Wstęp

Jako istoty ludzkie postrzegamy się za sprawiedliwych, choć widzimy grzech w innych. Czytamy w Słowie:

Przysłów 16:2 Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, ale PAN waży duchy.

Zaś inni postrzegają grzech w nas, podczas gdy nie widzą go u siebie…


Wysoka perspektywa Boga

Pismo wzywa do nieosiągalnej świętości Bożej (1 Piotra 1:16), wezwaniu temu nikt nie może sprostać, czytamy:

Rzym. 3:4 Nie daj Boże! Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek – kłamcą
.
Rzym. 3:10-18 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. 1
.
Rzym. 3:23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga
.
Przysł. 20:9 Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu?
.
Psalm 14:1-3 1 Są zepsuci, popełniali obrzydliwe czyny. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. 2 PAN spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 3 Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Psalm 53:1-3 Są zepsuci i czynią obrzydliwą nieprawość nie ma nikogo, kto by czynił dobro. 2 Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. 3 Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
.
Hiob 14:4 Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego.
.
Hiob 15:14-16 Czymże jest człowiek, ze miałby być czysty, czymże zrodzony z niewiasty, ze miałby być sprawiedliwy? 15. Jeżeli nawet swoim Świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach, 16. to tym bardziej ohydny i zepsuty jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę.
.
Hiob 25:4 Jakże wiec człowiek możne być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty?
.
Jer. 17:9 Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?

Myślisz dalej, że jesteś dobrą osobą?
.


Boża miara

Kto uważa, że jesteś dobrą osobą powinien odpowiedzieć na dwa pytania:

1. Czy choć raz w życiu patrzyłem z pożądaniem? Jeśli tak, Biblia mówi, że popełniłem cudzołóstwo

Mat. 5:27-28 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu.

2. Czy choć raz w życiu skłamałem? Jeśli tak, Biblia naucza, że skończę w piekle

Obj. 21:8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć

A co z pozostałymi przykazaniami Dekalogu? tylko na dwa z Dziesięciu Przykazań i jeśli jesteś szczery wiesz, że będziesz mieć kłopoty w Dniu Sądu.

Jakuba 2:10 Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich
.
Rzym. 2:2 Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy.

.


Potrzebujesz Zbawiciela

Jedynym sposobem na zbawienie od grzechów jest narodzenie z góry. Czyni to suwerennie Bóg. Naszym zaś zadaniem jest prosić o łaskę. Pamiętej: nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, by siebie ocalić, uczynić to może wyłącznie Bóg ze względun na dzieło Chrystusa na krzyżu. Odrzucenie Bożego miłosierdzia i życie złudzeniu “dobrego życia” jest grzechem. Karą za grzechy jest śmierć i ostatecznie jezioro ogniste.

Proszę, przyjdźcie do swoich zmysłów, pokutujcie, zaufajcie wyłącznie Jezusowi.

Łuk. 9:23-26 23 Mówił też do wszystkich: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. 24 Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa. 25 Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? 26 Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej, Ojca i świętych aniołów.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan