Neo-ewangelikalny mit

Psalm 26:5 Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i z niegodziwymi nie usiądę

Odrzucamy powszechną łaskę na podstawie Słowa Bożego. Powszechna łaska uczy, że Bóg miłuje potępionych, ale Pismo Święte głosi, że Bóg brzydzi się chciwymi: Bo bezbożny chlubi się pragnieniem swego serca, i błogosławi chciwców, którymi brzydzi się Pan (Psalm 10:3)

Psalmista mówi o Bogu: Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość (Psalm 5:5). Nie jest prawdą, że Bóg „nienawidzi grzech, ale miłuje grzesznika”! Co więcej, PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie (Psalm 11:5)

Oto intensywność Bożej niechęci do potępionego: Jego dusza — wszystko, czym Bóg jest — nienawidzi grzeszników. To dlatego Jahwe „spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki” (Psalm 11:6)


Błąd na miarę Asafa

Psalm 73
.
2. Ale moje nogi niemal się potknęły, moje kroki omal się nie zachwiały; 3. Bo zazdrościłem głupcom, widząc pomyślność niegodziwych. 4. Nie mają bowiem więzów aż do śmierci, ale w całości zostaje ich siła. 5. Nie doznają trudu ludzkiego ani cierpień jak inni ludzie. 6. Dlatego są opasani pychą jak złotym łańcuchem i odziani w okrucieństwo jak w szatę ozdobną. 7. Ich oczy wystają od tłuszczu; mają więcej niż serce mogłoby sobie życzyć. 8. Oddali się rozpuście i mówią przewrotnie o ucisku, mówią wyniośle. 9. Zwracają swe usta przeciwko niebu, a ich język krąży po ziemi.
.
16. Starałem się to rozumieć, ale było dla mnie zbyt trudne; 17. Aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec. 18. Doprawdy na śliskich miejscach ich postawiłeś i strącasz ich na zatracenie. 19. Oto jak doznali zguby! Nagle niszczeją, strawieni przerażeniem. 20. Jak sen po przebudzeniu, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich obrazem.

Łaska powszechna uczy, że dobre rzeczy, które potępieni otrzymują w tym życiu, są dowodem Bożej miłości do nich. To był błąd Asafa i jest to błąd wielu. W „sanktuarium BożymAsaf zrozumiał, że „dobrobyt niegodziwych” — ich zdrowie, pożywienie, bogactwo — z całą pewnością było Bożym umieszczeniem ich „na śliskich miejscach”, zanim rzuci ich „na zatracenie”.

Bóg dał im dobre rzeczy w swojej opatrzności, ale „gardził” nimi   z powodu ich niegodziwości. Salomon, najmądrzejszy z ludzi, oświadczył że niegodziwi nie doświadczają błogosławieństwa lecz przekleństwa:

Przysłów 3:33 Przekleństwo PANA jest w domu niegodziwego, lecz PAN błogosławi mieszkanie sprawiedliwych.

Wszystkie dobre rzeczy w domu niegodziwego – żona, dzieci, majątek, jedzenie itd. – nie przychodzą z Bożą miłością, ale z Jego przekleństwem.
.


Konsekwencje herezji

Niektórzy ludzie mówią, że odrzucamy powszechną łaskę na podstawie wniosków wyciągniętych z odwiecznej, predestynującej rady Bożej.

Ale objawiona przez Boga prawda o predestynacji nie jest jedyną doktryną, która sprzeciwia się powszechnej łasce.
.

Negacja jedności Boga

5 Mojż. 6:4 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden.

Wbrew jedności Boga powszechna łaska uczy, że Bóg ma  dwie  miłości,  dwa  miłosierdzia,  dwie miłujące dobroci itd. Inne dla wybranych, inne dla potępionych.
.

Negacja niezmienności Boga

Mal. 3:6 Gdyż ja, PAN, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni.

Wbrew Bożej niezmienności, powszechna łaska uczy, że Bóg kocha potępionych docześnie, a potem nienawidzi ich w wieczności.
.

Negacja sprawiedliwości Boga

Hab. 1:13 Twoje oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani widzieć bezprawia. Czemu patrzysz na czyniących przewrotność? Czemu milczysz, gdy niegodziwy pożera sprawiedliwszego niż on sam?

Wbrew Bożej sprawiedliwości, która jest tak wielka, że ​​Bóg nie może „wpatrywać się w nieprawośćpowszechna łaska mówi, że Bóg kocha tych, którzy są całkowicie źli (Rzym. 3:10-18).


Tragedia ułomnej logiki

Krótko mówiąc, łaska powszechna postuluje tymczasową, ograniczoną, zmienną, niesprawiedliwą miłość Boga (poza Jezusem Chrystusem!) do potępionych. Ale Pismo Święte uczy nas, że Bóg kocha samego siebie i że Bóg w Jezusie Chrystusie (nigdy poza Nim)

a) kocha swój wybrany kościół

Efez. 5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;

b) w szczególny sposób

Rzym. 9:18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.

c) wiecznie

Jer. 31:3 umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągam cię swoim miłosierdziem.

d) nieskończenie

Efez 3:17-19 17. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości; 18. Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość; 19. I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.

e) niezmiennie

Psalm 136:1 Wysławiajcie PANA, bo jest dobry; bo na wieki jego miłosierdzie

Błąd miłości Boga do potępionych jest używany przez wielu (w tym wyznających kalwinistów) do podważenia antytezy (I wprowadzę nieprzyjaźń między …twoim potomstwem a jej potomstwem. 1 Mojż. 3:15), do złagodzenia całkowitej deprawacji, do kompromisu partykularnego odkupienia, do głoszenia Bożego pragnienia ocalenia potępionych, uciszenia i negacji bezwarunkowego potępienia i wybrania, oraz jest to pretekst do odmówienia potępienia Arminianizmu i jego nauczycieli oraz umożliwienia społeczności z niewierzącymi.
.


Kalwin a herezja powszechnej łaski

Czy Jan Kalwin wierzył w powszechną łaskę? Jak najbardziej... nie.
„Każda obietnica, którą Bóg daje, jest dowodem Jego dobrej woli. Jest to niezmiennie prawdziwe i nie jest sprzeczne z faktem, że wielkie dobrodziejstwa, którymi Boska hojność nieustannie obdarza bezbożnych, przygotowuje ich na cięższy sąd”Jan Kalwin, Instytuty 3.2.32
Tyle o herezji powszechnej łaski. Ludzie, którzy nazywają się kalwinistami i wierzą w powszechną łaskę powinni się wstydzić. Albo przestać nazywać się kalwinistami. Stanowczo odrzucamy herezję powszechnej łaski i potępiamy Arminianizm wraz z jego nauczycielami wzywając jednocześnie letnich “kalwinistów” do tego samego.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan