiedy przykładowa pani Laurence zdecyduje, aby nie przedłużać ich życia? Dla przemysłu medycznego „nic w przyrodzie nie ginie”
.


Komórki macierzyste

Według portalu Progenis,

Komórki macierzyste to najbardziej pierwotne komórki, które tworzą struktury żywego organizmu. Charakteryzują je unikatowe cechy, dzięki którym rewolucjonizują współczesną medycynę: źródłem komórek macierzystych mogą być:

 1. szpik kostny
 2. krew obwodowa
 3. krew pępowinowa
 4. embriony
 5. inne tkanki, m. in.: tkanka tłuszczowa, nerwowa, jelita

Przyjrzyjmy się bliżej pozyskiwaniu komórek macierzystych z embrionów.

Mimo że komórki macierzyste z krwi pępowinowej lub dorosłego organizmu na obecnym etapie rozwoju medycyny są trudniejsze do uzyskania czy zastosowania klinicznego w porównaniu z embrionalnymikomórkamimacierzystymi, to jednak ich wykorzystanie nie budzi zastrzeżeń etycznych. Natomiast zdobywanie komórek macierzystych w wyniku klonowania embrionów ludzkich i ich zabijania poprzez ekstrakcję komórek macierzystych jest z punktu widzenia etyki nie do przyjęcia..

Ludzkie komórki macierzyste można otrzymywać z:
.

 1. embrionów ludzkich uzyskiwanych metodą zapłodnienia in vitro
 2. embrionów uzyskiwanych metodą klonowania
 3. tkanki płodu po poronieniu czy aborcji
 4. krwi pępowinowej podczas porodu
 5. organizmu ludzkiego, w którym występują komórki macierzyste dorosłe .

Źródło

Konkludując, morderstwo zarodka lub eksperymenty na takim zarodku są co najwyżej nieetyczne. A etyka zmienną jest.

Etyka (z stgr. ἦθος ethos – „zwyczaj”) – to dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.

Widzimy zatem, że nie mamy do czynienia ze stałymi zasadami moralnymi, ponieważ z założenia etyka sama w sobie bada i tworzy nowe systemy prowadzące do coraz to nowej moralności. Etyka to system dynamiczny. A skoro system ulega zmianom, to i zasady moralności. Próby zmiany systemu moralnego opartego o etykę możemy obserwować w życiu codziennym.

W Polsce Kodeks Etyki Lekarskiej trzykrotnie był przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. W 1992 przedmiotem kontroli były przepisy KEL dotyczące przerywania ciąży, eksperymentu i wykonywania kary śmierci, zaś w 1993 ponownie regulacja przerywania ciąży oraz eksperyment biomedyczny na człowieku niemający charakteru leczniczego (źródło)

.


Słowo Boże – nasza skała moralności

W odróżnieniu od dynamicznego systemu moralnego, chrześcijanie posiadają statyczny, niezmienny i zawsze sprawiedliwy system wartości przekazanych przez Boga. A według Słowa Bożego zarodek jest człowiekiem

Job 10:8-11 8 Ręce twoje wykształtowały mię, i uczyniły mię; a przecię mię zewsząd gubisz. 9 Pomnij proszę, żeś mię jako glinę ulepił, a w proch mię zaś obrócisz. 10 Izali jako mleko nie zlałeś mię, a jako ser nie utworzyłeś mię? 11 Skórą i ciałem przyoblokłeś mię, a kościami i żyłami pospinałeś mię.

Psalm 139:13-16 13 Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki.14 Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. 15 Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. 16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Psalm 22:10 Na ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki ty jesteś moim Bogiem.

Jer. 1:5 Zanim cię utworzyłem w łonie, znałem cię, a pierwej zanim wyszedłeś z łona, poświęciłem cię, za proroka narodom dałem cię.

Izaj. 44:2 Tak mówi Pan, który cię uczynił, i który cię ukształtował zaraz z łona matki, i który cię wspomaga: Nie bój się Jakóbie, sługo mój! i uprzejmy, któregom wybrał.

Izaj. 44:24  Tak mówi Pan, odkupiciel twój, i który cię utworzył wnet z łona matki: Ja Pan wszystko czynię, sam rozciągam niebiosa, rozpościeram ziemię mocą swoją.

Izaj. 49:1  Słuchajcie mię wyspy, a narody dalekie pilnujcie! Pan zaraz z łona wezwał mię, zaraz z łona matki mojej uczynił wzmiankę imienia mego:

Łuk. 1:41 A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym.

W świetle Słowa Bożego niekontrolowany proces in vitro to nie tylko sprowadzenie człowieka do poziomu możliwej do eksploatacji masy biologicznej ale i ciche morderstwo nienarodzonych dzieci. Jedynym wyjściem dla chrześcijanina aby nie złamać przykazania Boga „nie zabijaj” i jednocześnie skorzystać z procesu in vitro jest wykorzystanie wszystkich komórek powstałych w wyniku zapłodnienia in vitro osobiście przez dawców. Dlatego ważnym jest być świadomym, czy klinika gdzie dokonuje się procesu, przestrzega chrześcijańskiej moralności. Gdyż ludzka etyka zmienną jest.

Jednak każdy chrześćijanin powinien zadać sobie następujące pytania:

 1. Czy instytucja zajmująca się procesem in vitro jest nieskazitelna pod względem przestrzegania prawa?
 2. Czy istnieje prawna i techniczna możliwość kontroli takiej instytucji w celu wykluczenia nielegalnego romnażania, uśmiercania i handlu zarodkami dzieci?
 3. Czy takie ewentualne kontrole faktycznie są przeprowadzane?
 4. Czy żaden z zarodków dziecka nie zostanie w trakcie procesu in vitro uśmiercony?
 5. Co się dzieje z zarodkami dziecka, które zostaną uznane za niespełniające kryteriów implementacji w ciele kobiety?

I na koniec sprawa oczywista. Proces in vitro nie może dotyczyć komórek nie pochodzących od męża i żony

3 Mojż. 18:20Z żoną bliźniego twego obcować nie będziesz, bo byś się splugawił z nią,


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email