Kilka tygodni temu zaniepokoiła mnie historia wspólnoty Word of Faith w Spindale (Ruch Wiary), w Północnej Karolinie, gdzie dochodziło do maltretowania członków tej społeczności. Raporty mówiły, że liderzy uderzali małe dzieci i nazywali je satanistami. Jane Whaley wraz ze swoim mężem znaleźli się w centrum oskarżeń. O całym raporcie można poczytać na stronie: (link)

Niestety kultycznych kościołów jest bardzo wiele. Ostatniej nocy pastor z Filipin mówił na temat poszczególnych kultów w jego kraju. Wspomniał, że pewien kult nie pozwalał swoim członkom na otwieranie Biblii, ponieważ wszystko miało być interpretowane przez liderów.

Takie kościoły określane są jako kultyczne kościoły, w przeciwieństwie do autentycznych kościołów. Autentyczne kościoły są ciałem Chrystusa. Są zgromadzeniami ochrzczonych wierzących, którzy w pełni wprowadzają zasady biblijne i mają wolność by wzrastać i rozwijać swoją relację z Chrystusem.

Kultyczne kościoły są zaprzeczeniem autentycznego kościoła. Kultyczne kościoły prowadzone są przez władzę i drakońską kontrolę swoich członków. Kultyczne kościoły różnią się od kultów tym, że ich teologia może być bliska ortodoksyjnej (właściwe wierzenia) – jednakże po głębszej analizie okazuje się, że większość kultycznych kościołów stoi na granicy herezji. Kulty natomiast są całkowicie odseparowane są od chrześcijańskiej ortodoksji w swoich wierzeniach. Niemniej jednak kultyczne kościoły nie są autentycznymi kościołami z powodu wątpliwej ortopraksji (właściwej praktyki). Ich postępowanie nie reprezentuje pełnych miłości nakazów znajdujących się w Bożym Słowie. Skąd więc można wiedzieć czy dany kościół posiada cechy charakterystyczne dla kultycznego kościoła? Rozważmy 10 następujących oznak kultycznych kościołów.
.

Nie przywiązuje się uwagi do biblijnej ortodoksji

Większość kultycznych kościołów jest tylko o krok od bycia pełnymi kultami. Biblijna doktryna i teologia są usuwane na rzecz wysokiego poziomu emocjonalizmu. Chociaż emocjonalizm nie jest zły sam w sobie, to brak integralnego podejścia do Biblii przeradza się we wręcz dziwaczne praktyki. Ortodoksja wpływa na zachowanie podczas nabożeństwa. W autentycznych kościołach ortodoksja jest zarówno nauczana jak i praktykowana.
.

Osobiste interpretacje są traktowane na równi lub ponad prawdą biblijną

Ostatnio przeprowadziłem wywiad z ekspertem zajmującym się kultami, Michaelem Boehmem. Boehm zauważył, że wielu z wyszkolonych liderów kultów potrafi związać większość chrześcijan poprzez manipulowanie wersetami z Biblii. Kulty i ich liderzy będą tworzyć znaczenia tekstów biblijnych, które nie istnieją. Dlatego interpretacja lidera ma tę samą lub większą wagę niż jasne nauki biblijne. W autentycznych kościołach biblijna prawda otrzymuje większą wagę niż osobiste opinie.
.

Wzrost intelektualny jest utrudniany

W kultycznych kościołach intelekt jest odstawiany na półkę. Członków zniechęca się do nauki filozofii, historii, nauk ścisłych, teologii systematycznej lub czegokolwiek, czego lider/liderzy nie zna/znają. Wiele takiego antyintelektualizmu bierze się z tego, że lider czuje się zagrożony informacją, która wykazałaby potencjalną słabość w jego filozofii lub teologii. Lider kultu stara się utrzymać dominującą postawę, aby pokazać swoją rzekomą intelektualną i/lub duchową wyższość. W autentycznych kościołach wszyscy członkowie zachęcani są do duchowego, emocjonalnego i intelektualnego wzrostu.
.

Członkom nie pozwala się zadawać pytań odnośnie liderów

W kultycznych kościołach pytania są potępiane. Najprawdopodobniej kultyczni liderzy nie chcą ujawniać jakichkolwiek swoich słabości. Dlatego pytania są ograniczane i ukazywane jako grzech. Lider może twierdzić, że kwestionowanie jego lub jej integralności jest tym samym co kwestionowanie Boga, ponieważ kultyczny lider przybrał urojoną, podobną boskiej godność. W autentycznych kościołach pytania są środkiem służącym wzrastaniu. Lider i przewodzenie są transparentne. Ludzie, którzy nie mają nic do ukrycia, są transparentni.
.

Tradycje są zrównane z przykazaniami

Podczas gdy wszystkie kościoły posiadają swoje tradycje, kultyczne kościoły wynoszą tradycje do poziomu Dziesięciu Przykazań. Jezus zwalczał faryzeuszy w tej kwestii. Tak oto Jezus odniósł się do pytania faryzeuszy dotyczącego ich tradycji:

Mat. 15:5-9A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.  Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkim”.

W przeciwieństwie do tego autentyczne kościoły – które mają swoje ulubione tradycje – będą mieć biblijne przykazania ponad swoimi osobistymi pragnieniami. Nie oznacza to, że zmiana tradycji jest czymś łatwym. Ale jeśli zgromadzenie ustanawia nadmierny i surowy zbiór tradycji, które są wymagane, aby móc uczęszczać do ich kościoła, to bardzo możliwe, że zgromadzenie to skłania się ku kultycznemu kodeksowi postępowania.
.

Od członków wymaga się przestrzegania surowych, legalistycznych zasad

Szósta oznaka wypływa z piątej. Od członków wymaga się przestrzegania surowego zestawu zasad. W miejscach takich jak Word of Faith Fellowship liderzy determinują gdzie członkowie mogą żyć, a nawet to jak blisko mąż może żyć ze swoją żoną. Autentyczne kościoły nie robią tego. Autentyczne, skupione na Biblii kościoły będą zachęcać członków do życia świętym stylem życia, które opiera się na etyce biblijnej. Tacy liderzy są świadomi tego, że ludzie mają wolność by podejmować swoje decyzje i nie mają dyktatorskiej postawy

1 Piotra 5:1-5 1 Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić: 2 Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą;  3 I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada.4 A gdy się objawi Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. 5 Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.   
.

Ludzie spoza kościoła postrzegani są ze sceptycyzmem, unika się ewangelizacji

Siódma, ósma i dziewiąta oznaka uzupełniają się nawzajem. Ponieważ kultyczni liderzy chcą mieć całkowitą kontrolę nad swoimi członkami, ludzie z zewnątrz traktowani są z wielkim sceptycyzmem. Kultyczne kościoły nie są oddane Wielkiemu Posłannictwu. Ewangelizacja jest unikana. Kultyczne kościoły są oddane władzy i kontroli. Autentyczne kościoły oddane są ewangelii. Autentyczni chrześcijańscy liderzy mają pasję, by widzieć dusze przychodzące do Chrystusa. Dlatego zdrowe kościoły są kościołami, które są na misji.
.

Trudno odejść od kościoła i może się to wiązać z groźbami

Ponieważ w kultycznych kościołach panuje władza i kontrola, kultyczni liderzy robią wszystko co mogą, aby trzymać swoich członków pod kontrolą. Dlatego, jeśli ktoś chce odejść z kościoła, lider (liderzy) będą emocjonalnie, duchowo, finansowo lub nawet fizycznie grozić swoim członkom. Całkowicie inaczej rzecz ma się z autentycznymi kościołami. Tam panuje przekonanie, że ich służba może nie odpowiadać wszystkim. Dlatego, chociaż autentyczne kościoły będą chciały zatrzymać swoich członków, nigdy nie posuną się do stosowania gróźb. Pamiętaj, że Jezus pozwolił Judaszowi zdradzić go, całkowicie wiedząc co było w jego planach.
.

Kultyczne kościoły są nieprzejrzyste

Mocnym znakiem w spektrum autentyczności jest przejrzystość. Autentyczne kościoły są przejrzyste, bo nie mają nic do ukrycia. Zawiera to każdy aspekt służby, łącznie ze sprawami finansowymi. Kultyczne kościoły prawie zawsze są nieprzejrzyste i tajemnicze. Kultyczni liderzy nie chcą, aby ogół społeczeństwa wiedział co robią. Im bardziej tajemniczy jest dany ruch, tym bardziej jest to niepokojące. Jezus nauczał publicznie, publicznie dokonywał cudów, został publicznie ukrzyżowany, publicznie zmartwychwstał, był widziany publicznie po swoim zmartwychwstaniu oraz publicznie wstąpił do nieba.
.

Kościół pragnie, aby jego członkowie stali się bardziej jak jego liderzy niż jak Chrystus

Ostatnią oznaką kultycznego kościoła jest to w jaki sposób podchodzi on do ostatecznego celu. Czego pragną liderzy? Kultyczni liderzy chcą, aby ich członkowie stawali się jak oni sami. Autentyczne kościoły pragną, by ludzie stawali się podobni Jezusowi. Jeśli Chrystus jest Synem Bożym, to jest on doskonałym przykładem do naśladowania. Kiedy liderzy stają się kultyczni, to pragną oni, aby ludzie stawali się jak oni, aby mogli lepiej ich kontrolować i mieć nad nimi większą władzę. Używa się środków przymusu i manipulacji. Jezus, z drugiej strony, pozwala ludziom, by przychodzili oni z pełną świadomością tego, czego od nich oczekuje. Jezus ostrzegł ludzi, którzy nadużywali swojej władzy, mówiąc do nich:

Mat. 23:15Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami
.

Konkluzja

Ten artykuł nie jest atakiem na kościół. Kościół jest błogosławieństwem. Wiele dobrych, biblijnych kościołów ma się dobrze. Każdy musi odnaleźć miejsce, gdzie będzie mógł uczęszczać, wzrastać, rozwijać się i służyć. Musimy jednak rozumieć, że jest wiele miejsc, które uchodzą za kościoły, ale nie posiadają one cech, które przynoszą chwałę Panu. W księdze Objawienia Jezus zwrócił się do siedmiu kościołów (Obj. 2-3). Niektóre z tych kościołów były dobre, jak np. kościół w Filadelfii. Inne były złe, jak np. w Laodycei. Niektóre miejsca, która uchodzą za kościoły, są bardziej kultem niż chrześcijańską społecznością. Bądź ostrożny! Jezus ostrzega, że nie powinniśmy wierzyć „każdemu duchowi […], lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat” (1 Jana 4:1).  Modlę się o to, aby wiele biblijnych kościołów mogło wzrastać i rozszerzać się, a kultyczne kościoły kurczyły się i zanikały. Jeśli jesteś w kultycznym kościele, to dla własnego dobra oraz dla dobra tych, których kochasz, opuść do miejsce! Znajdź dobry, biblijny kościół w swojej okolicy. Dobra rodzina kościelna jest wielkim błogosławieństwem i warto takiej poszukać.

Brian Chilton (c) WSPA News 7 wspa.com

Tłumaczył: Michał Stefanoff

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email