Przysłów 17:15  Kto usprawiedliwia niegodziwego i kto potępia sprawiedliwego, obaj budzą odrazę w PANU.

Słowo dla ekumenistów

Swego czasu baptystyczny ksiądz i zarazem głowa tegoż kościoła napisał, że katolicki papież może być osobą zbawioną, narodzoną z góry. Stwierdził o Franciszku, że to może być brat w Chrystusie.

„Uważam jednak, że jako protestanci nie powinniśmy odmawiać Bogu prawa powołania autentycznie gorliwego chrześcijanina na zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego– Jego Ekscelencja ksiądz Mateusz Wichary, źródło

W tym momencie każdy szanujący się chrześcijanin powinien natychmiast opuścić denominację baptystów prowadzoną najwyraźniej przez duchowych ślepców a każdy nominalny członek tego ugrupowania rozważyć powrót na łono świętej mateczki wszystkich kościołów bo przecież i tam głoszona jest zdrowa ewangelia. Po co zatem należeć do jakiejś mniejszościowej „sekty” skoro można praktykować swoją religię tam, gdzie bezpieczniej no i rodzina się nie będzie czepiać?

Ale to nie wszystko. Jeśli Franciszek może być nazwany „bratem w Chrystusie” to tym bardziej nasz rodak, największy z papieży czyli pan Karol Wojtyła. Czy drogi czytelniku możesz sobie wyobrazić, że ten człowiek, tak jak każdy rzymsko katolicki papież poszedł na zatracenie? Czy to cię szokuje jako chrześcijanina? Jeśli tak, możemy mieć poważne wątpliwości co do twojego zrozumienia tak Ewangelii jak i instytucji papieża, ponieważ usprawiedliwiasz niegodziwego. Tym budzisz w Bogu odrazę.


Powszechne przekonanie

Papież Jan Paweł II zmarł w sobotę 2 kwietnia 2005 roku w wyniku komplikacji związanych z chorobą Parkinsona w wieku 84 lat. Według Rzymu Jan Paweł II panował jako trzeci najdłużej ze wszystkich papieży, zaraz za Świętym Piotrem (30-64 lub 67), który służył 34 lub 37 lat, i Piusem IX (1846-1878), który służył 31 lat i siedem miesięcy.

W Internecie, a także wśród setek magazynów, gazet, stacji radiowych i satelitarnych stacji telewizyjnych na całym świecie, śmierć Jana Pawła II została przyjęta pośród emocjonalnego wstrząsu. Ludzie płakali i wierzyli, że poszedł do nieba, ponieważ był on tak dobrym „Ojcem Świętym” iż w jego „cierpieniu” Bóg „zabrał go do domu”. Dla rzymskich katolików jego własne zasługi wprowadziły go do wieczności. Wprost do rozkoszy nieba, unikając milionów lat ognia w czyśćcu.

Może to modlitwy Marii a może to, że był po prostu wystarczająco dobry zaprowadziło go wprost do Boga. Rzymscy katolicy wierzą, że papież poszedł prosto do nieba. Powszechne jest przekonanie, że papież ten był świętym. Gazety nazywały go „papieżem ludu”. Na całym świecie miliony ludzi opłakiwały jego śmierć. Sługa Boży, namiestnik Chrystusa na ziemi, ten, który służył w imieniu milionów rzymskich katolików przed świętą Matką Maryją, o tak, i jej synem Jezusem, poszedł prosto do nieba. Tak, poszedł do nieba, przynajmniej według rzymskich katolików. Teraz jest w lepszym miejscu. Aniołowie go witają, a prezydenci, królowie, rabinowie, słudzy kościoła i inni, wszyscy witają go jako „wielkiego człowieka”. Bóg zabrał go do domu.
.


Okrutna rzeczywistość

Jak to wszystko podsumować?

 • Fantazja.
 • Ignorancja.
 • Emocjonalizm.
 • Nonsens.

Podobnie jak w przypadku jego poprzedników (wszyscy inni papieże), Papież Jan Paweł II płonie w piekle przez całą wieczność. To smutna rzeczywistość, ale mimo to jest prawdą. Czemu? Ponieważ ukrył prawdziwą Ewangelię i nauczał fałszywej ewangelii przeciwnej Słowu Pana Jezusa Chrystusa i apostolskiemu świadectwu prawdy. Biblia, od Księgi Rodzaju do Objawienia, potępia go (i wszystkich nie znających prawdy) jako fałszywego nauczyciela i arcy-heretyka, snującego urojenia syna diabła.

Historycznie, ortodoksyjny kościół chrześcijański, potępił papiestwo jako antychrześcijańskie. Papiestwo jest nie tylko chrześcijańskie, ale także rażąco antychrześcijańskie. Papieże Rzymu nie są świętymi ani Ojcami Świętymi, lecz orędownikami ojca kłamstw. Posiadają jedno z najwyższych krzeseł ciemności pod samym Diabłem stoją w przeciwieństwie do Królestwa Jezusa Chrystusa i Jego sprawiedliwości.

Jana 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Podobnie jak diabeł, papieże Kościoła rzymskokatolickiego okłamują swoje owce i mówią im, że mogą wypracować drogę do nieba, ponieważ papież, rzekomy namiestnik Chrystusa na ziemi, tak właśnie rozumie Pismo, i takich naucza wskazówek dla wiary i praktyki. Chrystus nie wystarczy. Ludzie również muszą wykonać swoją część pracy w zbawieniu. Chrystus po prostu nie wystarczy. (Porównaj te myśli z rzymskim dogmatem zawartym w sekcjach o usprawiedliwieniu w Soborze Trydenckim i Katechizmie Kościoła Rzymskokatolickiego).

Mat. 23:13 Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie pozwalacie wejść.

Wyniesienie ponad Boga

Przyjmując pontyfikat papież Jan Paweł II twierdził, że jest Głową Kościoła. Jego teologia jest zgodna z doktryną II Soboru Watykańskiego, gdzie czytamy

Władza papieska pierwszeństwa nad wszystkim, zarówno pasterzami jak i wiernymi, jest całkowita i nienaruszona. Na mocy swego urzędu, to znaczy jako Wikariusz Chrystusa i pasterz całego Kościoła, Biskup Rzymski ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem. I może on zawsze swobodnie korzystać z tego uprawnienia.”Lumen Gentium 22

Papieże, rzekomi następcy Piotra, upierając się przy tym straszliwym bluźnierstwie, powinni wiedzieć co Chrystus powiedział o Piotrze:

Mat. 16:23 Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra: Odejdź ode mnie, szatanie! Jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie.

W rozdziale drugim mówią, że autorytet papieski „musi pozostać nieustannie w Kościele”. Rozdział 3 mówi, że „ma [Papież] pierwszeństwo nad całym światem … i [jest] prawdziwym namiestnikiem Chrystusa na ziemi.” Biblia, reformatorzy, purytanie i kaznodzieje biblijnego Kościoła mówią inaczej.

Jedynie Chrystus jest głową Kościoła, Arcypasterzem i Najwyższym Kapłanem

Efez. 1:22 I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi
.
Efez. 4:15 Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa.
.
Efez. 5:23 Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.
.
Kol. 1:18 On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
..
1 Piotra 5:4 A gdy się objawi Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały.
.
Hebr. 13:20 A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa;
.
Hebr. 5:5 Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem.

Ponieważ każdy papież nazywa się głową widzialnego kościoła, najwyższym pasterzem i najwyżej postawionym kapłanem, w rzeczywistości przywłaszczając sobie te trzy tytuły detronizuje każdą z Trzech Osób Boga zajmując Jego miejsce.

Jedynie Duch Święty jest zastępcą Chrystusa na ziemi

Jan 14:16-18 16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.

Ponieważ każdy papież przywłaszcza sobie rolę Zastępcy Chrystusa, która należy do Ducha Świętego, zajmuje Jego miejsce uzurpując sobie jednocześnie prawo do nieomylności „ex cathedra”.

Bóg jest jedynym Ojcem Świętym

Mat. 23:9 I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie.
.
Jan 17:11 A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.

Ponieważ każdy papież nazywany jest Ojcem Świętym przywłaszcza sobie rolę Boga Ojca, a stosując prawo anathemy oraz nadawania świętości wybranym przez siebie szczęśliwcom, w rzeczywistości także prawo decydowania o tym, kto trafi do nieba. Wszystkie powyższe przykłady świadczą o tym, że każdy papież jest antychrystem a przed tego typu uzurpatorami ostrzega Pismo

1 Jana 2:18 Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.

 

ἀντίχριστος antichristos – zarówno ten, kto stawia się w miejsce Chrsystusa jak i ten, kto jest Jego wrogiem, pochodna słów
.
ἀντί antiponad, przeciw, w miejsce
Χριστός Christosnamaszczony, Chrsytus, Mesjasz

Całkowicie zgadzamy się z postulatem zawartym w Westministerskim Wyznaniu Wiary z 1646 roku, które mówi:

Rozdział 25
.
VI. Nie ma innej głowy Kościoła poza Jezusem Chrystusem. Papież w żadnym razie być nią nie może. Jest więc antychrystem, człowiekiem grzechu i potępieńcem, który staje w Kościele przeciw Chrystusowi i wszystkim rzeczom Boskim.

Syn zatracenia

Każdy papież jest potępieńcem. Pamiętajmy o słowach żyjącego w latach 1560 – 1634 wielebnego George’a Downame, kapelana Króla Jakuba VI:

„On [papież] jest przeciwny Chrystusowi, naszemu Prorokowi, częściowo tak, ponieważ przeciwstawia się proroctwu Chrystusa, a częściowo, ponieważ sam jest fałszywym prorokiem. Przeciwstawia się proroctwu Chrystusa na dwa sposoby: po pierwsze, zaprzeczając Chrystusowi, aby był naszym jedynym prorokiem (którego głos w kanonicznych Pismach Świętych dotyczy spraw, które koniecznie trzeba wierzyć ku zbawieniu, które powinniśmy tylko usłyszeć), podczas gdy on i jego towarzysze uczą że Pismo Święte nie jest doskonałe i że oprócz pism apokryficznych (które utożsamiali z podobnym autorytetem jako kanonicznym), ich własne tradycje są również konieczne i mają równą władzę z Pismem Świętym.” – George Downame, Traktat dotyczący antychrysta, 1603

Papież wywyższa się ponad wszystko, co jest nazwane Bogiem, jest więc synem zatracenia

2 Tes. 2:4 Który [syn zatracenia] się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.

Każdy papież uzurpuje sobie powszechną i nieograniczoną władzę nad całym Kościołem, rzuca tym samym Bogu wyzwanie w sferze suwerenności. Papież czyni się Bogiem na ziemi. Pierwszy nowożytni tłumacz Biblii na język angielski, protestancki reformator William Tyndale (1494 – 1536) powiedział

„Żydzi chwalili się Abrahamem; a Chrystus rzekł do nich: Gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama.[Jan 8:39] Nasi obłudnicy przechwalają się autorytetem Piotra, Pawła i innych Apostołów, a mimo to są całkowicie przeciwni pracom i doktrynie Piotra, Pawła i wszystkich innych Apostołów. Uczą oni nie bać się Boga w Jego przykazaniach; ale bać się ich w ich tradycjach.” – Traktat o Antychrystie, 1527

Marcin Luter powiedział:

„Co więcej, odpowiedzieliśmy na to pytanie: „Czym jest papież?”. Doszliśmy do wniosku, że „Papież jest antychrystem„.
.
Marcin Luter, Papież wtrącony w błąd i jego Królestwo odsłonięte lub Objawienie Antychrysta, przetłumaczone przez ks. Henry Cole, pierwotnie napisane w 1521

Inna ewangelia

Jako głowa Kościoła rzymskiego, Papież Jan Paweł II również kontynuował negację doktryny usprawiedliwienia tylko przez wiarę. Teraz niektórzy rzymscy katolicy powiedzą, że wierzą w usprawiedliwienie tylko przez wiarę. Ale zapytaj ich, co mają na myśli? Czy to jest monergizm czy synergizm soteriologiczny? Innymi słowy,

 • Czy zbawienie zależy wyłącznie od zasług Chrystusa i od nikogo innego,
 • Czy też zależy od Chrystusa i od tego, co też musisz zrobić?
 • Czy to jest imputacja?
 • Czy też może infuzja?
 • Czy Bóg rozpoznaje to, co On umieszcza w tobie, jako wystarczające do pełnego zbawienia?
 • Czy też musisz zrobić coś więcej?
 • Czy dzieło Chrystusa i przypisana wierzącemu Jego sprawiedliwość są jedyną przyczyną zbawienia?
 • Czy też i człowiek musi zdobyć sprawiedliwość?

Westminsterskie Wyznanie Wiary mówi:

Rozdział 11
Usprawiedliwienie
.
Bóg z ochotą usprawiedliwia tych ludzi, których faktycznie powołuje. Nie udziela im sprawiedliwości, lecz przebacza grzechy oraz uznaje ich i przyjmuje jako sprawiedliwych. Czyni to jedynie ze względu na Chrystusa, a nie z powodu jakiejkolwiek rzeczy dokonanej w nich lub przez nich. Sprawiedliwość, która jest im przypisana, nie wynika z ich wiary, ani z posłuszeństwa zwiastowanej Ewangelii, lecz jedynie z posłuszeństwa Chrystusa. Ci, którzy zostają usprawiedliwieni, przyjmują i opierają się przez wiarę na sprawiedliwości Chrystusa. Wiara, którą mają, nie jest z nich, lecz jest darem Bożym. (por. Rzym. 3,24, 5, 15-16, 8:30, 2 Kor. 5:19, 21; Tytus 3:5,7, Efez. 1:7, 1 Kor. 1:30-31, 3 Jana 1:12, 6:44-45, 65, Dzieje 10:43; 13:38-39, Filip. 1:29, 3:9, Efez. 2:7-8)

Oficjalnie papież Jan Paweł II nie tylko zaprzeczał usprawiedliwieniu z samej wiary, ale nadal podtrzymywał oficjalny dogmat Kościoła rzymskiego ustalony na Soborze Trydenckim (1545 – 1563)

Kanon 10. Jeśli ktoś mówi, że ludzie są usprawiedliwieni bez sprawiedliwości Chrystusa, z pomocą której zasłużył dla naszego usprawiedliwienia, lub że przez samą tą sprawiedliwość jest formalnie usprawiedliwiony, niech będzie wyklęty.
.
Kanon 12.
Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa, albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni niech będzie przeklęty.

Ci, którzy odrzucają usprawiedliwienie jedynie przez wiarę, odrzucają jedyny sposób, dzięki któremu można być zbawionym. Biblia przeciwstawia się rażącemu wypaczeniu Rzymu i jego fałszywej Ewangelii

Rzym. 3:20-28 20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. 21 Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. 23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; 24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. 25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; 26 Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. 27 Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. 28 Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.
.
Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
.
Rzym. 8:33 Bóg jest tym, który usprawiedliwia.


Papieże idą do piekła

Nie popełnijcie błędu: ci, którzy usadowili się na miejscu Chrystusa i zaprzeczają jedynemu sposobowi, w jaki ludzie mogą być zbawieni, zginęli w potępieniu i płoną w piekle przez całą wieczność. Papież Jan Paweł II był niegodziwym, złym człowiekiem, który zwodził swoich naśladowców, od kapłana do biednego człowieka, aby wierzyli fałszywej Ewangelii, która nie może zbawić. Ukrył prawdziwą Ewangelię i nauczył ludzi wierzyć w kłamstwo. A ponieważ ludzie chcieli wierzyć mu zamiast Bogu, Chrystus posłał im silne omamienie aby wierzyli w kłamstwo.

2 Tes. 2:11-12 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu; 12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.

Piekło jest zarezerwowane dla tych, którzy stawiają się na prawowitym tronie Chrystusa, a którzy zaprzeczają Ewangelii i zapominają o drodze zbawienia, którą Bóg dał światu.

Psalm 9:17 Niegodziwi zstąpią do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga.

Nie pomoże czuwanie przy świecach. Żadna modlitwa za zmarłych. Żaden odpust. W sobotę, 2 kwietnia 2005 r. zmarł papież Jan Paweł II, stanął przed Bogiem i został osądzony przez Jedynego, Prawdziwego, Żyjącego Boga, jako grzeszny człowiek, który próbował przykryć swoją grzeszną nagość ludzkim sposobem. On umarł bez nadziei. Gdy stanął przed tronem Chrystusa musiał wyznać

 • Uzurpowałem sobie rolę Boga Ojca
 • Postawiłem się w miejsce Chrystusa
 • Działałem udając Ducha Świętego
 • Głosiłem inną ewangelię
 • Byłem antychrystem
 • Jestem synem zatracenia

Papież Jan Paweł II jest w piekle. On tam płonie wraz z tymi wszystkimi, którzy zaparli się wiary i nauczali fałszywej ewangelii. Jest tam z tymi wszystkimi, którzy usiłowali wznieść własne głowy ponad Chrystusa. Jest tam pod gniewem Baranka.

 • On wie teraz, że nigdy nie był Wikariuszem Chrystusa na ziemi.
 • On wie teraz, że Maryja była taką samą grzesznicą, jak każdy z nas
 • Teraz wie, że czyściec to fantazja.
 • Teraz wie, że tylko Biblia jest Słowem Bożym.
 • On wie teraz, że Tradycja nic nie znaczy w świetle Słowa Bożego.
 • On wie teraz, że tylko wybrani są nazywani świętymi.
 • Teraz wie, że odpusty nikogo nie ratują.
 • On wie teraz, że czczenie świętych jest grzechem.
 • Teraz wie, że ludzie nie mogą pomóc Bogu w zbawieniu.
 • Teraz wie, że tak bardzo mylił się w tym wszystkim,
 • Teraz wie, że wszyscy naśladowcy kolejnego papieża wciąż są oszukiwani przez te same kłamstwa, które wcześniej sam propagował.
 • Wie już, że nie może nic z tym zrobić.
 • Wie wszystko teraz i żałuje, że nie wiedział o tym przed śmiercią.

Papież Jan Paweł II nie jest w niebie. Biblia mówi, że tacy ludzie są w piekle i zasługują na to, by tam być. Papież Jan Paweł II wie o tym – aż nazbyt dobrze.

Powinniśmy modlić się, aby Bóg chronił kościół rzymski przed dalszymi oszustwami i wywołał jakąś odnowę, która wytworzy masowy exodus z tego odstępczego kościoła do do prawdziwego Pasterza i Biskupa Dusz, Jezusa Chrystusa. Bez mocy Ducha Świętego tych, którzy są więźniami w kościele rzymskim,czeka ten sam los co papieża Jana Paweł II. A wraz z nimi do piekła trafi cały odstępczy protestancki kościół, który w papieżu widzi człowieka zbawionego, brata w Chrystusie, który uznaje rzymską ewangelię za prawdziwą.

Chrystus powiedział:Łuk. 13:3 mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.
.
Pamiętajcie – Księga Przysłów 17:15, Kto usprawiedliwia niegodziwego i kto potępia sprawiedliwego, obaj budzą odrazę w PANU.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email