Jako istoty ludzkie możemy łatwo dostrzegać grzech w innych, ale nie widzimy go w sobie, Biblia mówi:.

Przysłów 16:2 Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, ale PAN waży duchy.

Musimy wyjść poza problem, aby ujrzeć siebie w prawdzie.

Wysoka perspektywa Boga

Rzym. 3:4 Nie daj Boże! Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek – kłamcą
.
Rzym. 3:10-18 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. 1
.
Rzym. 3:23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga
.
Przysł. 20:9 Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu?
.
Psalm 14:1-3 1 Są zepsuci, popełniali obrzydliwe czyny. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. 2 PAN spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 3 Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Psalm 53:1-3 Są zepsuci i czynią obrzydliwą nieprawość nie ma nikogo, kto by czynił dobro. 2 Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 3 Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Hiob 14:4 Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego.
.
Hiob 15:14-16 Czymże jest człowiek, ze miałby być czysty, czymże zrodzony z niewiasty, ze miałby być sprawiedliwy? 15. Jeżeli nawet swoim Świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach, 16. to tym bardziej ohydny i zepsuty jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę.
.
Hiob 25:4 Jakże wiec człowiek możne być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty?
.
Jer. 17:9 Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?
.
Marek 10:18 Lecz Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg.

.


Przyłóż do siebie Bożą miarę

Jeśli uważasz, że jesteś dobrą osobą, pozwól, że zadam ci dwa pytani:

1. Czy kiedykolwiek patrzyłeś z pożądaniem? Jeśli tak, Biblia mówi, że popełniłeś cudzołóstwo w swoim sercu.

Mat. 5:27-28 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu.

2. Czy skłamałeś, nawet raz? Pismo Święte mówi, że kłamstwo jest tak poważne w oczach Boga, że wszyscy kłamcy skończą w piekle.

Obj. 21:8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć

Spojrzeliśmy tylko na dwa z Dziesięciu Przykazań i jeśli jesteś szczery wiesz, że będziesz mieć kłopoty w Dniu Sądu.

Rzym. 2:2 Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy.

.


Potrzebujesz Zbawiciela

Jedynym sposobem na zbawienie od grzechów jest narodzić się na nowo. Nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, by siebie ocalić. Ale Bóg może ci natychmiast wybaczyć z powodu tego, co Jezus dokonał na krzyżu. Jeśli odrzucisz Jego miłosierdzie i przylgniesz do kłamstwa, że zawsze żyłeś dobrym życiem (to jest grzech „własnej sprawiedliwości„), karą za grzechy jest piekło. Proszę, przyjdźcie do swoich zmysłów, pokutujcie, zaufajcie wyłącznie Jezusowi, a rezultatem tego, będzie ponowne narodzenie z nowym sercem, nowymi pragnieniami … a darem życie wieczne.

~ Ray Comfort

Tłumaczyła Marlena Wozowicz


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email