Mat. 26:28 To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów.

W Mat. 26:28 Pan Jezus mówi o swojej „krwi nowego przymierza”. Nowe przymierze jest nowym porozumieniem lub kontraktem, który Bóg sporządził po to, by zbawić ludzi. Porozumienie to zostało zawarte kosztem przelanej krwi Chrystusa i odnosi się tylko do tych, których ono dotyczy.

To nowe porozumienie jest inne niż stare przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a człowiekiem. W starym przymierzu Bóg obiecuje zbawić każdego, kto będzie zachowywał Jego prawo. Ale ponieważ ludzie są grzesznikami, nie potrafią zachowywać Bożego prawa. Tak więc to stare porozumienie okazuje się bezużyteczne.

W nowym porozumieniu, Bóg obiecuje włożyć Prawo do naszych serc i wypisać je w naszych sercach

Hebr. 8:10 Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
.
5 Mojż. 30:6  I obrzeże Pan, Bóg twój, serce twoje, i serce nasienia twego, abyś miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, abyś mógł żyć.
.
Ezech. 11:19 Bo im dam serce jedno, i ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę sece kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste,
.
Ezech. 36:26-27 26. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnetrza, i usune z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce miesiste. 27. Mojego ducha dam do waszego wnetrza i uczynie, ze będziecie postepowac według moich przykazan, moich praw będziecie przestrzegac i wykonywac je.
.
Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moję dam do serca ich, aby nie odstępowali odemnie.

Jest więc jasne, że to nowe porozumienie może odnosić się tylko do tych, w których sercach i umysłach Bóg prawdziwie to czyni.  Skoro w sposób oczywisty Bóg nie czyni tego dla wszystkich, nie wszyscy mogą być włączeni w to przymierze, dla którego umarł Chrystus.

Niektórzy powiedzieliby, że Bóg wypisuje swoje prawo na naszych sercach, skoro tylko uwierzymy, ale wiara to dokładnie to samo, co wypisanie Bożego Prawa na naszych sercach! Natura nowego przymierza jasno świadczy o tym, że śmierć Chrystusa nie dokonała się za wszystkich ludzi.

John Owen, Ograniczone odkupienie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan