1 Jana 3:16 Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci.

Ciemność z ambon

Autor poniższej wypowiedzi studiował  na WBST (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne) w nadziei na to, że kiedyś zostanie duszpasterzem.

“Gdyby nie współczesne metody terapii i podtrzymywania życia tej dyskusji by nie było. Sztucznie podtrzymując to dziecko, ściśle mówiąc wchodzi się w miejsce Pana Boga. Czy Wy w ogóle czytacie doniesienia prasowe? To dziecko ma uszkodzoną większą część mózgu. Nie ma szans na przeżycie, a odłączając go od aparatury pozwala mu się na to co w zasadzie nieuniknione. Jeśli chcecie powierzyć sprawę Panu Bogu, módlcie się za dziecko, proście o uzdrowienie. Może Bóg się pochyli, a może zechce aby odeszło, ale do ciężkiej cholery nie wińcie lekarzy za decyzję odłączenia chorego w stanie bez nadziei aby zwolnić miejsce i fundusze, dla kogoś dla kogo jeszcze może istnieć nadzieja. To wy wchodzicie w miejsce Pana Boga naciskając na kontynuowanie uporczywej terapii w sytuacji gdy dziecko naturalnie nie miałoby prawa już żyć.”
.
“Zadziwia mnie jak masy ludzkie, również “wierzące”, mają czelność i butę wycierać imieniem Pana Boga swoje wydumane wyobrażenia o rzeczywistości, zaszczuwając ludzi, którzy biorą udział w podejmowaniu takich decyzji.”

Były tylko dwie możliwości. Pierwsza: to człowiek wierzący, który bardzo pobłądził. Druga: że osoba ta nie jest narodzona z góry. Rzeczywiście w niedługi czas po wypowiedzi ten pan ogłosił się apostatą i zaczął zwalczać chrześcijaństwo.


Alfie Evans

Oto kilka faktów

 • Jego mózg został prawdopodobnie uszkodzony po zastosowaniu szczepionki. (źródło)
 • Został podłączony do aparatury podtrzymującej życie.
 • Sędzia wydał wyrok nakazujący odłączenie dziecka od aparatury oraz zalecił podanie mu trucizny w celu uśpienia.
 • Po odłączeniu od maszyny dziecko miało umrzeć w ciągu 3 minut.
 • Dziecko przeżyło odłączenie, jednak wyrok zamordowania chłopca został podtrzymany w mocy.
 • Sąd nie wydał zgody na wywiezienie skazanego na morderstwo Alfiego do Włoch, gdzie miałby szansę na leczenie.
 • Policja pilnuje szpitala, aby rodzice nie uratowali dziecka przed morderstwem.
 • Istnieją poszlaki wskazujące na proceder handlu organami jaki odbywa się w szpitalu, gdzie dziecko ma zostać zamordowane.
 • W czasie pobytu w szpitalu był głodzony, podawano mu minimalne ilości wody
 • Po kilku dniach Alfie umiera prawdopodobnie po podaniu mu tabletek obniżających poziom tlenu we krwi. (źródło)

Jest to wstrząsający obraz rzeczywistości rodem z dzieł Orwella. Myślę, że dalszy komentarz jest tutaj zbędny

“Partia szuka władzy wyłącznie dla siebie samej. Nie interesuje nas dobro innych; jesteśmy zainteresowani wyłącznie władzą – czystą władzą.” – G. Orwell

.


Świętość życia poczętego

“Zadziwia mnie jak masy ludzkie, również “wierzące”, mają czelność i butę wycierać imieniem Pana Boga swoje wydumane wyobrażenia o rzeczywistości, zaszczuwając ludzi, którzy biorą udział w podejmowaniu takich decyzji.” – student WBST

Człowiek nie ma prawa decydować o śmierci niewinnego dziecka.

Psalm 127:3 „Oto dzieci są darem Pana”,

Prościej powiedzieć się nie da. Każde dziecko jest darem Pana. Również te chore.

2 Mojż. 4:11 PAN mu odpowiedział: Któż uczynił usta człowieka? Albo kto czyni niemego lub głuchego, widzącego lub ślepegoa? Czyż nie ja, PAN?

Pan suwerennie dopuszcza aby niektórzy ludzie chorowali. Nawet te najmniejsze dzieciątka. Zadaniem ludzi jest otoczenie takich osób możliwie najlepszą opieką medyczną. Szczególną opieką należy otoczyć tych maluczkich, którzy są bezbronni.

2 Mojż. 20:13 Nie będziesz (תִּֿרְצָֽ֖ח׃ tresah) mordował . 5 Mojż. 5:17 Nie będziesz (תִּֿרְצָֽ֖ח׃ tresah) mordował

Jeśli jednak zamiast pomocy sugeruje się morderstwo, Bóg nakazuje zabić mordercę

1 Mojż. 9:6 Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka będzie przelana jego krew, bo na obraz Boga człowiek został stworzony

Krew tych zamordowanych woła o  pomstę do Boga. I jeśli państwo, będące sługą Bożym mającym strzec Bożego porządku nie wywrze zemsty na mordercy, sprawy w swoje ręce weźmie Bóg wywierając swój gniew nie tylko na mordercy, ale i karając kraj, którego władza postępuje bezbożnie.

1 Mojż. 4:10 „Rzekł Bóg [do Kaina, który zabił Abla]: «Cóżeś uczynił?Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi
.
2 Król. 9:26Zaiste krwi Nabota, i krwi synów jego, któram widział wczoraj, rzekł Pan, pomszczę się nad tobą na tem polu. Pan to rzekł: przetoz teraz wezmij go, a porzuć go na polu według słowa Pańskiego.
.
Psalm 9:12 Bo on dopomina się krwi i pamięta o nich, a nie zapomina wołania strapionych.
.
1 Mojż. 9:5-6
 A zaiste krwi waszej, dusz (czyli życia) waszych szukać będę, z ręki każdej bestyi szukać jej będę: także z ręki człowieczej, z ręki każdego brata jego będę szukał duszy człowieczej. 6 Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie: bo na wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek. 

Oto biblijny standard.
.


Cywilizacja zachodu

Chroni morderców. Zamiast uśmiercać ich, skazuje raczej na więzienie powołując się na prawa człowieka i zapewniając darmowe pożywienie, opiekę medyczną i rozrywki. Np. Anders Beirik Brevik w strzelaninie na wyspie Utøya po zamordowaniu kilkudziesięciu dzieci odbywa karę pozbawienia wolności do 21 lat. Posiada wygodną celę, dwa pokoje z prysznicem, dostęp do Playstation, biblioteki, multimeditów. Ma prawo grać w piłkę na boisku. Breivik złożył kilka zażaleń. Według niego ma za mało towarzyszy do gry w piłkę no i kawa jest za zimna.

Zabija niewinnych. Nazywa się to różnie. Aborcja, eutanazja, godna śmierć. W śmierci nie ma nic godnego. Moralność zachodniej Europy stoi na głowie. Jak zauważa Michał Głazowski:

“Patrząc na współczesny świat Zachodniej Cywilizacji (USA, Kanada, Europa, Australia) widzimy totalny chaos moralny. Przejawy tego zepsucia widzimy w:

 • legalizacji aborcji
 • eutanazji
 • statystykach wzrostu rozwodów
 • ślubach gejowsko-lesbisjkich
 • łatwym dostępie do pornografii
 • niżu demograficznym
 • wzroście przestępczości
 • politycznej poprawności (cenzurze)
 • lewicowo-postmodernistycznym myśleniu
 • napływie islamu
 • ateizacji społeczeństw
 • pustoszeniu kościołów
 • podważaniu historycznośći Biblii

Wszystkie wymienione powyżej grzechy wchodzą masowo do zborów i kościołów chrześcijańskich wszystkich denominacji a nie jedynie w prawie cywilnym i karnym państw Cywilzacji Zachodniej.” – Skutki liberalnej myśli teologicznej

Nie jest to bynajmniej nowa moralność.

“— Jest, panie kawalerze, zwyczaj w tym kraju, iż gdy kto kona, to mu krewni w ostatniej chwili poduszkę spod głowy wyszarpują, ażeby się zaś dłużej nie męczył.” – Henryk Sienkiewicz, Potop.

.


Moralność ewolucjonisty

“…do ciężkiej cholery nie wińcie lekarzy za decyzję odłączenia chorego w stanie bez nadziei aby zwolnić miejsce i fundusze, dla kogoś dla kogo jeszcze może istnieć nadzieja.” – student WBST

W systemie Adolfa Hitlera również nie było miejsca dla chorych i słabych. W „Mein Kampf” napisał on:

„Ten kto będzie żył, musi walczyć, ten kto nie chce walczyć na tym świecie, gdzie stała walka jest prawem życia, nie ma prawa istnieć. Nie rozumiem, dlaczego człowiek nie powinien być tak okrutny jak natura. Natura lubi drani tylko trochę.”

Jak to działa? Ewolucja to przetrwanie – kogo? – silniejszego. Hitler właśnie odgrywał rolę ewolucyjną. Był najsilniejszy więc zmasakrował wszystkich innych, pod tezą ewolucyjną, że on utrwalił najsilniejszych i pomagał w rozwoju super rasy. Wszystko to wynikało z teorii ewolucji. W biologicznej teorii Darwina, Hitler znalazł swoją najpotężniejszą broń przeciwko tradycyjnym, religijnym i chrześcijańskim wartościom.

Oto zwieńczenie systemu, gdzie prawo do życia mają tylko najsilniejsi, systemu, gdzie słabi, niezdolni do pracy i chorzy są eliminowani, ponieważ nie są przydatni dla systemu:

W (obozie koncentracyjnym) Gusen spałem wszędzie – w lato w chwilach wolnych od pracy, t j. po śniadaniu, obiedzie i kolacji, na uliczce, gdy było ciepło, a gdy nie było pogody i w zimie – na bloku, zawsze, gdy sytuacja na to pozwalała. Spałem też i w zimie, w nie ogrzanej hali na deskach, zawsze po zjedzeniu obiadu, spałem na ziemi z kamieniem pod głową, spałem na kamieniach, spałem zawsze i wszędzie w przerwach między jedzeniem, organizowaniem jedzenia i miganiem się od pracy. To były między innymi najważniejsze czynniki potrzebne do przetrwania, nie mówiąc o żelaznym zdrowiu i odporności na choroby oraz bystrości dzikiego, gonionego zwierzęcia. Jednym z ważnych czynników była też psychika człowieka. Kto psychicznie załamał się, ten się szybko wykańczał, bo wtedy już na nic nie reagował i nic go nie obchodziło. Człowiek taki biernie poddawał się losowi. Przestawał walczyć o życie, bo nie wierzył, że można przeżyć, i w takim przypadku zrozumiałe, że przeżyć nie mógł. – Stanisław Grzesiuk, Pięć lat kacetu

Albo wierzymy w Stworzenie albo w ewolucję. Albo Bóg uczynił świat w sześć 24 godzinnych dni albo powstał on w czasie milionów lat przeobrażeń. Albo wierzymy w literalną prawdziwość Pisma, tym samym uznając je za objawione Boże Słowo i najwyższy moralny autorytet, albo też odrzucamy dosłowność pierwszych rozdziałów Księgi Genesis, pozostając zdani na łaskę liberalnej interpretacji i popadając w sidła ewolucji.

Ewolucja została wymyślona by zniszczyć Boga Biblii, nie dlatego, że wrogowie Boga nie lubili Boga jako stwórcy, ale dlatego, że nie chcieli Boga jako sędziego. Ewolucja została wymyślona, aby wyeliminować prawodawcę, aby wyeliminować nienaruszalność Jego prawa, obowiązującego standardu ludzkiej myśli i postępowania. Ewolucja została wymyślona, aby usunąć uniwersalną moralność i powszechną winę oraz powszechna odpowiedzialność. Ewolucja została wymyślona, aby wyeliminować sędziego i pozostawić ludziom wolność do robienia tego, co chcą bez winy i bez konsekwencji.

Oto dwie alternatywy

Materialistyczny pogląd Chrześcijański pogląd

„Ostateczna rzeczywistość jest bezosobową materią. Nie ma Boga”.

„Ostateczna rzeczywistość jest nieskończonym, osobistym i kochającym Bogiem”.
„Wszechświat jest stworzony przez przypadek, bez żadnego ostatecznego celu”. „Wszechświat został z miłością stworzony przez Boga dla określonego celu”.
„Człowiek jest produktem bezosobowego czasu, plus szansy i materii. W rezultacie żaden człowiek nie ma wiecznej wartości ani godności, ani żadnego innego znaczenia, które jest subiektywnie pochodne”. „Człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i jest kochany przez Boga. Z tego powodu wszyscy ludzie obdarzeni są wieczną wartością i godnością. Ich wartość nie pochodzi ostatecznie od samych siebie, lecz ze źródła ponadprzeciętnego, samego Boga”.
„Moralność jest definiowana przez każdego według własnych poglądów i interesów. Moralność jest ostatecznie względna, ponieważ każda osoba jest ostatecznym autorytetem dla własnych poglądów.” „Moralność jest definiowana przez Boga i niezmienna, ponieważ opiera się na niezmiennym, świętym charakterze Boga.”
„Życie pozagrobowe przynosi wieczną zagładę lub osobiste wymarcie dla wszystkich”.

„Życie pozagrobowe obejmuje albo wieczne życie z Bogiem, albo wieczne życie oddzielnie od Niego, albo chwałę nieba, albo strach przed piekłem”.

Albo wierzymy, że Bóg daje prawo do życia każdej narodzonej osobie, niezależnie od stanu jej zdrowia, oraz że Bóg po to uczynił lekarzy aby to życie ratowali bez względu na koszty, albo też traktujemy ludzi jako biomasę, której wartość zależna jest od jej użyteczności społecznej, co stanowi podstawę do zezwolenia jednostce na życie lub też na jej uśmiercenie.

“Zadziwia mnie jak masy ludzkie, również “wierzące”, mają czelność i butę wycierać imieniem Pana Boga… To wy wchodzicie w miejsce Pana Boga naciskając na kontynuowanie uporczywej terapii w sytuacji gdy dziecko naturalnie nie miałoby prawa już żyć.” – student WBST

Zatem najlepiej odłączyć od maszyny, wstrzyknąć truciznę i dać umrzeć dziecku “z godnością”, ponieważ dalsze leczenie jest nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie rezultatów. Pismo jednak mówi na przekór wyniosłym słowom przyszłego duszpasterza

Mat. 25:45Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie.

I tak, student WBST wierzy w ewolucje. On odrzuca dosłowną interpretację pierwszych trzech rozdziałów Księgi Genesis.
.


Ludzki bóg

“do ciężkiej cholery nie wińcie lekarzy za decyzję odłączenia chorego w stanie bez nadziei aby zwolnić miejsce i fundusze, dla kogoś dla kogo jeszcze może istnieć nadzieja.” – student WBST

Jeśli społeczeństwo decyduje co jest moralne, to oznacza że jakiekolwiek społeczeństwo, które ma osobę która walczy o przekształcenie społeczeństwa, na jakimkolwiek poziomie – to osoba walcząca przeciwko temu społeczeństwu jest niemoralna. Czemu? Ponieważ społeczeństwo zdecydowało że możemy zabijać Żydów, że możemy niewolić murzynów, i każdy kto się z tym nie zgadza, jest niemoralny. Widzicie, jeżeli powiecie że społeczeństwo decyduje co jest moralne, to utknęliście ze społeczeństwem które zmienia moralność wraz z upływem czasu, i cokolwiek złego się stanie, to nie możecie walczyć przeciwko temu, ponieważ tak zadecydowało społeczeństwo.

Anthony Halden, któremu angielska królowa nadała tytuł szlachecki, jest odpowiedzialny za wydanie wyroku sprzecznego z Bożymi nakazami i Bożą moralnością, będącego w rzeczywistości morderstwem. Mały Alfie umrze, bo tak postanowił popierający małżeństwa sodomitów i adopcję dzieci przez pary pederastów zwyrodnialec.

 • on nienawidzi Boga Biblii
 • on chce zabić tego, którego chroni Bóg

Psalm 83:1-3 1 Boże, nie milcz; nie bądź głuchy i bezczynny, Boże! 2 Bo oto burzą się twoi wrogowie, a ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę. 3 Przeciwko twemu ludowi knują spisek i naradzali się przeciw tym, których ochraniasz;

On jest sędzią, który miał nakazane chronić słabych, pilnować sprawiedliwości. Bardzo ważnym jest aby każdy taki niesprawiedliwy sędzia wziął sobie do serca ostrzeżenia Psalmu 82.

Psalm 82

1 Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów (hebr. sędziów) sprawuje sąd:

2 Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Sela.

3 Bierzcie w obronę ubogiego i sierotę, oddajcie sprawiedliwość strapionemu i potrzebującemu.

4 Wyzwólcie biedaka i nędzarza, ocalcie go z ręki niegodziwych.

5 Lecz oni nic nie wiedzą i nie rozumieją, ciągle chodzą w ciemności; zachwiały się wszystkie fundamenty ziemi.

6 Powiedziałem: Jesteście bogami (hebr. sędziami) i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego.

7 Lecz pomrzecie jak inni ludzie i upadniecie jak jeden z książąt.

8 Powstań, Boże, osądź ziemię, bo ty otrzymasz w dziedzictwo wszystkie narody.

.


Boży sąd

Cywilizacja zachodu chroni morderców zamiast ich karać śmiercią i zabija chore dzieci, które powinny być leczone. Oto co na ten temat mówi Pan

Ezech. 13:19-21

19 Bezcześcicie Mnie przed ludem moim dla garści jęczmienia i kęsa chleba, zabijając dusze, które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa.
.
KONSEKWENCJE
.
20 Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto wystąpię przeciwko wstążkom, którymi usidlacie dusze jak ptaki. Pozrywam je z ramion waszych i dusze przez was usidlone wypuszczę na wolność. 21 I rozerwę wasze nakrycia, i wybawię swój lud z waszej ręki, aby już nie był łupem w waszym ręku. I poznacie, że ja jestem PANEM.

Odwrócenie wartości moralnych to system stworzony przez szatana. I Bóg dokona zemsty na ludziach tkwiących w tym systemie. Ludzie o wypaczonym umyśle popierający morderstwo bezbronnych dzieci w imię większego dobra w oczach Bożych zasługują na śmierć.

Rzym. 1:28-32 28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada; 29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów; 30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom; 31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. 32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

Oni mienią się mądrymi, pochwalają rzeczy, za które Bóg karze śmiercią. W rzeczywistości są to ludzie głupi, nie znający Boga Pisma, pozbawieni miłosierdzia i naturalnej miłości. Brak im poznania Bożego charakteru, ich zguba nie śpi.


Nieuleczalna choroba?

“Sztucznie podtrzymując to dziecko, ściśle mówiąc wchodzi się w miejsce Pana Boga. Czy Wy w ogóle czytacie doniesienia prasowe? To dziecko ma uszkodzoną większą część mózgu. Nie ma szans na przeżycie, a odłączając go od aparatury pozwala mu się na to co w zasadzie nieuniknione” – student WBST

Po odłączeniu dziecka od aparatury okazało się, że żyje. Powstaje zatem pytanie: czy lekarze lub sędziowie mają prawo decydować o życiu i śmierci?

“O możliwościach kompensacyjnych mózgu wiele zostało już napisane. Od początków badań w tym obszarze, poglądy zmieniły się diametralnie.. Osób, które żyją i dobrze się mają funkcjonując z zaledwie jedną półkulą mózgu jest wiele.” źródło
.
“Ostatnio bohaterką mediów stała się 24-letnia kobieta z chińskiej prowincji Szantung. Do lekarza przywiodły ją nudności i zawroty głowy. Specjaliści postanowili obejrzeć jej mózg za pomocą rezonansu magnetycznego. I tu ich oczom ukazał się… kompletny brak móżdżku. Młoda kobieta w jego miejscu miała jedynie jamę wypełnioną płynem mózgowo-rdzeniowym.” źródło
.
“W 2007 roku fachowe pismo “Lancet” opublikowało pracę Lionela Feuilleta, neurologa z Uniwersytetu w Marsylii. Robiąc tomografię komputerową mózgu 44-letniego pacjenta, odkrył ze zdumieniem, że ów mężczyzna mózgu w zasadzie niemal całkiem… nie ma. W czaszce zionęły cztery wielkie komory wypełnione płynem, który wywoływał taki nacisk od wewnątrz, że doprowadził niemal do całkowitego zaniku mózgowia, które przyjęło postać cienkiej warstewki neuronów skupionej po obrzeżach.” źródło
.
“Jak się okazuje, większość mózgu jest nam zupełnie zbędna. Ten mężczyzna nie zauważył braku ponad połowy. Prowadził normalne życie. Miał żonę, dwójkę dzieci i pracę w biurze. Do lekarza zgłosił się w sprawie problemów z nogą” źródło
.
“Kiedy 88-letni pacjent zgłosił się do lekarza, narzekał na sporadyczne problemy z kontrolowaniem lewej ręki i z pamięcią. Gdy lekarz Natalie Brescian wykonała obrazowe badania mózgu pacjenta, nie mogła uwierzyć własnym oczom…Okazało się, że nie miał on spoidła wielkiego, pasma łączącego półkule, którym przepływają impulsy nerwowe.” źródło

NIE

Dziecko miało umrzeć zaraz po odłączeniu maszyny prawda? A jednak przeżyło. Należało je leczyć a nie zamordować. Leczyć do końca, bo wszystko w rękach Boga.
.

W kompetencje Pana Boga?

“Sztucznie podtrzymując to dziecko, ściśle mówiąc wchodzi się w miejsce Pana Boga… Jeśli chcecie powierzyć sprawę Panu Bogu, módlcie się za dziecko, proście o uzdrowienie. Może Bóg się pochyli, a może zechce aby odeszło, ale do ciężkiej cholery nie wińcie lekarzy za decyzję odłączenia chorego” – student WBST

Innymi słowy ponieważ choroba dziecka jest trudna należy się modlić o cud a lekarzom pozwolić leczyć kogoś, kto rokuje większe nadzieje na uleczenie. W tym momencie warto przypomnieć przynajmniej dwa fragmenty Pisma.

Dzieje 28:8-9 8 A ojciec Publiusza leżał, bo miał gorączkę i czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a położywszy na nim ręce, uzdrowił (ἰάσατο iasato) go. 9 Po tym wydarzeniu przychodzili również inni chorzy z wyspy i byli uzdrawiani (ἐθεραπεύοντο etherapeuto).

Dwa różne greckie słowa zostały użyte w Świętym Tekście.

ἰάομαι iasomaiponadnaturalne uzdrowienie, którego dokonał Apostoł Paweł przez nałożenie rąk oraz

θεραπεύω therapeuozajmować się, leczyć (w odniesieniu do lekarza), od którego pochodzi polskie słowo terapeuta.

Wszystko wskazuje na to, że o ile pierwsze uzdrowienie miało ponadnaturalny charakter, o tyle następne już nie. Były one raczej wynikiem zabiegów towarzysza Pawła a mianowicie Łukasza, który był lekarzem (Kol. 4:14 Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz). Co jeszcze ciekawsze to fakt, że cud dokonany przez ręce Pawła był jeden (nawiasem mówiąc był to ostatni chronologicznie, tj. w 55 a.d., cud uzdrowienia przez nałożenie rąk odnotowany na kartach Nowego Testamentu i bardzo możliwe, że to właśnie wtedy moc uzdrowienia ustała w kościele), wszystkie pozostałe wyleczenia były skutkiem działań lekarza. Łukasz, widząc co czyni Bóg przez Pawła, mógł śmiało odmówić terapii chorym, zalecając im raczej poleganie na apostolskim nałożeniu rąk. Łukasz mógł ciężkie przypadki skierować do Pawła pozostawiając sprawy w rękach Boga. Tego jednak nie uczynił, lecz sumiennie leczył chorych z wyspy Malta. On rozumiał swoje powołanie.

Drugim przypadkiem jest kobieta chorująca na wieloletni upływ krwi, nieuleczalną chorobę, wobec której ówczesna medycyna była bezsilna. Pamiętajmy, że w kulturze Żydowskiej krwotok kobiety czynił z nią osobę nieczystą (3 Mojż. 15:25-27 ). Oznaczało to, że niewiasta mogła być unikana i odrzucona przez każdego, także przez członków rodziny oraz wyłączona z synagogi i świątyni, co czyniło z niej wyrzutka, jednostkę słabą i nieużyteczną społecznie.

Łuk. 8:43  A kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy całe swoje mienie, a żaden nie mógł jej uleczyć;
.
Marek 5:26 I wiele wycierpiała od licznych lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, pogarszało jej się;

Gdyby Bóg pragnął aby ludzie nie leczyli się z chorób, nawet jeśli terapia lekarska zdaje się być nieskuteczna, byłby to doskonały moment aby Jezus w tym momencie powiedział do niewiasty: Po co się leczyłaś, skoro ci to nie pomagało? oraz: Po co chodzicie do lekarzy, którzy nie mogą wam pomóc? On jednak tego nie robi, lecz uzdrawia ją, nie znajdując w staraniach niewiasty o zdrowie nic złego ani godnego potępienia, pomimo, że choroba była nieuleczalna.

Z obu powyższych przykładów płynie dla nas wielka nauka. Powinniśmy stosować wszelkie dostępne środki medycyny konwencjonalnej tak długo, jak długo życie pozostaje w nas, nawet jeśli stan zdrowia nie ulega poprawie i nie ma nadziei na wyzdrowienie, choć nad nami czuwa wszechmocny Bóg. Zaś zadaniem lekarzy jest stosowanie zabiegów, mających na celu przywrócenie zdrowia niezależnie od tego, czy stan zdrowia się poprawia. Oczywiście inną sprawą jest terapia powodująca pogorszenie stanu pacjenta, ale to temat na zupełnie inne rozważanie. .
.


Przysięga Hipokratesa

Składana przez lekarzy w starożytności, zawierała podstawy dzisiejszej etyki lekarskiej.

“Przysięgam… że wedle swoich sił i osądu [sumienia] przysięgi tej i tej pisemnej umowy dotrzymam.

Swego przyszłego nauczyciela w sztuce (lekarskiej) na równi z własnymi rodzicami szanował będę i dzielił będę z nim życie, i wesprę go, gdy się znajdzie w potrzebie; jego potomków miał będę za braci w linii męskiej i sztuki tej uczył ich będę, gdy zechcą się uczyć, bez zapłaty i pisemnej umowy; na piśmie jak też ustnie wiedzę całą i doświadczenie swoim własnym synom i synom tego, który uczył mnie będzie, jak też przekażę uczniom, którzy umowę tę podpisali i przysięgą tą, jako prawem lekarskim, się związali, lecz nikomu więcej.

Zdrowy tryb życia i sposób odżywiania zalecał będę wedle swoich sił i osądu, mając na względzie pożytek cierpiących, chroniąc ich zaś przed szkodą i krzywdą.

Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją.

Nigdy nikomu nie usunę kamieni moczowych przez cięcie (pęcherza), lecz odeślę każdego do ludzi, którzy z zajęciem tym są obeznani.

Do któregokolwiek z domów wnijdę, wejdę dla pożytku cierpiących; obcy mi będzie rozmyślny występek, jak też każda inna nieprawość, zwłaszcza czyny lubieżne na ciałach kobiet i mężczyzn, nie tylko wolnych, lecz i niewolników.

Cokolwiek przy leczeniu albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawniać nie można, milczał o tym będę, za świętą tajemnicę to mając.

Jeżeli więc tej swojej przysięgi dochowam i jej nie naruszę, niech zyskam powodzenie i w życiu, i w sztuce, i sławę u wszystkich ludzi po wsze czasy; jeżeli zaś ją złamię i się jej sprzeniewierzę, niech mnie wszystko przeciwne dotknie.”

W pogańskich krajach, w których starców zrzucano ze skał, dzieci poddawano selekcji naturalnej (np. Sparta), lekarze ratowali życie za wszelką cenę.
.


Kozły i ich pasterze

Jakuba 4:4 Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

Rośnie pokolenie nowych pasterzy. Oni mówią jak świat i są do niego podobni. Będą mówić w sposób racjonalny, logiczny, pozbawiony naturalnej miłości i cyniczny. Świat potrzebuje takich właśnie nauczycieli w kościele.

Charles Haddon Spurgeon przewidział to i ostrzegał mówiąc:

“Nadejdzie dzień, kiedy zamiast pasterzy karmiących owce będą klauni zabawiający kozy.”

Patrząc na moralność przyszłych duszpasterzy trudno się z tą wypowiedzią nie zgodzić.

Przysłów 12:15 Droga głupiego wydaje się słuszna w jego oczach, ale kto słucha rady, jest mądry.

Przysłów 21:2 Wszelka droga człowieka jest słuszna w jego oczach, ale PAN waży serca.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email