Kwestia wolnej woli

Rzym. 3:10-12
.
10. Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;

11. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

12. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

Udzieliłem wczoraj wywiadu dla serii programów prezentowanych na temat teologii reformowanej, a osoba, która prowadziła ten program, zapytała mnie, jaki jest podstawowy problem między Teologią Augustianów czy też Teologią Reformowaną a historycznym semi-pelagianizmem. Powiedziałem, że myślę, że sprowadza się to do innego zrozumienia wolności i wolnej woli.

Myślę, że głównym problemem, jaki ludzie mają z Boską suwerennością, z Boskim wyborem, jest natychmiastowe powiedzenie:

„Cóż, wierzymy, że człowiek ma wolną wolę”.


Liberum Arbitrum

Cóż, ja nie znam żadnego Augustianina w całej historii kościoła, który nie potwierdził stanowczo, że mamy wolną wolę. Jesteśmy wolicjonalnymi stworzeniami. Bóg dał nam umysły i serca i On dał nam wolę. Doświadczamy tego cały czas. Dokonujemy wyborów w każdej minucie dnia i wybieramy to, co chcemy. Wybieramy swobodnie. Nikt nas nie zmusza, przykładając nam pistolet do głowy – nie jesteśmy robotami.

  • Roboty nie mają umysłu.
  • Roboty nie mają woli.
  • Roboty nie mają serc.

Jesteśmy ludźmi. Dokonujemy wyborów. Dlatego mamy kłopoty z Bogiem, ponieważ wybory, których dokonujemy w naszym upadłym stanie, są grzesznymi wyborami. Wybieramy zgodnie z naszymi pragnieniami, które są ciągle nikczemne, tak mówi nam Biblia; że jesteśmy umarli w swoich grzechach i występkach, chociaż biologicznie jesteśmy bardzo żywi, i idziemy zgodnie z biegiem tego świata – według Księcia mocy powietrza – wypełniając żądze ciała, to właśnie mówi nam Biblia.

Tak więc Biblia wyraźnie wyjaśnia, że ​​aktywnie uczestniczymy w dokonywaniu wyborów, za które jesteśmy odpowiedzialni i które wystawiają nas na sąd Boży.
.


Utracone Libertos

A jednocześnie Biblia uczy nas, że jesteśmy zniewoleni. Jesteśmy wolni od przymusu, ale nie mamy tego, co Augustyn nazwał „królewską wolnością”. Nie jesteśmy wolni od siebie. Nie jesteśmy wolni od

  • naszych grzesznych skłonności,
  • naszych grzesznych apetytów
  • i naszych grzesznych pragnień.

Jesteśmy niewolnikami naszych grzesznych impulsów. Tego ciągle uczy nas Biblia.
.


Poganie kontra Biblia

Humanistyczna doktryna wolnej woli, pogański pogląd o wolnej woli mówi, że człowiek jest wolny nie tylko od przymusu, ale że człowiek jest wolny w tym sensie, iż jego wola jest obojętna. Nie ma predyspozycji, podatności, uprzedzeń ani skłonności do grzechu, ponieważ poganin i humanista zaprzeczają radykalnemu charakterowi upadku. Ale Biblia uczy nas, że jesteśmy upadłymi stworzeniami, które wciąż wybierają i podejmują decyzje, tyle tylko, że robimy je w kontekście naszego więzienia w grzechu. A jedyny sposób, w jaki możemy wyjść z tego więzienia to Boża interwencja uwalniająca nas z niego.

R. C. Sproul, źródło


Zobacz w temacie

 

https://www.youtube.com/watch?v=QZUhv61cWYs&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email